Standarder på remiss

Denna lista innehåller förslag till internationell och europeisk standard som är ute för röstning och kommentering och som med stor sannolikhet senare även kommer att bli svensk standard. Listan innehåller även, i förekommande fall, förslag utan internationell eller europeisk bakgrund. Uppgifterna hämtas från SEKs databas.

Remisser (CDV) finns publikt tillgängliga under sin remisstid. Då kan de kostnadsfritt läsas på www.iec.ch/comment efter registrering för Public Commenting alternativt beställas från SEK Svensk Elstandard per mejl, se nedan. Är remisstiden utgången betyder det att förslaget inte längre är publikt tillgängligt, utan endast tillgängliga för dem som är aktiva inom standardiseringen för detta område och registrerade ledamöter i bl a SEKs Tekniska kommittéer och/eller i IECs arbetsgrupper.

Är du intresserad att aktivt delta i standardiseringen, se hur du går tillväga här.

Förslagen kan beställas kostnadsfritt från SEK på remisser@elstandard.se. Antalet kostnadsfria remisser är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre remisser och för utskick av pappersexemplar tas en avgift om 300 kr/remiss ut. Svar på remiss skickas till remisser@elstandard.se.

Ladda ner denna lista som excel-fil.

2018-05-28

104/788/CDV
prEN 60068-2-85:2018
Environmental testing - Part 2-85: Tests - Test Fj: Vibration, long time history replication

2018-05-28

17A/1172/CDV
prEN 62271-109:2018
High-voltage switchgear and controlgear - Part 109: Alternating-current series capacitor by-pass switches

2018-05-28

46/678/CDV

Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

2018-05-28

47F/305/CDV

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 34: Test methods for wafer level MEMS piezoresistive pressure-sensitive device

2018-05-28

66/656/CDV
prEN 61010-2-012:2018
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-012: Particular requirements for climatic and environmental testing and other temperature conditioning equipment

2018-05-28

64/2265/CDV
prHD 60364-8-1:2018
Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Energy efficiency

2018-05-28

95/382/CDV
prEN 60255-1:2018
Measuring relays and protection equipment - Part 1: Common requirements

2018-05-28

66/657/CDV
prEN 61010-2-010:2018
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials

2018-05-28

47F/304/CDV

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 33: MEMS piezoresistive pressure-sensitive device

2018-05-28

48B/2631/CDV
prEN 60512-23-3:2018
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 23-3: Test 23c: Shielding effectiveness of connectors and accessories

2018-05-28

106/439/CDV
prEN 62311:2018
Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

2018-05-28

47F/306/CDV

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 36: Environmental and dielectric withstand test methods for MEMS piezoelectric thin films

2018-05-28


prEN 50668
Railway applications - Signalling and control systems for non UGTMS Urban Rail systems

2018-06-05

51/1222/CDV
prEN 63093-13:2018
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 13: PQ-cores

2018-06-05

59K/298/CDV
prEN 61591:2018
Cooking fume extractors - Methods for measuring performance

2018-06-05

121A/200/CDV
prEN 60947-9-1:2018
Low-voltage switchgear and controlgear - Active arc-fault mitigation systems - Part 9-1: Arc quenching devices

2018-06-05

JTC1-SC25/3/CDV

Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 5-102: Intelligent grouping and resource sharing - Remote universal management profile

2018-06-05

86/532/CDV
prEN 62496-4-1:2018
Optical circuit boards - Interface standards - Part 4-1: Terminated waveguide OCB assembly using PMT connector

2018-06-05

88/665/CDV
prEN 61400-26-1:2018
Wind energy generation systems - Part 26-1: Availability for wind energy generation systems

2018-06-05

23J/443/CDV
prEN 61020-1:2018
Electromechanical switches for use in electrical and electronic equipment - Part 1: Generic specification

2018-06-05

91/1495/CDV
prEN 60068-2-82:2018
Environmental testing - Part 2-82: Tests - Test XW1: Whisker test methods for components and parts used in electronic assemblies

2018-06-05

14/950/CDV

Tap-changers - Part 2: Application guide

2018-06-05

65E/584/CDV
prEN 62769-150-1:2018
FIELD DEVICE INTEGRATION (FDI) - PART 150-1: Profiles - ISA100.11a

2018-06-05

104/793/CDV
EN 60068-2-64:2008/prA1:2018
Environmental testing - Part 2-64: Test methods - Test Fh: Vibration, broadband random (digital control) and guidance

2018-06-11

47/2464/CDV

Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 5: Test method for thermal characteristics of flexible materials

2018-06-11

1/2355/CDV

International Electrotechnical Vocabulary – Part 447: Measuring relays and protection equipment

2018-06-11

46C/1096/CDV

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 5: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz - Horizontal floor wiring - Sectional specification

2018-06-11

34A/2066/CDV
FprEN 61167:2017/prA1:2018
Metal halide lamps - Performance specification

2018-06-11

CIS/A/1248/CDV
prEN 55016-1-1:2018
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus

2018-06-11

40/2598/CDV
prEN 60384-16:2018
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 16: Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitors

2018-06-11

46C/1097/CDV

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 6: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz - Work area wiring - Sectional specification

2018-06-11


prEN 50110-2:2018
Operation of electrical installations - Part 2: National annexes

2018-06-11


EN 60728-11:2017/FprAA:2018
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety

2018-06-11


EN 50342-6:2015/FprA1:2018
Lead-acid starter batteries - Part 6: Batteries for Micro-Cycle Applications

2018-06-11


EN 50342-1:2015/FprA1:2018
Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test

2018-06-14


EN 61121:2013/FprAA:2018
Torktumlare för hushållsbruk - Funktionsprovning
Tumble dryers for household use - Methods for measuring the performance

2018-06-18

47/2465/CDV
prEN 60749-17:2018
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 17: Neutron irradiation

2018-06-18

65C/918/CDV
EN 62734:2015/prA1:2018
Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a

2018-06-18

34A/2069/CDV
prEN 63146:2018
LED packages for general lighting - Specification sheet

2018-06-18


FprEN 61167:2017/prAA
Metal halide lamps - Performance specification

2018-06-18


prEN 61591:2018/prAA:2018
Cooking fume extractors - Methods for measuring performance

2018-06-25

86/533/CDV
prEN 61315:2018
Calibration of fibre-optic power meters

2018-06-25

77B/790/CDV
prEN 61000-4-18:2018
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part: 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test

2018-06-25

9/2391/CDV

Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical apparatus in the railway environment with respect to human exposure

2018-06-25

61C/732(F)/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant unit or compressor

2018-06-25

34B/1970/CDV
EN 60061-1:1993/prA59:2018
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps

2018-06-25

82/1406/CDV
prEN 60904-4:2018
Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures for establishing calibration traceability

2018-06-25

82/1407/CDV
prEN 62446-2:2018
Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 2: Grid connected systems - Maintenance of PV systems

2018-06-25

17A/1174/CDV
prEN 62271-107:2018
High-voltage switchgear and controlgear - Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV

2018-06-25

34B/1971/CDV
EN 60061-3:1993/prA56:2018
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges

2018-06-25


prEN 50676:2018
Electrical equipment used for detection and concentration measurement of refrigerant gases or SF6 Performance requirements and test methods

2018-06-25


FprEN 62368-3:2017/prAA:2018
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 3: Safety aspects for DC power transfer through communication cables and ports

2018-06-27
SS 433 07 90, utg 2:201X


Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Särskilda fordringar på elektriska motorvärmare för fordon, bussvärmare och husvagnsvärmare
Safety of household and similar electrical appliances - Particular requirements for electric automobile engine preheaters, busheaters and caravan heaters

2018-06-27
SS 428 08 69, utg 1:201X


Snabbkopplingsdon för nätspänningsmatad utrustning i fordon
Miniature connecting devices for the interconnection of electrical mains supplied equipment in road vehicles

2018-07-04

34/508/CDV
prEN 63128:2018
Lighting control interface for dimming - Analogue voltage dimming interface for electronic lamp controlgear

2018-07-04

86A/1858/CDV
prEN 60794-2-11:2018
Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor optical fibre cables - Detailed specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling

2018-07-04

68/596/CDV
prEN 60404-7:2018
Magnetic materials - Part 7: Method of measurement of the coercivity (up to 160 kA/m) of magnetic materials in an open magnetic circuit

2018-07-04

49/1277/CDV
prEN 62884-4:2018
Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators - Part 4 : Short-term frequency stability test methods

2018-07-04

82/1408/CDV
prEN 60904-11:2018
Photovoltaic devices - Part 11: Measurement of light-induced degradation of crystalline silicon solar cells

2018-07-04

15/833/CDV
prEN 62677-3-103:2018
Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 103: Heat-shrinkable, polyolefin, conductive moulded shapes for medium voltage applications

2018-07-04

104/797/CDV
EN 60068-2-67:1996/prA1:2018
Environmental testing - Part 2-67: Tests - Test Cy: Damp heat, steady state, accelerated test primarily intended for components

2018-07-04

61J/696/CDV

Vacuum cleaners and dust extractors providing equipment protection level Dc for the collection of combustible dusts - Particular requirements

2018-07-04

104/799/CDV
prEN 60721-3-4:2018
Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use at non-weatherprotected locations

2018-07-04

62D/1576/CDV
prEN 60601-2-31:2018
Medical electrical equipment - Part 2-31: Particular requirements for the basic safety and essential performance of external cardiac pacemakers with internal power source

2018-07-04

47/2468/CDV
prEN 60749-18:2018
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 18: Ionizing radiation (total dose)

2018-07-04

47F/308/CDV

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 31: Four-point bending test method for interfacial adhesion energy of layered MEMS materials

2018-07-04

68/597/CDV
prEN 60404-9:2018
Magnetic materials - Part 9: Methods of determination of the geometrical characteristics of electrical steel strip and sheet

2018-07-04

86A/1859/CDV
prEN 60794-2-31:2018
Optical fibre cables - Part 2-31: Indoor cables - Detailed specification for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling

2018-07-04

55/1647/CDV
prEN 60317-2:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 2: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 130, with a bonding layer

2018-07-04

86A/1857/CDV
prEN 60794-2-21:2018
Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor optical fibre cables - Detailed specification for multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling

2018-07-04

JTC1-SC41/32/CDV

Information technology - Internet of Things (IoT) - Interoperability for Internet of Things Systems - Part 1: Framework

2018-07-05


EN 50470-1:2006/FprAA:2018
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 1: Mätare av noggrannhetsklass A, B och C
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)

2018-07-05


EN 50470-2:2006/FprAA:2018
Elmätare - Del 2: Fordringar på elektromekaniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass A och B
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)

2018-07-05


EN 50470-3:2006/FprAA:2018
Elmätare - Del 3: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass A, B och C
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)

2018-07-09

47E/602/CDV
prEN 60747-16-6:2018
Semiconductor devices - Part 16-6: Microwave integrated circuits - Frequency multipliers

2018-07-09

3/1357/CDV
prEN 61293:2018
Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements

2018-07-09

10/1058/CDV
prEN 60480:2018
Specification for re-use of SF6 and its mixtures in electrical equipment

2018-07-09

62D/1587/CDV
prEN 60601-2-83:2018
Medical electrical equipment - Part 2-83: Particular requirements for the basic safety and essential performance of home light therapy equipment

2018-07-09


prEN 50411-4-1
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 4-1: Passive optical street cabinet for category A

2018-07-16

119/212/CDV

Printed Electronics - Part 101: Terminology - Vocabulary

2018-07-16

121A/215/CDV
prEN 60947-5-2:2018
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches

2018-07-16

9/2405/CDV
prEN 62290-3:2018
Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 3: System requirements specifications

2018-07-16

47E/605/CDV

Semiconductor devices - Part 9: Discrete devices - Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs)

2018-07-16

81/586/CDV
prEN 62858:2018
Lightning density based on lightning location systems (LLS) - General principles

2018-07-16

45A/1196/CDV

Nuclear power plants - Instrumentation, control, and electrical power systems important to safety - Requirements for electromagnetic compatibility testing

2018-07-16

104/801/CDV
prEN 60721-3-3:2018
Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at weatherprotected locations

2018-07-16


prEN 45558
General method to declare the use of critical raw materials in energy related products

2018-07-16


prEN 45559
Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products

2018-07-23

29/986/CDV
prEN 60601-2-66:2018
Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing instruments and hearing instrument systems

2018-07-23

65E/594/CDV
prEN 62769-7:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 7: FDI Communication Devices

2018-07-23

49/1281/CDV
prEN 60122-4:2018
Quartz crystal units of assessed quality - Part 4: Crystal units with thermistors

2018-07-23

65E/589/CDV
prEN 62769-2:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 2: FDI Client

2018-07-23

65E/592/CDV
prEN 62769-5:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 5: FDI Information Model

2018-07-23

65E/590/CDV
prEN 62769-3:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 3: FDI Server

2018-07-23

65E/593/CDV
prEN 62769-6:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 6: FDI Technology Mapping

2018-07-23

65E/588/CDV
prEN 62769-1:2018
Field device integration (FDI) - Part 1: Overview

2018-07-23

65E/591/CDV
prEN 62769-4:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 4: FDI Packages

2018-07-23


prEN 50693
Method for quantitative eco design via life cycle assessment and environmental declarations through product category rules for EEE

2018-07-23


prEN 50600-1:2018
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 1: Allmänt
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 1: General concepts

2018-07-23


prEN 50600-2-2:2018
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 2-2: Elförsörjning
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power distribution

2018-07-23


prEN 50600-2-3:2018
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 2-3: Inomhusklimat
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control

 

Kommentera direkt!

Remisser från IEC (CDV-dokument) kan du läsa och kommentera direkt på webben. Du behöver dock registrera dig (eller använda ditt IEC-lösenord).

Kommenteringsverktyget hittar du på
http://www.iec.ch/comment/

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.