Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50117-9-3, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN 50117-9-3:2019
IEC Publikation:

Svensk titel:
Koaxialkablar - Del 9-3: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz - 6 000 MHz

Engelsk titel:
Coaxial cables - Part 9-3: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 6 000 MHz

Fastställelsedatum: 2019-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 17
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50117-4-2, utg 1, 2016, gäller ej fr o m 2022-03-29.  |  Ersätts av:

ICS: 33.120.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.