Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61918, utg 3:2018/AC1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 61918:2018/AC:2019
IEC Publikation:

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Installation av nät för informationsöverföring

Engelsk titel:
Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 2
Används tillsammans med: SS-EN IEC 61918, utg 3, 2018.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 35.240.50; 33.020.00; 25.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.