Ansvarig svensk kommitté: TK 59  Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62885-5, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 62885-5:2018
IEC Publikation: IEC 62885-5:2018

Svensk titel:
Apparater för rengöring av ytor - Del 5: Högtryckstvättar och ångrengöringsapparater för hushållsbruk och kommersiellt bruk - Funktionsprovning

Engelsk titel:
Surface cleaning appliances - Part 5: High pressure cleaners and steam cleaners for household and commercial use - Methods for measuring performance

Fastställelsedatum: 2019-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 15
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 97.080.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.