SEK Handbok 454

den 1 november 2016

Den nya SEK Handbok 454 ger en översikt av området statisk elektricitet och ger vägledning till hur man undviker de vanligaste problemen med elektrostatisk uppladdning.

Handboken behandlar statisk elektricitet ur ett upplevelseperspektiv, dvs när man kan se, höra och känna elektrostatiska urladdningar, där de kan ge obehag och där man inte kan utesluta risker för skador på utrustning. Detta är aktuellt till exempel inom sjukvården eller vid elektronikservice på plats hos kund.

Den är till hjälp vid projektering, planering och inköp och som underlag för åtgärder för att förbättra ESD-miljön. Den behandlar inte statisk elektricitet i samband med exempelvis explosiva gasblandningar och endast flyktigt i samband med elektronikproduktion.
SEK Handbok 454, Elektrostatiska urladdningar - Orsaker och åtgärder.
Utgåva 1, 2016, 47 sidor.

Här kan du beställa den tryckta handboken och se preview.

Här beställer du SEK Handbok 454 i nedladdningsbart format (PDF).

 

Nya Elinstallationsreglerna på remiss
2016-12-01
Ett förslag till
utgåva 3 av Elinstallations-reglerna,
SS 436 40 00, ligger nu ute på allmän remiss och kommentarer på remissen kan lämnas fram till den 1 februari 2017.
Läs mer  

Utveckling av IoT
2016-11-30
Lösning för större säkerhet i sakernas internet diskuteras i ny rapport.
Läs mer  

Tillgänglighetsordlista
2016-11-28
Förslag till ordlista med termer och definitioner kring tillgänglighet till kommunikations-utrustning
Läs mer  

Standarder hjälper vid upphandling
2016-11-24
Använd standarder i arbetet med offerter och specifikationer.
Läs mer  

Nyhetsarkiv
 Följ SEK på Facebook
Sök svensk standard
  

Avancerad sök
SEK Aktuellt

Nummer 4,
november 2016,
finns nu för nedladdning som pdf.

Senaste numret av SEK Aktuellt
Smart manufacturing – Industri 4.0
Smart manufacturing, Industri 4.0

Ökande digitalisering, snabbare kommunikationer och ett större systemtänkande ger nya möjligheter för industrin – var med och påverka du också!
Smart energi
IEC Smart Grids

Smarta elnät behöver internationella standarder från IEC. Läs mer här!

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på information om fastställd och upphävd svensk standard här!
Anmäl dig här!
Amälan till SEK TK och arbetsgrupper

Anmäl dig till verksamheten här!

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2016 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.