Utgående svensk standard

Listan över utgående svensk standard från SEK upptar standarder som har ett i förväg bestämt datum då de skall upphävas.

Det är vanligt att det vid fastställelsen av nya eller reviderade europeiska standarder samtidigt bestäms ett datum när den standard som den ersätter senast skall upphävas. Detta datum ligger normalt tre år fram i tiden. Denna lista upptar svenska standarder som fått ett sådant datum. Den nya, ersättande standarden innehåller normalt uppgift om vilken standard den ersätter och när denna kommer att upphävas. Syftet med denna lista är att ge en enkel möjlighet att kontrollera om en viss, gällande standard har åsatts ett sådant framtida datum för upphävande. Uppgifterna hämtas från SEKs databas.

Fram till att den gamla standarden skall upphävas gäller den nya och den gamla parallellt. Det kan finnas skäl att använda den gamla, men den som skall använda en standard för första gången bör normalt se till att ha den nyaste utgåvan.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SS-EN 60317-31, utg 1:1998  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-31:1990 | EN 60317-31:1996
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 31: Rektangulär, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med impregnerat glasfibergarn, temperaturindex 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 31: Glass-fibre wound, polyester or polyesterimide varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180
Fastställelsedatum: 1998-07-31  |  Upphävandedatum: 2018-11-26
Läs mer
 
SS-EN 60317-31, utg 1:1998/A1:1998  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-31:1990/A1:1997 | EN 60317-31:1996/A1:1997
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 31: Rektangulär, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med impregnerat glasfibergarn, temperaturindex 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 31: Glass-fibre wound, polyester or polyesterimide varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180
Fastställelsedatum: 1998-07-31  |  Upphävandedatum: 2018-11-26
Läs mer
 
SS-EN 60317-31, utg 1:1998/A2:2006  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-31:1990/A2:2005 | EN 60317-31:1996/A2:2005
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 31: Rektangulär, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med impregnerat glasfibergarn, temperaturindex 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 31: Glass-fibre wound, polyester or polyesterimide varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180
Fastställelsedatum: 2006-02-27  |  Upphävandedatum: 2018-11-26
Läs mer
 
SS-EN 60317-32, utg 1:1998  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-32:1990 | EN 60317-32:1996
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 32: Rektangulär, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med impregnerat glasfibergarn, temperaturindex 155
Specifications for particular types of winding wires - Part 32: Glass-fibre wound, polyester or polyesterimide varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 155
Fastställelsedatum: 1998-07-31  |  Upphävandedatum: 2018-11-26
Läs mer
 
SS-EN 60317-32, utg 1:1998/A1:1998  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-32:1990/A1:1997 | EN 60317-32:1996/A1:1997
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 32: Rektangulär, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med impregnerat glasfibergarn, temperaturindex 155
Specifications for particular types of winding wires - Part 32: Glass-fibre wound, polyester or polyesterimide varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 155
Fastställelsedatum: 1998-07-31  |  Upphävandedatum: 2018-11-26
Läs mer
 
SS-EN 60317-32, utg 1:1998/A2:2006  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-32:1990/A2:2005 | EN 60317-32:1996/A2:2005
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 32: Rektangulär, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med impregnerat glasfibergarn, temperaturindex 155
Specifications for particular types of winding wires - Part 32: Glass-fibre wound, polyester or polyesterimide varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 155
Fastställelsedatum: 2006-02-27  |  Upphävandedatum: 2018-11-26
Läs mer
 
SS-EN 60317-33, utg 1:1998  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-33:1990 | EN 60317-33:1996
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 33: Rektangulär, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med impregnerat glasfibergarn, temperaturindex 200
Specifications for particular types of winding wires - Part 33: Glass-fibre wound, silicone varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200
Fastställelsedatum: 1998-07-31  |  Upphävandedatum: 2018-11-26
Läs mer
 
SS-EN 60317-33, utg 1:1998/A1:1998  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-33:1990/A1:1997 | EN 60317-33:1996/A1:1997
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 33: Rektangulär, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med impregnerat glasfibergarn, temperaturindex 200
Specifications for particular types of winding wires - Part 33: Glass-fibre wound, silicone varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200
Fastställelsedatum: 1998-07-31  |  Upphävandedatum: 2018-11-26
Läs mer
 
SS-EN 60317-33, utg 1:1998/A2:2006  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-33:1990/A2:2005 | EN 60317-33:1996/A2:2005
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 33: Rektangulär, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med impregnerat glasfibergarn, temperaturindex 200
Specifications for particular types of winding wires - Part 33: Glass-fibre wound, silicone varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200
Fastställelsedatum: 2006-02-27  |  Upphävandedatum: 2018-11-26
Läs mer
 
SS-EN 60424-3, utg 1:1999  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60424-3:1999 | EN 60424-3:1999
Magnetiska komponenter och material - Riktlinjer för angivande av ytdefekter hos ferritkärnor - Del 3: ETD-kärnor och E-kärnor
Ferrite cores - Guide on the limits of surface irregularities - Part 3: ETD-cores and E-cores
Fastställelsedatum: 1999-10-29  |  Upphävandedatum: 2018-11-26
Läs mer
 
SS-EN 60317-0-4, utg 1:1998  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-0-4:1997 | EN 60317-0-4:1998
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 0: Allmänna fordringar - Rektangulär, blank eller lackerad lindningstråd av koppar, omspunnen med glasfiber
Specifications for particular types of winding wires - Part 0: General requirements - Section 4: Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire
Fastställelsedatum: 1998-07-31  |  Upphävandedatum: 2018-11-27
Läs mer
 
SS-EN 60317-0-4, utg 1:1998/A1:2000  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-0-4:1997/A1:1999 | EN 60317-0-4:1998/A1:2000
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 0-4: Allmänna fordringar - Rektangulär, blank eller lackerad lindningstråd av koppar, omspunnen med glasfiber
Specifications for particular types of winding wires - Part 0: General requirements - Section 4: Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire
Fastställelsedatum: 2000-05-26  |  Upphävandedatum: 2018-11-27
Läs mer
 
SS-EN 60317-0-4, utg 1:1998/A2:2006  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-0-4:1997/A2:2005 | EN 60317-0-4:1998/A2:2005
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 0: Allmänna fordringar - Rektangulär, blank eller lackerad lindningstråd av koppar, omspunnen med glasfiber
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-4: General requirements - Glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire
Fastställelsedatum: 2006-02-27  |  Upphävandedatum: 2018-11-27
Läs mer
 
SS-EN 62391-1, utg 1:2007  | TK 40  | Publicerad
IEC 62391-1:2006 | EN 62391-1:2006
Elektronikkomponenter - Fasta dubbelskiktkondensatorer - Del 1: Artspecifikation
Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2007-03-26  |  Upphävandedatum: 2018-11-27
Läs mer
 
SS-EN 60086-2, utg 5:2011  | TK 35  | Publicerad
IEC 60086-2:2011 | EN 60086-2:2011
Primärbatterier - Del 2: Specifikationer
Primary batteries - Part 2: Physical and electrical specifications
Fastställelsedatum: 2011-06-08  |  Upphävandedatum: 2018-12-03
Läs mer
 
SS-EN 62132-1, utg 1:2006  | TK 47  | Publicerad
IEC 62132-1:2006 | EN 62132-1:2006
Halvledarkomponenter - Integrerade kretsar - Mätning av elektromagnetisk immunitet i området 150 kHz - 1 GHz - Del 1: Allmänna villkor och definitioner
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity, 150 kHz to 1 GHz - Part 1: General conditions and definitions
Fastställelsedatum: 2006-08-21  |  Upphävandedatum: 2018-12-03
Läs mer
 
SS-EN 61669, utg 1:2001  | TK 29  | Publicerad
IEC 61669:2001 | EN 61669:2001
Elektroakustik - Utrustning för mätning av hörapparaters akustiska egenskaper i hörselgången
Electroacoustics - Equipment for the measurement of real-ear acoustical characteristics of hearing aids
Fastställelsedatum: 2001-11-30  |  Upphävandedatum: 2018-12-09
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-14, utg 6:2006/A11:2012/AC1:2013  | TK 61  | Publicerad
EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2013
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-14: Särskilda fordringar på köksmaskiner
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines
Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2018-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60456, utg 4:2011  | TK 59  | Publicerad
IEC 60456:2010 | EN 60456:2011
Tvättmaskiner för hushållsbruk - Funktionsprovning
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance
Fastställelsedatum: 2011-10-05  |  Upphävandedatum: 2018-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60794-1-1, utg 3:2012  | TK 86  | Publicerad
IEC 60794-1-1:2011 | EN 60794-1-1:2011
Optokablar - Del 1-1: Artspecifikation - Allmänt
Optical fibre cables - Part 1-1: Generic specification - General
Fastställelsedatum: 2012-02-15  |  Upphävandedatum: 2018-12-18
Läs mer
 
SS-EN 61300-3-21, utg 1:1999  | TK 86  | Publicerad
IEC 61300-3-21:1998 | EN 61300-3-21:1998
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 3-21: Undersökning och mätning - Omkopplingstid och studstid
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-21: Examinations and measurements - Switching time and bounce time
Fastställelsedatum: 1999-03-26  |  Upphävandedatum: 2018-12-18
Läs mer
 
SS-EN 50151, utg 1:2003  | TK 9  | Publicerad
EN 50151:2003
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Särskilda fordringar på isolatorer av kompositmaterial
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Special requirements for composite insulators
Fastställelsedatum: 2003-12-15  |  Upphävandedatum: 2018-12-21
Läs mer
 
SS-EN 50151, utg 1:2003/C1:2010  | TK 9  | Publicerad
EN 50151:2003/C1:2010
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Särskilda fordringar på isolatorer av kompositmaterial
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Special requirements for composite insulators
Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2018-12-21
Läs mer
 
SS-EN 60601-1-1, utg 2:2003  | TK 62  | Publicerad
IEC 60601-1-1:2000 | EN 60601-1-1:2001
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 1-1: Allmänna fordringar - Tilläggsstandard för elektriska system för medicinskt bruk
Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety - Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems
Fastställelsedatum: 2003-04-24  |  Upphävandedatum: 2018-12-24
Läs mer
 
SS-EN 60601-1-4, utg 1:1997  | TK 62  | Publicerad
IEC 60601-1-4:1996 | EN 60601-1-4:1996
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar - 4. Tilläggsstandard: Programmerbara utrustningar och system
Medical electrical equipment - Part 1-4: General requirements for safety - Collateral standard: Programmable electrical medical systems
Fastställelsedatum: 1997-02-28  |  Upphävandedatum: 2018-12-24
Läs mer
 
SS-EN 60601-1-4, utg 1:1997/A1:2000  | TK 62  | Publicerad
IEC 60601-1-4:1996/A1:1999 | EN 60601-1-4:1996/A1:1999
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar - 4. Tilläggsstandard: Programmerbara utrustningar och system
Medical electrical equipment - Part 1-4: General requirements for safety - Collateral standard: Programmable electrical medical systems
Fastställelsedatum: 2000-02-25  |  Upphävandedatum: 2018-12-24
Läs mer
 
SS-EN 60793-2-10, utg 4:2011  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-2-10:2011 | EN 60793-2-10:2011
Optofibrer - Del 2-10: Produktspecifikationer - Gruppspecifikation för multimodfibrer kategori A1
Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres
Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2018-12-24
Läs mer
 
SS-EN 60793-2-20, utg 2:2009  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-2-20:2007 | EN 60793-2-20:2009
Optofibrer - Del 2-20: Produktspecifikationer - Gruppspecifikation för multimodfibrer kategori A2
Optical fibres - Part 2-20: Product specifications - Sectional specification for category A2 multimode fibres
Fastställelsedatum: 2009-09-28  |  Upphävandedatum: 2018-12-24
Läs mer
 
SS-EN 60793-2-40, utg 3:2011  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-2-40:2009 | EN 60793-2-40:2011
Optofibrer - Del 2-40: Produktspecifikationer - Gruppspecifikation för multimodfibrer kategori A4
Optical fibres - Part 2-40: Product specifications - Sectional specification for category A4 multimode fibres
Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2018-12-24
Läs mer
 
SS-EN 60793-2-50, utg 4:2013  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-2-50:2012 | EN 60793-2-50:2013
Optofibrer - Del 2-50: Produktspecifikationer - Gruppspecifikation för singelmodfibrer klass B
Optical fibres - Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class B singlemode fibres
Fastställelsedatum: 2013-09-11  |  Upphävandedatum: 2018-12-24
Läs mer
 
SS-EN 60794-3-21, utg 1:2006  | TK 86  | Publicerad
IEC 60794-3-21:2005 | EN 60794-3-21:2006
Optokablar - Del 3-21: Utomhuskablar - Detaljspecifikation för självbärande kablar för förläggning på stolpar för användning i fastighetsnät
Optical fibre cables - Part 3-21: Outdoor cables - Detailed specification for optical self-supporting aerial telecommunication cables for use in premises cabling
Fastställelsedatum: 2006-10-23  |  Upphävandedatum: 2018-12-24
Läs mer
 
SS-EN 62282-3-200, utg 1:2012  | TK 105  | Publicerad
IEC 62282-3-200:2011 | EN 62282-3-200:2012
Bränsleceller - Del 3-200: Stationära system - Bestämning av prestanda
Fuel cell technologies - Part 3-200: Stationary fuel cell power systems - Performance test methods
Fastställelsedatum: 2012-03-14  |  Upphävandedatum: 2018-12-24
Läs mer
 
SS-EN 61800-7-1, utg 1:2008  | TK 22  | Publicerad
IEC 61800-7-1:2007 | EN 61800-7-1:2008
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 7-1: Generellt gränssnitt och användning av profiler för drivsystem - Definition av gränssnitt
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-1: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Interface definition
Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-12-25
Läs mer
 
SS-EN 61800-7-201, utg 1:2008  | TK 22  | Publicerad
IEC 61800-7-201:2007 | EN 61800-7-201:2008
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 7-201: Generellt gränssnitt och användning av profiler för drivsystem - Specifikation för profil av typ 1
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-201: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 1 specification
Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-12-25
Läs mer
 
SS-EN 61800-7-202, utg 1:2008  | TK 22  | Publicerad
IEC 61800-7-202:2007 | EN 61800-7-202:2008
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 7-202: Generellt gränssnitt och användning av profiler för drivsystem - Specifikation för profil av typ 2
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-202: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 2 specification
Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-12-25
Läs mer
 
SS-EN 61800-7-203, utg 1:2008  | TK 22  | Publicerad
IEC 61800-7-203:2007 | EN 61800-7-203:2008
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 7-203: Generellt gränssnitt och användning av profiler för drivsystem - Specifikation för profil av typ 3
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-203: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 3 specification
Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-12-25
Läs mer
 
SS-EN 61800-7-204, utg 1:2008  | TK 22  | Publicerad
IEC 61800-7-204:2007 | EN 61800-7-204:2008
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 7-204: Generellt gränssnitt och användning av profiler för drivsystem - Specifikation för profil av typ 4
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-204: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 4 specification
Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-12-25
Läs mer
 
SS-EN 61800-7-301, utg 1:2008  | TK 22  | Publicerad
IEC 61800-7-301:2007 | EN 61800-7-301:2008
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 7-301: Generellt gränssnitt och användning av profiler för drivsystem - Mappning av profil av typ 1 på nät
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-301: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 1 to network technologies
Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-12-25
Läs mer
 
SS-EN 61800-7-302, utg 1:2008  | TK 22  | Publicerad
IEC 61800-7-302:2007 | EN 61800-7-302:2008
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 7-302: Generellt gränssnitt och användning av profiler för drivsystem - Mappning av profil av typ 2 på nät
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-302: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 2 to network technologies
Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-12-25
Läs mer
 
SS-EN 61800-7-303, utg 1:2008  | TK 22  | Publicerad
IEC 61800-7-303:2007 | EN 61800-7-303:2008
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 7-303: Generellt gränssnitt och användning av profiler för drivsystem - Mappning av profil av typ 3 på nät
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-303: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 3 to network technologies
Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-12-25
Läs mer
 
SS-EN 61800-7-304, utg 1:2008  | TK 22  | Publicerad
IEC 61800-7-304:2007 | EN 61800-7-304:2008
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 7-304: Generellt gränssnitt och användning av profiler för drivsystem - Mappning av profil av typ 4 på nät
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-304: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 4 to network technologies
Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-12-25
Läs mer
 
SS-EN 61914, utg 1:2009  | TK 23A  | Publicerad
IEC 61914:2009 | EN 61914:2009
Kabelklammer
Cable cleats for electrical installations
Fastställelsedatum: 2009-06-29  |  Upphävandedatum: 2018-12-28
Läs mer
 
SS-EN 60601-1-2, utg 3:2007  | TK 62  | Publicerad
IEC 60601-1-2:2007 | EN 60601-1-2:2007
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 1-2: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda - Tilläggsstandard för elektromagnetisk kompatibilitet
Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests
Fastställelsedatum: 2007-09-24  |  Upphävandedatum: 2018-12-31
Läs mer
 
SS-EN 60601-1-2, utg 3:2007/C1:2010  | TK 62  | Publicerad
EN 60601-1-2:2007/C1:2010
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 1-2: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda - Tilläggsstandard för elektromagnetisk kompatibilitet
Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests
Fastställelsedatum: 2010-04-26  |  Upphävandedatum: 2018-12-31
Läs mer
 
SS-EN 62387-1, utg 1:2013  | TK 45  | Publicerad
IEC 62387-1:2007 | EN 62387-1:2012
Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Passiva integrerande system för persondosmätning och miljöövervakning - Del 1: Allmänna egenskaper och prestandafordringar
Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry systems for environmental and personal monitoring - Part 1: General characteristics and performance requirements
Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2019-01-04
Läs mer
 
SS-EN 60401-3, utg 1:2004  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60401-3:2003 | EN 60401-3:2003
Magnetiska komponenter och material - Terminologi och beteckningar för kärnor av mjuka ferritmaterial - Del 3: Angivande av data för transformator- och induktorkärnor
Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 3: Guidelines on the format of data appearing in manufacturers' catalogues of transformer and inductor cores
Fastställelsedatum: 2004-02-23  |  Upphävandedatum: 2019-01-08
Läs mer
 
SS-EN 60424-1, utg 1:1999  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60424-1:1999 | EN 60424-1:1999
Magnetiska komponenter och material - Riktlinjer för angivande av ytdefekter hos ferritkärnor - Del 1: Allmänt
Ferrite cores - Guide on the limits of surface irregularities - Part 1: General specification
Fastställelsedatum: 1999-10-29  |  Upphävandedatum: 2019-01-08
Läs mer
 
SS-EN 60424-2, utg 1:1998  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60424-2:1997 | EN 60424-2:1997
Magnetiska komponenter och material - Riktlinjer för angivande av ytdefekter hos ferritkärnor - Del 2: RM-kärnor
Guidance on the limits of surface irregularities of ferrite cores - Part 2: RM-cores
Fastställelsedatum: 1998-09-25  |  Upphävandedatum: 2019-01-08
Läs mer
 
SS-EN 60424-4, utg 1:2001  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60424-4:2001 | EN 60424-4:2001
Magnetiska komponenter och material - Riktlinjer för angivande av ytdefekter hos ferritkärnor - Del 4: Ringkärnor
Ferrite cores - Guide on the limits of surface irregularities - Part 4: Ring cores
Fastställelsedatum: 2001-08-28  |  Upphävandedatum: 2019-01-08
Läs mer
 
SS-EN 61185, utg 2:2005  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 61185:2005 | EN 61185:2005
Magnetiska komponenter och material - Mått för ferritkärnor (ETD-kärnor) för användning i strömförsörjningsutrustning
Ferrite cores (ETD-cores) intended for use in power supply applications - Dimensions
Fastställelsedatum: 2005-08-22  |  Upphävandedatum: 2019-01-08
Läs mer
 
SS-IEC 167, utg 1:1982  | TK 15/112  | Publicerad
IEC 60167:1964 | HD 568 S1:1990
Fasta isolermaterial - Isolationsresistans - Provning
Methods of test for the determination insulation resistance of solid insulating materials
Fastställelsedatum: 1982-11-15  |  Upphävandedatum: 2019-01-08
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-16, utg 1:1998  | TK EMC  | Publicerad
IEC 61000-4-16:1998 | EN 61000-4-16:1998
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-16: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot ledningsbundna symmetriska störningar i frekvensområdet 0 Hz till 150 kHz
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-16: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz
Fastställelsedatum: 1998-04-24  |  Upphävandedatum: 2019-01-13
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-16, utg 1:1998/A1:2004  | TK EMC  | Publicerad
IEC 61000-4-16:1998/A1:2001 | EN 61000-4-16:1998/A1:2004
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-16: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot ledningsbundna symmetriska störningar i frekvensområdet 0 Hz till 150 kHz
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-16: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz
Fastställelsedatum: 2004-06-28  |  Upphävandedatum: 2019-01-13
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-16, utg 1:1998/A2:2011  | TK EMC  | Publicerad
IEC 61000-4-16:1998/A2:2009 | EN 61000-4-16:1998/A2:2011
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-16: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot ledningsbundna symmetriska störningar i frekvensområdet 0 Hz till 150 kHz
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-16: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz
Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2019-01-13
Läs mer
 
SS-EN 62153-4-7, utg 1:2007  | TK 46  | Publicerad
IEC 62153-4-7:2006 | EN 62153-4-7:2006
Metalliska kommunikationskablar - Provning - Del 4-7: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Överföringsimpedans och skärmnings- eller kopplingsdämpning - Metod med koncentriska rör
Metallic communication cable test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring impedance and the screening - or the coupling attenuation - Tube in tube method
Fastställelsedatum: 2007-12-17  |  Upphävandedatum: 2019-01-13
Läs mer
 
SS-EN 60317-39, utg 1:1998  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-39:1992 | EN 60317-39:1994
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 39: Rektangulär, blank eller lackerad lindningstråd av koppar, omflätad med polyester- eller polyesterimidimpregnerat glasfibergarn, temperaturindex 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 39: Glass-fibre braided, polyester or polyesterimide varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180
Fastställelsedatum: 1998-07-31  |  Upphävandedatum: 2019-01-15
Läs mer
 
SS-EN 60317-39, utg 1:1998/A1:1998  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-39:1992/A1:1997 | EN 60317-39:1994/A1:1998
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 39: Rektangulär, blank eller lackerad lindningstråd av koppar, omflätad med polyester- eller polyesterimidimpregnerat glasfibergarn, temperaturindex 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 39: Glass-fibre braided, polyester or polyesterimide varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180
Fastställelsedatum: 1998-07-31  |  Upphävandedatum: 2019-01-15
Läs mer
 
SS-EN 60317-39, utg 1:1998/A2:2006  | TK 55  | Publicerad
IEC 60317-39:1992/A2:2005 | EN 60317-39:1994/A2:2005
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 39: Rektangulär, blank eller lackerad lindningstråd av koppar, omflätad med polyester- eller polyesterimidimpregnerat glasfibergarn, temperaturindex 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 39: Glass-fibre braided, polyester or polyesterimide varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180
Fastställelsedatum: 2006-02-27  |  Upphävandedatum: 2019-01-15
Läs mer
 
SS-EN 62665, utg 1:2014  | TK 100  | Publicerad
IEC 62665:2012 | EN 62665:2012
Multimedia - E-publicering och e-böcker - Texturavbildning för auditiv framställning av tryckt text
Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-book technologies - Texture map for auditory presentation of printed texts
Fastställelsedatum: 2014-03-12  |  Upphävandedatum: 2019-01-15
Läs mer
 
SS-EN 60534-2-3, utg 2:1998  | TK 65  | Publicerad
IEC 60534-2-3:1997 | EN 60534-2-3:1998
Industriell processtyrning - Reglerventiler - Del 2-3: Flödeskapacitet - Provningsmetoder
Industrial-process control valves - Part 2-3: Flow capacity - Test procedures
Fastställelsedatum: 1998-03-27  |  Upphävandedatum: 2019-01-20
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-39, utg 1:2001  | TK 104  | Publicerad
IEC 60068-2-39:1976 | EN 60068-2-39:1999
Miljötålighetsprovning - Del 2-39: Provningsmetoder - Z/AMD: Kyla kombinerad med lågt lufttryck i sekvens med fukt
Environmental testing - Part 2-39: Tests - Test Z/AMD: Combined sequential cold, low air pressure and damp heat test
Fastställelsedatum: 2001-11-30  |  Upphävandedatum: 2019-01-22
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-102, utg 1:2006  | TK 61  | Publicerad
IEC 60335-2-102:2004 | EN 60335-2-102:2006
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-102: Särskilda fordringar på elektriska apparater som eldas med fasta, flytande eller gasformiga bränslen
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
Fastställelsedatum: 2006-10-23  |  Upphävandedatum: 2019-01-22
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-102, utg 1:2006/A1:2010  | TK 61  | Publicerad
IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 | EN 60335-2-102:2006/A1:2010
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-102: Särskilda fordringar på elektriska apparater som eldas med fasta, flytande eller gasformiga bränslen
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
Fastställelsedatum: 2010-02-22  |  Upphävandedatum: 2019-01-22
Läs mer
 
SS-EN 61196-2, utg 2:2003  | TK 46  | Publicerad
IEC 61196-2:1995 | EN 61196-2:2003
Högfrekvenskablar - Del 2: Gruppspecifikation för halvstyva koaxialkablar för högfrekvens med isolering av polytetraflouretylen (PTFE)
Radio-frequency cables - Part 2: Sectional specification for semi-rigid radio-frequency and coaxial cables with polytetrafluoroethylene (PTFE) insulation
Fastställelsedatum: 2003-12-15  |  Upphävandedatum: 2019-01-22
Läs mer
 
SS-EN 62047-1, utg 1:2007  | TK 47  | Publicerad
IEC 62047-1:2005 | EN 62047-1:2006
Halvledarkomponenter - Mikromekaniska komponenter - Del 1: Termer och definitioner
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 1: Terms and definitions
Fastställelsedatum: 2007-05-21  |  Upphävandedatum: 2019-02-10
Läs mer
 
SS-EN 55011, utg 4:2010  | TK EMC  | Publicerad
CISPR 11:2009 | EN 55011:2009
Utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk (ISM-utrustning) - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
Fastställelsedatum: 2010-02-22  |  Upphävandedatum: 2019-02-15
Läs mer
 
SS-EN 55011, utg 4:2010/A1:2010  | TK EMC  | Publicerad
CISPR 11:2009/A1:2010 | EN 55011:2009/A1:2010
Utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk (ISM-utrustning) - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
Fastställelsedatum: 2010-09-27  |  Upphävandedatum: 2019-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60669-1, utg 2:2000  | TK 23  | Publicerad
IEC 60669-1:1998 | EN 60669-1:1999
Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande - Del 1: Allmänna fordringar
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2000-02-11  |  Upphävandedatum: 2019-02-16
Läs mer
 
SS-EN 60669-1, utg 2:2000/A1:2002  | TK 23  | Publicerad
IEC 60669-1:1998/A1:1999 | EN 60669-1:1999/A1:2002
Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande - Del 1: Allmänna fordringar
Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2002-12-04  |  Upphävandedatum: 2019-02-16
Läs mer
 
SS-EN 60669-1, utg 2:2000/C1:2007  | TK 23  | Publicerad
EN 60669-1:1999/C1:2007
Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande - Del 1: Allmänna fordringar
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2007-08-13  |  Upphävandedatum: 2019-02-16
Läs mer
 
SS-EN 60669-1, utg 2:2000/IS1:2009  | TK 23  | Publicerad
EN 60669-1:1999/IS1:2009
Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande - Del 1: Allmänna fordringar
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2009-08-24  |  Upphävandedatum: 2019-02-16
Läs mer
 
SS-EN 62087, utg 3:2014  | TK 100  | Publicerad
IEC 62087:2011 | EN 62087:2012
Audio- och videoutrustning - Mätning av elförbrukning
Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment
Fastställelsedatum: 2014-02-19  |  Upphävandedatum: 2019-02-19
Läs mer
 
SS-EN 60384-14-1, utg 1:2005  | TK 40  | Publicerad
IEC 60384-14-1:2005 | EN 60384-14-1:2005
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 14-1: Förlaga till detaljspecifikation - Fasta kondensatorer för avstörning och nätanslutning - Endast provning avseende säkerhet - Kvalitetsnivå D
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14-1: Blank detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains - Assessment level D
Fastställelsedatum: 2005-10-24  |  Upphävandedatum: 2019-02-23
Läs mer
 
SS-EN 60384-14-3, utg 1:2005  | TK 40  | Publicerad
IEC 60384-14-3:2004 | EN 60384-14-3:2004
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 14-3: Förlaga till detaljspecifikation - Fasta kondensatorer för avstörning och nätanslutning - Kvalitetsnivå DZ
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14-3: Blank detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains - Assessment level DZ
Fastställelsedatum: 2005-01-24  |  Upphävandedatum: 2019-02-23
Läs mer
 
SS-EN 61377-1, utg 1:2006  | TK 9  | Publicerad
IEC 61377-1:2006 | EN 61377-1:2006
Järnvägsanläggningar - Rälsfordon - Del 1: Samprovning av omriktarmatade växelströmsmotorer och deras styrning
Railway applications - Rolling stock - Part 1: Combined testing of inverter-fed alternating current motors and their control
Fastställelsedatum: 2006-06-19  |  Upphävandedatum: 2019-02-23
Läs mer
 
SS-EN 61377-2, utg 1:2003  | TK 9  | Publicerad
IEC 61377-2:2002 | EN 61377-2:2002
Järnvägsanläggningar - Rälsfordon - Samprovning - Del 2: Choppermatade likströmsmotorer och deras styrning
Railway applications - Rolling stock - Combined testing - Part 2: Chopper-fed direct current traction motors and their control
Fastställelsedatum: 2003-06-26  |  Upphävandedatum: 2019-02-23
Läs mer
 
SS-EN 61377-3, utg 1:2003  | TK 9  | Publicerad
IEC 61377-3:2002 | EN 61377-3:2002
Järnvägsanläggningar - Rälsfordon - Samprovning - Del 3: Växelströmsmotorer matade från omriktare med mellanled och deras styrning
Railway applications - Rolling stock - Part 3: Combined testing of alternating current motors, fed by an indirect convertor and their control system
Fastställelsedatum: 2003-06-26  |  Upphävandedatum: 2019-02-23
Läs mer
 
SS-EN 61788-4, utg 3:2012  | TK 90  | Publicerad
IEC 61788-4:2011 | EN 61788-4:2011
Supraledning - Del 4: Mätning av förhållandet mellan resistansen vid rumstemperatur och restresistansen (RRR) - RRR för supraledare av Nb-Ti-komposit
Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti composite superconductors
Fastställelsedatum: 2012-04-11  |  Upphävandedatum: 2019-02-23
Läs mer
 
SS-EN 62446, utg 1:2010  | TK 82  | Publicerad
IEC 62446:2009 | EN 62446:2009
Nätanslutna solcellsanläggningar - Minimifordringar på dokumentation, kontroll och provning för idrifttagning
Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection
Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2019-02-23
Läs mer
 
SS-EN 60730-2-6, utg 2:2009  | TK 23  | Publicerad
IEC 60730-2-6:2007 | EN 60730-2-6:2008
Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk - Del 2-6: Särskilda fordringar på automatiska tryckkännande reglerdon, inklusive mekaniska fordringar
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements
Fastställelsedatum: 2009-01-26  |  Upphävandedatum: 2019-02-26
Läs mer
 
SS-EN 61829, utg 1:1999  | TK 82  | Publicerad
IEC 61829:1995 | EN 61829:1998
Solkraftverk - Fältmätning av förhållandet mellan ström och spänning
Crystalline silicon photovoltaic (PV) array - On-site measurement of I-V characteristics
Fastställelsedatum: 1999-02-26  |  Upphävandedatum: 2019-02-26
Läs mer
 
SS-IEC 1227, utg 1:1994  | TK 45  | Publicerad
IEC 61227:1993 | 
Kärnteknisk mätutrustning - Kontrollrum - Manöverutrustning
Nuclear power plants - Control rooms - Operator control
Fastställelsedatum: 1994-09-30  |  Upphävandedatum: 2019-03-01
Läs mer
 
SS-EN 60310, utg 2:2004  | TK 9  | Publicerad
IEC 60310:2004 | EN 60310:2004
Järnvägsanläggningar - Transformatorer och reaktorer för järnvägsfordon
Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling stock
Fastställelsedatum: 2004-08-23  |  Upphävandedatum: 2019-03-02
Läs mer
 
SS-EN 50244, utg 1:2000  | TK 31  | Publicerad
EN 50244:2000
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Vägledning vid val, installation och underhåll
Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Fastställelsedatum: 2000-10-27  |  Upphävandedatum: 2019-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61291-2, utg 3:2012  | TK 86  | Publicerad
IEC 61291-2:2012 | EN 61291-2:2012
Fiberoptiska förstärkare - Del 2: Digitala tillämpningar - Mall för angivande av prestanda
Optical amplifiers - Part 2: Digital applications - Performance specification template
Fastställelsedatum: 2012-06-13  |  Upphävandedatum: 2019-03-24
Läs mer
 
SS-EN 62572-3, utg 2:2015  | TK 86  | Publicerad
IEC 62572-3:2014 | EN 62572-3:2014
Fiberoptik - Aktiva komponenter - Funktionssäkerhet - Del 3: Lasermoduler för telekommunikation
Fibre optic active components and devices - Reliability standards - Part 3: Laser modules used for telecommunication
Fastställelsedatum: 2015-03-11  |  Upphävandedatum: 2019-03-24
Läs mer
 
SS 428 08 31, utg 3:1995  | TK 23  | Publicerad
Lampanslutningsdon för allmänbruk
Lamp connectors for general use
Fastställelsedatum: 1995-06-14  |  Upphävandedatum: 2019-04-01
Läs mer
 
SS 428 08 31, utg 3:1995/T1:1997  | TK 23  | Publicerad
Lampanslutningsdon för allmänbruk
Lamp connectors for general use
Fastställelsedatum: 1997-03-19  |  Upphävandedatum: 2019-04-01
Läs mer
 
SS-EN 50311, utg 1:2003  | TK 9  | Publicerad
EN 50311:2003
Järnvägsanläggningar - Elutrustning för rälsfordon - Likströmsmatade elektroniska förkopplingsdon för lysrör
Railway applications - Rolling stock - D.C. supplied electronic ballasts for lighting fluorescent lamps
Fastställelsedatum: 2003-08-26  |  Upphävandedatum: 2019-04-08
Läs mer
 
SS-EN 50310, utg 3:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50310:2010
Fastighetsnät för informationsöverföring - Jordning och potentialutjämning
Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment
Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2019-04-11
Läs mer
 
SS-EN 50244, utg 1:2000  | TK 31  | Publicerad
EN 50244:2000
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Vägledning vid val, installation och underhåll
Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Fastställelsedatum: 2000-10-17  |  Upphävandedatum: 2019-04-14
Läs mer
 
SS-EN 60728-5, utg 1:2008  | TK 100  | Publicerad
IEC 60728-5:2007 | EN 60728-5:2008
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 5: Huvudcentraler
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 5: Headend equipment
Fastställelsedatum: 2008-09-22  |  Upphävandedatum: 2019-04-22
Läs mer
 
SS-EN 50152-3-2, utg 1:2001  | TK 9  | Publicerad
EN 50152-3-2:2001
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Särskilda fordringar på växelspänningsställverk - Del 3-2: Mät-, manöver- och skyddsutrustning för speciell användning i växelspänningstraktionsystem - Strömtransformatorer för enfas
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Section 2: Single-phase current transformers
Fastställelsedatum: 2001-05-29  |  Upphävandedatum: 2019-04-25
Läs mer
 
SS-EN 50152-3-3, utg 1:2001  | TK 9  | Publicerad
EN 50152-3-3:2001
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Särskilda fordringar på växelspänningsställverk - Del 3-3: Mät-, manöver- och skyddsutrustning för speciell användning i växelspänningstraktionsystem - Spänningstransformatorer för enfas
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Section 3: Single-phase voltage transformers
Fastställelsedatum: 2001-05-29  |  Upphävandedatum: 2019-04-25
Läs mer
 
SS-EN 61260, utg 1:1996  | TK 29  | Publicerad
IEC 61260:1995 | EN 61260:1995
Akustik - Filter för oktavband och delar av oktavband
Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters
Fastställelsedatum: 1997-02-28  |  Upphävandedatum: 2019-04-27
Läs mer
 
SS-EN 61260, utg 1:1996/A1:2002  | TK 29  | Publicerad
IEC 61260:1995/A1:2001 | EN 61260:1995/A1:2001
Akustik - Filter för oktavband och delar av oktavband
Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters
Fastställelsedatum: 2002-06-19  |  Upphävandedatum: 2019-04-27
Läs mer
 
SS-IEC 93, utg 1:1983  | TK 15/112  | Publicerad
IEC 60093:1980 | HD 429 S1:1983
Fasta isolermaterial - Volymresistivitet och ytresistivitet - Provning
Methods of test for volume resistivity and surface resistivity of solid electrical insulating materials
Fastställelsedatum: 1983-02-15  |  Upphävandedatum: 2019-04-27
Läs mer
 
SS-EN 60958-4, utg 2:2004  | TK 100  | Publicerad
IEC 60958-4:2003 | EN 60958-4:2003
Audiovisuell teknik - Gränssnitt för digitaliserat ljud - Del 4: Tillämpningar för yrkesmässigt bruk
Digital audio interface - Part 4: Professional applications (TA4)
Fastställelsedatum: 2004-01-26  |  Upphävandedatum: 2019-04-28
Läs mer
 
SS-EN 60958-4, utg 2:2004/A1:2008  | TK 100  | Publicerad
IEC 60958-4:2003/A1:2008 | EN 60958-4:2003/A1:2008
Audiovisuell teknik - Gränssnitt för digitaliserat ljud - Del 4: Tillämpningar för yrkesmässigt bruk
Digital audio interface - Part 4: Professional applications
Fastställelsedatum: 2008-10-20  |  Upphävandedatum: 2019-04-28
Läs mer
 
SS-EN 60384-14-2, utg 1:2005  | TK 40  | Publicerad
IEC 60384-14-2:2004 | EN 60384-14-2:2004
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 14-2: Förlaga till detaljspecifikation - Fasta kondensatorer för avstörning och nätanslutning - Endast provning avseende säkerhet
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14-2: Blank detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains - Safety tests only
Fastställelsedatum: 2005-01-24  |  Upphävandedatum: 2019-05-12
Läs mer
 
SS-EN 50377-14-1, utg 1:2012  | TK 86  | Publicerad
EN 50377-14-1:2011
Anslutningsdon för fiberoptik - Specifikationer - Del 14-1: Sladdar med singelmodfiber IEC 60793-2-50 kategori B1.1 och B1.1 för miljökategori C
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 14-1: Cords with IEC 60793-2-50 singlemode category B1.1 and B1.3 fibre for category C
Fastställelsedatum: 2012-03-14  |  Upphävandedatum: 2019-05-14
Läs mer
 
SS-EN 60904-3, utg 2:2008  | TK 82  | Publicerad
IEC 60904-3:2008 | EN 60904-3:2008
Solceller - Del 3: Mätmetoder för markbundna solcellsanordningar med angiven spektralfördelning
Photovoltaic devices - Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data
Fastställelsedatum: 2008-09-22  |  Upphävandedatum: 2019-05-20
Läs mer
 
SS-EN 50193-1, utg 1:2013  | TK 59  | Publicerad
EN 50193-1:2013
Vattenvärmare av genomströmningstyp - Del 1: Allmänna fordringar
Electric instantaneous water heaters - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2013-04-12  |  Upphävandedatum: 2019-05-23
Läs mer
 
SS-EN 62343-3-1, utg 1:2011  | TK 86  | Publicerad
IEC 62343-3-1:2010 | EN 62343-3-1:2010
Fiberoptik - Dynamiska moduler - Del 3-1: Mallar för angivande av prestanda - Anordning för dynamisk likriktning av kanalerna
Dynamic modules - Part 3-1: Performance specification templates - Dynamic channel equalizers
Fastställelsedatum: 2011-02-09  |  Upphävandedatum: 2019-05-26
Läs mer
 
SS-EN 61140, utg 2:2003  | TK 64  | Publicerad
IEC 61140:2001 | EN 61140:2002
Skydd mot elchock - Grundläggande principer för elinstallationer och elmateriel
Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment
Fastställelsedatum: 2003-06-26  |  Upphävandedatum: 2019-05-27
Läs mer
 
SS-EN 61140, utg 2:2003/A1:2006  | TK 64  | Publicerad
IEC 61140:2001/A1:2004 | EN 61140:2002/A1:2006
Skydd mot elchock - Grundläggande principer för elinstallationer och elmateriel
Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment
Fastställelsedatum: 2006-12-18  |  Upphävandedatum: 2019-05-27
Läs mer
 
SS-EN 60539-1, utg 2:2008  | TK 40  | Publicerad
IEC 60539-1:2008 | EN 60539-1:2008
Termistorer - Direktuppvärmda termistorer med negativ temperaturkoefficient - Del 1: Artspecifikation
Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2008-06-30  |  Upphävandedatum: 2019-06-01
Läs mer
 
SS-EN 61515, utg 1:1996  | TK 65  | Publicerad
IEC 61515:1995 | EN 61515:1996
Industriella termoelement - Mineralisolerade termoelementkablar och termoelement
Mineral insulated thermocouple cables and thermocouples
Fastställelsedatum: 1996-06-14  |  Upphävandedatum: 2019-06-01
Läs mer
 
SS-EN 62129, utg 1:2006  | TK 86  | Publicerad
IEC 62129:2006 | EN 62129:2006
Fiberoptik - Kalibrering av optiska spektrumanalysatorer
Calibration of optical spectrum analyzers
Fastställelsedatum: 2006-06-19  |  Upphävandedatum: 2019-06-03
Läs mer
 
SS-EN 60909-0, utg 1:2002  | TK 73  | Publicerad
IEC 60909-0:2001 | EN 60909-0:2001
Kortslutningsströmmar i trefas växelströmsnät - Del 0: Beräkningsmetoder
Short-circuit currents in three phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents
Fastställelsedatum: 2002-03-20  |  Upphävandedatum: 2019-06-10
Läs mer
 
SS-EN 61167, utg 2:2011  | TK 34  | Publicerad
IEC 61167:2011 | EN 61167:2011
Belysningsmateriel - Metallhalogenlampor - Prestandafordringar
Metal halide lamps - Performance specification
Fastställelsedatum: 2011-11-09  |  Upphävandedatum: 2019-06-10
Läs mer
 
SS 437 01 02, utg 1:2014  | TK 64  | Publicerad
Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
Low-voltage electrical installations - Guidelines for connection, location, metering and erection of electrical and telecommunication installations
Fastställelsedatum: 2014-09-16  |  Upphävandedatum: 2019-06-13
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-44, utg 1:2001  | TK 104  | Publicerad
IEC 60068-2-44:1995 | EN 60068-2-44:1995
Miljötålighetsprovning - Del 2-44: Provningsmetoder - T: Vägledning vid lödprovning
Environmental testing - Part 2: Tests - Guidance on test T: Soldering
Fastställelsedatum: 2001-11-30  |  Upphävandedatum: 2019-06-17
Läs mer
 
SS-EN 60793-2, utg 3:2012  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-2:2011 | EN 60793-2:2012
Optofibrer - Del 2: Produktspecifikationer - Allmänt
Optical fibres - Part 2: Product specifications - General
Fastställelsedatum: 2012-04-11  |  Upphävandedatum: 2019-06-17
Läs mer
 
SS-EN 61784-3, utg 2:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 61784-3:2010 | EN 61784-3:2010
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Allmänna regler och profildefinitioner
Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions
Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2019-06-17
Läs mer
 
SS-EN 60825-1, utg 4:2007  | TK 76  | Publicerad
IEC 60825-1:2007 | EN 60825-1:2007
Laser - Säkerhet - Del 1: Klassificering av utrustning samt fordringar
Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements
Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2019-06-19
Läs mer
 
SS-EN 41003, utg 5:2008  | TK 108  | Publicerad
EN 41003:2008
Utrustning för anslutning till data- och telenät - Särskilda fordringar med avseende på säkerhet
Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks and/or a cable distribution system
Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2019-06-20
Läs mer
 
SEN 43 02 01, utg 2:1968  | TK 46  | Publicerad
IEC 60153-1:1964 | 
Metalliska rörvågledare - Allmänna bestämmelser och mätmetoder
Hollow metallic waveguides - General requirements and measuring methods
Fastställelsedatum: 1968-04-01  |  Upphävandedatum: 2019-06-22
Läs mer
 
SEN 43 02 02, utg 1:1969  | TK 46  | Publicerad
IEC 60153-2:1964 | 
Metalliska rörvågledare - Normala rektangulära vågledare
Hollow metallic waveguides - Ordinary rectangular waveguides
Fastställelsedatum: 1969-02-20  |  Upphävandedatum: 2019-06-22
Läs mer
 
SS-EN 60154-1, utg 1:1995  | TK 46  | Publicerad
IEC 60154-1:1982 | EN 60154-1:1994
Flänsar för vågledare - Del 1: Allmänt
Flanges for waveguides - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 1995-01-10  |  Upphävandedatum: 2019-06-22
Läs mer
 
SS-EN 60154-1, utg 1:1995/A1:1995  | TK 46  | Publicerad
IEC 60154-1:1982/A1:1993 | EN 60154-1:1994/A1:1994
Flänsar för vågledare - Del 1: Allmänt
Flanges for waveguides - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 1995-01-10  |  Upphävandedatum: 2019-06-22
Läs mer
 
SS-EN 60966-2-4, utg 3:2010  | TK 46  | Publicerad
IEC 60966-2-4:2009 | EN 60966-2-4:2009
Koaxialkablar för högfrekvens med påmonterade anslutningsdon - Del 2-4: Detaljspecifikation för kablar med påmonterade anslutningsdon (IEC 61169-2) för radio- och TV-mottagare, 0 MHz - 3000 MHz
Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-4: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors
Fastställelsedatum: 2010-01-25  |  Upphävandedatum: 2019-06-22
Läs mer
 
SS-EN 61466-1, utg 1:1997  | TK 36  | Publicerad
IEC 61466-1:1997 | EN 61466-1:1997
Isolatorer - Kedjeisolatorer av komposit för friledningar med systemspänning över 1000 V - Del 1: Hållfasthetsklasser och armaturer
Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 kV - Part 1: Standard strength classes and end fittings
Fastställelsedatum: 1997-05-30  |  Upphävandedatum: 2019-06-22
Läs mer
 
SS 424 14 17, utg 7:2009  | TK 20  | Publicerad
HD 632:2008
Kraftkablar - PEX-isolerad kabel och tillbehör med märkspänning 30/52 kV till 98/170 kV - Provning
Power cables - XLPE-insulated cables and their accossories for rated voltages 30/52 kV to 98/170 kV - Specifications for testing
Fastställelsedatum: 2009-04-27  |  Upphävandedatum: 2019-06-27
Läs mer
 
SS-EN 60086-3, utg 3:2011  | TK 35  | Publicerad
IEC 60086-3:2011 | EN 60086-3:2011
Primärbatterier - Del 3: Batterier för ur
Primary batteries - Part 3: Watch batteries
Fastställelsedatum: 2011-06-08  |  Upphävandedatum: 2019-06-29
Läs mer
 
SS-EN 60384-18, utg 1:2007  | TK 40  | Publicerad
IEC 60384-18:2007 | EN 60384-18:2007
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 18: Gruppspecifikation för aluminiumelektrolytkondensatorer med fast elektrolyt av mangandioxid eller flytande elektrolyt, för ytmontering
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 18: Sectional specification -Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with solid (MnO2) and non-solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2007-06-25  |  Upphävandedatum: 2019-06-29
Läs mer
 
SS-EN 50527-1, utg 1:2010  | TK 106  | Publicerad
EN 50527-1:2010
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 1: Allmänt
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2019-07-04
Läs mer
 
SS-EN 50527-2-1, utg 1:2011  | TK 106  | Publicerad
EN 50527-2-1:2011
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 2-1: Särskild bedömning beträffande arbetstagare med pacemaker
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-1: Specific assessment for workers with cardiac pacemakers
Fastställelsedatum: 2011-09-07  |  Upphävandedatum: 2019-07-04
Läs mer
 
SS-EN 60990, utg 1:2000  | TK 108  | Publicerad
IEC 60990:1999 | EN 60990:1999
Ström vid direktkontakt och ström i skyddsjordsledare - Mätmetoder
Methods of measurement of touch current and protective conductor current
Fastställelsedatum: 2000-02-25  |  Upphävandedatum: 2019-07-04
Läs mer
 
SS-EN 61094-5, utg 1:2002  | TK 29  | Publicerad
IEC 61094-5:2001 | EN 61094-5:2001
Elektroakustik - Mätmikrofoner - Del 5: Metoder för jämförande tryckkalibrering av standardiserade mikrofoner
Measurement microphones - Part 5: Methods for pressure calibration of working standard microphones by comparison
Fastställelsedatum: 2002-06-19  |  Upphävandedatum: 2019-07-04
Läs mer
 
SS-EN 60965, utg 1:2013  | TK 45  | Publicerad
IEC 60965:2009 | EN 60965:2011
Kärnkraftanläggningar - Kontrollrum - Reservövervakningsplats för reaktoravställning utan tillgång till kontrollrummet
Nuclear power plants - Control rooms - Supplementary control points for reactor shutdown without access to the main control room
Fastställelsedatum: 2013-01-22  |  Upphävandedatum: 2019-07-18
Läs mer
 
SS-EN 61094-3, utg 1:1996  | TK 29  | Publicerad
IEC 61094-3:1995 | EN 61094-3:1995
Akustik - Mätmikrofoner - Del 3: Primär metod för frifältskalibrering av standardiserade laboratoriemikrofoner med reciprocitetsteknik
Measurement microphones - Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique
Fastställelsedatum: 1996-09-27  |  Upphävandedatum: 2019-07-19
Läs mer
 
SS-EN 61069-5, utg 1:1995  | TK 65  | Publicerad
IEC 61069-5:1994 | EN 61069-5:1995
Industriell processtyrning - Utvärdering av systemegenskaper för systembedömning - Del 5: Bedömning av tillförlitlighet
Industrial process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 5: Assessment of system dependability
Fastställelsedatum: 1995-06-30  |  Upphävandedatum: 2019-07-20
Läs mer
 
SS-EN 61069-6, utg 1:1998  | TK 65  | Publicerad
IEC 61069-6:1998 | EN 61069-6:1998
Industriell processtyrning - Utvärdering av processegenskaper för systembedömning - Del 6: Bedömning av driftsduglighet
Industrial-process measurement and control - Evaluation of system properties for the purposes of system assessment - Part 6: Assessment of system operability
Fastställelsedatum: 1998-08-28  |  Upphävandedatum: 2019-07-20
Läs mer
 
SS-EN 61069-7, utg 1:1999  | TK 65  | Publicerad
IEC 61069-7:1999 | EN 61069-7:1999
Industriell processtyrning - Utvärdering av systemegenskaper - Del 7: Bedömning av säkerhet
Industrial process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 7: Assessment of system safety
Fastställelsedatum: 1999-10-29  |  Upphävandedatum: 2019-07-20
Läs mer
 
SS-EN 61069-8, utg 1:1999  | TK 65  | Publicerad
IEC 61069-8:1999 | EN 61069-8:1999
Industriell processtyrning - Utvärdering av systemegenskaper - Del 8: Utvärdering av icke-uppdragsrelaterade egenskaper
Industrial-process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 8: Assessment of non-task-related system properties
Fastställelsedatum: 1999-10-29  |  Upphävandedatum: 2019-07-20
Läs mer
 
SS-EN 62325-351, utg 1:2014  | TK 57  | Publicerad
IEC 62325-351:2013 | EN 62325-351:2013
Kommunikation på energimarknaden - Del 351: CIM-profil för den europeiska marknaden
Framework for energy market communications - Part 351: CIM European market model exchange profile
Fastställelsedatum: 2014-04-16  |  Upphävandedatum: 2019-07-20
Läs mer
 
SS-EN 50289-4-16, utg 1:2013  | TK 46  | Publicerad
EN 50289-4-16:2012
Tele- och datakablar - Provning - Del 4-16: Miljötålighetsprovning - Bibehållen elektrisk funktion vid brand
Communication cables - Specifications for test methods - Part 4-16: Environmental test methods - Circuit integrity under fire conditions
Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2019-07-22
Läs mer
 
SS-EN 50290-2-20, utg 1:2002  | TK 46  | Publicerad
EN 50290-2-20:2001
Tele- och datakablar - Del 2-20: Konstruktion och utförande - Allmänt
Communication cables - Part 2-20: Common design rules and construction - General
Fastställelsedatum: 2002-10-09  |  Upphävandedatum: 2019-07-22
Läs mer
 
SS-EN 50290-2-29, utg 1:2002  | TK 46  | Publicerad
EN 50290-2-29:2002
Tele- och datakablar - Del 2-29: Konstruktion och utförande - Tvärbunden PE för ledarisolering
Communication cables - Part 2-29: Common design rules and construction - Cross-linked PE insulation compounds
Fastställelsedatum: 2002-10-09  |  Upphävandedatum: 2019-07-22
Läs mer
 
SS-EN 61340-2-3, utg 1:2001  | TK 101  | Publicerad
IEC 61340-2-3:2000 | EN 61340-2-3:2000
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Del 2-3: Bestämning av resistans och resistivitet hos fasta, plana material som används för att undvika ackumulering av elektrostatiska laddningar
Electrostatics - Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation
Fastställelsedatum: 2001-08-28  |  Upphävandedatum: 2019-07-28
Läs mer
 
SS-EN 61180-1, utg 1:1995  | TK 42  | Publicerad
IEC 61180-1:1992 | EN 61180-1:1994
Högspänningsprovning av lågspänningsutrustningar - Del 1: Definitioner, provning och provningsförhållanden
High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 1: Definitions, test and procedure requirements
Fastställelsedatum: 1995-02-24  |  Upphävandedatum: 2019-07-29
Läs mer
 
SS-EN 61180-2, utg 1:1995  | TK 42  | Publicerad
IEC 61180-2:1994 | EN 61180-2:1994
Högspänningsprovning av lågspänningsutrustningar - Del 2: Provningsutrustningar
High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 2: Test equipment
Fastställelsedatum: 1995-02-24  |  Upphävandedatum: 2019-07-29
Läs mer
 
SS-EN 60851-4, utg 1:1997  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60851-4:1996 | EN 60851-4:1996
Lindningstråd - Provningsmetoder - Del 4: Kemiska egenskaper
Winding wires - Test methods - Part 4: Chemical properties
Fastställelsedatum: 1997-02-28  |  Upphävandedatum: 2019-08-10
Läs mer
 
SS-EN 60851-4, utg 1:1997/A1:1998  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60851-4:1996/A1:1997 | EN 60851-4:1996/A1:1997
Lindningstråd - Provningsmetoder - Del 4: Kemiska egenskaper
Winding wires - Test methods - Part 4: Chemical properties
Fastställelsedatum: 1998-01-30  |  Upphävandedatum: 2019-08-10
Läs mer
 
SS-EN 60851-4, utg 1:1997/A2:2005  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60851-4:1996/A2:2005 | EN 60851-4:1996/A2:2005
Lindningstråd - Provningsmetoder - Del 4: Kemiska egenskaper
Winding wires - Test methods - Part 4: Chemical properties
Fastställelsedatum: 2005-04-25  |  Upphävandedatum: 2019-08-10
Läs mer
 
SS-EN 62209-1, utg 1:2006  | TK 106  | Publicerad
IEC 62209-1:2005 | EN 62209-1:2006
Exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från handhållen och kroppsburen trådlös kommunikationsutrustning - Kroppsmodeller, instrumentering, och metoder - Del 1: Bestämning av specifik absorptionshastighet (SAR) för handhållna apparater som används nära örat (frekvensområde 300 MHz till 3 GHz)
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 1: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for hand-held devices used in close proximity to the ear (frequency range of 300 MHz to 3 GHz)
Fastställelsedatum: 2006-11-20  |  Upphävandedatum: 2019-08-10
Läs mer
 
SS-EN 60062, utg 2:2005  | TK 40  | Publicerad
IEC 60062:2004 | EN 60062:2005
Elektronikkomponenter - Märkkoder för motstånd och kondensatorer
Marking codes for resistors and capacitors
Fastställelsedatum: 2005-11-21  |  Upphävandedatum: 2019-08-16
Läs mer
 
SS-EN 60062, utg 2:2005/C1:2007  | TK 40  | Publicerad
EN 60062:2005/C1:2007
Elektronikkomponenter - Märkkoder för motstånd och kondensatorer
Marking codes for resistors and capacitors
Fastställelsedatum: 2007-06-25  |  Upphävandedatum: 2019-08-16
Läs mer
 
SS-EN 60384-3, utg 1:2007  | TK 40  | Publicerad
IEC 60384-3:2006 | EN 60384-3:2006
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 3: Gruppspecifikation för elektrolytkondensatorer för ytmontering med fast dielektrikum av mangandioxid
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 3: Sectional specification: Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with manganese dioxide solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2007-03-26  |  Upphävandedatum: 2019-08-16
Läs mer
 
SS-EN 60384-3, utg 1:2007/C1:2009  | TK 40  | Publicerad
EN 60384-3:2006/C1:2009
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 3: Gruppspecifikation för elektrolytkondensatorer för ytmontering med fast dielektrikum av mangandioxid
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 3: Sectional specification: Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with manganese dioxide solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2009-10-26  |  Upphävandedatum: 2019-08-16
Läs mer
 
SS-EN 60086-5, utg 3:2011  | TK 35  | Publicerad
IEC 60086-5:2011 | EN 60086-5:2011
Primärbatterier - Del 5: Säkerhet beträffande batterier med vattenhaltig elektrolyt
Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte
Fastställelsedatum: 2011-06-08  |  Upphävandedatum: 2019-08-17
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-9, utg 1:1994  | TK EMC  | Publicerad
IEC 61000-4-9:1993 | EN 61000-4-9:1994
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot transienta magnetiska fält
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 9: Pulse magnetic field immunity test - Basic EMC Publication
Fastställelsedatum: 1994-01-03  |  Upphävandedatum: 2019-08-17
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-9, utg 1:1994/A1:2001  | TK EMC  | Publicerad
IEC 61000-4-9:1993/A1:2000 | EN 61000-4-9:1994/A1:2001
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-9: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot transienta magnetiska fält
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Pulse magnetic field immunity test
Fastställelsedatum: 2001-11-30  |  Upphävandedatum: 2019-08-17
Läs mer
 
SS-EN 62424, utg 1:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 62424:2008 | EN 62424:2009
Representation av industriella processer - Krav i P&I-scheman och datautbyte mellan P&ID-verktyg och PCE-CAE-verktyg
Representation of process control engineering - Requests in P&I diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools
Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2019-08-19
Läs mer
 
SS-EN 60745-2-2, utg 2:2010  | TK 116  | Publicerad
IEC 60745-2-2:2003 | EN 60745-2-2:2010
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-2: Särskilda fordringar på skruv- och mutterdragare
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers and impact wrenches
Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2019-08-21
Läs mer
 
SS-EN 60745-2-4, utg 2:2010  | TK 116  | Publicerad
IEC 60745-2-4:2002 | EN 60745-2-4:2009
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-4: Särskilda fordringar på planslipmaskiner och polermaskiner
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type
Fastställelsedatum: 2010-01-25  |  Upphävandedatum: 2019-08-21
Läs mer
 
SS-EN 60745-2-4, utg 2:2010/A11:2011  | TK 116  | Publicerad
EN 60745-2-4:2009/A11:2011
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-4: Särskilda fordringar på planslipmaskiner och polermaskiner
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type
Fastställelsedatum: 2012-02-15  |  Upphävandedatum: 2019-08-21
Läs mer
 
SS-EN 60745-2-5, utg 3:2010  | TK 116  | Publicerad
IEC 60745-2-5:2010 | EN 60745-2-5:2010
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-5: Särskilda fordringar på cirkelsågar
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-5: Particular requirements for circular saws
Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2019-08-21
Läs mer
 
SS-EN 60745-2-9, utg 2:2009  | TK 116  | Publicerad
IEC 60745-2-9:2003 | EN 60745-2-9:2009
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-9: Särskilda fordringar på gängmaskiner
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-9: Particular requirements for tappers
Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2019-08-21
Läs mer
 
SS-EN 61029-2-1, utg 3:2012  | TK 116  | Publicerad
IEC 61029-2-1:1993 | EN 61029-2-1:2012
Transportabla motordrivna elverktyg - Säkerhet - Del 2-1: Särskilda fordringar på cirkelsågar
Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-1: Particular requirements for circular saws benches
Fastställelsedatum: 2012-12-19  |  Upphävandedatum: 2019-08-21
Läs mer
 
SS-EN 61029-2-6, utg 1:2010  | TK 116  | Publicerad
IEC 61029-2-6:1993 | EN 61029-2-6:2010
Transportabla motordrivna elverktyg - Säkerhet - Del 2-6: Särskilda fordringar på diamantborrmaskiner med vattenanslutning
Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-6: Particular requirements for diamond drills with water supply
Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2019-08-21
Läs mer
 
SS-EN 60974-4, utg 2:2011  | TK 26  | Publicerad
IEC 60974-4:2010 | EN 60974-4:2011
Bågsvetsutrustning - Del 4: Återkommande kontroll och provning
Arc welding equipment - Part 4: Periodic inspection and testing
Fastställelsedatum: 2011-05-04  |  Upphävandedatum: 2019-08-25
Läs mer
 
SS-EN 60745-2-14, utg 2:2009  | TK 116  | Publicerad
IEC 60745-2-14:2003 | EN 60745-2-14:2009
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-14: Särskilda fordringar på hyvlar
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-14: Particular requirements for planers
Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2019-08-31
Läs mer
 
SS-EN 60745-2-14, utg 2:2009/A2:2010  | TK 116  | Publicerad
IEC 60745-2-14:2003/A2:2010 | EN 60745-2-14:2009/A2:2010
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-14: Särskilda fordringar på hyvlar
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-14: Particular requirements for planers
Fastställelsedatum: 2010-09-27  |  Upphävandedatum: 2019-08-31
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-11, utg 1:2002  | TK 46  | Publicerad
EN 50289-1-11:2001
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-11: Elektrisk provning - Karakteristisk impedans, inimpedans, reflektionsdämpning
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-11: Electrical test methods - Characteristic impedance, input impedance, return loss
Fastställelsedatum: 2002-08-14  |  Upphävandedatum: 2019-09-05
Läs mer
 
SS-EN 50052, utg 1:1994  | TK 17AC  | Publicerad
EN 50052:1986
Gasisolerade metallkapslade ställverk - Gjutna aluminiumkapslingar
Cast aluminium alloy enclosures for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
Fastställelsedatum: 1994-03-25  |  Upphävandedatum: 2019-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50052, utg 1:1994/C1:2008  | TK 17AC  | Publicerad
EN 50052:1986/C1:2007
Gasisolerade metallkapslade ställverk - Gjutna aluminiumkapslingar
Cast aluminium alloy enclosures for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
Fastställelsedatum: 2008-06-30  |  Upphävandedatum: 2019-09-12
Läs mer
 
SS-EN 60384-4, utg 1:2007  | TK 40  | Publicerad
IEC 60384-4:2007 | EN 60384-4:2007
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 4: Gruppspecifikation för aluminiumelektrolytkondensatorer med fast elektrolyt av mangandioxid och flytande elektrolyt
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 4: Sectional specification: Aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO2) and non-solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2007-06-25  |  Upphävandedatum: 2019-09-16
Läs mer
 
SS-EN 61078, utg 2:2006  | TK 56  | Publicerad
IEC 61078:2006 | EN 61078:2006
Tillförlitlighet - Analys med användning av funktionssäkerhetsschema
Analysis techniques for dependability - Reliability block diagram and boolean methods
Fastställelsedatum: 2006-11-20  |  Upphävandedatum: 2019-09-16
Läs mer
 
SS-EN 61703, utg 1:2002  | TK 56  | Publicerad
IEC 61703:2001 | EN 61703:2002
Tillförlitlighet - Matematiska uttryck för funktionssäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet
Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms
Fastställelsedatum: 2002-06-19  |  Upphävandedatum: 2019-09-16
Läs mer
 
SS-EN 62591, utg 1:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 62591:2010 | EN 62591:2010
Industriell processtyrning - Trådlösa nät och kommunikationsprofiler - WirelessHART™
Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHART™
Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2019-09-16
Läs mer
 
SS-EN 61753-1, utg 1:2008  | TK 86  | Publicerad
IEC 61753-1:2007 | EN 61753-1:2007
Fiberoptik - Funktionsfordringar på anslutningsdon och passiva komponenter - Del 1: Allmänt och vägledning
Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard - Part 1: General and guidance for performance standards
Fastställelsedatum: 2008-05-19  |  Upphävandedatum: 2019-09-19
Läs mer
 
SS-EN 60384-1, utg 2:2010  | TK 40  | Publicerad
IEC 60384-1:2008 | EN 60384-1:2009
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 1: Artspecifikation
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2019-09-30
Läs mer
 
SS 447 06 13-2-8, utg 1:2013  | TK 79  | Publicerad
CLC/TS 50131-2-8:2012
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 2-8: Vibrationsdetektorer för inbrottslarm
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors
Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2019-10-03
Läs mer
 
SS 447 06 13-2-8, utg 1:2013/IS1:2014  | TK 79  | Publicerad
CLC/TS 50131-2-8:2012/IS1:2014
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 2-8: Vibrationsdetektorer för inbrottslarm
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors
Fastställelsedatum: 2014-05-14  |  Upphävandedatum: 2019-10-03
Läs mer
 
SS-EN 61076-3-110, utg 2:2013  | TK 48B  | Publicerad
IEC 61076-3-110:2012 | EN 61076-3-110:2012
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 3-110: Rektangulära anslutningsdon - Detaljspecifikation för skärmade anslutningsdon med fast don och kabeldon för dataöverföring med frekvenser upp till 1000 MHz
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-110: Detail specification for shielded, free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 1000 MHz
Fastställelsedatum: 2013-01-22  |  Upphävandedatum: 2019-10-04
Läs mer
 
SS-EN 61162-1, utg 4:2011  | TK 80  | Publicerad
IEC 61162-1:2010 | EN 61162-1:2011
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - Digitala gränssnitt - Del 1: En sändare och flera mottagare
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners
Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2019-10-05
Läs mer
 
SS-EN 62196-1, utg 2:2012  | TK 23  | Publicerad
IEC 62196-1:2011 | EN 62196-1:2012
Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon - Del 1: Allmänna fordringar
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2012-06-13  |  Upphävandedatum: 2019-10-06
Läs mer
 
SS-EN 62196-1, utg 2:2012/A11:2013  | TK 23  | Publicerad
EN 62196-1:2012/A11:2013
Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon - Del 1: Allmänna fordringar
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2013-07-03  |  Upphävandedatum: 2019-10-06
Läs mer
 
SS-EN 62196-1, utg 2:2012/A12:2014  | TK 23  | Publicerad
EN 62196-1:2012/A12:2014
Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon - Del 1: Allmänna fordringar
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2014-09-16  |  Upphävandedatum: 2019-10-06
Läs mer
 
SS-EN 60691, utg 4:2003  | TK 32C  | Publicerad
IEC 60691:2002 | EN 60691:2003
Termosäkringar - Fordringar och provningsmetoder
Thermal-links - Requirements and application guide
Fastställelsedatum: 2003-02-28  |  Upphävandedatum: 2019-10-07
Läs mer
 
SS-EN 60691, utg 4:2003/A1:2007  | TK 32C  | Publicerad
IEC 60691:2002/A1:2006 | EN 60691:2003/A1:2007
Termosäkringar - Fordringar och provningsmetoder
Thermal-links - Requirements and application guide
Fastställelsedatum: 2007-03-26  |  Upphävandedatum: 2019-10-07
Läs mer
 
SS-EN 60691, utg 4:2003/A2:2010  | TK 32C  | Publicerad
IEC 60691:2002/A2:2010 | EN 60691:2003/A2:2010
Termosäkringar - Fordringar och provningsmetoder
Thermal-links - Requirements and application guide
Fastställelsedatum: 2010-09-27  |  Upphävandedatum: 2019-10-07
Läs mer
 
SS-EN 60758, utg 2:2009  | TK 49  | Publicerad
IEC 60758:2008 | EN 60758:2009
Styrkristaller - Syntetiska kvartskristaller - Specifikationer och vägledning vid användning
Synthetic quartz crystal - Specifications and guidelines for use
Fastställelsedatum: 2009-05-25  |  Upphävandedatum: 2019-10-07
Läs mer
 
SS-EN 60695-10-3, utg 1:2002  | TK 89  | Publicerad
IEC 60695-10-3:2002 | EN 60695-10-3:2002
Provning av brandegenskaper - Del 10-3: Onormal värme - Deformation till följd av utjämning av spänningar
Fire hazard testing - Part 10-3: Abnormal heat - Mould stress relief distortion test
Fastställelsedatum: 2002-12-04  |  Upphävandedatum: 2019-10-12
Läs mer
 
SS-EN 60076-10, utg 1:2001  | TK 14  | Publicerad
IEC 60076-10:2001 | EN 60076-10:2001
Krafttransformatorer - Del 10: Bestämning av ljudnivå
Power transformers - Part 10: Determination of sound levels
Fastställelsedatum: 2001-09-28  |  Upphävandedatum: 2019-10-17
Läs mer
 
SS-EN 61029-2-10, utg 1:2010  | TK 116  | Publicerad
IEC 61029-2-10:1998 | EN 61029-2-10:2010
Transportabla motordrivna elverktyg - Säkerhet - Del 2-10: Särskilda fordringar på kapmaskiner
Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-10: Particular requirements for cutting-off grinders
Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2019-10-19
Läs mer
 
SS-EN 61029-2-10, utg 1:2010/A11:2013  | TK 116  | Publicerad
EN 61029-2-10:2010/A11:2013
Transportabla motordrivna elverktyg - Säkerhet - Del 2-10: Särskilda fordringar på kapmaskiner
Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-10: Particular requirements for cutting-off grinders
Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2019-10-19
Läs mer
 
SS-EN 60794-3-20, utg 2:2009  | TK 86  | Publicerad
IEC 60794-3-20:2009 | EN 60794-3-20:2009
Optokablar - Del 3-20: Familjespecifikation - Utomhuskablar - Självbärande kablar
Optical fibre cables - Part 3-20: Outdoor cables - Family specification for self-supporting aerial telecommunication cables
Fastställelsedatum: 2009-05-25  |  Upphävandedatum: 2019-10-20
Läs mer
 
SS-EN 50121-3-1, utg 3:2015  | TK 9  | Publicerad
EN 50121-3-1:2015
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-1: Fordon - Tåg och kompletta lok och vagnar
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle
Fastställelsedatum: 2015-05-13  |  Upphävandedatum: 2019-10-24
Läs mer
 
SS-EN 50121-3-2, utg 3:2015  | TK 9  | Publicerad
EN 50121-3-2:2015
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Fordon - Apparater
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus
Fastställelsedatum: 2015-05-13  |  Upphävandedatum: 2019-10-24
Läs mer
 
SS-EN 50121-4, utg 3:2015  | TK 9  | Publicerad
EN 50121-4:2015
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4: Signal- och telekommunikationsapparater
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus
Fastställelsedatum: 2015-05-13  |  Upphävandedatum: 2019-10-24
Läs mer
 
SS-EN 62282-6-200, utg 2:2013  | TK 105  | Publicerad
IEC 62282-6-200:2012 | EN 62282-6-200:2012
Bränsleceller - Del 6-200: Mikrobränslecellssystem - Bestämning av prestanda
Fuel cell technologies - Part 6-200: Micro fuel cell power systems - Performance test methods
Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2019-10-27
Läs mer
 
SS-EN 61069-1, utg 1:1994  | TK 65  | Publicerad
IEC 61069-1:1991 | EN 61069-1:1993
Industriell processtyrning - Utvärdering av systemegenskaper för systembedömning - Del 1: Allmänna överväganden och metodik
Industrial process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 1: General considerations and methodology
Fastställelsedatum: 1994-04-29  |  Upphävandedatum: 2019-10-28
Läs mer
 
SS-EN 61069-2, utg 1:1994  | TK 65  | Publicerad
IEC 61069-2:1993 | EN 61069-2:1994
Industriell processtyrning - Utvärdering av systemegenskaper för systembedömning - Del 2: Metodik för bedömning
Industrial process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 2: Assessment methodology
Fastställelsedatum: 1995-01-13  |  Upphävandedatum: 2019-10-28
Läs mer
 
SS-EN 61069-3, utg 1:1997  | TK 65  | Publicerad
IEC 61069-3:1996 | EN 61069-3:1996
Industriell processtyrning - Utvärdering av systemegenskaper för systembedömning - Del 3: Bedömning av systemets funktion
Industrial process measurement and control -Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 3: Assessment of system functionality
Fastställelsedatum: 1997-10-31  |  Upphävandedatum: 2019-10-28
Läs mer
 
SS-EN 61290-4-1, utg 1:2012  | TK 86  | Publicerad
IEC 61290-4-1:2011 | EN 61290-4-1:2011
Fiberoptiska förstärkare - Provningsmetoder - Del 4-1: Förstärkningsövergångsparametrar - Dubbel-våglängdsmetod
Optical amplifiers - Test methods - Part 4-1: Gain transient parameters - Two-wavelength method
Fastställelsedatum: 2012-06-13  |  Upphävandedatum: 2019-10-31
Läs mer
 
SS-EN 62108, utg 1:2008  | TK 82  | Publicerad
IEC 62108:2007 | EN 62108:2008
Solceller - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler och enheter med koncentrator (CPV)
Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Design qualification and type approval
Fastställelsedatum: 2008-09-22  |  Upphävandedatum: 2019-10-31
Läs mer
 
SS-EN 60191-6-13, utg 1:2008  | TK 47  | Publicerad
IEC 60191-6-13:2007 | EN 60191-6-13:2007
Halvledarkomponenter - Mekaniska egenskaper - Del 6-13: Vägledning vid konstruktion av socklar för FBGA och FLGA
Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-13: Design guideline of open-top-type sockets for Fine-pitch Ball Grid Array and Fine-pitch Land Grid Array (FBGA/FLGA)
Fastställelsedatum: 2008-03-25  |  Upphävandedatum: 2019-11-01
Läs mer
 
SS-EN 61970-552, utg 1:2014  | TK 57  | Publicerad
IEC 61970-552:2013 | EN 61970-552:2014
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 552: CIMXML-format för modellutbyte
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 552: CIMXML Model exchange format
Fastställelsedatum: 2014-06-11  |  Upphävandedatum: 2019-11-01
Läs mer
 
SS-EN 60350-1, utg 1:2013  | TK 59  | Publicerad
IEC 60350-1:2011 | EN 60350-1:2013
Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning
Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance
Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2019-11-04
Läs mer
 
SS-EN 60350-1, utg 1:2013/A11:2014  | TK 59  | Publicerad
EN 60350-1:2013/A11:2014
Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning
Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance
Fastställelsedatum: 2014-12-18  |  Upphävandedatum: 2019-11-04
Läs mer
 
SS-EN 61003-1, utg 2:2004  | TK 65  | Publicerad
IEC 61003-1:2004 | EN 61003-1:2004
Industriell processtyrning - Instrument med analoga ingångar och flerfunktionsutgångar - Del 1: Utvärdering av egenskaper
Industrial-process control systems - Instruments with analogue inputs and two- or multi-state outputs - Part 1: Methods of evaluating performance
Fastställelsedatum: 2004-05-24  |  Upphävandedatum: 2019-11-04
Läs mer
 
SS-EN 61003-2, utg 1:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 61003-2:2009 | EN 61003-2:2009
Industriell processtyrning - Instrument med analoga ingångar och flerfunktionsutgångar - Del 2: Vägledning för kontroll och rutinprovning
Industrial-process control systems - Instruments with analogue inputs and two- or multi-state outputs - Part 2: Guidance for inspection and routine testing
Fastställelsedatum: 2010-05-24  |  Upphävandedatum: 2019-11-04
Läs mer
 
SS-EN 50121-1, utg 3:2015  | TK 9  | Publicerad
EN 50121-1:2015
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1: Allmänt
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2015-05-13  |  Upphävandedatum: 2019-11-07
Läs mer
 
SS-EN 50121-2, utg 3:2015  | TK 9  | Publicerad
EN 50121-2:2015
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2: Emission från hela järnvägssystemet till omgivningen
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world
Fastställelsedatum: 2015-05-13  |  Upphävandedatum: 2019-11-07
Läs mer
 
SS-EN 61069-4, utg 1:1998  | TK 65  | Publicerad
IEC 61069-4:1997 | EN 61069-4:1997
Industriell processtyrning - Utvärdering av processegenskaper för systembedömning - Del 4: Bedömning av systemets prestanda
Industrial process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 4: Assessment of system performance
Fastställelsedatum: 1998-03-27  |  Upphävandedatum: 2019-11-11
Läs mer
 
SS-EN 61005, utg 1:2005  | TK 45  | Publicerad
IEC 61005:2003 | EN 61005:2004
Kärnteknisk mätutrustning - Miljödosekvivalentratmätare för neutronstrålning
Radiation protection instrumentation - Neutron ambient dose equivalent (rate) meters
Fastställelsedatum: 2005-04-25  |  Upphävandedatum: 2019-11-14
Läs mer
 
SS-EN 61029-2-9, utg 3:2012  | TK 116  | Publicerad
IEC 61029-2-9:1995 | EN 61029-2-9:2012
Transportabla motordrivna elverktyg - Säkerhet - Del 2-9: Särskilda fordringar på kap- och geringssågar
Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-9: Particular requirements for mitre saws
Fastställelsedatum: 2012-12-19  |  Upphävandedatum: 2019-11-15
Läs mer
 
SS-EN 61029-2-9, utg 3:2012/A11:2013  | TK 116  | Publicerad
EN 61029-2-9:2012/A11:2013
Transportabla motordrivna elverktyg - Säkerhet - Del 2-9: Särskilda fordringar på kap- och geringssågar
Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-9: Particular requirements for mitre saws
Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2019-11-15
Läs mer
 
SS-EN 61340-5-1, utg 2:2008  | TK 101  | Publicerad
IEC 61340-5-1:2007 | EN 61340-5-1:2007
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Del 5-1: Skydd av elektronik - Allmänna fordringar
Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements
Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2019-11-18
Läs mer
 
SS-EN 62605, utg 1:2012  | TK 100  | Publicerad
IEC 62605:2011 | EN 62605:2011
Multimedia - E-publicering och e-böcker - Format för utväxling av e-lexikon
Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries
Fastställelsedatum: 2012-04-11  |  Upphävandedatum: 2019-11-18
Läs mer
 
SS-EN 60154-2, utg 1:1997  | TK 46  | Publicerad
IEC 60154-2:1980 | EN 60154-2:1997
Flänsar för vågledare - Del 2: Flänsar för normala rektangulära vågledare
Flanges for waveguides - Part 2: Relevant specification for flanges for ordinary rectangular waveguides
Fastställelsedatum: 1997-10-31  |  Upphävandedatum: 2019-11-25
Läs mer
 
SS-EN 60154-2, utg 1:1997/A1:1997  | TK 46  | Publicerad
IEC 60154-2:1980/A1:1997 | EN 60154-2:1997/A1:1997
Flänsar för vågledare - Del 2: Flänsar för normala rektangulära vågledare
Flanges for waveguides - Part 2: Relevant specifications for flanges for ordinary rectangular waveguides
Fastställelsedatum: 1997-10-31  |  Upphävandedatum: 2019-11-25
Läs mer
 
SS-EN 62264-5, utg 1:2012  | TK 65  | Publicerad
IEC 62264-5:2011 | EN 62264-5:2012
Integrering av processtyrning och affärssystem - Del 5: Transaktioner mellan affärssystem och produktionssystem
Enterprise-control system integration - Part 5: Business to manufacturing transactions
Fastställelsedatum: 2012-10-10  |  Upphävandedatum: 2019-11-25
Läs mer
 
SS-EN 61240, utg 2:2013  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 61240:2012 | EN 61240:2012
Styrkristaller - Ytmonterade komponenter - Regler för konturritningar
Piezoelectric devices - Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection - General rules
Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2019-11-28
Läs mer
 
SS-EN 61240, utg 2:2013/R1:2013  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
Styrkristaller - Ytmonterade komponenter - Regler för konturritningar
Piezoelectric devices - Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection - General rules
Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2019-11-28
Läs mer
 
SS-EN 62276, utg 2:2013  | TK 49  | Publicerad
IEC 62276:2012 | EN 62276:2013
Halvledare - Skivor för användning i ytvågstillämpningar - Egenskaper och provning
Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) device applications - Specifications and measuring methods
Fastställelsedatum: 2013-04-12  |  Upphävandedatum: 2019-11-28
Läs mer
 
SS-IEC 404-1, utg 1:1996  | TK 68  | Publicerad
IEC 60404-1:1979 | 
Magnetiska material - Del 1: Indelning
Magnetic materials - Part 1: Classification
Fastställelsedatum: 1996-06-14  |  Upphävandedatum: 2019-11-28
Läs mer
 
SS-EN 50532, utg 1:2010  | TK 17AC  | Publicerad
EN 50532:2010
Kompakta nätstationer
Compact Equipment Assembly for Distribution Substations (CEADS)
Fastställelsedatum: 2010-10-25  |  Upphävandedatum: 2019-11-30
Läs mer
 
SS-EN 60704-2-13, utg 2:2011  | TK 59  | Publicerad
IEC 60704-2-13:2011 | EN 60704-2-13:2011
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-13: Particular requirements for range hoods
Fastställelsedatum: 2011-10-05  |  Upphävandedatum: 2019-11-30
Läs mer
 
SS-EN 60966-2-5, utg 3:2010  | TK 46  | Publicerad
IEC 60966-2-5:2009 | EN 60966-2-5:2009
Koaxialkablar för högfrekvens med påmonterade anslutningsdon - Del 2-5: Detaljspecifikation för kablar med påmonterade anslutningsdon (IEC 61169-2) för radio- och TV-mottagare, 0 MHz - 1000 MHz
Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors
Fastställelsedatum: 2010-01-25  |  Upphävandedatum: 2019-11-30
Läs mer
 
SS-EN 60966-2-6, utg 3:2010  | TK 46  | Publicerad
IEC 60966-2-6:2009 | EN 60966-2-6:2009
Koaxialkablar för högfrekvens med påmonterade anslutningsdon - Del 2-6: Detaljspecifikation för kablar med påmonterade anslutningsdon (IEC 61169-24) för radio- och TV-mottagare, 0 MHz - 3000 MHz
Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-6: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-24 connectors
Fastställelsedatum: 2010-01-25  |  Upphävandedatum: 2019-11-30
Läs mer
 
SS-EN 61605, utg 2:2005  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 61605:2005 | EN 61605:2005
Elektronikkomponenter - Märkkoder för fasta induktorer
Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Marking codes
Fastställelsedatum: 2005-10-24  |  Upphävandedatum: 2019-11-30
Läs mer
 
SS-EN 55025, utg 2:2008  | TK EMC  | Publicerad
CISPR 25:2008 | EN 55025:2008
Motorfordon, motorbåtar och förbränningsmotordrivna anordningar - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder avseende störningar på radiomottagare i motorfordon, motorbåtar eller på förbränningsmotordrivna anordningar
Vehicles, boats, and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
Fastställelsedatum: 2008-10-20  |  Upphävandedatum: 2019-12-01
Läs mer
 
SS-EN 62320-2, utg 1:2009  | TK 80  | Publicerad
IEC 62320-2:2008 | EN 62320-2:2008
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Del 2: AIS för AtoN-stationer - Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 2: AIS AtoN Stations - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
Fastställelsedatum: 2009-01-26  |  Upphävandedatum: 2019-12-05
Läs mer
 
SS-EN 60127-5, utg 1:1991  | TK 32C  | Publicerad
IEC 60127-5:1988 | EN 60127-5:1991
Finsäkringar - Säkerhet - Del 5: Riktlinjer för kvalitetsbedömning
Miniature fuses - Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links
Fastställelsedatum: 1991-09-11  |  Upphävandedatum: 2019-12-09
Läs mer
 
SS-EN 60794-5, utg 1:2008  | TK 86  | Publicerad
IEC 60794-5:2006 | EN 60794-5:2007
Optokablar - Del 5: Gruppspecifikation - Mikroduktkabling för blåsinstallationer
Optical fibre cables - Part 5: Sectional specification - Microduct cabling for installation by blowing
Fastställelsedatum: 2008-01-21  |  Upphävandedatum: 2019-12-09
Läs mer
 
SS-EN 62056-47, utg 1:2008  | TK 13  | Publicerad
IEC 62056-47:2006 | EN 62056-47:2007
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 47: COSEM transportskikt för IPv4-nät
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 47: COSEM transport layers for IPv4 networks
Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2019-12-09
Läs mer
 
SS-EN 62056-5-3, utg 1:2014  | TK 13  | Publicerad
IEC 62056-5-3:2013 | EN 62056-5-3:2014
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 5-3: Tillämpningsskikt COSEM
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
Fastställelsedatum: 2014-05-14  |  Upphävandedatum: 2019-12-09
Läs mer
 
SS-EN 62056-6-1, utg 1:2013  | TK 13  | Publicerad
IEC 62056-6-1:2013 | EN 62056-6-1:2013
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-1: System för objektidentifiering (OBIS)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)
Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2019-12-09
Läs mer
 
SS-EN 62056-6-2, utg 1:2013  | TK 13  | Publicerad
IEC 62056-6-2:2013 | EN 62056-6-2:2013
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-2: Gränssnittsklasser
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes
Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2019-12-09
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-1, utg 1:2002  | TK 46  | Publicerad
EN 50289-1-1:2001
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-1: Elektrisk provning - Allmänt
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-1: Electrical test methods - General requirements
Fastställelsedatum: 2002-08-14  |  Upphävandedatum: 2019-12-16
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-8, utg 1:2002  | TK 46  | Publicerad
EN 50289-1-8:2001
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-8: Elektrisk provning - Dämpning
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-8: Electrical test methods - Attenuation
Fastställelsedatum: 2002-08-14  |  Upphävandedatum: 2019-12-16
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-9, utg 1:2002  | TK 46  | Publicerad
EN 50289-1-9:2001
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-9: Elektrisk provning - Obalansdämpning
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-9: Electrical test methods - Unbalance attenuation (longitudinal conversion loss, longitudinal conversion transfer loss)
Fastställelsedatum: 2002-08-14  |  Upphävandedatum: 2019-12-16
Läs mer
 
SS-EN 60695-8-1, utg 2:2008  | TK 89  | Publicerad
IEC 60695-8-1:2008 | EN 60695-8-1:2008
Provning av brandegenskaper - Del 8-1: Värmeavgivning - Vägledning
Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General guidance
Fastställelsedatum: 2008-10-20  |  Upphävandedatum: 2019-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60044-7, utg 1:2000  | TK 38  | Publicerad
IEC 60044-7:1999 | EN 60044-7:2000
Mättransformatorer - Del 7: Elektroniska spänningstransformatorer
Instrument transformers - Part 7: Electronic voltage transformers
Fastställelsedatum: 2000-12-22  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Läs mer
 
SS-EN 60044-8, utg 1:2003  | TK 38  | Publicerad
IEC 60044-8:2002 | EN 60044-8:2002
Mättransformatorer - Del 8: Elektroniska strömtransformatorer
Instrument transformers - Part 8: Electronic current transformers
Fastställelsedatum: 2003-04-24  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Läs mer
 
SS-EN 60079-29-1, utg 1:2008  | TK 31  | Publicerad
IEC 60079-29-1:2007 | EN 60079-29-1:2007
Explosiv atmosfär - Del 29-1: Gasdetektorer (gasvarnare) - Prestandafordringar för utrustning för detektering av brännbara gaser
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Läs mer
 
SS-EN 60205, utg 2:2006  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60205:2006 | EN 60205:2006
Magnetiska komponenter och material - Beräkning av effektiva parametrar hos kärndetaljer
Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts
Fastställelsedatum: 2006-10-23  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Läs mer
 
SS-EN 60205, utg 2:2006/A1:2013  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60205:2006/A1:2009 | EN 60205:2006/A1:2009
Magnetiska komponenter och material - Beräkning av effektiva parametrar hos kärndetaljer
Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts
Fastställelsedatum: 2013-04-12  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Läs mer
 
SS-EN 60674-2, utg 1:1998  | TK 15/112  | Publicerad
IEC 60674-2:1988 | EN 60674-2:1998
Fasta isolermaterial - Plastfilmer för elektriska ändamål - Del 2: Provningsmetoder
Specification for plastic film for electrical purposes - Part 2: Methods of test
Fastställelsedatum: 1998-08-28  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Läs mer
 
SS-EN 60674-2, utg 1:1998/A1:2002  | TK 15/112  | Publicerad
IEC 60674-2:1988/A1:2001 | EN 60674-2:1988/A1:2001
Fasta isolermaterial - Plastfilmer för elektriska ändamål - Del 2: Provningsmetoder
Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test
Fastställelsedatum: 2002-04-18  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Läs mer
 
SS-EN 60695-1-10, utg 1:2010  | TK 89  | Publicerad
IEC 60695-1-10:2009 | EN 60695-1-10:2010
Provning av brandegenskaper - Del 1-10: Vägledning vid bestämning av brandegenskaper hos elektrotekniska produkter - Vägledning
Fire hazard testing - Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - General guidelines
Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Läs mer
 
SS-EN 60745-2-11, utg 2:2010  | TK 116  | Publicerad
IEC 60745-2-11:2003 | EN 60745-2-11:2010
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-11: Särskilda fordringar på sticksågar och svärdsågar
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-11: Particular requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws)
Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Läs mer
 
SS-EN 61332, utg 2:2006  |   | Publicerad
IEC 61332:2005 | EN 61332:2005
Magnetiska komponenter och material - Klassificering av mjuka ferritmaterial
Soft ferrite material classification
Fastställelsedatum: 2006-02-27  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Läs mer
 
SS 447 06 40-7, utg 1:2004  | TK 79  | Publicerad
CLC/TS 50134-7:2003
Larmsystem - Trygghetslarm - Del 7: Tillämpningsanvisningar
Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines
Fastställelsedatum: 2004-08-23  |  Upphävandedatum: 2019-12-26
Läs mer
 
SS-EN 50152-3-1, utg 1:2004  | TK 9  | Publicerad
EN 50152-3-1:2003
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Särskilda fordringar på växelspänningsställverk - Del 3-1: Mät-, manöver- och skyddsutrustning för speciell användning i växelspänningstraktionsystem - Tillämpningsanvisning
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-1: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Application guide
Fastställelsedatum: 2004-02-23  |  Upphävandedatum: 2019-12-26
Läs mer
 
SS-EN 60312-1, utg 1:2014  | TK 59  | Publicerad
IEC 60312-1:2010 | EN 60312-1:2013
Dammsugare för hushållsbruk - Del 1: Funktionsprovning av dammsugare avsedda för torr städning
Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance
Fastställelsedatum: 2014-04-16  |  Upphävandedatum: 2020-01-02
Läs mer
 
SS-EN 61400-25-4, utg 1:2009  | TK 88  | Publicerad
IEC 61400-25-4:2008 | EN 61400-25-4:2008
Vindkraftverk - Kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk - Del 25-4: Mappning till kommunikationsprofil
Wind turbines - Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to communication profile
Fastställelsedatum: 2009-04-27  |  Upphävandedatum: 2020-01-04
Läs mer
 
SS-EN 62281, utg 2:2013  | TK 35  | Publicerad
IEC 62281:2012 | EN 62281:2013
Litiumceller och litiumbatterier - Säkerhet vid transport
Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport
Fastställelsedatum: 2013-04-12  |  Upphävandedatum: 2020-01-10
Läs mer
 
SS-EN 60444-8, utg 1:2003  | TK 49  | Publicerad
IEC 60444-8:2003 | EN 60444-8:2003
Styrkristaller - Bestämning av parametrar - Del 8: Fixtur för provning av kristaller för ytmontering
Measurement of quartz crystal unit parameters - Part 8: Test fixture for surface mounted quartz crystal units
Fastställelsedatum: 2003-12-15  |  Upphävandedatum: 2020-01-19
Läs mer
 
SS-EN 61400-25-6, utg 1:2011  | TK 88  | Publicerad
IEC 61400-25-6:2010 | EN 61400-25-6:2011
Vindkraftverk - Kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk - Del 25-6: Logiknod- och dataklasser för tillståndsövervakning
Wind turbines - Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants - Logical node classes and data classes for condition monitoring
Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2020-01-20
Läs mer
 
SS-EN 61970-301, utg 4:2014  | TK 57  | Publicerad
IEC 61970-301:2013 | EN 61970-301:2014
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 301: Grund för gemensam informationsmodell (CIM)
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base
Fastställelsedatum: 2014-09-16  |  Upphävandedatum: 2020-01-20
Läs mer
 
SS-EN 62264-3, utg 1:2008  | TK 65  | Publicerad
IEC 62264-3:2007 | EN 62264-3:2007
Integrering av processtyrning och affärssystem - Del 3: Aktivitetsmodeller för produktionsstyrning
Enterprise-control system integration - Part 3: Activity models of manufacturing operations management
Fastställelsedatum: 2008-10-20  |  Upphävandedatum: 2020-01-20
Läs mer
 
SS-EN 62453-1, utg 1:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 62453-1:2009 | EN 62453-1:2009
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 1: Översikt och vägledning
Field device tool (FDT) interface specification - Part 1: Overview and guidance
Fastställelsedatum: 2010-05-24  |  Upphävandedatum: 2020-01-20
Läs mer
 
SS-EN 62453-2, utg 1:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 62453-2:2009 | EN 62453-2:2009
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 2: Begrepp och principer
Field device tool (FDT) interface specification - Part 2: Concepts and detailed description
Fastställelsedatum: 2010-05-24  |  Upphävandedatum: 2020-01-20
Läs mer
 
SS-EN 50402, utg 1:2007  | TK 31  | Publicerad
EN 50402:2005
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser och ångor - Funktionssäkerhet hos fast monterade system för detektering
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional safety of fixed gas detection systems
Fastställelsedatum: 2007-08-13  |  Upphävandedatum: 2020-02-04
Läs mer
 
SS-EN 50402, utg 1:2007/A1:2008  | TK 31  | Publicerad
EN 50402:2005/A1:2008
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser och ångor - Funktionssäkerhet hos fast monterade system för detektering
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional safety of fixed gas detection systems
Fastställelsedatum: 2008-06-30  |  Upphävandedatum: 2020-02-04
Läs mer
 
SS-EN 50121-5, utg 3:2015  | TK 9  | Publicerad
EN 50121-5:2015
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 5: Fasta installationer för elförsörjning
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus
Fastställelsedatum: 2015-05-13  |  Upphävandedatum: 2020-02-06
Läs mer
 
SS-EN 50124-1, utg 1:2001  | TK 9  | Publicerad
IEC 62497-1:2010 | EN 50124-1:2001
Järnvägsanläggningar - Isolationskoordination - Del 1: Grundläggande fordringar - Kryp- och luftavstånd
Railway applications - Insulation coordination - Part 1: Basic requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment
Fastställelsedatum: 2001-06-29  |  Upphävandedatum: 2020-02-06
Läs mer
 
SS-EN 50124-1, utg 1:2001/A1:2003  | TK 9  | Publicerad
EN 50124-1:2001/A1:2003
Järnvägsanläggningar - Isolationskoordination -Del 1: Grundläggande fordringar - Kryp- och luftavstånd
Railway applications - Insulation coordination - Part 1: Basic requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment
Fastställelsedatum: 2003-12-15  |  Upphävandedatum: 2020-02-06
Läs mer
 
SS-EN 50124-1, utg 1:2001/A2:2005  | TK 9  | Publicerad
EN 50124-1:2001/A2:2005
Järnvägsanläggningar - Isolationskoordination - Del 1: Grundläggande fordringar - Kryp- och luftavstånd
Railway applications - Insulation coordination - Part 1: Basic requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment
Fastställelsedatum: 2005-08-22  |  Upphävandedatum: 2020-02-06
Läs mer
 
SS-EN 50124-1, utg 1:2001/C1:2010  | TK 9  | Publicerad
EN 50124-1:2001/C1:2010
Järnvägsanläggningar - Isolationskoordination - Del 1: Grundläggande fordringar - Kryp- och luftavstånd
Railway applications - Insulation coordination - Part 1: Basic requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment
Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2020-02-06
Läs mer
 
SS-EN 50124-2, utg 1:2001  | TK 9  | Publicerad
IEC 62497-2 | EN 50124-2:2001
Järnvägsanläggningar - Isolationskoordination - Del 2: Överspänningar och skydd mot överspänningar
Railway applications - Insulation coordination - Part 2: Overvoltages and related protection
Fastställelsedatum: 2001-06-29  |  Upphävandedatum: 2020-02-06
Läs mer
 
SS-EN 50124-2, utg 1:2001/C1:2010  | TK 9  | Publicerad
EN 50124-2:2001/C1:2010
Järnvägsanläggningar - Isolationskoordination - Del 2: Överspänningar och skydd mot överspänningar
Railway applications - Insulation coordination - Part 2: Overvoltages and related protection
Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2020-02-06
Läs mer
 
SS-EN 60855, utg 1:1996  | TK 78  | Publicerad
IEC 60855:1985 | EN 60855:1996
Utrustning för arbete under spänning - Isolerande skumfyllda rör och massiva stänger
Insulating foam-filled tubes and solid rods for live working
Fastställelsedatum: 1996-11-29  |  Upphävandedatum: 2020-02-10
Läs mer
 
SS-EN 61215, utg 2:2005  | TK 82  | Publicerad
IEC 61215:2005 | EN 61215:2005
Solceller - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler av kristallint kisel
Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval
Fastställelsedatum: 2005-06-15  |  Upphävandedatum: 2020-02-10
Läs mer
 
SS-EN 62211, utg 1:2004  |   | Publicerad
IEC 62211:2003 | EN 62211:2004
Induktiva komponenter - Ledning av funktionssäkerhet
Inductive components - Reliability management
Fastställelsedatum: 2004-04-26  |  Upphävandedatum: 2020-02-10
Läs mer
 
SS-EN 60794-1-2, utg 3:2014  | TK 86  | Publicerad
IEC 60794-1-2:2013 | EN 60794-1-2:2013
Optokablar - Del 1-2: Artspecifikation - Grundläggande provningsmetoder
Optical fibre cables - Part 1-2: Generic specification - Cross reference table for optical cable test procedures
Fastställelsedatum: 2014-05-14  |  Upphävandedatum: 2020-02-16
Läs mer
 
SS-EN 60794-1-20, utg 1:2014  | TK 86  | Publicerad
IEC 60794-1-20:2014 | EN 60794-1-20:2014
Optokablar - Del 1-20: Artspecifikation - Grundläggande provningsmetoder - Allmänt och definitioner
Optical fibre cables - Part 1-20: Generic specification - Basic optical cable test procedures - General and definitions
Fastställelsedatum: 2014-06-11  |  Upphävandedatum: 2020-02-16
Läs mer
 
SS-EN 50131-1, utg 2:2007  | TK 79  | Publicerad
EN 50131-1:2006
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 1: Systemfordringar
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements
Fastställelsedatum: 2007-04-23  |  Upphävandedatum: 2020-02-20
Läs mer
 
SS-EN 50131-1, utg 2:2007/A1:2010  | TK 79  | Publicerad
EN 50131-1:2006/A1:2009
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 1: Systemfordringar
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements
Fastställelsedatum: 2010-04-26  |  Upphävandedatum: 2020-02-20
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-10, utg 1:1994  | TK EMC  | Publicerad
IEC 61000-4-10:1993 | EN 61000-4-10:1994
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot dämpade magnetiska fält
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 10: Damped oscillatory magnetic field immunity test - Basic EMC Publication
Fastställelsedatum: 1994-01-03  |  Upphävandedatum: 2020-02-24
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-10, utg 1:1994/A1:2001  | TK EMC  | Publicerad
IEC 61000-4-10:1993/A1:2000 | EN 61000-4-10:1994/A1:2001
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-10: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot dämpade magnetiska fält
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-10: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity test
Fastställelsedatum: 2001-11-30  |  Upphävandedatum: 2020-02-24
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-101, utg 1:2003  | TK 66  | Publicerad
IEC 61010-2-101:2002 | EN 61010-2-101:2002
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-101: Särskilda fordringar på medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik (IVD)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment
Fastställelsedatum: 2003-02-28  |  Upphävandedatum: 2020-02-24
Läs mer
 
SS-EN 60623, utg 2:2002  | TK 21  | Publicerad
IEC 60623:2001 | EN 60623:2001
Laddningsbara alkaliska batterier - Öppna, prismatiska nickel-kadmiumceller - Allmänna fordringar och provningsmetoder
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells
Fastställelsedatum: 2002-03-20  |  Upphävandedatum: 2020-02-27
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-1, utg 2:2008  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-1-1:2008 | EN 60793-1-1:2008
Optofibrer - Del 1-1: Mätning och provning - Allmänt och vägledning
Optical fibres - Part 1-1: Measurement methods and test procedures - General and guidance
Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2020-03-01
Läs mer
 
SS-EN 60300-3-3, utg 1:2004  | TK 56  | Publicerad
IEC 60300-3-3:2004 | EN 60300-3-3:2004
Ledning av tillförlitlighet - Del 3-3: Vägledning - Livstidskostnad (LCC)
Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing
Fastställelsedatum: 2004-12-20  |  Upphävandedatum: 2020-03-03
Läs mer
 
SS-EN 60849, utg 1:1998  | TK 100  | Publicerad
IEC 60849:1998 | EN 60849:1998
Ljudsystem för larm- och varningsändamål
Sound systems for emergency purposes
Fastställelsedatum: 1998-08-28  |  Upphävandedatum: 2020-03-03
Läs mer
 
SS-EN 62433-2, utg 1:2010  | TK 47  | Publicerad
IEC 62433-2:2008 | EN 62433-2:2010
EMC-modellering för integrerade kretsar - Del 2: Modeller för simulering av kretsens uppträdande - Modellering av ledningsbunden emission (ICEM-CE)
EMC IC modelling - Part 2: Models of integrated circuits for EMI behavioural simulation - Conducted emissions modelling (ICEM-CE)
Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2020-03-03
Läs mer
 
SS-EN 60079-30-1, utg 1:2008  | TK 31  | Publicerad
IEC 60079-30-1:2007 | EN 60079-30-1:2007
Explosiv atmosfär - Del 30-1: Värmekablar - Allmänna fordringar och provning
Explosive atmospheres - Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements
Fastställelsedatum: 2008-01-21  |  Upphävandedatum: 2020-03-06
Läs mer
 
SS-EN 62325-451-1, utg 1:2014  | TK 57  | Publicerad
IEC 62325-451-1:2013 | EN 62325-451-1:2013
Kommunikation på energimarknaden - Del 451-1: Affärskvittensprocess och dess CIM-profil för den europeiska marknaden
Framework for energy market communications - Part 451-1: Acknowledgement business process and contextual model for CIM European market
Fastställelsedatum: 2014-04-16  |  Upphävandedatum: 2020-03-06
Läs mer
 
SS-EN 61960, utg 2:2012  | TK 21A  | Publicerad
IEC 61960:2011 | EN 61960:2011
Laddningsbara alkaliska celler och batterier - Litiumceller och litiumbatterier för bärbara tillämpningar
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable applications
Fastställelsedatum: 2012-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62133, utg 2:2013  | TK 21A  | Publicerad
IEC 62133:2012 | EN 62133:2013
Laddningsbara alkaliska batterier - Säkerhetsfordringar på bärbara slutna alkaliska laddningsbara celler och batterier för bärbara tillämpningar
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications
Fastställelsedatum: 2013-04-12  |  Upphävandedatum: 2020-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62287-2, utg 1:2013  | TK 80  | Publicerad
IEC 62287-2:2013 | EN 62287-2:2013
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Utrustning i klass B för fartyg - Del 2: SOTDMA
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Part 2: Self-organising time division multiple access (SOTDMA) techniques
Fastställelsedatum: 2013-08-14  |  Upphävandedatum: 2020-03-14
Läs mer
 
SS-EN 50131-5-3, utg 1:2005  | TK 79  | Publicerad
EN 50131-5-3:2005
Larmsystem - Inbrottslarmsystem - Del 5-3: Fordringar på utrustning för radioöverföring inom det övervakade området
Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques
Fastställelsedatum: 2005-06-15  |  Upphävandedatum: 2020-03-17
Läs mer
 
SS-EN 50131-5-3, utg 1:2005/A1:2008  | TK 79  | Publicerad
EN 50131-5-3:2005/A1:2008
Larmsystem - Inbrottslarmsystem - Del 5-3: Fordringar på utrustning för radioöverföring inom det övervakade området
Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques
Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2020-03-17
Läs mer
 
SS-EN 50131-5-3, utg 1:2005/IS1:2011  | TK 79  | Publicerad
EN 50131-5-3:2005/IS1:2010
Larmsystem - Inbrottslarmsystem - Del 5-3: Fordringar på utrustning för radioöverföring inom det övervakade området
Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques
Fastställelsedatum: 2011-06-08  |  Upphävandedatum: 2020-03-17
Läs mer
 
SS-EN 61709, utg 2:2012  | TK 56  | Publicerad
IEC 61709:2011 | EN 61709:2011
Funktionssäkerhet hos elektronikkomponenter - Referensbetingelser för felbenägenhet och stressmodeller för omräkning
Electronic components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion
Fastställelsedatum: 2012-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-03-24
Läs mer
 
SS-EN 60695-1-30, utg 2:2008  | TK 89  | Publicerad
IEC 60695-1-30:2008 | EN 60695-1-30:2008
Provning av brandegenskaper - Del 1-30: Vägledning vid bestämning av brandegenskaper hos elektrotekniska produkter - Förvalsprovning - Allmänna riktlinjer
Fire hazard testing - Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Preselection testing process - General guidelines
Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2020-03-28
Läs mer
 
SS-EN 60079-30-2, utg 1:2008  | TK 31  | Publicerad
IEC 60079-30-2:2007 | EN 60079-30-2:2007
Explosiv atmosfär - Del 30-2: Värmekablar - Vägledning vid projektering, installation och underhåll
Explosive atmospheres - Part 30-2: Electrical resistance trace heating - Application guide for design, installation and maintenance
Fastställelsedatum: 2008-09-22  |  Upphävandedatum: 2020-04-03
Läs mer
 
SS-EN 50598-1, utg 1:2015  | TK 22  | Publicerad
EN 50598-1:2014
Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Del 1: Utarbetande av standarder för verkningsgrad hos elmotordriven utrustning med tillämpning av ett systemperspektiv och den semi-analytiska modellen
Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 1: General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA), and semi analytic model (SAM)
Fastställelsedatum: 2015-03-11  |  Upphävandedatum: 2020-04-07
Läs mer
 
SS-EN 50598-2, utg 1:2015  | TK 22  | Publicerad
EN 50598-2:2014
Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Del 2: Indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare
Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 2: Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters
Fastställelsedatum: 2015-03-11  |  Upphävandedatum: 2020-04-07
Läs mer
 
SS-EN 50598-2, utg 1:2015/A1:2016  | TK 22  | Publicerad
EN 50598-2:2014/A1:2016
Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Del 2: Indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare
Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 2: Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters
Fastställelsedatum: 2016-09-14  |  Upphävandedatum: 2020-04-07
Läs mer
 
SS-EN 60749-3, utg 1:2003  | TK 47  | Publicerad
IEC 60749-3:2002 | EN 60749-3:2002
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 3: Utvändig okulärbesiktning
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 3: External visual examination
Fastställelsedatum: 2003-10-20  |  Upphävandedatum: 2020-04-07
Läs mer
 
SS-EN 60749-4, utg 1:2003  | TK 47  | Publicerad
IEC 60749-4:2002 | EN 60749-4:2002
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 4: Accelererad fuktprovning, stationärt tillstånd (HAST)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 4: Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST)
Fastställelsedatum: 2003-10-20  |  Upphävandedatum: 2020-04-07
Läs mer
 
SS-EN 60749-6, utg 1:2003  | TK 47  | Publicerad
IEC 60749-6:2002 | EN 60749-6:2002
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 6: Lagring vid hög temperatur
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 6: Storage at high temperature
Fastställelsedatum: 2003-10-20  |  Upphävandedatum: 2020-04-07
Läs mer
 
SS-EN 60749-9, utg 1:2003  | TK 47  | Publicerad
IEC 60749-9:2002 | EN 60749-9:2002
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 9: Märkningens beständighet
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 9: Permanence of marking
Fastställelsedatum: 2003-10-20  |  Upphävandedatum: 2020-04-07
Läs mer
 
SS-EN 61400-12-1, utg 1:2006  | TK 88  | Publicerad
IEC 61400-12-1:2005 | EN 61400-12-1:2006
Vindkraftverk - Del 12-1: Bestämning av prestanda för anläggningar för elproduktion
Wind turbines - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines
Fastställelsedatum: 2006-09-25  |  Upphävandedatum: 2020-04-07
Läs mer
 
SS-EN 61724, utg 1:1999  | TK 82  | Publicerad
IEC 61724:1998 | EN 61724:1998
Solkraftverk - Driftövervakning - Mätning, dataöverföring och utvärdering
Photovoltaic system performance monitoring - Guidelines for measurement, data exchange and analysis
Fastställelsedatum: 1999-02-26  |  Upphävandedatum: 2020-04-07
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-54, utg 1:2007  | TK 104  | Publicerad
IEC 60068-2-54:2006 | EN 60068-2-54:2006
Miljötålighetsprovning - Del 2-54: Provningsmetoder - Ta: Lödbarhetsprov med vätningsvåg
Environmental testing - Part 2-54: Tests - Test Ta: Solderability testing of electronic components by the wetting balance method
Fastställelsedatum: 2007-04-23  |  Upphävandedatum: 2020-04-11
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-69, utg 2:2007  | TK 104  | Publicerad
IEC 60068-2-69:2007 | EN 60068-2-69:2007
Miljötålighetsprovning - Del 2-69: Provningsmetoder - Te: Lödbarhetsprovning med vätningsvåg av komponenter för ytmontering
Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te: Solderability testing of electronic components for surface mounting devices (SMD) by the wetting balance method
Fastställelsedatum: 2007-08-13  |  Upphävandedatum: 2020-04-11
Läs mer
 
SS-EN 61951-1, utg 3:2014  | TK 21A  | Publicerad
IEC 61951-1:2013 | EN 61951-1:2014
Laddningsbara celler och batterier med alkalisk eller annan icke syrabaserad elektrolyt - Bärbara slutna celler - Del 1: Nickel-kadmiumceller
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells - Part 1: Nickel-cadmium
Fastställelsedatum: 2014-06-11  |  Upphävandedatum: 2020-04-11
Läs mer
 
SS-EN 62561-1, utg 1:2013  | TK 81  | Publicerad
IEC 62561-1:2012 | EN 62561-1:2012
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 1: Skarv- och anslutningsdon
Lightning protection system components (LPSC) - Part 1: Requirements for connection components
Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2020-04-13
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-18, utg 1:2001  | TK 104  | Publicerad
IEC 60068-2-18:2000 | EN 60068-2-18:2001
Miljötålighetsprovning - Del 2-18: Provningsmetoder - R: Vatten, med vägledning
Environmental testing - Part 2-18: Tests - Tests R and guidance: Water
Fastställelsedatum: 2001-11-30  |  Upphävandedatum: 2020-04-14
Läs mer
 
SS-EN 60950-22, utg 1:2006  | TK 108  | Publicerad
IEC 60950-22:2005 | EN 60950-22:2006
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 22: Utrustning för installation utomhus
Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment installed outdoors
Fastställelsedatum: 2006-06-19  |  Upphävandedatum: 2020-04-14
Läs mer
 
SS-EN 60950-22, utg 1:2006/A11:2008  | TK 108  | Publicerad
EN 60950-22:2006/A11:2008
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 22: Utrustning för installation utomhus
Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment installed outdoors
Fastställelsedatum: 2008-10-20  |  Upphävandedatum: 2020-04-14
Läs mer
 
SS-EN 60950-22, utg 1:2006/A11:2008/C1:2009  | TK 108  | Publicerad
EN 60950-22:2006/A11:2008/C1:2009
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 22: Utrustning för installation utomhus
Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment installed outdoors
Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2020-04-14
Läs mer
 
SS-EN 60950-22, utg 1:2006/C1:2008  | TK 108  | Publicerad
EN 60950-22:2006/C1:2008
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 22: Utrustning för installation utomhus
Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment installed outdoors
Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2020-04-14
Läs mer
 
SS-EN 60404-8-6, utg 1:2009  | TK 68  | Publicerad
IEC 60404-8-6:1999 | EN 60404-8-6:2009
Magnetiska material - Del 8-6: Specifikationer för enskilda material - Mjukmagnetiska metalliska material
Magnetic materials - Part 8-6: Specifications for individual materials - Soft magnetic metallic materials
Fastställelsedatum: 2009-02-23  |  Upphävandedatum: 2020-04-21
Läs mer
 
SS-EN 61511-1, utg 1:2005  | TK 65  | Publicerad
IEC 61511-1:2003 | EN 61511-1:2004
Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin - Del 1: Allmänt, definitioner samt fordringar på system, maskinvara och programvara
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements
Fastställelsedatum: 2005-09-26  |  Upphävandedatum: 2020-04-21
Läs mer
 
SS-EN 61511-2, utg 1:2005  | TK 65  | Publicerad
IEC 61511-2:2003 | EN 61511-2:2004
Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin - Del 2: Vägledning vid tillämpning av IEC 61511-1
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 2: Guidelines for the application of IEC 61511-1
Fastställelsedatum: 2005-09-26  |  Upphävandedatum: 2020-04-21
Läs mer
 
SS-EN 61511-3, utg 1:2005  | TK 65  | Publicerad
IEC 61511-3:2003 | EN 61511-3:2004
Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin - Del 3: Vägledning vid bestämning av erforderliga säkerhetsnivåer (SIL)
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 3: Guidance for the determination of the required safety integrity levels
Fastställelsedatum: 2005-09-26  |  Upphävandedatum: 2020-04-21
Läs mer
 
SS-EN 61587-1, utg 3:2012  | TK 48D  | Publicerad
IEC 61587-1:2011 | EN 61587-1:2012
Elektronikutrustningar - Mekaniska byggsätt - Provningar för IEC 60917 och IEC 60297 - Del 1: Fordringar beträffande miljötålighet och säkerhet under inomhusförhållanden, jämte provningsuppställningar, för skåp, stativ, kortramar och chassier
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 series - Part 1: Environmental requirements, test set-up and safety aspects for cabinets, racks, subracks and chassis under indoor conditions
Fastställelsedatum: 2012-05-09  |  Upphävandedatum: 2020-04-21
Läs mer
 
SS-EN 61987-11, utg 1:2013  | TK 65  | Publicerad
IEC 61987-11:2012 | EN 61987-11:2012
Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 11: Egenskapslista för elektroniskt datautbyte inom industriell processtyrning - Generella strukturer
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 11: Lists of Properties (LOP) of measuring equipment for electronic data exchange - Generic structures
Fastställelsedatum: 2013-04-12  |  Upphävandedatum: 2020-04-21
Läs mer
 
SS-EN 61951-2, utg 3:2011  | TK 21A  | Publicerad
IEC 61951-2:2011 | EN 61951-2:2011
Laddningsbara celler och batterier med alkalisk eller annan icke syrabaserad elektrolyt - Bärbara slutna celler - Del 2: Nickel-metallhydridceller
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells - Part 2: Nickel-metal hydride
Fastställelsedatum: 2011-09-07  |  Upphävandedatum: 2020-04-26
Läs mer
 
SS-EN 55014-1, utg 3:2007  | TK EMC  | Publicerad
CISPR 14-1:2005 | EN 55014-1:2006
Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1: Emission
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
Fastställelsedatum: 2007-01-15  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 55014-1, utg 3:2007/A1:2009  | TK EMC  | Publicerad
CISPR 14-1:2005/A1:2008 | EN 55014-1:2006/A1:2009
Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1: Emission
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
Fastställelsedatum: 2009-06-29  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 55014-1, utg 3:2007/A2:2011  | TK EMC  | Publicerad
CISPR 14-1:2005/A2:2011 | EN 55014-1:2006/A2:2011
Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1: Emission
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
Fastställelsedatum: 2011-11-09  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 55016-2-3, utg 3:2010  | TK EMC  | Publicerad
CISPR 16-2-3:2010 | EN 55016-2-3:2010
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 2-3: Mätning av utstrålade störningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements
Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 55016-2-3, utg 3:2010/A1:2010  | TK EMC  | Publicerad
CISPR 16-2-3:2010/A1:2010 | EN 55016-2-3:2010/A1:2010
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 2-3: Mätning av utstrålade störningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements
Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 55016-2-3, utg 3:2010/A2:2014  | TK EMC  | Publicerad
CISPR 16-2-3:2010/A2:2014 | EN 55016-2-3:2010/A2:2014
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 2-3: Mätning av utstrålade störningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements
Fastställelsedatum: 2014-08-20  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 55016-2-3, utg 3:2010/AC1:2013  | TK EMC  | Publicerad
EN 55016-2-3:2010/AC:2013
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 2-3: Mätning av utstrålade störningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements
Fastställelsedatum: 2013-05-08  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 60051-1, utg 1:1999  | TK 85  | Publicerad
IEC 60051-1:1997 | EN 60051-1:1998
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 1: Definitioner och allmänna fordringar
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 1: Definitions and general requirements common to all parts
Fastställelsedatum: 1999-08-20  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 60838-1, utg 3:2004  | TK 34  | Publicerad
IEC 60838-1:2004 | EN 60838-1:2004
Speciella lamphållare - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests
Fastställelsedatum: 2004-12-20  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 60838-1, utg 3:2004/A1:2009  | TK 34  | Publicerad
IEC 60838-1:2004/A1:2008 | EN 60838-1:2004/A1:2008
Speciella lamphållare - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests
Fastställelsedatum: 2009-02-23  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 60838-1, utg 3:2004/A2:2011  | TK 34  | Publicerad
IEC 60838-1:2004/A2:2011 | EN 60838-1:2004/A2:2011
Speciella lamphållare - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests
Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-020, utg 2:2006  | TK 66  | Publicerad
IEC 61010-2-020:2006 | EN 61010-2-020:2006
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-020: Särskilda fordringar på laboratoriecentrifuger
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges
Fastställelsedatum: 2006-09-25  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 61800-5-2, utg 1:2007  | TK 22  | Publicerad
IEC 61800-5-2:2007 | EN 61800-5-2:2007
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 5-2: Funktionssäkerhet
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional
Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 62196-2, utg 1:2012  | TK 23  | Publicerad
IEC 62196-2:2011 | EN 62196-2:2012
Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon - Del 2: Mått för anslutningsdon med stift och kontakthylsor för växelström
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories
Fastställelsedatum: 2012-06-13  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 62196-2, utg 1:2012/A11:2013  | TK 23  | Publicerad
EN 62196-2:2012/A11:2013
Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon - Del 2: Mått för anslutningsdon med stift och kontakthylsor för växelström
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories
Fastställelsedatum: 2013-07-03  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 62196-2, utg 1:2012/A12:2014  | TK 23  | Publicerad
EN 62196-2:2012/A12:2014
Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon - Del 2: Mått för anslutningsdon med stift och kontakthylsor för växelström
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories
Fastställelsedatum: 2014-09-16  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 62196-2, utg 1:2012/A12:2014/AC1:2015  | TK 23  | Publicerad
EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014
Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon - Del 2: Mått för anslutningsdon med stift och kontakthylsor för växelström
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories
Fastställelsedatum: 2015-01-28  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Läs mer
 
SS-EN 60745-2-8, utg 2:2009  | TK 116  | Publicerad
IEC 60745-2-8:2003 | EN 60745-2-8:2009
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-8: Särskilda fordringar på plåtsaxar och nibblingsmaskiner
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shears and nibblers
Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2020-05-02
Läs mer
 
SS-EN 62321, utg 1:2009  | TK 111  | Publicerad
IEC 62321:2008 | EN 62321:2009
Elektriska och elektroniska produkter - Bestämning av nivåer för sex reglerade ämnen (bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler, polybromerade bifenyletrar)
Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers)
Fastställelsedatum: 2009-06-29  |  Upphävandedatum: 2020-05-02
Läs mer
 
SS-EN 61646, utg 2:2008  | TK 82  | Publicerad
IEC 61646:2008 | EN 61646:2008
Solceller - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler i tunnfilmsteknik
Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval
Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2020-05-05
Läs mer
 
SS-EN 62287-1, utg 2:2011  | TK 80  | Publicerad
IEC 62287-1:2010 | EN 62287-1:2011
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Utrustning i klass B för fartyg - Del 1: CSTDMA
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques
Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2020-05-10
Läs mer
 
SS-EN 62287-1, utg 2:2011/A1:2014  | TK 80  | Publicerad
IEC 62287-1:2010/A1:2013 | EN 62287-1:2011/A1:2014
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Utrustning i klass B för fartyg - Del 1: CSTDMA
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques
Fastställelsedatum: 2014-03-12  |  Upphävandedatum: 2020-05-10
Läs mer
 
SS-EN 60749-5, utg 1:2003  | TK 47  | Publicerad
IEC 60749-5:2003 | EN 60749-5:2003
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 5: Livslängdsprovning med konstant temperatur och fuktighet
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test
Fastställelsedatum: 2003-10-20  |  Upphävandedatum: 2020-05-15
Läs mer
 
SS-EN 61188-7, utg 1:2010  | TK 91  | Publicerad
IEC 61188-7:2009 | EN 61188-7:2009
Konstruktion och användning av mönsterkort och kretskort - Del 7: Nollgradersorientering av komponenter för användning i CAD-bibliotek
Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 7: Electronic component zero orientation for CAD library construction
Fastställelsedatum: 2010-02-22  |  Upphävandedatum: 2020-05-15
Läs mer
 
SS-IEC 60500, utg 1:1985  | TK 62  | Publicerad
IEC 60500:1974 | 
Akustik - Hydrofon för kalibreringsändamål
Acoustics - IEC standard hydrophone
Fastställelsedatum: 1985-11-15  |  Upphävandedatum: 2020-05-15
Läs mer
 
SS-EN 62090, utg 1:2003  | TK 91  | Publicerad
IEC 62090:2002 | EN 62090:2003
Elektronikkomponenter - Märkning på förpackningar med streckkod och tvådimensionella symboler
Product package labels for electronic components using bar code and two- dimensional symbologies
Fastställelsedatum: 2003-04-24  |  Upphävandedatum: 2020-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62325-451-4, utg 1:2015  | TK 57  | Publicerad
IEC 62325-451-4:2014 | EN 62325-451-4:2015
Kommunikation på energimarknaden - Del 451-4: Affärsprocesser för balansavräkning och slutavräkning, kontextuella modeller och samlingsmodeller för den europeiska marknaden
Framework for energy market communications - Part 451-4: Settlement and reconciliation business process, contextual and assembly models for European market
Fastställelsedatum: 2015-05-13  |  Upphävandedatum: 2020-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60728-11, utg 2:2011  | TK 100  | Publicerad
IEC 60728-11:2010 | EN 60728-11:2010
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 11: Säkerhetsfordringar
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety
Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2020-05-26
Läs mer
 
SS-EN 50574-1, utg 1:2012  | TK 111  | Publicerad
EN 50574-1:2012
Insamling, hantering och behandling av uttjänta hushållsapparater som innehåller flyktiga fluorkarboner eller flyktiga kolväten
Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons
Fastställelsedatum: 2012-09-12  |  Upphävandedatum: 2020-05-29
Läs mer
 
SS-EN 50574-1, utg 1:2012/AC2:2015  | TK 111  | Publicerad
EN 50574-1:2012/AC:2014
Insamling, hantering och behandling av uttjänta hushållsapparater som innehåller flyktiga fluorkarboner eller flyktiga kolväten
Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons
Fastställelsedatum: 2015-01-28  |  Upphävandedatum: 2020-05-29
Läs mer
 
SS-EN 61291-5-2, utg 1:2012  | TK 86  | Publicerad
IEC 61291-5-2:2002 | EN 61291-5-2:2002
Fiberoptiska förstärkare - Del 5-2: Specifikationer för kvalificering - Tillförlitlighetskvalificering
Optical amplifiers - Part 5-2: Qualification specifications - Reliability qualification for optical fibre amplifiers
Fastställelsedatum: 2012-06-13  |  Upphävandedatum: 2020-06-02
Läs mer
 
SS-EN 62657-2, utg 1:2015  | TK 65  | Publicerad
IEC 62657-2:2013 | EN 62657-2:2015
Industriella nätverk för datatrafik - Trådlös kommunikation - Del 2: Hantering för samexistens
Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management
Fastställelsedatum: 2015-09-15  |  Upphävandedatum: 2020-06-15
Läs mer
 
SS-EN 60034-12, utg 2:2002  | TK 2  | Publicerad
IEC 60034-12:2002 | EN 60034-12:2002
Roterande elektriska maskiner - Del 12: Startegenskaper hos kortslutna enhastighets trefas asynkronmotorer
Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors
Fastställelsedatum: 2002-06-19  |  Upphävandedatum: 2020-06-16
Läs mer
 
SS-EN 60034-12, utg 2:2002/A1:2007  | TK 2  | Publicerad
IEC 60034-12:2002/A1:2007 | EN 60034-12:2002/A1:2007
Roterande elektriska maskiner - Del 12: Startegenskaper hos kortslutna enhastighets trefas asynkronmotorer
Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors
Fastställelsedatum: 2007-12-17  |  Upphävandedatum: 2020-06-16
Läs mer
 
SS-EN 60664-3, utg 1:2003  | TK 109  | Publicerad
IEC 60664-3:2003 | EN 60664-3:2003
Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i lågspänningssystem - Del 3: Användning av täckskikt för att erhålla erforderlig isolationsgrad på kretskort
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution
Fastställelsedatum: 2003-08-26  |  Upphävandedatum: 2020-06-16
Läs mer
 
SS-EN 60664-3, utg 1:2003/A1:2011  | TK 109  | Publicerad
IEC 60664-3:2003/A1:2010 | EN 60664-3:2003/A1:2010
Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i lågspänningssystem - Del 3: Användning av täckskikt för att erhålla erforderlig isolationsgrad på kretskort
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution
Fastställelsedatum: 2011-02-09  |  Upphävandedatum: 2020-06-16
Läs mer
 
SS-EN 60695-11-5, utg 1:2005  | TK 89  | Publicerad
IEC 60695-11-5:2004 | EN 60695-11-5:2005
Provning av brandegenskaper - Del 11-5: Provningslågor - Provning med spetslåga - Provningsapparater och arrangemang för bestämning av överensstämmelse samt riktlinjer
Fire hazard testing - Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Fastställelsedatum: 2005-08-22  |  Upphävandedatum: 2020-06-16
Läs mer
 
SS-IEC 61577-2, utg 1:2001  | TK 45  | Publicerad
IEC 61577-2:2000 | 
Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Instrument för mätning av radon och radonets sönderfallsprodukter - Del 2: Särskilda fordringar på instrument för mätning av radon
Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay product measuring instruments - Part 2: Specific requirements for radon measuring instruments
Fastställelsedatum: 2001-02-23  |  Upphävandedatum: 2020-06-16
Läs mer
 
SS-EN 61326-3-1, utg 1:2009  | TK 65  | Publicerad
IEC 61326-3-1:2008 | EN 61326-3-1:2008
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål - EMC-fordringar - Del 3-1: Immunitetsfordringar på system av betydelse för säkerheten (säkerhetskritiska system) och på utrustning med säkerhetsfunktion - Allmänna tillämpningar i industri
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - General industrial applications
Fastställelsedatum: 2009-02-23  |  Upphävandedatum: 2020-06-20
Läs mer
 
SS-EN 61184, utg 3:2008  | TK 34  | Publicerad
IEC 61184:2008 | EN 61184:2008
Bajonettlamphållare - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Bayonet lampholders
Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2020-06-26
Läs mer
 
SS-EN 61184, utg 3:2008/A1:2011  | TK 34  | Publicerad
IEC 61184:2008/A1:2011 | EN 61184:2008/A1:2011
Bajonettlamphållare - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Bayonet lampholders
Fastställelsedatum: 2011-10-05  |  Upphävandedatum: 2020-06-26
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50126-2, utg 1:2007  | TK 9  | Publicerad
CLC/TR 50126-2:2007
Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Guide to the application of EN 50126-1 for safety
Fastställelsedatum:   |  Upphävandedatum: 2020-07-03
Läs mer
 
SS-EN 50126, utg 1:1999  | TK 9  | Publicerad
EN 50126:1999
Järnvägsanläggningar - Specifikation av tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS)
Railway specifications - The specification and demonstration of dependability, reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)
Fastställelsedatum: 1999-10-29  |  Upphävandedatum: 2020-07-03
Läs mer
 
SS-EN 50126, utg 1:1999/C1:2011  | TK 9  | Publicerad
EN 50126:1999/C1:2006
Järnvägsanläggningar - Specifikation av tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS)
Railway specifications - The specification and demonstration of dependability, reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)
Fastställelsedatum: 2011-05-04  |  Upphävandedatum: 2020-07-03
Läs mer
 
SS-EN 50126-1, utg 1:1999/C1:2011  | TK 9  | Publicerad
EN 50126-1:1999/C2:2010
Järnvägsanläggningar - Specifikation av tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS) - Del 1: Grundläggande fordringar och generell process
Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 1: Basic requirements and generic process
Fastställelsedatum: 2011-05-04  |  Upphävandedatum: 2020-07-03
Läs mer
 
SS-EN 50588-1, utg 1:2015  | TK 14  | Publicerad
EN 50588-1:2015
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 1: Allmänna fordringar
Medium voltage transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2015-08-19  |  Upphävandedatum: 2020-07-03
Läs mer
 
SS-EN 50588-1, utg 1:2015/A1:2016  | TK 14  | Publicerad
EN 50588-1:2015/A1:2016
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 1: Allmänna fordringar
Medium voltage transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2016-06-29  |  Upphävandedatum: 2020-07-03
Läs mer
 
SS-EN 50588-1, utg 1:2015/R1:2017  | TK 14  | Publicerad
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 1: Allmänna fordringar
Medium voltage transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 2020-07-03
Läs mer
 
SS-EN 61191-3, utg 1:1998  | TK 91  | Publicerad
IEC 61191-3:1998 | EN 61191-3:1998
Kretskort - Del 3: Gruppspecifikation - Lödda hålmonterade kretskort
Printed board assemblies - Part 3: Sectional specification - Requirements for through-hole mount soldered assemblies
Fastställelsedatum: 1998-12-11  |  Upphävandedatum: 2020-07-04
Läs mer
 
SS-EN 62256, utg 1:2008  | TK 4  | Publicerad
IEC 62256:2008 | EN 62256:2008
Vattenturbiner, magasineringspumpar och pumpturbiner - Upprustning och prestandaförbättring
Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement
Fastställelsedatum: 2008-10-20  |  Upphävandedatum: 2020-07-04
Läs mer
 
SS 447 06 02, utg 2:2013  | TK 79  | Publicerad
CLC/TS 50398:2009
Larmsystem - Integrerade system - Allmänna fordringar
Alarm systems - Combined and integrated alarm systems - General requirements
Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2020-07-11
Läs mer
 
SS-EN 50380, utg 1:2003  | TK 82  | Publicerad
EN 50380:2003
Solceller - Angivande av data för solcellsmoduler
Datasheet and nameplate information for photovoltaic modules
Fastställelsedatum: 2003-05-26  |  Upphävandedatum: 2020-07-17
Läs mer
 
SS-EN 60400, utg 5:2008  | TK 34  | Publicerad
IEC 60400:2008 | EN 60400:2008
Lysrörshållare och tändarhållare - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2020-07-20
Läs mer
 
SS-EN 60400, utg 5:2008/A1:2011  | TK 34  | Publicerad
IEC 60400:2008/A1:2011 | EN 60400:2008/A1:2011
Lysrörshållare och tändarhållare - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
Fastställelsedatum: 2011-09-07  |  Upphävandedatum: 2020-07-20
Läs mer
 
SS-EN 60400, utg 5:2008/A2:2014  | TK 34  | Publicerad
IEC 60400:2008/A2:2014 | EN 60400:2008/A2:2014
Lysrörshållare och tändarhållare - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
Fastställelsedatum: 2014-11-19  |  Upphävandedatum: 2020-07-20
Läs mer
 
SS-EN 62561-3, utg 1:2013  | TK 81  | Publicerad
IEC 62561-3:2012 | EN 62561-3:2012
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 3: Gnistgap med frånskiljande egenskaper
Lightning protection system components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISG)
Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2020-07-20
Läs mer
 
SS-EN 50360, utg 1:2001  | TK 106  | Publicerad
EN 50360:2001
Produktstandard för fastställande av mobiltelefoners överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (300 MHz - 3GHz)
Product standard to demonstrate the compliance of mobile telephones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)
Fastställelsedatum: 2001-09-28  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Läs mer
 
SS-EN 50360, utg 1:2001/A1:2012  | TK 106  | Publicerad
EN 50360:2001/A1:2012
Produktstandard för fastställande av mobiltelefoners överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (300 MHz - 3GHz)
Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)
Fastställelsedatum: 2012-04-11  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Läs mer
 
SS-EN 50360, utg 1:2001/C1:2006  | TK 106  | Publicerad
EN 50360:2001/C1:2006
Produktstandard för fastställande av mobiltelefoners överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (300 MHz - 3GHz)
Product standard to demonstrate the compliance of mobile telephones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)
Fastställelsedatum: 2006-11-20  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Läs mer
 
SS-EN 50385, utg 1:2002  | TK 106  | Publicerad
EN 50385:2002
Produktstandard för fastställande av radiobasstationers och fasta trådlösa terminalers överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende exponering för elektromagnetiska fält (110 MHz - 40 GHz) - Allmänheten
Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic field
Fastställelsedatum: 2002-10-09  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Läs mer
 
SS-EN 50401, utg 1:2006  | TK 106  | Publicerad
EN 50401:2006
Produktstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotransmissionsutrustning (110 MHz - 40 GHz) i
Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
Fastställelsedatum: 2006-11-20  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Läs mer
 
SS-EN 50401, utg 1:2006/A1:2012  | TK 106  | Publicerad
EN 50401:2006/A1:2011
Produktstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotransmissionsutrustning (110 MHz - 40 GHz) i trådlösa telekommunikationsnätverk
Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
Fastställelsedatum: 2012-03-14  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Läs mer
 
SS-EN 50566, utg 1:2013  | TK 106  | Publicerad
EN 50566:2013
Produktstandard för fastställande av handhållna och kroppsburna trådlösa kommunikationsenheters överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (30 MHz - 6 GHz)
Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
Fastställelsedatum: 2013-04-12  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Läs mer
 
SS-EN 61057, utg 1:1994  | TK 78  | Publicerad
IEC 61057:1991 | EN 61057:1994
Utrustning för arbete under spänning - Lyftutrustningar med isolerande bom för användning vid arbete under spänning överstigande 1 kV växelspänning
Aerial devices with insulating boom used for live working exceeding 1 kV a.c.
Fastställelsedatum: 1994-09-30  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Läs mer
 
SS-EN 61057, utg 1:1994/C1:2008  | TK 78  | Publicerad
EN 61057:1994/C1:2005
Utrustning för arbete under spänning - Lyftutrustningar med isolerande bom för användning vid arbete under spänning överstigande 1 kV växelspänning
Aerial devices with insulating boom used for live working exceeding 1 kV a.c.
Fastställelsedatum: 2008-09-22  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Läs mer
 
SS-EN 50134-2, utg 1:1999  | TK 79  | Publicerad
EN 50134-2:1999
Larmsystem - Trygghetslarm - Del 2: Larmknapp
Alarm systems - Social alarm systems - Part 2: Trigger devices
Fastställelsedatum: 1999-08-20  |  Upphävandedatum: 2020-08-14
Läs mer
 
SS-EN 62271-1, utg 1:2009  | TK 17AC  | Publicerad
IEC 62271-1:2007 | EN 62271-1:2008
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 1: Gemensamma specifikationer
High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications
Fastställelsedatum: 2009-01-26  |  Upphävandedatum: 2020-08-16
Läs mer
 
SS-EN 62271-1, utg 1:2009/A1:2011  | TK 17AC  | Publicerad
IEC 62271-1:2007/A1:2011 | EN 62271-1:2008/A1:2011
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 1: Gemensamma specifikationer
High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications
Fastställelsedatum: 2011-11-09  |  Upphävandedatum: 2020-08-16
Läs mer
 
SS-EN 62683, utg 2:2016  | TK 121A  | Publicerad
IEC 62683:2015 | EN 62683:2015
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Produktdata och produktegenskaper för informationsutbyte
Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties for information exchange
Fastställelsedatum: 2016-01-13  |  Upphävandedatum: 2020-08-16
Läs mer
 
SS-EN 61280-4-4, utg 1:2007  | TK 86  | Publicerad
IEC 61280-4-4:2006 | EN 61280-4-4:2006
Delsystem för fiberoptisk kommunikation - Grundläggande provningsmetoder - Del 4-4: Installationer med optokablar - Mätning av polarisationsmoddispersion i installerade länkar
Fibre optic communication subsystem basic test procedures - Part 4-4: Fibre optic cable plant and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links
Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2020-08-18
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-12, utg 2:2007  | TK EMC  | Publicerad
IEC 61000-4-12:2006 | EN 61000-4-12:2006
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-12: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot dämpade svängningar (ringvåg)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-12: Testing and measurement techniques - Ring wave immunity test
Fastställelsedatum: 2007-01-15  |  Upphävandedatum: 2020-08-22
Läs mer
 
SS-EN 62586-2, utg 1:2014  | TK 85  | Publicerad
IEC 62586-2:2013 | EN 62586-2:2014
Mätning av elkvalitet i elnät - Del 2: Funktionsprovning och fordringar beträffande osäkerhet
Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements
Fastställelsedatum: 2014-08-20  |  Upphävandedatum: 2020-08-25
Läs mer
 
SS-EN 60286-1, utg 1:1998  | TK 40  | Publicerad
IEC 60286-1:1997 | EN 60286-1:1998
Förpackning av elektronikkomponenter för automatisk hantering - Del 1: Bandning av komponenter med axiella uttag
Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes
Fastställelsedatum: 1998-05-29  |  Upphävandedatum: 2020-08-30
Läs mer
 
SS-EN 60679-1, utg 2:2007  | TK 49  | Publicerad
IEC 60679-1:2007 | EN 60679-1:2007
Styrkristaller - Kvalitetsbestämda, kristallstyrda oscillatorer - Del 1: Artspecifikation
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2007-09-24  |  Upphävandedatum: 2020-08-30
Läs mer
 
SS-EN 61191-4, utg 1:1999  | TK 91  | Publicerad
IEC 61191-4:1998 | EN 61191-4:1998
Kretskort - Del 4: Gruppspecifikation - Lödda anslutningar
Printed board assemblies - Part 4: Sectional specification - Requirements for terminal soldered assemblies
Fastställelsedatum: 1999-02-26  |  Upphävandedatum: 2020-08-30
Läs mer
 
SS-EN 61970-452, utg 2:2016  | TK 57  | Publicerad
IEC 61970-452:2015 | EN 61970-452:2015
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 452: CIM-format för modellutbyte
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM model exchange specification
Fastställelsedatum: 2016-02-17  |  Upphävandedatum: 2020-08-30
Läs mer
 
SS-EN 50428, utg 1:2005  | TK 23  | Publicerad
EN 50428:2005
Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande - Tilläggsstandard - Strömställare med tillbehör för anslutning till installationsbuss
Switches for household and similar fixed electrical installations - Collateral standard - Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES)
Fastställelsedatum: 2005-08-22  |  Upphävandedatum: 2020-08-31
Läs mer
 
SS-EN 50428, utg 1:2005/A1:2007  | TK 23  | Publicerad
EN 50428:2005/A1:2007
Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande - Tilläggsstandard - Strömställare med tillbehör för anslutning till installationsbuss
Switches for household and similar fixed electrical installations - Collateral standard - Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES)
Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2020-08-31
Läs mer
 
SS-EN 50428, utg 1:2005/A2:2009  | TK 23  | Publicerad
EN 50428:2005/A2:2009
Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande - Tilläggsstandard - Strömställare med tillbehör för anslutning till installationsbuss
Switches for household and similar fixed electrical installations - Collateral standard - Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES)
Fastställelsedatum: 2009-08-24  |  Upphävandedatum: 2020-08-31
Läs mer
 
SS-EN 60728-13-1, utg 1:2013  | TK 100  | Publicerad
IEC 60728-13-1:2012 | EN 60728-13-1:2012
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 13-1: Bandbreddsexpansion för radio- och tv-signaler i FTTH-nät
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system
Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-08-31
Läs mer
 
SS-EN 60077-2, utg 1:2002  | TK 9  | Publicerad
IEC 60077-2:1999 | EN 60077-2:2002
Järnvägsanläggningar - Elutrustning för rälsfordon - Del 2: Allmänt
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 2: Electrotechnical components - General rules
Fastställelsedatum: 2002-12-04  |  Upphävandedatum: 2020-09-01
Läs mer
 
SS-EN 60715, utg 1:2001  | TK 17B  | Publicerad
IEC 60715:1981 | EN 60715:2001
Elkopplare för högst 1 kV - Fästskenor
Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations
Fastställelsedatum: 2001-08-28  |  Upphävandedatum: 2020-09-01
Läs mer
 
SS-EN 60077-1, utg 1:2002  | TK 9  | Publicerad
IEC 60077-1:1999 | EN 60077-1:2002
Järnvägsanläggningar - Elutrustning för rälsfordon - Del 1: Driftförhållanden och allmänna regler
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 1: General service conditions and general rules
Fastställelsedatum: 2002-12-04  |  Upphävandedatum: 2020-09-04
Läs mer
 
SS-EN 60445, utg 5:2011  | TK 3  | Publicerad
IEC 60445:2010 | EN 60445:2010
Gränssnitt människa-maskin (MMI) - Grundläggande regler för märkning av uttag och ledare
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conducturs
Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2020-09-08
Läs mer
 
SS-EN 50131-2-2, utg 1:2008  | TK 79  | Publicerad
EN 50131-2-2:2008
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 2-2: Fordringar på passiva IR-detektorer
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared detectors
Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2020-09-11
Läs mer
 
SS-EN 50131-2-2, utg 1:2008/IS1:2014  | TK 79  | Publicerad
EN 50131-2-2:2008/IS1:2014
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 2-2: Fordringar på passiva IR-detektorer
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared detectors
Fastställelsedatum: 2014-05-14  |  Upphävandedatum: 2020-09-11
Läs mer
 
SS-IEC 780, utg 2:1993  | TK 45  | Publicerad
IEC 60780:1984 | 
Kärnteknisk mätutrustning - Kvalificering av säkerhetsklassad utrustning för kärnkraftverk
Nuclear instrumentation - Qualification of electrical items of the safety system for nuclear power generating stations
Fastställelsedatum: 1993-04-29  |  Upphävandedatum: 2020-09-11
Läs mer
 
SS-EN 60317-56, utg 1:2013  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60317-56:2012 | EN 60317-56:2012
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 56: Rund lindningstråd av koppar, lödbar, lackerad med polyuretan utan isolationsfel (FIW), med nominell ledardiameter 0,040 mm till 1,600 mm, klass 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 56: Solderable fully insulated (FIW) zero-defect polyurethane enamelled round copper wire with nominal conductor diameter of 0,040 mm to 1,600 mm, class 180
Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2020-09-13
Läs mer
 
SS-EN 62056-6-1, utg 2:2017  | TK 13  | Publicerad
IEC 62056-6-1:2015 | EN 62056-6-1:2016
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-1: System för objektidentifiering (OBIS)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)
Fastställelsedatum: 2017-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-09-13
Läs mer
 
SS-EN 60793-2-10, utg 5:2016  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-2-10:2015 | EN 60793-2-10:2016
Optofibrer - Del 2-10: Produktspecifikationer - Gruppspecifikation för multimodfibrer kategori A1
Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres
Fastställelsedatum: 2016-06-29  |  Upphävandedatum: 2020-09-14
Läs mer
 
SS-EN 62056-5-3, utg 2:2017  | TK 13  | Publicerad
IEC 62056-5-3:2016 | EN 62056-5-3:2016
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 5-3: Tillämpningsskikt DLMS/COSEM
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
Fastställelsedatum: 2017-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-09-14
Läs mer
 
SS-EN 62282-3-201, utg 1:2013  | TK 105  | Publicerad
IEC 62282-3-201:2013 | EN 62282-3-201:2013
Bränsleceller - Del 3-201: Stationära system - Bestämning av prestanda för små system
Fuel cell technologies - Part 3-201: Stationary fuel cell power systems - Performance test methods fort small fuel cell power systems
Fastställelsedatum: 2013-11-13  |  Upphävandedatum: 2020-09-14
Läs mer
 
SS 424 14 46-1, utg 1:2008  | TK 20  | Publicerad
HD 631-1 S2:2007
Kablar - Tillbehör - Bestämning av materialegenskaper - Del 1: Produktverifiering och typprovning av gjuthartsmassor
Electric cables - Accessories - Material characterisation - Part 1: Fingerprinting and type tests for resinous compounds
Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2020-09-18
Läs mer
 
SS 424 14 46-2, utg 1:2008  | TK 20  | Publicerad
HD 631-2 S1:2007
Kablar - Tillbehör - Bestämning av materialegenskaper - Del 2: Produktverifiering och typprovning av värmekrympbara komponenter för lågspänningstillämpningar
Electric cables - Accessories - Material characterisation - Part 2: Fingerprinting and type tests for heat shrinkable components for low voltage applications
Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2020-09-18
Läs mer
 
SS 424 14 46-3, utg 1:2009  | TK 20  | Publicerad
HD 631.3:2008
Kablar - Tillbehör - Bestämning av materialegenskaper - Del 3: Produktverifiering och typprovning av värmekrympbara komponenter för mellanspänningstillämpningar från 3,6/6 (7,2) kV upp till 20,8/36 (42) kV
Electric cables - Accessories - Material characterisation - Part 3: Fingerprinting for heat shrinkable components for medium voltage applications from 3,6/6 (7,2) kV up to 20,8/36 (42) kV
Fastställelsedatum: 2009-04-27  |  Upphävandedatum: 2020-09-18
Läs mer
 
SS 424 14 46-4, utg 1:2009  | TK 20  | Publicerad
HD 631.4:2008
Kablar - Tillbehör - Bestämning av materialegenskaper - Del 4: Produktverifiering och typprovning av kallkrympbara komponenter för låg- och mellanspänningstillämpningar upp till 20,8/36 (42) kV
Electric cables - Accessories - Material characterisation - Part 4: Fingerprinting for cold shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV
Fastställelsedatum: 2009-04-27  |  Upphävandedatum: 2020-09-18
Läs mer
 
SS-EN 50131-6, utg 2:2008  | TK 79  | Publicerad
EN 50131-6:2008
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 6: Strömförsörjning
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies
Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2020-09-18
Läs mer
 
SS-EN 50131-6, utg 2:2008/A1:2014  | TK 79  | Publicerad
EN 50131-6:2008/A1:2014
Larmsystem - Inbrottslarmsystem - Del 6: Strömförsörjning
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies
Fastställelsedatum: 2014-09-16  |  Upphävandedatum: 2020-09-18
Läs mer
 
SEN 43 02 04, utg 1:1969  | TK 46  | Publicerad
IEC 60153-4:1973 | 
Metalliska rörvågledare - Cirkulära vågledare
Hollow metallic waveguides - Part 4: Relevant specifications for circular waveguides
Fastställelsedatum: 1969-02-20  |  Upphävandedatum: 2020-09-20
Läs mer
 
SS-EN 60317-0-7, utg 1:2013  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60317-0-7:2012 | EN 60317-0-7:2012
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 0-7: Allmänna fordringar - Rund lindningstråd av koppar, lackerad utan isolationsfel (FIW), med nominell ledardiameter 0,040 mm till 1,600 mm
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-7: General requirements - Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire with nominal conductor diameter of 0,040 mm to 1,600 mm
Fastställelsedatum: 2013-01-22  |  Upphävandedatum: 2020-09-20
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-33, utg 1:2004  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-1-33:2001 | EN 60793-1-33:2002
Optofibrer - Del 1-33: Mätning och provning - Spänningskorrosion (mekanisk påkänning)
Optical fibres - Part 1-33: Measurement methods and test procedures - Stress corrosion susceptibility
Fastställelsedatum: 2004-04-26  |  Upphävandedatum: 2020-09-20
Läs mer
 
SS-EN 50383, utg 2:2010  | TK 106  | Publicerad
EN 50383:2010
Mätning och beräkning av elektromagnetisk fältstyrka och specifik absorptionshastighet (SAR) avseende exponering för elektromagnetiska fält från radiobasstationer och fasta trådlösa terminaler (110 MHz - 40 GHz)
Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz - 40 GHz)
Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2020-09-27
Läs mer
 
SS-EN 50383, utg 2:2010/AC1:2013  | TK 106  | Publicerad
EN 50383:2010/AC:2013
Mätning och beräkning av elektromagnetisk fältstyrka och specifik absorptionshastighet (SAR) avseende exponering för elektromagnetiska fält från radiobasstationer och fasta trådlösa terminaler (110 MHz - 40 GHz)
Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz - 40 GHz)
Fastställelsedatum: 2013-08-14  |  Upphävandedatum: 2020-09-27
Läs mer
 
SS-EN 50400, utg 1:2006  | TK 106  | Publicerad
EN 50400:2006
Metodstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotransmissionsutrustning (110 MHz - 40 GHz) i trådlösa telekommunikationsnätverk
Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
Fastställelsedatum: 2006-11-20  |  Upphävandedatum: 2020-09-27
Läs mer
 
SS-EN 50400, utg 1:2006/A1:2013  | TK 106  | Publicerad
EN 50400:2006/A1:2012
Metodstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotransmissionsutrustning (110 MHz - 40 GHz) i trådlösa telekommunikationsnätverk
Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-09-27
Läs mer
 
SS-EN 50400, utg 1:2006/AC1:2012  | TK 106  | Publicerad
EN 50400:2006/AC:2011
Metodstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotransmissionsutrustning (110 MHz - 40 GHz) i trådlösa telekommunikationsnätverk
Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
Fastställelsedatum: 2012-03-14  |  Upphävandedatum: 2020-09-27
Läs mer
 
SS-EN 50492, utg 1:2008  | TK 106  | Publicerad
EN 50492:2008
Standard för mätning på plats av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält från basstationer för mobiltelefoni
Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations
Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2020-09-27
Läs mer
 
SS-EN 50492, utg 1:2008/A1:2014  | TK 106  | Publicerad
EN 50492:2008/A1:2014
Standard för mätning på plats av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält från basstationer för mobiltelefoni
Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations
Fastställelsedatum: 2014-04-16  |  Upphävandedatum: 2020-09-27
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-48, utg 2:2008  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-1-48:2007 | EN 60793-1-48:2007
Optofibrer - Del 1-48: Mätning och provning - Polarisationsmodsdispersion
Optical fibres - Part 1-48: Measurement methods and test procedures - Polarization mode dispersion
Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2020-09-27
Läs mer
 
SS-EN 61076-3-104, utg 2:2007  | TK 48B  | Publicerad
IEC 61076-3-104:2006 | EN 61076-3-104:2006
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 3-104: Rektangulära anslutningsdon - Detaljspecifikation för 8-poligt skärmat anslutningsdon med fast don och kabeldon för dataöverföring med frekvenser upp till 1000 MHz
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-104: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed connectors for data transmissions with frequencies up to 1 000 MHz
Fastställelsedatum: 2007-01-15  |  Upphävandedatum: 2020-09-29
Läs mer
 
SS-EN 50463-1, utg 1:2013  | TK 9  | Publicerad
EN 50463-1:2012
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 1: Allmänt
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-10-06
Läs mer
 
SS-EN 50463-2, utg 1:2013  | TK 9  | Publicerad
EN 50463-2:2012
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 2: Energimätning
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring
Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-10-06
Läs mer
 
SS-EN 50463-3, utg 1:2013  | TK 9  | Publicerad
EN 50463-3:2012
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 3: Hantering av data
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling
Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-10-06
Läs mer
 
SS-EN 50463-4, utg 1:2013  | TK 9  | Publicerad
EN 50463-4:2012
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 4: Kommunikation
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 4: Communication
Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-10-06
Läs mer
 
SS-EN 50463-5, utg 1:2013  | TK 9  | Publicerad
EN 50463-5:2012
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 5: Bedömning av överensstämmelse
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 5: Conformity assessment
Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-10-06
Läs mer
 
SS-EN 60079-13, utg 1:2011  | TK 31  | Publicerad
IEC 60079-13:2010 | EN 60079-13:2010
Explosiv atmosfär - Del 13: Utrustning skyddad genom placering i trycksatt rum eller byggnad ”p”
Explosive atmospheres - Part 13: Equipment protection by pressurized room "p"
Fastställelsedatum: 2011-09-07  |  Upphävandedatum: 2020-10-06
Läs mer
 
SS-EN 60645-1, utg 3:2015  | TK 29  | Publicerad
IEC 60645-1:2012 | EN 60645-1:2015
Elektroakustik - Audiometrar - Del 1: Tonaudiometrar
Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 1: Equipment for pure-tone audiometry
Fastställelsedatum: 2015-03-11  |  Upphävandedatum: 2020-10-06
Läs mer
 
SS-EN 60645-2, utg 1:1997  | TK 29  | Publicerad
IEC 60645-2:1993 | EN 60645-2:1997
Akustik - Audiometrar - Del 2: Utrustning för talaudiometri
Audiometers - Part 2: Equipment for speech audiometry
Fastställelsedatum: 1997-05-30  |  Upphävandedatum: 2020-10-06
Läs mer
 
SS-EN 61810-2, utg 2:2011  | TK 94/95  | Publicerad
IEC 61810-2:2011 | EN 61810-2:2011
Elektromekaniska elementarreläer - Del 2: Funktionssäkerhet
Electromechanical elementary relays - Part 2: Reliability
Fastställelsedatum: 2011-11-09  |  Upphävandedatum: 2020-10-06
Läs mer
 
SS-EN 61810-2-1, utg 1:2011  | TK 94/95  | Publicerad
IEC 61810-2-1:2011 | EN 61810-2-1:2011
Elektromekaniska elementarreläer - Del 2-1: Funktionssäkerhet - Verifiering av B10-värden
Electromechanical elementary relays - Part 2-1: Reliability - Procedure for the verification of B10 values
Fastställelsedatum: 2011-11-09  |  Upphävandedatum: 2020-10-06
Läs mer
 
SS-EN 50364, utg 2:2010  | TK 106  | Publicerad
EN 50364:2010
Begränsning av exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz - 300 GHz från utrustning för artikelövervakning (EAS), identifiering (RFID) och liknande
Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2020-10-09
Läs mer
 
SS-EN 50155, utg 3:2007  | TK 9  | Publicerad
EN 50155:2007
Järnvägsanläggningar - Elektronisk utrustning för rälsfordon
Railway applications - Electronic equipment used on rolling stock
Fastställelsedatum: 2007-08-13  |  Upphävandedatum: 2020-10-13
Läs mer
 
SS-EN 50155, utg 3:2007/C1:2010  | TK 9  | Publicerad
EN 50155:2007/C1:2010
Järnvägsanläggningar - Elektronisk utrustning för rälsfordon
Railway applications - Electronic equipment used on rolling stock
Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2020-10-13
Läs mer
 
SS-EN 60947-2, utg 4:2006  | TK 17B  | Publicerad
IEC 60947-2:2006 | EN 60947-2:2006
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 2: Effektbrytare
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers
Fastställelsedatum: 2006-12-18  |  Upphävandedatum: 2020-10-13
Läs mer
 
SS-EN 60947-2, utg 4:2006/A1:2009  | TK 17B  | Publicerad
IEC 60947-2:2006/A1:2009 | EN 60947-2:2006/A1:2009
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 2: Effektbrytare
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers
Fastställelsedatum: 2009-10-26  |  Upphävandedatum: 2020-10-13
Läs mer
 
SS-EN 60947-2, utg 4:2006/A2:2013  | TK 17B  | Publicerad
IEC 60947-2:2006/A2:2013 | EN 60947-2:2006/A2:2013
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 2: Effektbrytare
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers
Fastställelsedatum: 2013-07-03  |  Upphävandedatum: 2020-10-13
Läs mer
 
SS-EN 61191-2, utg 2:2013  | TK 91  | Publicerad
IEC 61191-2:2013 | EN 61191-2:2013
Kretskort - Del 2: Gruppspecifikation - Lödda ytmonterade kretskort
Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies
Fastställelsedatum: 2013-12-18  |  Upphävandedatum: 2020-10-13
Läs mer
 
SS-EN 61753-121-2, utg 1:2010  | TK 86  | Publicerad
IEC 61753-121-2:2010 | EN 61753-121-2:2010
Fiberoptik - Funktionsfordringar på anslutningsdon och passiva komponenter - Del 121-2: Anslutningskablar för simplex och duplex med singelmodfiber och anslutningsdon med cylindrisk ferrul för kategori C - Kontrollerad miljö
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standards - Part 121-2: Simplex and duplex cords with singlemode fibre and cylindrical ferrule connectors for category C - Controlled environment
Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2020-10-20
Läs mer
 
SS-EN 62343, utg 1:2013  | TK 86  | Publicerad
IEC 62343:2013 | EN 62343:2013
Dynamiska moduler - Allmänt och vägledning
Dynamic modules - General and guidance
Fastställelsedatum: 2013-12-18  |  Upphävandedatum: 2020-10-20
Läs mer
 
SS-EN 61400-25-5, utg 1:2007  | TK 88  | Publicerad
IEC 61400-25-5:2006 | EN 61400-25-5:2007
Vindkraftverk - Kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk - Del 25-5: Provning av konformitet
Wind turbines - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Conformance testing
Fastställelsedatum: 2007-12-17  |  Upphävandedatum: 2020-10-25
Läs mer
 
SS-EN 60794-2, utg 1:2003  | TK 86  | Publicerad
IEC 60794-2:2002 | EN 60794-2:2003
Optokablar - Del 2: Inomhuskablar - Gruppspecifikation
Optical fibre cables - Part 2: Indoor cables - Sectional specification
Fastställelsedatum: 2003-08-26  |  Upphävandedatum: 2020-10-27
Läs mer
 
SS-EN 61851-21, utg 1:2002  | TK 69  | Publicerad
IEC 61851-21:2001 | EN 61851-21:2002
Elbilsdrift - Konduktiv laddning - Del 21: Fordringar på fordonet
Electric vehicle conductive charging system - Part 21: Electric vehicle requirements for conductive connection to an a.c./d.c. Supply
Fastställelsedatum: 2002-04-18  |  Upphävandedatum: 2020-10-27
Läs mer
 
SS-EN 62680-1-2, utg 1:2017  | TK 100  | Publicerad
IEC 62680-1-2:2016 | EN 62680-1-2:2017
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-2: Gemensamma komponenter - Specifikation för strömförsörjning (USB PD)
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification
Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 2020-10-27
Läs mer
 
SS-EN 62680-1-3, utg 1:2016  | TK 100  | Publicerad
IEC 62680-1-3:2016 | EN 62680-1-3:2016
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-3: Gemensamma komponenter - Specifikation för kabel och anslutningsdon USB Type-C™
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Universal Serial Bus interfaces - Common components - USB Type-C™ cable and connector specification
Fastställelsedatum: 2016-12-14  |  Upphävandedatum: 2020-10-30
Läs mer
 
SS-EN 60794-1-22, utg 1:2012  | TK 86  | Publicerad
IEC 60794-1-22:2012 | EN 60794-1-22:2012
Optokablar - Del 1-22: Artspecifikation - Grundläggande provningsmetoder - Miljötålighetsprovning
Optical fibre cables - Part 1-22: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods
Fastställelsedatum: 2012-11-14  |  Upphävandedatum: 2020-11-09
Läs mer
 
SS-EN 62271-110, utg 3:2013  | TK 17AC  | Publicerad
IEC 62271-110:2012 | EN 62271-110:2012
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 110: Koppling av induktiva laster
High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching
Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-11-09
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-2, utg 2:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 61784-3-2:2010 | EN 61784-3-2:2010
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-2: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 2 (CIP)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 2
Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2020-11-10
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-3, utg 2:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 61784-3-3:2010 | EN 61784-3-3:2010
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-3: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 3 (Profibus & Profinet)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 3
Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2020-11-10
Läs mer
 
SS-EN 62586-1, utg 1:2014  | TK 85  | Publicerad
IEC 62586-1:2013 | EN 62586-1:2014
Mätning av elkvalitet i elnät - Del 1: Instrument för mätning av elkvalitet (PQI)
Power quality measurement in power supply systems - Part 1: Power quality instruments (PQI)
Fastställelsedatum: 2014-08-20  |  Upphävandedatum: 2020-11-10
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-47, utg 3:2009  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-1-47:2009 | EN 60793-1-47:2009
Optofibrer - Del 1-47: Mätning och provning - Makroböjningsförluster
Optical Fibres - Part 1-47: Measurement methods and test procedures - Macrobending loss
Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2020-11-15
Läs mer
 
SS-EN 60137, utg 3:2009  | TK 36  | Publicerad
IEC 60137:2008 | EN 60137:2008
Isolatorer - Genomföringar för växelspänning över 1000 V
Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V
Fastställelsedatum: 2009-02-23  |  Upphävandedatum: 2020-11-17
Läs mer
 
SS-EN 50239, utg 1:2002  | TK 9  | Publicerad
EN 50239:1999
Järnvägsanläggningar - Utrustning för radiostyrning av godstågslok
Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for freight traffic
Fastställelsedatum: 2002-03-20  |  Upphävandedatum: 2020-11-27
Läs mer
 
SS-EN 50239, utg 1:2002/AC1:2012  | TK 9  | Publicerad
EN 50239:1999/AC:2012
Järnvägsanläggningar - Utrustning för radiostyrning av godstågslok
Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for freight traffic
Fastställelsedatum: 2012-09-12  |  Upphävandedatum: 2020-11-27
Läs mer
 
SS-EN 61360-1, utg 3:2010  | TK 3  | Publicerad
IEC 61360-1:2009 | EN 61360-1:2010
Datalelementtyper för elkomponenter med tillhörande klassificeringsschema - Del 1: Principer och metoder
Standard data element types with associated classification scheme for electric items - Part 1: Definitions - Principles and methods
Fastställelsedatum: 2010-09-27  |  Upphävandedatum: 2020-12-01
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-13, utg 1:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 61784-3-13:2010 | EN 61784-3-13:2010
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-13: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 13 (Ethernet Powerlink)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 13
Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2020-12-01
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-8, utg 1:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 61784-3-8:2010 | EN 61784-3-8:2010
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-8: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 8 (CC-Link)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 8
Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2020-12-01
Läs mer
 
SS-EN 62561-4, utg 1:2012  | TK 81  | Publicerad
IEC 62561-4:2010 | EN 62561-4:2011
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 4: Fordringar på fästelement för ledare
Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners
Fastställelsedatum: 2012-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-12-01
Läs mer
 
SS-EN 62561-5, utg 1:2012  | TK 81  | Publicerad
IEC 62561-5:2011 | EN 62561-5:2011
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 5: Fordringar på kapslingar för inspektion av jordelektroder och deras tätning
Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals
Fastställelsedatum: 2012-05-09  |  Upphävandedatum: 2020-12-01
Läs mer
 
SS-EN 62453-302, utg 1:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 62453-302:2009 | EN 62453-302:2009
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 302: Integrering av kommunikationsprofiler - IEC 61784 CPF 2 (CIP)
Field device tool interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 2
Fastställelsedatum: 2010-05-24  |  Upphävandedatum: 2020-12-08
Läs mer
 
SS-EN 62453-309, utg 1:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 62453-309:2009 | EN 62453-309:2009
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 309: Integrering av kommunikationsprofiler - IEC 61784 CPF 9 (HART)
Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 9
Fastställelsedatum: 2010-05-24  |  Upphävandedatum: 2020-12-08
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-52, utg 1:2001  | TK 104  | Publicerad
IEC 60068-2-52:1996 | EN 60068-2-52:1996
Miljötålighetsprovning - Del 2-52: Provningsmetoder - Kb: Saltdimma, cyklisk
Environmental testing - Part 2: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution)
Fastställelsedatum: 2001-11-30  |  Upphävandedatum: 2020-12-12
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-45, utg 1:2005  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-1-45:2001 | EN 60793-1-45:2003
Optofibrer - Del 1-45: Mätning och provning - Modfältsdiameter
Optical fibres - Part 1-45: Measurement methods and test procedures - Mode field diameter
Fastställelsedatum: 2005-09-26  |  Upphävandedatum: 2020-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60947-5-1, utg 3:2004  | TK 121A  | Publicerad
IEC 60947-5-1:2003 | EN 60947-5-1:2004
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 5-1: Manöverkretsapparater och kopplingselement - Elektromekaniska manöverkretsapparater
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices
Fastställelsedatum: 2004-08-23  |  Upphävandedatum: 2020-12-15
Läs mer
 
SS-EN 60947-5-1, utg 3:2004/A1:2009  | TK 17B  | Publicerad
IEC 60947-5-1:2003/A1:2009 | EN 60947-5-1:2004/A1:2009
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 5-1: Manöverkretsapparater och kopplingselement - Elektromekaniska manöverkretsapparater
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices
Fastställelsedatum: 2009-06-29  |  Upphävandedatum: 2020-12-15
Läs mer
 
SS-EN 60099-8, utg 1:2011  | TK 37  | Publicerad
IEC 60099-8:2011 | EN 60099-8:2011
Avledare - Del 8: Ventilavledare med metalloxidvaristorer samt ett yttre gnistgap i serie (EGLA) för kraftledningar över 1 kV
Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kV
Fastställelsedatum: 2011-11-09  |  Upphävandedatum: 2020-12-19
Läs mer
 
SS-EN 60065, utg 4:2015  | TK 108  | Publicerad
IEC 60065:2014 | EN 60065:2014
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Fastställelsedatum: 2015-01-28  |  Upphävandedatum: 2020-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60065, utg 4:2015/A11:2017  | TK 108  | Publicerad
EN 60065:2014/A11:2017
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60065, utg 4:2015/AC1:2016  | TK 108  | Publicerad
IEC 60065:2014/C1:2015 | EN 60065:2014/AC:2016
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Fastställelsedatum: 2016-04-13  |  Upphävandedatum: 2020-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60065, utg 4:2015/AC2:2017  | TK 108  | Publicerad
IEC 60065:2014/C2:2016 | EN 60065:2014/AC:2017
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60950-1, utg 2:2006  | TK 108  | Publicerad
IEC 60950-1:2005 | EN 60950-1:2006
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2006-05-29  |  Upphävandedatum: 2020-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60950-1, utg 2:2006/A1:2010  | TK 108  | Publicerad
IEC 60950-1:2005/A1:2009 | EN 60950-1:2006/A1:2010
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2010-04-26  |  Upphävandedatum: 2020-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60950-1, utg 2:2006/A11:2009  | TK 108  | Publicerad
EN 60950-1:2006/A11:2009
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2009-04-27  |  Upphävandedatum: 2020-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60950-1, utg 2:2006/A12:2011  | TK 108  | Publicerad
EN 60950-1:2006/A12:2011
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2020-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60950-1, utg 2:2006/A2:2013  | TK 108  | Publicerad
IEC 60950-1:2005/A2:2013 | EN 60950-1:2006/A2:2013
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2020-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60950-1, utg 2:2006/AC1:2012  | TK 108  | Publicerad
EN 60950-1:2006/AC:2011
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2012-03-14  |  Upphävandedatum: 2020-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50464-2-1, utg 1:2007  | TK 14  | Publicerad
EN 50464-2-1:2007
Transformatorer - Oljeisolerade distributionstransformatorer från 50 till 2500 kVA och för högst 36 kV systemspänning - Del 2-1: Transformatorer med kabelboxar - Allmänna fordringar
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to 2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2-1: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - General requirements
Fastställelsedatum: 2007-10-22  |  Upphävandedatum: 2020-12-25
Läs mer
 
SS-EN 50464-2-2, utg 1:2007  | TK 14  | Publicerad
EN 50464-2-2:2007
Transformatorer - Oljeisolerade distributionstransformatorer från 50 till 2500 kVA och för högst 36 kV systemspänning - Del 2-2: Transformatorer med kabelboxar - Kabelboxar typ 1
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to 2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2-2: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 1 f
Fastställelsedatum: 2007-10-22  |  Upphävandedatum: 2020-12-25
Läs mer
 
SS-EN 50464-2-3, utg 1:2007  | TK 14  | Publicerad
EN 50464-2-3:2007
Transformatorer - Oljeisolerade distributionstransformatorer från 50 till 2500 kVA och för högst 36 kV systemspänning - Del 2-3: Transformatorer med kabelboxar - Kabelboxar typ 2
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to 2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2-3: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 2 f
Fastställelsedatum: 2007-10-22  |  Upphävandedatum: 2020-12-25
Läs mer
 
SS-EN 50496, utg 1:2008  | TK 106  | Publicerad
EN 50496:2008
Bestämning av arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält i en rundradiostation, jämte riskbedömning
Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site
Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2020-12-25
Läs mer
 
´  | TK 209  | 
CLC/TS 50083-3-3:2014
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3-3: Active wideband equipment for cable networks - Methods of measurement of the maximum operating output level in the return path
Fastställelsedatum:   |  Upphävandedatum: 2021-01-01
Läs mer
 
SS-EN 60728-3, utg 2:2011  | TK 100  | Publicerad
IEC 60728-3:2010 | EN 60728-3:2011
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 3: Aktiva komponenter för bredbandsnät
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks
Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2021-01-01
Läs mer
 
SS-EN 60728-3-1, utg 1:2013  | TK 100  | Publicerad
IEC 60728-3-1:2012 | EN 60728-3-1:2012
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 3-1: Aktiva komponenter för bredbandsnät - Mätning av ickelinearitet vid full kanalbelastning med DVB-C-signaler
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3-1: Active wideband equipment for cable networks - Methods of measurement of non-linearity for full digital channel load with DVB-C signals
Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2021-01-01
Läs mer
 
SS-EN 50059, utg 1:1990  | TK 31  | Publicerad
EN 50059:1986
Utrustning för sprutmålning - Handhållen utrustning för sprutmålning med icke brännbart material
Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for non-flammable material for painting and finishing
Fastställelsedatum: 1990-06-06  |  Upphävandedatum: 2021-01-02
Läs mer
 
SS-EN 60942, utg 2:2003  | TK 29  | Publicerad
IEC 60942:2003 | EN 60942:2003
Elektroakustik - Ljudkalibratorer
Electroacoustics - Sound calibrators
Fastställelsedatum: 2003-10-20  |  Upphävandedatum: 2021-01-03
Läs mer
 
SS-EN 62604-2, utg 1:2012  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 62604-2:2011 | EN 62604-2:2012
SAW- och BAW-duplexrar med fastställd kvalitet - Del 2: Vägledning vid användning
Surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) duplexers of assessed quality - Part 2: Guidelines for the use
Fastställelsedatum: 2012-12-19  |  Upphävandedatum: 2021-01-03
Läs mer
 
SS-EN 61643-331, utg 1:2003  | TK 37A  | Publicerad
IEC 61643-331:2003 | EN 61643-331:2003
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 331: Specifikationer för metalloxidvaristorer (MOV)
Components for low-voltage surge protective devices - Part 331: Specification for metal oxide varistors (MOV)
Fastställelsedatum: 2003-10-20  |  Upphävandedatum: 2021-01-11
Läs mer
 
SS-EN 50321, utg 1:2000  | TK 78  | Publicerad
EN 50321:1999
Elektriskt isolerande fotbeklädnad för användning i lågspänningsanläggningar
Electrically insulating footwear for use on low voltage installations
Fastställelsedatum: 2000-02-11  |  Upphävandedatum: 2021-01-12
Läs mer
 
SS-EN 50557, utg 1:2012  | TK 17B  | Publicerad
EN 50557:2011
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Anordningar för automatisk återinkoppling (ARD) för dvärgbrytare och för jordfelsbrytare med eller utan inbyggt överströmsskydd (RCBO och RCCB) för hushållsbruk och liknande
Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit breakers-RCBOs-RCCBs for household and similar uses
Fastställelsedatum: 2012-05-09  |  Upphävandedatum: 2021-01-17
Läs mer
 
SS-EN 60749-12, utg 1:2003  | TK 47  | Publicerad
IEC 60749-12:2002 | EN 60749-12:2002
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 12: Vibration, varierande frekvens
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 12: Vibration, variable frequency
Fastställelsedatum: 2003-10-20  |  Upphävandedatum: 2021-01-17
Läs mer
 
SS-EN 61190-1-3, utg 2:2007  | TK 91  | Publicerad
IEC 61190-1-3:2007 | EN 61190-1-3:2007
Material för elektronikmontering - Del 1-3: Fordringar på lodlegeringar och lod med eller utan flussmedel
Attachment materials for electronic assembly - Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications
Fastställelsedatum: 2007-09-24  |  Upphävandedatum: 2021-01-17
Läs mer
 
SS-EN 61340-4-3, utg 1:2002  | TK 101  | Publicerad
IEC 61340-4-3:2001 | EN 61340-4-3:2001
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-3: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Fotbeklädnad
Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear
Fastställelsedatum: 2002-05-22  |  Upphävandedatum: 2021-01-17
Läs mer
 
SS-EN 62024-1, utg 2:2008  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 62024-1:2008 | EN 62024-1:2008
Induktiva komponenter för högfrekvens - Elektriska egenskaper och mätmetoder - Del 1: Chipinduktorer i storleksordningen nanohenry
High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor
Fastställelsedatum: 2008-06-30  |  Upphävandedatum: 2021-01-17
Läs mer
 
SS-IEC 370, utg 1:1982  | TK 15  | Publicerad
IEC 60370:1971 | HD 570 S1:1990
Fasta isolermaterial - Temperaturbeständighet hos isolerlack - Provningsmetod baserad på elektrisk hållfasthet
Test procedure for thermal endurance of insulating varnishes - Electric strength method
Fastställelsedatum: 1982-11-15  |  Upphävandedatum: 2021-01-17
Läs mer
 
SS-EN 50491-3, utg 1:2009  | TK 205  | Publicerad
EN 50491-3:2009
Installationsbussar och system för byggnadsautomation - Allmänna fordringar - Del 3: Elsäkerhet
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical safety requirements
Fastställelsedatum: 2009-10-26  |  Upphävandedatum: 2021-01-19
Läs mer
 
SS-EN 60051-6, utg 1:1999  | TK 85  | Publicerad
IEC 60051-6:1984 | EN 60051-6:1989
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 6: Särskilda fordringar på ohmmetrar (impedansmetrar) och konduktansmetrar
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 6: Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters
Fastställelsedatum: 1999-08-20  |  Upphävandedatum: 2021-01-19
Läs mer
 
SS-EN 60051-7, utg 1:1999  | TK 85  | Publicerad
IEC 60051-7:1984 | EN 60051-7:1989
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 7: Särskilda fordringar på flerfunktionsinstrument
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 7: Special requirements for multi-function instruments
Fastställelsedatum: 1999-08-20  |  Upphävandedatum: 2021-01-19
Läs mer
 
SS-EN 60051-8, utg 1:1999  | TK 85  | Publicerad
IEC 60051-8:1984 | EN 60051-8:1989
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 8: Särskilda fordringar på tillbehör
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 8: Special requirements for accessories
Fastställelsedatum: 1999-08-20  |  Upphävandedatum: 2021-01-19
Läs mer
 
SS-EN 60350-2, utg 1:2013  | TK 59  | Publicerad
IEC 60350-2:2011 | EN 60350-2:2013
Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning
Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance
Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2021-01-19
Läs mer
 
SS-EN 60350-2, utg 1:2013/A11:2014  | TK 59  | Publicerad
EN 60350-2:2013/A11:2014
Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning
Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance
Fastställelsedatum: 2014-12-18  |  Upphävandedatum: 2021-01-19
Läs mer
 
SS-EN 61281-1, utg 1:2000  | TK 86  | Publicerad
IEC 61281-1:1999 | EN 61281-1:2000
Delsystem för fiberoptisk kommunikation - Del 1: Artspecifikation
Fibre optic communication subsystems - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2000-02-11  |  Upphävandedatum: 2021-01-19
Läs mer
 
SEK TS 50562, utg 1:2013  | TK 9  | Publicerad
CLC/TS 50562:2011
Järnvägstillämpningar - Fasta installationer - Säkerhetsprocess, säkerhetsåtgärder och demonstration av säkerhet för banmatningssystem
Railway applications - Fixed installations - Process, measures and demonstration of safety for electric traction systems
Fastställelsedatum: 2013-05-08  |  Upphävandedatum: 2021-01-26
Läs mer
 
SS-EN 62439-3, utg 2:2012  | TK 65  | Publicerad
IEC 62439-3:2012 | EN 62439-3:2012
Industriell processtyrning - Nät med hög driftsäkerhet - Del 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) och High-availability Seamless Redundancy (HSR)
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR)
Fastställelsedatum: 2012-11-14  |  Upphävandedatum: 2021-02-02
Läs mer
 
SS-EN 62439-5, utg 1:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 62439-5:2010 | EN 62439-5:2010
Industriell processtyrning - Nät med hög driftsäkerhet - Del 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP)
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP)
Fastställelsedatum: 2010-09-27  |  Upphävandedatum: 2021-02-02
Läs mer
 
SS-EN 60810, utg 3:2015  | TK 34  | Publicerad
IEC 60810:2014 | EN 60810:2015
Belysningsmateriel - Lampor för vägfordon - Prestandabeskrivningar
Lamps for road vehicles - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2015-05-13  |  Upphävandedatum: 2021-02-09
Läs mer
 
SS-EN 60810, utg 3:2015/A1:2017  | TK 34  | Publicerad
IEC 60810:2014/A1:2017 | EN 60810:2015/A1:2017
Belysningsmateriel - Lampor för vägfordon - Prestandabeskrivningar
Lamps for road vehicles - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 2021-02-09
Läs mer
 
SS-EN 60230, utg 1:2002  | TK 20  | Publicerad
IEC 60230:1966 | EN 60230:2002
Stötspänningsprovning av kablar och tillbehör
Impulse tests on cables and their accessories
Fastställelsedatum: 2002-08-14  |  Upphävandedatum: 2021-02-14
Läs mer
 
SS-EN 61804-2, utg 2:2007  | TK 65  | Publicerad
IEC 61804-2:2006 | EN 61804-2:2007
Industriell processtyrning - Funktionsblock (FB) - Del 2: Specifikation av funktionsblock
Function blocks (FB) for process control - Part 2: Specification of FB concept
Fastställelsedatum: 2007-10-22  |  Upphävandedatum: 2021-02-14
Läs mer
 
SS-EN 62731, utg 1:2013  | TK 100  | Publicerad
IEC 62731:2013 | EN 62731:2013
Televisionsutrustning - Text till tal (TTS) för television - Allmänna fordringar
Text-to-speech for television - General requirements
Fastställelsedatum: 2013-11-13  |  Upphävandedatum: 2021-02-14
Läs mer
 
SS-EN 50505, utg 1:2008  | TK 26  | Publicerad
EN 50505:2008
Bestämning av exponering för elektromagnetiska fält från utrustning för motståndssvetsning och besläktade förfaranden
Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic fields from equipment for resistance welding and allied processes
Fastställelsedatum: 2008-05-19  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Läs mer
 
SS-EN 60512-15-2, utg 1:2010  | TK 48B  | Publicerad
IEC 60512-15-2:2008 | EN 60512-15-2:2008
Elektromekaniska komponenter för elektronikutrustning - Grundläggande provningsmetoder och mätmetoder - Del 15-2: Mekanisk provning av kontakter och avslutningar - 15b: Insatsens infästning i höljet (axiell påkänning)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-2: Connector tests (mechanical) - Test 15b: Insert retention in housing (axial)
Fastställelsedatum: 2010-03-29  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Läs mer
 
SS-EN 60512-8-3, utg 1:2011  | TK 48B  | Publicerad
IEC 60512-8-3:2011 | EN 60512-8-3:2011
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Provning och mätning - Del 8-3: Statisk belastning (fasta don) - 8c: Låsarmens hållfasthet
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 8-3: Static load tests (fixed connectors) - Test 8c: Robustness of actuating lever
Fastställelsedatum: 2011-12-07  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-54, utg 2:2013  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-1-54:2012 | EN 60793-1-54:2013
Optofibrer - Del 1-54: Mätning och provning - Gammastrålning
Optical fibres - Part 1-54: Measurement methods and test procedures - Gamma irradiation
Fastställelsedatum: 2013-04-12  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Läs mer
 
SS-EN 61125, utg 1:1993  | TK 10  | Publicerad
IEC 61125:1992 | EN 61125:1993
Isoleroljor - Metod för bestämning av oxidationsstabiliteten hos isoleroljor på kolvätebasis
Insulating oils - Unused hydrocarbon-based insulating liquids - Test methods for evaluating the oxidation stability
Fastställelsedatum: 1993-07-30  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Läs mer
 
SS-EN 61125, utg 1:1993/A1:2004  | TK 10  | Publicerad
IEC 61125:1992/A1:2004 | EN 61125:1993/A1:2004
Isoleroljor - Metod för bestämning av oxidationsstabiliteten hos isoleroljor på kolvätebasis
Unused hydrocarbon-based insulating liquids - Test methods for evaluating the oxidation stability
Fastställelsedatum: 2004-08-23  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Läs mer
 
SS-EN 61938, utg 2:2014  | TK 100  | Publicerad
IEC 61938:2013 | EN 61938:2013
Audio- och videoutrustning - Vägledning beträffande rekommenderade egenskaper hos analoga gränssnitt för att uppnå interoperabilitet
Multimedia systems - Guide to the recommended characteristics of analogue interfaces to achieve interoperability
Fastställelsedatum: 2014-02-19  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Läs mer
 
SS-EN 62148-1, utg 1:2003  | TK 86  | Publicerad
IEC 62148-1:2002 | EN 62148-1:2002
Fiberoptik - Aktiva komponenter - Kapslingar och gränssnitt - Del 1: Allmänt och vägledning
Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 1: General and guidance
Fastställelsedatum: 2003-03-26  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Läs mer
 
SS-EN 60749-26, utg 2:2014  | TK 47  | Publicerad
IEC 60749-26:2013 | EN 60749-26:2014
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 26: Känslighet för elektrostatiska urladdningar (ESD) - ”Human body model” (HBM)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Human body model (HBM)
Fastställelsedatum: 2014-08-20  |  Upphävandedatum: 2021-02-19
Läs mer
 
SS-EN 62199, utg 1:2004  | TK 36  | Publicerad
IEC 62199:2004 | EN 62199:2004
Isolatorer - Genomföringar för likström
Bushings for d.c. application
Fastställelsedatum: 2004-09-27  |  Upphävandedatum: 2021-02-20
Läs mer
 
SS-EN 61340-4-5, utg 1:2006  | TK 101  | Publicerad
IEC 61340-4-5:2004 | EN 61340-4-5:2004
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-5: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Bestämning av elektrostatiska egenskaper hos fotbeklädnad och golv tillsammans med person
Electrostatics - Part 4-5: Standard test methods for specific applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person
Fastställelsedatum: 2006-08-21  |  Upphävandedatum: 2021-02-22
Läs mer
 
SS-EN 60099-5, utg 2:2013  | TK 37  | Publicerad
IEC 60099-5:2013 | EN 60099-5:2013
Avledare - Del 5: Vägledning vid val och användning
Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations
Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2021-02-23
Läs mer
 
SS-EN 62056-6-2, utg 2:2017  | TK 13  | Publicerad
IEC 62056-6-2:2016 | EN 62056-6-2:2016
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-2: Gränssnittsklasser
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes
Fastställelsedatum: 2017-02-15  |  Upphävandedatum: 2021-02-23
Läs mer
 
SS-EN 50291-1, utg 1:2010  | TK 31  | Publicerad
EN 50291-1:2010
Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 1: Provningsmetoder och prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2021-02-26
Läs mer
 
SS-EN 50291-1, utg 1:2010/A1:2012  | TK 31  | Publicerad
EN 50291-1:2010/A1:2012
Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 1: Provningsmetoder och prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Fastställelsedatum: 2012-10-10  |  Upphävandedatum: 2021-02-26
Läs mer
 
SS-EN 60068-3-5, utg 1:2002  | TK 104  | Publicerad
IEC 60068-3-5:2001 | EN 60068-3-5:2002
Miljötålighetsprovning - Del 3-5: Bakgrundsinformation och vägledning - Bedömning av funktionsegenskaper hos värmekamrar
Environmental testing - Part 3-5: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature chambers
Fastställelsedatum: 2002-05-22  |  Upphävandedatum: 2021-02-27
Läs mer
 
SS-EN 60068-3-6, utg 1:2002  | TK 104  | Publicerad
IEC 60068-3-6:2001 | EN 60068-3-6:2002
Miljötålighetsprovning - Del 3-6: Bakgrundsinformation och vägledning - Bedömning av funktionsegenskaper hos värme- och fuktkamrar
Environmental testing - Part 3-6: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature/humidity chambers
Fastställelsedatum: 2002-05-22  |  Upphävandedatum: 2021-02-27
Läs mer
 
SS-EN 60191-1, utg 1:2007  | TK 47  | Publicerad
IEC 60191-1:2007 | EN 60191-1:2007
Halvledarkomponenter - Mekaniska egenskaper - Del 1: Allmänna regler för konturritningar för diskreta komponenter
Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 1: General rules for the preparation of outline drawings of discrete devices
Fastställelsedatum: 2007-09-24  |  Upphävandedatum: 2021-02-27
Läs mer
 
SS-EN 62561-2, utg 1:2013  | TK 81  | Publicerad
IEC 62561-2:2012 | EN 62561-2:2012
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 2: Ledare och jordelektroder
Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes
Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2021-03-01
Läs mer
 
SS-EN 62561-6, utg 1:2012  | TK 81  | Publicerad
IEC 62561-6:2011 | EN 62561-6:2011
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 6: Fordringar på blixtnedslagsräknare
Lightning protection system components (LPSC) - Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)
Fastställelsedatum: 2012-05-09  |  Upphävandedatum: 2021-03-01
Läs mer
 
SS-EN 62561-7, utg 1:2012  | TK 81  | Publicerad
IEC 62561-7:2011 | EN 62561-7:2012
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 7: Fordringar på jordningsförbättrande medel
Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds
Fastställelsedatum: 2012-05-09  |  Upphävandedatum: 2021-03-01
Läs mer
 
SS-EN 60519-12, utg 1:2013  | TK 27  | Publicerad
IEC 60519-12:2013 | EN 60519-12:2013
Industriella elvärmeanläggningar - Säkerhet - Del 12: Särskilda fordringar på installationer med elektrisk IR-värme
Safety in electroheating installations - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating installations
Fastställelsedatum: 2013-09-11  |  Upphävandedatum: 2021-03-02
Läs mer
 
SS-EN 61340-4-4, utg 2:2012  | TK 101  | Publicerad
IEC 61340-4-4:2012 | EN 61340-4-4:2012
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-4: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Klassning av storsäckar (FIBC-behållare) med avseende på elektrostatiska egenskaper
Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)
Fastställelsedatum: 2012-06-13  |  Upphävandedatum: 2021-03-06
Läs mer
 
SS-EN 61340-4-4, utg 2:2012/A1:2015  | TK 101  | Publicerad
IEC 61340-4-4:2012/A1:2014 | EN 61340-4-4:2012/A1:2015
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-4: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Klassning av storsäckar (FIBC-behållare) med avseende på elektrostatiska egenskaper
Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)
Fastställelsedatum: 2015-02-18  |  Upphävandedatum: 2021-03-06
Läs mer
 
SS-EN 61190-1-3, utg 2:2007/A1:2010  | TK 91  | Publicerad
IEC 61190-1-3:2007/A1:2010 | EN 61190-1-3:2007/A1:2010
Material för elektronikmontering - Del 1-3: Fordringar på lodlegeringar och lod med eller utan flussmedel
Attachment materials for electronic assembly - Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications
Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2021-03-12
Läs mer
 
SS-EN 62684, utg 1:2011  | TK 100  | Publicerad
IEC 62684:2011 | EN 62684:2010
Anslutning av yttre strömförsörjningsenheter (EPS) till mobiltelefoner med möjlighet till datakommunikation - Specifikationer för interoperabilitet
Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones
Fastställelsedatum: 2011-03-09  |  Upphävandedatum: 2021-03-12
Läs mer
 
SS-EN 62246-1-1, utg 1:2013  | TK 94/95  | Publicerad
IEC 62246-1-1:2013 | EN 62246-1-1:2013
Tungreläer - Del 1-1: Artspecifikation - Kvalitetsbedömning
Reed switches - Part 1-1: Generic specification - Quality assessment
Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2021-03-13
Läs mer
 
SS-EN 61204-7, utg 1:2007  | TK 22  | Publicerad
IEC 61204-7:2006 | EN 61204-7:2006
Strömförsörjningsdon med likströmsutgång, för anslutning till lågspänning - Del 7: Säkerhetsfordringar
Low-voltage power supplies, d.c. output - Part 7: Safety requirements
Fastställelsedatum: 2007-02-26  |  Upphävandedatum: 2021-03-16
Läs mer
 
SS-EN 61204-7, utg 1:2007/A11:2009  | TK 22  | Publicerad
EN 61204-7:2006/A11:2009
Strömförsörjningsdon med likströmsutgång, för anslutning till lågspänning - Del 7: Säkerhetsfordringar
Low-voltage power supplies, d.c. output - Part 7: Safety requirements
Fastställelsedatum: 2009-08-24  |  Upphävandedatum: 2021-03-16
Läs mer
 
SS-EN 50173-1, utg 3:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-1:2011
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 1: Allmänna fordringar
Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-2, utg 1:2007  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-2:2007
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 2: Kontor
Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office premises
Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-2, utg 1:2007/A1:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-2:2007/A1:2010
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 2: Kontor
Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office premises
Fastställelsedatum: 2011-03-09  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-2, utg 1:2007/A1:2011/C1:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-2:2007/A1:2010/C1:2011
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 2: Kontor
Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office premises
Fastställelsedatum: 2011-06-08  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-3, utg 1:2007  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-3:2007
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 3: Industrier
Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial premises
Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-3, utg 1:2007/A1:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-3:2007/A1:2010
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 3: Industrier
Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial premises
Fastställelsedatum: 2011-03-09  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-3, utg 1:2007/A1:2011/C1:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-3:2007/A1:2010/C1:2011
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 3: Industrier
Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial premises
Fastställelsedatum: 2011-06-08  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-4, utg 1:2007  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-4:2007
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 4: Bostäder
Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-4, utg 1:2007/A1:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-4:2007/A1:2010
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 4: Bostäder
Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
Fastställelsedatum: 2011-03-09  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-4, utg 1:2007/A1:2011/C1:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-4:2007/A1:2010/C1:2011
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 4: Bostäder
Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
Fastställelsedatum: 2011-06-08  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-4, utg 1:2007/A2:2013  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-4:2007/A2:2012
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 4: Bostäder
Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
Fastställelsedatum: 2013-01-22  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-5, utg 1:2007  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-5:2007
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 5: Datahallar
Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centres
Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-5, utg 1:2007/A1:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-5:2007/A1:2010
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 5: Datahallar
Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centres
Fastställelsedatum: 2011-03-09  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-5, utg 1:2007/A1:2011/C1:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-5:2007/A1:2010/C1:2011
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 5: Datahallar
Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centres
Fastställelsedatum: 2011-06-08  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-5, utg 1:2007/A2:2013  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-5:2007/A2:2012
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 5: Datahallar
Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centres
Fastställelsedatum: 2013-01-22  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 50173-6, utg 1:2014  | TK 215  | Publicerad
EN 50173-6:2013
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 6: Fastighetsfunktioner
Information technology - Generic cabling systems - Part 6: Distributed building services
Fastställelsedatum: 2014-04-16  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Läs mer
 
SS-EN 60749-13, utg 1:2003  | TK 47  | Publicerad
IEC 60749-13:2002 | EN 60749-13:2002
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 13: Saltdimma
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test method - Part 13: Salt atmosphere
Fastställelsedatum: 2003-10-20  |  Upphävandedatum: 2021-03-22
Läs mer
 
SS-EN 60238, utg 5:2005  | TK 34  | Publicerad
IEC 60238:2004 | EN 60238:2004
Lamphållare med edisongänga - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Edison screw lampholders
Fastställelsedatum: 2005-01-24  |  Upphävandedatum: 2021-03-23
Läs mer
 
SS-EN 60238, utg 5:2005/A1:2008  | TK 34  | Publicerad
IEC 60238:2004/A1:2008 | EN 60238:2004/A1:2008
Lamphållare med edisongänga - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Edison screw lampholders
Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2021-03-23
Läs mer
 
SS-EN 60238, utg 5:2005/A2:2011  | TK 34  | Publicerad
IEC 60238:2004/A2:2011 | EN 60238:2004/A2:2011
Lamphållare med edisongänga - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Edison screw lampholders
Fastställelsedatum: 2011-06-08  |  Upphävandedatum: 2021-03-23
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-17, utg 2:1994  | TK 34  | Publicerad
IEC 60598-2-17:1984 | EN 60598-2-17:1989
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på armatur för scenbelysning och för TV-, film och fotografiska studior (utomhus och inomhus)
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section Seventeen: Luminaires for stage lighting television and film studios (outdoor and indoor)
Fastställelsedatum: 1994-10-28  |  Upphävandedatum: 2021-03-23
Läs mer
 
SS-EN 61291-1, utg 3:2012  | TK 86  | Publicerad
IEC 61291-1:2012 | EN 61291-1:2012
Fiberoptik - Förstärkare för fiberoptik - Del 1: Artspecifikation
Optical amplifiers - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2012-10-10  |  Upphävandedatum: 2021-03-27
Läs mer
 
SS-EN 62576, utg 1:2010  | TK 69  | Publicerad
IEC 62576:2009 | EN 62576:2010
Dubbelskiktkondensatorer för hybridfordon - Provning av elektriska egenskaper
Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics
Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2021-03-27
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-4, utg 3:1997  | TK 34  | Publicerad
IEC 60598-2-4:1997 | EN 60598-2-4:1997
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på flyttbar armatur för allmän användning
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires
Fastställelsedatum: 1997-10-31  |  Upphävandedatum: 2021-03-30
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-7, utg 2:1995  | TK 34  | Publicerad
IEC 60598-2-7:1982 | EN 60598-2-7:1989
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på trädgårdsbelysning
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section Seven: Portable luminaires for garden use
Fastställelsedatum: 1995-10-27  |  Upphävandedatum: 2021-03-30
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-7, utg 2:1995/A13:1997  | TK 34  | Publicerad
EN 60598-2-7:1989/A13:1997
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på trädgårdsbelysning
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 7: Portable luminaires for garden use
Fastställelsedatum: 1997-04-11  |  Upphävandedatum: 2021-03-30
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-7, utg 2:1995/A2:1996  | TK 34  | Publicerad
IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 | EN 60598-2-7:1989/A2:1996
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på trädgårdsbelysning
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 7: Portable luminaires for garden use
Fastställelsedatum: 1996-09-27  |  Upphävandedatum: 2021-03-30
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-7, utg 2:1995/A2:1996/C1:1999  | TK 34  | Publicerad
EN 60598-2-7:1989/A2:1996/C1:1999
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på trädgårdsbelysning
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 7: Portable luminaires for garden use
Fastställelsedatum: 1999-02-26  |  Upphävandedatum: 2021-03-30
Läs mer
 
SS-EN 60721-3-1, utg 1:2001  | TK 104  | Publicerad
IEC 60721-3-1:1997 | EN 60721-3-1:1997
Miljöklassificering - Del 3-1: Grupper av miljöfaktorer och deras strängheter - Lagring
Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 1: Storage
Fastställelsedatum: 2001-12-19  |  Upphävandedatum: 2021-03-30
Läs mer
 
SS-EN 60721-3-2, utg 1:2001  | TK 104  | Publicerad
IEC 60721-3-2:1997 | EN 60721-3-2:1997
Miljöklassificering - Del 3-2: Grupper av miljöfaktorer och deras strängheter - Transport
Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 2: Transportation
Fastställelsedatum: 2001-12-19  |  Upphävandedatum: 2021-03-30
Läs mer
 
SS-EN 50272-1, utg 1:2011  | TK 21  | Publicerad
EN 50272-1:2010
Laddningsbara batterier och batterianläggningar - Säkerhet - Del 1: Allmänt
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 1: General safety information
Fastställelsedatum: 2011-09-07  |  Upphävandedatum: 2021-04-09
Läs mer
 
SS-EN 50272-2, utg 1:2001  | TK 21  | Publicerad
EN 50272-2:2001
Laddningsbara batterier och batterianläggningar - Säkerhet - Del 2: Stationära batterier
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries
Fastställelsedatum: 2001-10-26  |  Upphävandedatum: 2021-04-09
Läs mer
 
SS-EN 50272-4, utg 1:2007  | TK 21  | Publicerad
EN 50272-4:2007
Laddningsbara batterier och batterianläggningar - Säkerhet - Del 4: Batterier för bärbara apparater
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 4: Batteries for use in portable appliances
Fastställelsedatum: 2007-10-22  |  Upphävandedatum: 2021-04-09
Läs mer
 
SS-EN 60730-2-13, utg 2:2008  | TK 23  | Publicerad
IEC 60730-2-13:2006 | EN 60730-2-13:2008
Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk - Del 2-13: Särskilda fordringar på fuktkännande reglerdon
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls
Fastställelsedatum: 2008-04-28  |  Upphävandedatum: 2021-04-13
Läs mer
 
SS-EN 62325-301, utg 1:2014  | TK 57  | Publicerad
IEC 62325-301:2014 | EN 62325-301:2014
Kommunikation på energimarknaden - Del 301: Utvidgning av den gemensamma informationsmodellen (CIM) för marknader
Framework for energy market communications - Part 301: Common information model (CIM) extensions for markets
Fastställelsedatum: 2014-12-18  |  Upphävandedatum: 2021-04-16
Läs mer
 
SS-EN 60071-2, utg 1:1997  | TK 99  | Publicerad
IEC 60071-2:1996 | EN 60071-2:1997
Isolationskoordination - Del 2: Tillämpningsanvisningar
Insulation co-ordination - Part 2: Application guide
Fastställelsedatum: 1997-06-27  |  Upphävandedatum: 2021-04-20
Läs mer
 
SS-EN 61970-456, utg 1:2013  | TK 57  | Publicerad
IEC 61970-456:2013 | EN 61970-456:2013
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 456: Lösningsprofiler från tillståndsestimatorer inklusive lastflödesberäkningar
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 456: Solved power system state profiles
Fastställelsedatum: 2013-11-13  |  Upphävandedatum: 2021-04-23
Läs mer
 
SS-EN 61970-456, utg 1:2013/A1:2016  | TK 57  | Publicerad
IEC 61970-456:2013/A1:2015 | EN 61970-456:2013/A1:2016
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 456: Lösningsprofiler från tillståndsestimatorer inklusive lastflödesberäkningar
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 456: Solved power system state profiles
Fastställelsedatum: 2016-02-17  |  Upphävandedatum: 2021-04-23
Läs mer
 
SS-IEC 60721-2-7, utg 1:2001  | TK 104  | Publicerad
IEC 60721-2-7:1987 | HD 478.2.7 S1:1990
Miljöklassificering - Del 2-7: Miljöförhållanden i naturen - Fauna och flora
Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Fauna and flora
Fastställelsedatum: 2001-12-19  |  Upphävandedatum: 2021-04-23
Läs mer
 
SS-EN 62317-7, utg 1:2006  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 62317-7:2005 | EN 62317-7:2005
Ferritkärnor - Mått - Del 7: EER-kärnor
Ferrite cores - Dimensions - Part 7: EER-cores
Fastställelsedatum: 2006-03-27  |  Upphävandedatum: 2021-04-26
Läs mer
 
SS-EN 61730-1, utg 1:2007  | TK 82  | Publicerad
IEC 61730-1:2004 | EN 61730-1:2007
Solceller - Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler - Del 1: Utförande
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction
Fastställelsedatum: 2007-08-13  |  Upphävandedatum: 2021-04-27
Läs mer
 
SS-EN 61730-1, utg 1:2007/A1:2012  | TK 82  | Publicerad
IEC 61730-1:2004/A1:2011 | EN 61730-1:2007/A1:2012
Solceller - Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler - Del 1: Utförande
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction
Fastställelsedatum: 2012-04-11  |  Upphävandedatum: 2021-04-27
Läs mer
 
SS-EN 61730-1, utg 1:2007/A11:2014  | TK 82  | Publicerad
EN 61730-1:2007/A11:2014
Solceller - Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler - Del 1: Utförande
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction
Fastställelsedatum: 2014-12-18  |  Upphävandedatum: 2021-04-27
Läs mer
 
SS-EN 61730-1, utg 1:2007/A2:2013  | TK 82  | Publicerad
IEC 61730-1:2004/A2:2013 | EN 61730-1:2007/A2:2013
Solceller - Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler - Del 1: Utförande
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction
Fastställelsedatum: 2013-08-14  |  Upphävandedatum: 2021-04-27
Läs mer
 
SS-EN 61730-2, utg 1:2007  | TK 82  | Publicerad
IEC 61730-2:2004 | EN 61730-2:2007
Solceller - Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler - Del 2: Provning
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing
Fastställelsedatum: 2007-08-13  |  Upphävandedatum: 2021-04-27
Läs mer
 
SS-EN 61730-2, utg 1:2007/A1:2012  | TK 82  | Publicerad
IEC 61730-2:2004/A1:2011 | EN 61730-2:2007/A1:2012
Solceller - Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler - Del 2: Provning
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing
Fastställelsedatum: 2012-04-11  |  Upphävandedatum: 2021-04-27
Läs mer
 
 | TK 44  | 
IEC/TS 62046:2008 | CLC/TS 62046:2008
Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons
Fastställelsedatum:   |  Upphävandedatum: 2021-05-02
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-5, utg 2:2011  | TK 104  | Publicerad
IEC 60068-2-5:2010 | EN 60068-2-5:2011
Miljötålighetsprovning - Del 2-5: Provningsmetoder - Sa: Simulerad solstrålning vid marknivå och vägledning vid provning med solstrålning
Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test Sa: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing
Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2021-05-11
Läs mer
 
SS-EN 62282-5-1, utg 2:2013  | TK 105  | Publicerad
IEC 62282-5-1:2012 | EN 62282-5-1:2012
Bränsleceller - Del 5-1: Flyttbara system - Säkerhet
Fuel cell technologies - Part 5-1: Portable fuel cell power systems - Safety
Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2021-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62386-207, utg 1:2010  | TK 34  | Publicerad
IEC 62386-207:2009 | EN 62386-207:2009
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer - Del 207: Särskilda fordringar på driftdon för lysdiodmoduler (apparater av typ 6)
Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6)
Fastställelsedatum: 2010-03-29  |  Upphävandedatum: 2021-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62680-1-2, utg 2:2018  | TK 100  | Publicerad
IEC 62680-1-2:2017 | EN 62680-1-2:2017
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-2: Gemensamma komponenter - Specifikation för strömförsörjning (USB PD)
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification
Fastställelsedatum: 2018-01-24  |  Upphävandedatum: 2021-05-17
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-2, utg 4:2009  | TK 62  | Publicerad
IEC 60601-2-2:2009 | EN 60601-2-2:2009
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-2: Särskilda fordringar på kirurgiska diatermiapparater och tillbehör
Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories
Fastställelsedatum: 2009-08-24  |  Upphävandedatum: 2021-05-18
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-2, utg 4:2009/A11:2011  | TK 62  | Publicerad
EN 60601-2-2:2009/A11:2011
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-2: Särskilda fordringar på kirurgiska diatermiapparater och tillbehör
Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories
Fastställelsedatum: 2011-11-09  |  Upphävandedatum: 2021-05-18
Läs mer
 
SS-EN 61968-3, utg 1:2010  | TK 57  | Publicerad
IEC 61968-3:2004 | EN 61968-3:2004
Integrering av tillämpningar för elförsörjning - Systemgränssnitt för distributionssystemstyrning - Del 3: Gränssnitt för nätdrift
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: Interface for network operations
Fastställelsedatum: 2010-04-26  |  Upphävandedatum: 2021-05-18
Läs mer
 
SS-EN 50174-1, utg 2:2009  | TK 215  | Publicerad
EN 50174-1:2009
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 1: Planering och kvalitetssäkring
Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance
Fastställelsedatum: 2009-08-24  |  Upphävandedatum: 2021-05-21
Läs mer
 
SS-EN 50174-1, utg 2:2009/A1:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50174-1:2009/A1:2011
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 1: Planering och kvalitetssäkring
Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance
Fastställelsedatum: 2011-06-08  |  Upphävandedatum: 2021-05-21
Läs mer
 
SS-EN 50174-1, utg 2:2009/A2:2014  | TK 215  | Publicerad
EN 50174-1:2009/A2:2014
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 1: Planering och kvalitetssäkring
Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance
Fastställelsedatum: 2014-11-19  |  Upphävandedatum: 2021-05-21
Läs mer
 
SS-EN 50174-2, utg 2:2009  | TK 215  | Publicerad
EN 50174-2:2009
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus
Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
Fastställelsedatum: 2009-08-24  |  Upphävandedatum: 2021-05-21
Läs mer
 
SS-EN 50174-2, utg 2:2009/A1:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50174-2:2009/A1:2011
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus
Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2021-05-21
Läs mer
 
SS-EN 50174-2, utg 2:2009/A1:2011/C1:2011  | TK 215  | Publicerad
EN 50174-2:2009/A1:2011/C1:2011
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus
Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2021-05-21
Läs mer
 
SS-EN 50174-2, utg 2:2009/A2:2014  | TK 215  | Publicerad
EN 50174-2:2009/A2:2014
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus
Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
Fastställelsedatum: 2014-11-19  |  Upphävandedatum: 2021-05-21
Läs mer
 
SS-EN 61058-1, utg 3:2002  | TK 23  | Publicerad
IEC 61058-1:2000 | EN 61058-1:2002
Strömställare för bruksföremål - Del 1: Allmänna fordringar
Switches for appliances - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2002-09-11  |  Upphävandedatum: 2021-05-25
Läs mer
 
SS-EN 61058-1, utg 3:2002/A2:2008  | TK 23  | Publicerad
IEC 61058-1:2000/A2:2007 | EN 61058-1:2002/A2:2008
Strömställare för bruksföremål - Del 1: Allmänna fordringar
Switches for appliances - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2021-05-25
Läs mer
 
SS-EN 60268-3, utg 2:2013  | TK 100  | Publicerad
IEC 60268-3:2013 | EN 60268-3:2013
Ljudanläggningar - Del 3: Ljudförstärkare
Sound system equipment - Part 3: Amplifiers
Fastställelsedatum: 2013-09-11  |  Upphävandedatum: 2021-05-30
Läs mer
 
SS-EN 60286-5, utg 2:2004  | TK 40  | Publicerad
IEC 60286-5:2003 | EN 60286-5:2004
Förpackning av elektronikkomponenter för automatisk hantering - Del 5: Komponentbrickor
Packaging of components for automatic handling - Part 5: Matrix trays
Fastställelsedatum: 2004-06-28  |  Upphävandedatum: 2021-05-30
Läs mer
 
SS-EN 60286-5, utg 2:2004/A1:2009  | TK 40  | Publicerad
IEC 60286-5:2003/A1:2009 | EN 60286-5:2004/A1:2009
Förpackning av elektronikkomponenter för automatisk hantering - Del 5: Komponentbrickor
Packaging of components for automatic handling - Part 5: Matrix trays
Fastställelsedatum: 2009-04-27  |  Upphävandedatum: 2021-05-30
Läs mer
 
SS-EN 60034-4, utg 2:2008  | TK 2  | Publicerad
IEC 60034-4:2008 | EN 60034-4:2008
Roterande elektriska maskiner - Del 4: Bestämning av synkronmaskiners parametrar - Provningsmetoder
Rotating electrical machines - Part 4: Methods for determining synchronous machine quantities from tests
Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2021-06-01
Läs mer
 
SS-EN 60974-9, utg 1:2010  | TK 26  | Publicerad
IEC 60974-9:2010 | EN 60974-9:2010
Bågsvetsutrustning - Del 9: Installation och användning
Arc welding equipment - Part 9: Installation and use
Fastställelsedatum: 2010-09-27  |  Upphävandedatum: 2021-06-01
Läs mer
 
SS-EN 61290-4-3, utg 1:2016  | TK 86  | Publicerad
IEC 61290-4-3:2015 | EN 61290-4-3:2015
Fiberoptiska förstärkare - Provningsmetoder - Del 4-3: Förstärkningsövergångsparametrar - Enkanals fiberoptiska förstärkare med styrning av uteffekten
Optical amplifiers - Test methods Part 4-3: Power transient parameters - Single channel optical amplifiers in output power control
Fastställelsedatum: 2016-04-13  |  Upphävandedatum: 2021-06-01
Läs mer
 
SS-EN 62714-1, utg 1:2015  | TK 65  | Publicerad
IEC 62714-1:2014 | EN 62714-1:2014
Dataformat för utbyte av konfigurationsdata för industriella automationssystem (AutomationML) - Del 1: Arkitektur och allmänna fordringar
Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements
Fastställelsedatum: 2015-01-28  |  Upphävandedatum: 2021-06-04
Läs mer
 
SS-EN 62442-3, utg 1:2014  | TK 34  | Publicerad
IEC 62442-3:2014 | EN 62442-3:2014
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 3: Driftdon för halogenlampor och lysdiodmoduler - Bestämning av verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2014-09-16  |  Upphävandedatum: 2021-06-07
Läs mer
 
SS-EN 62442-3, utg 1:2014/A11:2017  | TK 34  | Publicerad
EN 62442-3:2014/A11:2017
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 3: Driftdon för halogenlampor och lysdiodmoduler - Bestämning av verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2017-11-23  |  Upphävandedatum: 2021-06-07
Läs mer
 
SS-EN 61162-450, utg 1:2012  | TK 80  | Publicerad
IEC 61162-450:2011 | EN 61162-450:2011
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - Digitala gränssnitt - Del 450: Flera sändare och flera mottagare - Ethernetbaserat nät
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection
Fastställelsedatum: 2012-03-14  |  Upphävandedatum: 2021-06-08
Läs mer
 
SS-EN 61162-450, utg 1:2012/A1:2016  | TK 80  | Publicerad
IEC 61162-450:2011/A1:2016 | EN 61162-450:2011/A1:2016
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - Digitala gränssnitt - Del 450: Flera sändare och flera mottagare - Ethernetbaserat nät
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection
Fastställelsedatum: 2016-08-24  |  Upphävandedatum: 2021-06-08
Läs mer
 
SS-EN 61162-460, utg 1:2016  | TK 80  | Publicerad
IEC 61162-460:2015 | EN 61162-460:2015
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - Digitala gränssnitt - Del 460: Flera sändare och flera mottagare - Ethernetbaserat nät - Skydd och säkerhet
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 460: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection - Safety and security
Fastställelsedatum: 2016-09-14  |  Upphävandedatum: 2021-06-08
Läs mer
 
SS-EN 60375, utg 1:2004  | TK 25  | Publicerad
IEC 60375:2003 | EN 60375:2003
Storheter och enheter i elektrotekniken - Konventioner avseende elektriska och magnetiska kretsar
Conventions concerning electric and magnetic circuits
Fastställelsedatum: 2004-08-23  |  Upphävandedatum: 2021-06-12
Läs mer
 
SS-EN 61837-2, utg 2:2013  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 61837-2:2011 | EN 61837-2:2011
Styrkristaller - Ytmonterade komponenter - Mått och anslutningar - Del 2: Keramikkapslar
Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection - Standard outlines and terminal lead connections - Part 2: Ceramic enclosures
Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2021-06-12
Läs mer
 
SS-EN 61837-2, utg 2:2013/A1:2014  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 61837-2:2011/A1:2014 | EN 61837-2:2011/A1:2014
Styrkristaller - Ytmonterade komponenter - Mått och anslutningar - Del 2: Keramikkapslar
Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection - Standard outlines and terminal lead connections - Part 2: Ceramic enclosures
Fastställelsedatum: 2014-08-20  |  Upphävandedatum: 2021-06-12
Läs mer
 
SS-EN 62325-451-6, utg 1:2016  | TK 57  | Publicerad
IEC 62325-451-6:2016 | EN 62325-451-6:2016
Kommunikation på energimarknaden - Del 451-6: Offentliggörande av marknadsinformation, kontextuella modeller och samlingsmodeller för den europeiska marknaden
Framework for energy market communications - Part 451-6: Publication of information on market, contextual and assembly models for European style market
Fastställelsedatum: 2016-11-17  |  Upphävandedatum: 2021-06-12
Läs mer
 
SS-EN 50271, utg 2:2010  | TK 31  | Publicerad
EN 50271:2010
Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser - Särskilda fordringar på digitala apparater och apparater med programvara
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
Fastställelsedatum: 2010-10-25  |  Upphävandedatum: 2021-06-15
Läs mer
 
SS-EN 62271-102, utg 1:2003  | TK 17AC  | Publicerad
IEC 62271-102:2001 | EN 62271-102:2002
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 102: Frånskiljare och jordningskopplare för växelström
High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches
Fastställelsedatum: 2003-01-29  |  Upphävandedatum: 2021-06-19
Läs mer
 
SS-EN 62271-102, utg 1:2003/A1:2012  | TK 17AC  | Publicerad
IEC 62271-102:2001/A1:2011 | EN 62271-102:2002/A1:2011
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 102: Frånskiljare och jordningskopplare för växelström
High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches
Fastställelsedatum: 2012-02-15  |  Upphävandedatum: 2021-06-19
Läs mer
 
SS-EN 62271-102, utg 1:2003/A2:2013  | TK 17AC  | Publicerad
IEC 62271-102:2001/A2:2013 | EN 62271-102:2002/A2:2013
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 102: Frånskiljare och jordningskopplare för växelström
High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches
Fastställelsedatum: 2013-09-11  |  Upphävandedatum: 2021-06-19
Läs mer
 
SS-EN 62271-102, utg 1:2003/AC1:2016  | TK 17AC  | Publicerad
IEC 62271-102:2001/C4:2014 | EN 62271-102:2002/AC:2014
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 102: Frånskiljare och jordningskopplare för växelström
High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches
Fastställelsedatum: 2016-10-12  |  Upphävandedatum: 2021-06-19
Läs mer
 
SS-EN 60384-26, utg 1:2011  | TK 40  | Publicerad
IEC 60384-26:2010 | EN 60384-26:2010
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 26: Gruppspecifikation för aluminiumelektrolytkondensatorer med fast elektrolyt av ledande polymer
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 26: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2011-01-26  |  Upphävandedatum: 2021-06-21
Läs mer
 
SS-EN 60376, utg 1:2005  | TK 10  | Publicerad
IEC 60376:2005 | EN 60376:2005
Specifikation för svavelhexafluorid för använding i elektrisk utrustning
Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) for use in electrical equipment
Fastställelsedatum: 2005-11-21  |  Upphävandedatum: 2021-06-28
Läs mer
 
SS-EN 62680-1-3, utg 2:2018  | TK 100  | Publicerad
IEC 62680-1-3:2017 | EN 62680-1-3:2017
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-3: Gemensamma komponenter - Specifikation för kabel och anslutningsdon USB Type-CTM
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-CTM Cable and Connector Specification
Fastställelsedatum: 2018-04-11  |  Upphävandedatum: 2021-06-28
Läs mer
 
SS-EN 60404-6, utg 1:2004  | TK 68  | Publicerad
IEC 60404-6:2003 | EN 60404-6:2003
Magnetiska material - Del 6: Mätning av de magnetiska egenskaperna hos mjukmagnetiska metalliska material och pulvermaterial vid frekvenser i området 20 Hz till 200 kHz med användande av ringprov
Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range of 20 Hz to 200 kHz by the use of ring specimens
Fastställelsedatum: 2004-01-26  |  Upphävandedatum: 2021-06-29
Läs mer
 
SS-EN 60079-0, utg 4:2012  | TK 31  | Publicerad
IEC 60079-0:2011 | EN 60079-0:2012
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna fordringar
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Fastställelsedatum: 2012-10-10  |  Upphävandedatum: 2021-07-06
Läs mer
 
SS-EN 60079-0, utg 4:2012/A11:2013  | TK 31  | Publicerad
EN 60079-0:2012/A11:2013
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna fordringar
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Fastställelsedatum: 2013-12-18  |  Upphävandedatum: 2021-07-06
Läs mer
 
SS-EN 61204-3, utg 1:2001  | TK 96  | Publicerad
IEC 61204-3:2000 | EN 61204-3:2000
Strömförsörjningsdon med likströmsutgång för anslutning till lågspänning - Del 3: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Low voltage power supplies, d.c. output - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC)
Fastställelsedatum: 2001-06-29  |  Upphävandedatum: 2021-07-09
Läs mer
 
SS-EN 61800-3, utg 2:2005  | TK 22  | Publicerad
IEC 61800-3:2004 | EN 61800-3:2004
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 3: EMC-fordringar och speciella provningsmetoder
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods
Fastställelsedatum: 2005-01-24  |  Upphävandedatum: 2021-07-09
Läs mer
 
SS-EN 61800-3, utg 2:2005/A1:2012  | TK 22  | Publicerad
IEC 61800-3:2004/A1:2011 | EN 61800-3:2004/A1:2012
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 3: EMC-fordringar och speciella provningsmetoder
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods
Fastställelsedatum: 2012-04-11  |  Upphävandedatum: 2021-07-09
Läs mer
 
SS-EN 62040-2, utg 1:2006  | TK 108  | Publicerad
IEC 62040-2:2005 | EN 62040-2:2006
Utrustning för avbrottsfri elförsörjning (UPS) - Del 2: EMC-fordringar
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Fastställelsedatum: 2006-04-24  |  Upphävandedatum: 2021-07-09
Läs mer
 
SS-EN 62040-2, utg 1:2006/C1:2006  | TK 108  | Publicerad
EN 62040-2:2006/C1:2006
Utrustning för avbrottsfri elförsörjning (UPS) - Del 2: EMC-fordringar
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Fastställelsedatum: 2006-12-18  |  Upphävandedatum: 2021-07-09
Läs mer
 
SS-EN 60695-6-2, utg 1:2012  | TK 89  | Publicerad
IEC 60695-6-2:2011 | EN 60695-6-2:2011
Provning av brandegenskaper - Del 6-2: Förmörkelse förorsakad av rök - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet
Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods
Fastställelsedatum: 2012-09-12  |  Upphävandedatum: 2021-07-10
Läs mer
 
SS-EN 60900, utg 3:2012  | TK 78  | Publicerad
IEC 60900:2012 | EN 60900:2012
Utrustning för arbete under spänning - Handverktyg
Live working - Hand tools for use up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.
Fastställelsedatum: 2012-11-14  |  Upphävandedatum: 2021-07-25
Läs mer
 
SS-IEC 60721-2-4, utg 1:2001  | TK 104  | Publicerad
IEC 60721-2-4:1987 | HD 478.2.4 S1:1990
Miljöklassificering - Del 2-4: Miljöförhållanden i naturen - Solstrålning och temperatur
Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Solar radiation and temperature
Fastställelsedatum: 2001-12-19  |  Upphävandedatum: 2021-07-27
Läs mer
 
SS-EN 60794-4, utg 1:2004  | TK 86  | Publicerad
IEC 60794-4:2003 | EN 60794-4:2003
Optokablar - Del 4: Gruppspecifikation för kablar för förläggning på kraftledning
Optical fibre cables - Part 4: Sectional specification - Aerial optical cables along electrical power lines
Fastställelsedatum: 2004-02-23  |  Upphävandedatum: 2021-07-30
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-76, utg 2:2005  | TK 61  | 
IEC 60335-2-76:2002 | EN 60335-2-76:2005
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
Fastställelsedatum: 2005-04-25  |  Upphävandedatum: 2021-08-03
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-76, utg 2:2005/A1:2006  | TK 61  | Publicerad
IEC 60335-2-76:2002/A1:2006 | EN 60335-2-76:2005/A1:2006
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
Fastställelsedatum: 2006-12-18  |  Upphävandedatum: 2021-08-03
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-76, utg 2:2005/A11:2008  | TK 61  | Publicerad
EN 60335-2-76:2005/A11:2008
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2021-08-03
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-76, utg 2:2005/A12:2010  | TK 61  | Publicerad
EN 60335-2-76:2005/A12:2010
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
Fastställelsedatum: 2010-10-25  |  Upphävandedatum: 2021-08-03
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-76, utg 2:2005/A2:2015  | TK 61  | Publicerad
IEC 60335-2-76:2002/A2:2013 | EN 60335-2-76:2005/A2:2015
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
Fastställelsedatum: 2015-01-28  |  Upphävandedatum: 2021-08-03
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-76, utg 2:2005/T1:2007  | TK 61  | Publicerad
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
Fastställelsedatum: 2007-01-15  |  Upphävandedatum: 2021-08-03
Läs mer
 
SS-EN 62442-2, utg 1:2014  | TK 34  | Publicerad
IEC 62442-2:2014 | EN 62442-2:2014
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 2: Förkopplingsdon för andra urladdningslampor än lysrör - Bestämning av verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2014-08-20  |  Upphävandedatum: 2021-08-10
Läs mer
 
SS-EN 62442-2, utg 1:2014/A11:2017  | TK 34  | Publicerad
EN 62442-2:2014/A11:2017
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 2: Förkopplingsdon för andra urladdningslampor än lysrör - Bestämning av verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2017-11-23  |  Upphävandedatum: 2021-08-10
Läs mer
 
SS-EN 62317-5, utg 1:2016  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 62317-5:2015 | EN 62317-5:2015
Ferritkärnor - Mått - Del 5: EP-kärnor och tillbehör för induktorer och transformatorer
Ferrite cores - Dimensions - Part 5: EP-cores and associated parts for use in inductors and transformers
Fastställelsedatum: 2016-03-16  |  Upphävandedatum: 2021-08-13
Läs mer
 
SS-EN 60404-13, utg 1:2008  | TK 68  | Publicerad
IEC 60404-13:1995 | EN 60404-13:2007
Magnetiska material - Del 13: Mätning av densitet, resistivitet och fyllfaktor hos elektroplåt
Magnetic materials - Part 13: Methods of measurement of density, resistivity and stacking factor of electrical steel sheet and strip
Fastställelsedatum: 2008-05-19  |  Upphävandedatum: 2021-08-14
Läs mer
 
SS-EN 60332-3-10, utg 1:2009  | TK 20  | Publicerad
IEC 60332-3-10:2000 | EN 60332-3-10:2009
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-10: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Provningsutrustning
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus
Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2021-08-17
Läs mer
 
SS-EN 60332-3-21, utg 1:2009  | TK 20  | Publicerad
IEC 60332-3-21:2000 | EN 60332-3-21:2009
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-21: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori A F/R
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R
Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2021-08-17
Läs mer
 
SS-EN 60332-3-22, utg 1:2009  | TK 20  | Publicerad
IEC 60332-3-22:2000 | EN 60332-3-22:2009
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-22: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori A
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A
Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2021-08-17
Läs mer
 
SS-EN 60332-3-23, utg 1:2009  | TK 20  | Publicerad
IEC 60332-3-23:2000 | EN 60332-3-23:2009
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-23: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori B
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B
Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2021-08-17
Läs mer
 
SS-EN 60332-3-24, utg 1:2009  | TK 20  | Publicerad
IEC 60332-3-24:2000 | EN 60332-3-24:2009
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-24: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori C
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C
Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2021-08-17
Läs mer
 
SS-EN 60332-3-25, utg 1:2009  | TK 20  | Publicerad
IEC 60332-3-25:2000 | EN 60332-3-25:2009
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-25: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori D
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D
Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2021-08-17
Läs mer
 
SS-EN 61265, utg 1:1996  | TK 29  | Publicerad
IEC 61265:1995 | EN 61265:1995
Akustik - Instrument för mätning av buller från flygplan - Funktionskrav på mätsystem för mätning av ljudtryck i tersband i samband med certifiering av civila flygplan
Electroacoustics - Instruments for measurement of aircraft noise - Performance requirements for systems to measure one-third-octave-band sound pressure levels in noise certification of transport-category aeroplanes
Fastställelsedatum: 1996-09-27  |  Upphävandedatum: 2021-08-21
Läs mer
 
SS-EN 61993-2, utg 2:2013  | TK 80  | Publicerad
IEC 61993-2:2012 | EN 61993-2:2013
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Del 2: Utrustning i klass A för fartyg - Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification systems (AIS) - Part 2: Class A shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Operational and performance requirements, methods of test and required test results
Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2021-08-23
Läs mer
 
SS-EN 50064, utg 1:1992  | TK 17AC  | Publicerad
EN 50064:1989
Gasisolerade metallkapslade ställverk - Kapslingar av plastiskt bearbetat aluminium
Wrought aluminium and aluminium alloy enclosures for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
Fastställelsedatum: 1992-12-02  |  Upphävandedatum: 2021-08-27
Läs mer
 
SS-EN 50064, utg 1:1992/T1:1994  | TK 17AC  | Publicerad
EN 50064:1989/A1:1993
Gasisolerade metallkapslade ställverk - Kapslingar av plastiskt bearbetat aluminium
Wrought aluminium and aluminium alloy enclosures for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
Fastställelsedatum: 1994-01-03  |  Upphävandedatum: 2021-08-27
Läs mer
 
SS-EN 50069, utg 1:1991  | TK 17AC  | Publicerad
EN 50069:1991
Gasisolerade metallkapslade ställverk - Svetsade kapslingar sammansatta av gjutet och plastiskt bearbetat aluminium
Welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
Fastställelsedatum: 1991-06-05  |  Upphävandedatum: 2021-09-03
Läs mer
 
SS-EN 50069, utg 1:1991/C1:2008  | TK 17AC  | Publicerad
EN 50069:1991/C1:2007
Gasisolerade metallkapslade ställverk - Svetsade kapslingar sammansatta av gjutet och plastiskt bearbetat aluminium
Welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
Fastställelsedatum: 2008-06-30  |  Upphävandedatum: 2021-09-03
Läs mer
 
SS-EN 50069, utg 1:1991/T1:1994  | TK 17AC  | Publicerad
EN 50069:1991/A1:1993
Gasisolerade metallkapslade ställverk - Svetsade kapslingar sammansatta av gjutet och plastiskt bearbetat aluminium
Welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
Fastställelsedatum: 1994-01-03  |  Upphävandedatum: 2021-09-03
Läs mer
 
SS-EN 60204-1, utg 3:2007  | TK 44  | Publicerad
IEC 60204-1:2005 | EN 60204-1:2006
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2007-05-21  |  Upphävandedatum: 2021-09-14
Läs mer
 
SS-EN 60204-1, utg 3:2007/A1:2009  | TK 44  | Publicerad
IEC 60204-1:2005/A1:2008 | EN 60204-1:2006/A1:2009
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2009-10-26  |  Upphävandedatum: 2021-09-14
Läs mer
 
SS-EN 60204-1, utg 3:2007/C1:2010  | TK 44  | Publicerad
EN 60204-1:2006/C1:2010
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2021-09-14
Läs mer
 
SS-EN 60812, utg 1:2006  | TK 56  | Publicerad
IEC 60812:2006 | EN 60812:2006
Tillförlitlighet - Feleffektanalys (FMEA)
Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effect analysis (FMEA)
Fastställelsedatum: 2006-11-20  |  Upphävandedatum: 2021-09-14
Läs mer
 
SS-EN 60076-11, utg 1:2004  | TK 14  | Publicerad
IEC 60076-11:2004 | EN 60076-11:2004
Krafttransformatorer - Del 11: Torrisolerade krafttransformatorer
Power transformers - Part 11: Dry-type transformers
Fastställelsedatum: 2004-10-25  |  Upphävandedatum: 2021-09-19
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-49, utg 2:2006  | TK 86  | Publicerad
IEC 60793-1-49:2006 | EN 60793-1-49:2006
Optofibrer - Del 1-49: Mätning och provning - Skillnad i grupplöptid
Optical fibres - Part 1-49: Measurement methods and test procedures - Differential mode delay
Fastställelsedatum: 2006-10-23  |  Upphävandedatum: 2021-09-19
Läs mer
 
SS-EN 60034-14, utg 2:2004  | TK 2  | Publicerad
IEC 60034-14:2003 | EN 60034-14:2004
Roterande elektriska maskiner - Del 14: Mekaniska vibrationer hos vissa maskiner med axelhöjd minst 56 mm - Mätmetoder, bedömning och gränsvärden
Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity
Fastställelsedatum: 2004-03-22  |  Upphävandedatum: 2021-09-21
Läs mer
 
SS-EN 60034-14, utg 2:2004/A1:2007  | TK 2  | Publicerad
IEC 60034-14:2003/A1:2007 | EN 60034-14:2004/A1:2007
Roterande elektriska maskiner - Del 14: Mekaniska vibrationer hos vissa maskiner med axelhöjd minst 56 mm - Mätmetoder, bedömning och gränsvärden
Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity
Fastställelsedatum: 2007-08-13  |  Upphävandedatum: 2021-09-21
Läs mer
 
SS-EN 50445, utg 1:2008  | TK 26  | Publicerad
EN 50445:2008
Produktstandard för fastställande av motståndssvetsnings, bågsvetsnings och besläktade förfarandens överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)
Product family standard to demonstrate compliance of requirement for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
Fastställelsedatum: 2008-03-25  |  Upphävandedatum: 2021-09-28
Läs mer
 
SS-EN 60424-3, utg 2:2016  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 60424-3:2015 | EN 60424-3:2016
Magnetiska komponenter och material - Riktlinjer för angivande av ytdefekter hos ferritkärnor - Del 3: ETD-kärnor, EER-kärnor, EC-kärnor och E-kärnor
Ferrite cores - Guideline on the limits of surface irregularities - Part 3: ETD-cores, EER-cores, EC-cores and E-cores
Fastställelsedatum: 2016-05-11  |  Upphävandedatum: 2021-09-28
Läs mer
 
SS-EN 60974-1, utg 4:2012  | TK 26  | Publicerad
IEC 60974-1:2012 | EN 60974-1:2012
Bågsvetsutrustning - Del 1: Säkerhet hos svetsströmkällor för industriellt och liknande bruk
Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources
Fastställelsedatum: 2012-10-10  |  Upphävandedatum: 2021-09-28
Läs mer
 
SS-EN 62317-8, utg 1:2007  | Elektrotekniska rådet  | Publicerad
IEC 62317-8:2006 | EN 62317-8:2006
Ferritkärnor - Mått - Del 8: E-kärnor
Ferrite cores - Dimensions - Part 8: E-cores
Fastställelsedatum: 2007-06-25  |  Upphävandedatum: 2021-09-28
Läs mer
 
SS-EN 62442-1, utg 1:2012  | TK 34  | Publicerad
IEC 62442-1:2011 | EN 62442-1:2011
Belysningsmateriel - Driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 1: Förkopplingsdon för lysrör - Bestämning av tillförd effekt och verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2012-04-11  |  Upphävandedatum: 2021-09-28
Läs mer
 
SS-EN 62442-1, utg 1:2012/A11:2017  | TK 34  | Publicerad
EN 62442-1:2011/A11:2017
Belysningsmateriel - Driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 1: Förkopplingsdon för lysrör - Bestämning av tillförd effekt och verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2017-11-23  |  Upphävandedatum: 2021-09-28
Läs mer
 
SS-EN 62442-1, utg 1:2012/AC1:2012  | TK 34  | Publicerad
EN 62442-1:2011/AC:2012
Belysningsmateriel - Driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 1: Förkopplingsdon för lysrör - Bestämning av tillförd effekt och verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2012-06-13  |  Upphävandedatum: 2021-09-28
Läs mer
 
SS-EN 60794-4-20, utg 1:2013  | TK 86  | Publicerad
IEC 60794-4-20:2012 | EN 60794-4-20:2012
Optokablar - Del 4-20: Kablar för förläggning på kraftledning - Familjespecifikation för dielektriska självbärande kablar (ADSS)
Optical fibre cables - Part 4-20: Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for ADSS (All Dielectric Self Supported) optical cables
Fastställelsedatum: 2013-05-08  |  Upphävandedatum: 2021-10-02
Läs mer
 
SS-EN 61784-5-3, utg 3:2014  | TK 65  | Publicerad
IEC 61784-5-3:2013 | EN 61784-5-3:2013
Industriell processtyrning - Profiler - Del 5-3: Installation av fältbussar - Installationsprofiler för CPF 3 (Profibus & Profinet)
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-3: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 3
Fastställelsedatum: 2014-06-11  |  Upphävandedatum: 2021-10-04
Läs mer
 
SS-EN 60268-4, utg 4:2014  | TK 100  | Publicerad
IEC 60268-4:2014 | EN 60268-4:2014
Ljudanläggningar - Del 4: Mikrofoner
Sound system equipment - Part 4: Microphones
Fastställelsedatum: 2014-11-19  |  Upphävandedatum: 2021-10-17
Läs mer
 
SS-EN 61191-1, utg 2:2013  | TK 91  | Publicerad
IEC 61191-1:2013 | EN 61191-1:2013
Kretskort - Del 1: Artspecifikation - Lödda kretskort där ytmontering eller besläktad monteringsteknik använts
Printed board assemblies - Part 1: Generic specification - Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies
Fastställelsedatum: 2013-11-13  |  Upphävandedatum: 2021-10-19
Läs mer
 
SS-EN 61757-1, utg 2:2012  | TK 86  | Publicerad
IEC 61757-1:2012 | EN 61757-1:2012
Fiberoptiska givare - Del 1: Artspecifikation
Fibre optic sensors - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2012-10-10  |  Upphävandedatum: 2021-10-21
Läs mer
 
SS-EN 61918, utg 2:2014  | TK 65  | Publicerad
IEC 61918:2013 | EN 61918:2013
Industriell processtyrning - Installation av nät för informationsöverföring
Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises
Fastställelsedatum: 2014-06-11  |  Upphävandedatum: 2021-10-25
Läs mer
 
SS-EN 61167, utg 3:2016  | TK 34  | Publicerad
IEC 61167:2015 | EN 61167:2016
Belysningsmateriel - Metallhalogenlampor - Prestandafordringar
Metal halide lamps - Performance specification
Fastställelsedatum: 2016-08-24  |  Upphävandedatum: 2021-11-02
Läs mer
 
SS-EN 62439-2, utg 1:2010  | TK 65  | Publicerad
IEC 62439-2:2010 | EN 62439-2:2010
Industriell processtyrning - Nät med hög driftsäkerhet - Del 2: Media Redundancy Protocol (MRP)
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP)
Fastställelsedatum: 2010-09-27  |  Upphävandedatum: 2021-12-08
Läs mer
 
SS-EN 60745-2-17, utg 2:2010  | TK 116  | Publicerad
IEC 60745-2-17:2010 | EN 60745-2-17:2010
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-17: Särskilda fordringar på handöverfräsar och kantfräsar
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers
Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2021-12-15
Läs mer
 
SS-EN 60745-2-1, utg 2:2010  | TK 116  | Publicerad
IEC 60745-2-1:2003 | EN 60745-2-1:2010
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-1: Särskilda fordringar på borrmaskiner och slagborrmaskiner
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills
Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2022-01-19
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-201, utg 1:2013  | TK 65  | Publicerad
IEC 61010-2-201:2013 | EN 61010-2-201:2013
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-201: Särskilda fordringar på styr- och reglerutrustning
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment
Fastställelsedatum: 2013-07-03  |  Upphävandedatum: 2023-06-22
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-201, utg 1:2013/AC1:2013  | TK 65  | Publicerad
EN 61010-2-201:2013/AC:2013
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-201: Särskilda fordringar på styr- och reglerutrustning
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment
Fastställelsedatum: 2013-11-13  |  Upphävandedatum: 2023-06-22
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.