Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform:   |  Status: Upphävd

 

Svensk beteckning: SEK Handbok 426, utg 5:2017
CENELEC Publikation: EN 60079-10-1:2015
IEC Publikation: IEC 60079-10-1:2015

Svensk titel:
SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär

Engelsk titel:

Fastställelsedatum:   |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 5  |  Antal sidor: 426
Används tillsammans med:
Ersätter: SEK Handbok 426, utg 4, 2011.  |  Ersätts av:

ICS:   |  ISBN: 978-91-89667-85-3  |  ISSN: 0280-2376
Notering: Innehåller SS-EN 60079-10-1:2016 på svenska och engelska.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.