Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61375-2-6, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 61375-2-6:2018
IEC Publikation: IEC 61375-2-6:2018

Svensk titel:
Elektronisk utrustning för järnvägar - Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) - Del 2-6: Kommunikation mellan ombord- och marksystem

Engelsk titel:
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-6: On-board to ground communication

Fastställelsedatum: 2019-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 122
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 45.060.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.