Säker Elinstallation 2017!

den 9 maj 2017

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 har kommit i en ny utgåva. I denna den tredje utgåvan har skyddsutjämningen förenklats och jordfelsbrytare fått en utökad användning. Möjligheten att använda ljusbågsdetektorer införs. Nya avsnitt beskriver medicinska utrymmen och installationer för säkerhetssystem och laddning av elfordon. Stora ändringar har gjorts i avsnitten om solcellsinstallationer och om val och montering av överspänningsskydd.

Samtidigt utkommer en reviderad SEK Handbok 444 som innehåller de nya Elinstallationsreglerna med kommentarer, precis som tidigare inlagda i gröna ramar på sina rätta platser.

Köp Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3, 2017, här.

Köp SEK Handbok 444 utgåva 2 som bok här och som pdf här.

Lär dig mer!
Under hösten reser vi runt till flera orter med seminariet
Säker Elinstallation 2017. Läs mer och anmäl dig här!

 

Standardisering i energibranschen
2017-09-19
Den 9 november bjuder Energiforsk i samarbete med SEK Svensk Elstandard och SIS in till ett öppet seminarium om standardisering inom energiområdet.
Läs mer  

My energy data
2017-09-14
Internationellt förslag till standardiserat format för utväxling av förbrukningsdata.
Läs mer  

Säker IT-utrustning
2017-09-12
Utrustning som ska anslutas till data- och telenät kan behöva uppfylla särskilda säkerhetsfordringar. Den nya standarden SS-EN 62949 kompletterar
SS-EN 62368-1.
Läs mer  

Månadens standard september 2017
2017-09-06
Nya energiklasser påverkar fordringarna på startegenskaper hos kortslutna trefas asynkronmotorer i SS-EN 60034-12.
Läs mer  

Nyhetsarkiv
 Följ SEK på Facebook
Sök svensk standard
  

Avancerad sök
SEK Aktuellt

Nummer 3,
juni 2017,
finns nu för nedladdning som pdf.

Senaste numret av SEK Aktuellt
Smart manufacturing – Industri 4.0
Smart manufacturing, Industri 4.0

Ökande digitalisering, snabbare kommunikationer och ett större systemtänkande ger nya möjligheter för industrin – var med och påverka du också!
Smart energi
IEC Smart Grids

Smarta elnät behöver internationella standarder från IEC. Läs mer här!

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på information om fastställd och upphävd svensk standard här!
Anmäl dig här!
Amälan till SEK TK och arbetsgrupper

Anmäl dig till verksamheten här!

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.