Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60268-16, utg 3:2012
CENELEC Publikation: EN 60268-16:2011
IEC Publikation: IEC 60268-16:2011

Svensk titel:
Ljudanläggningar - Del 16: Objektiv bedömning av taluppfattbarhet med hjälp av talöverföringsindex

Engelsk titel:
Sound system equipment - Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index

Fastställelsedatum: 2012-04-11  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 73
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60268-16, utg 2, 2003, gäller ej fr o m 2014-08-02.  |  Ersätts av:

ICS: 33.160.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.