Ansvarig svensk kommitté: TK 20  Kraftkablar och installationskablar

Överföringsform:   |  Status: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS 424 17 01, utg 5:2003
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation:

Svensk titel:
Kraft-, styr- och installationskablar - Typbeteckningar (svenska)

Engelsk titel:
Power, control and house wiring cables - National designations (Swedish)

Fastställelsedatum: 2003-04-24  |  Upphävandedatum: 2014-06-11
Utgåva: 5  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 424 17 01, utg 4:2000.  |  Ersätts av: SS 424 17 01, utg 6:2014.

ICS: 29.060.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.