Ansvarig svensk kommitté: TK 66  Säkerhet hos elektronisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61010-1, utg 3:2010/A1:2019
CENELEC Publikation: EN 61010-1:2010/A1:2019
IEC Publikation: IEC 61010-1:2010/A1:2016

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 37
Används tillsammans med: SS-EN 61010-1, utg 3, 2010, som fr o m 2022-02-22 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 19.080.00; 71.040.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum 1:2019 till IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.