Ansvarig svensk kommitté: TK 56  Tillförlitlighet

Överföringsform: Översättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS 441 05 05, utg 3:2000
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation: IEC 60050-191:1990

Svensk titel:
Tillförlitlighet - Ordlista

Engelsk titel:
Dependability - Terminology

Fastställelsedatum: 2000-12-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 63
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 441 05 05, utg 2:1985.  |  Ersätts av:

ICS: 01.040.29; 03.120.01; 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Termer på sv, en, fr, ty. Definitioner på sv. Innehåller termer ur IEC 60050(191), IEC 60300-3-9 och IEC 61163-1.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.