Om SEKs katalog  |  Sök i SEKs katalog

Sökning kan ske på:

  • ord eller fras i titeln
  • publikationsnummer
Välj sökområde Sökord
  
Katalogen innehåller bl a uppgifter om:
  • Internationell standard och andra IEC-publikationer och i förekommande fall motsvarande europeisk standard (EN och HD) från CENELEC och svensk standard
  • Europeisk standard (EN och HD) från CENELEC, utan anknytning till IEC och i förekommande fall motsvarande svensk standard
  • Svensk standard utan internationell motsvarighet
  • Förslag till ny eller reviderad standard

Katalogen innehåller även uppgifter om övriga publikationer från SEK.

Katalogen innehåller endast publikationer och förslag från IEC, CENELEC och SEK.

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop

 

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.