Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 63093-5, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 63093-5:2018
IEC Publikation: IEC 63093-5:2018

Svensk titel:
Ferritkärnor - Mått och angivande av ytdefekter - Del 5: EP-kärnor och tillbehör för induktorer och transformatorer

Engelsk titel:
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 5: EP-cores and associated parts for use in inductors and transformers

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 20
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62317-5, utg 1, 2016, gäller ej fr o m 2021-08-13.  |  Ersätts av:

ICS: 29.100.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.