Ansvarig svensk kommitté: TK 33  Kondensatorer för kraftteknik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60358-4, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 60358-4:2018
IEC Publikation: IEC 60358-4:2018

Svensk titel:
Kopplingskondensatorer och kondensatorer för spänningsdelare - Del 4: Kapacitiva spänningsdelare för enfas AC eller DC

Engelsk titel:
Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 4: DC and AC single-phase capacitor dividers

Fastställelsedatum: 2019-03-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 16
Används tillsammans med: SS-EN 60358-1, utg 1, 2013.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.120.99; 29.240.99; 31.060.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.