Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60286-3, utg 4:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 60286-3:2019
IEC Publikation: IEC 60286-3:2019

Svensk titel:
Förpackning av elektronikkomponenter för automatisk hantering - Del 3: Bandning av uttagslösa komponenter - Blisterband

Engelsk titel:
Packaging of components for automatic handling - Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 44
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60286-3, utg 3, 2013 och SS-EN 60286-3 AC1, utg 1, 2014, gäller ej fr o m 2022-02-20.  |  Ersätts av:

ICS: 31.020.00; 31.240.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.