Standarder på remiss

Denna lista innehåller förslag till internationell och europeisk standard som är ute för röstning och kommentering och som med stor sannolikhet senare även kommer att bli svensk standard. Listan innehåller även, i förekommande fall, förslag utan internationell eller europeisk bakgrund. Uppgifterna hämtas från SEKs databas.

Remisser (CDV) finns publikt tillgängliga under sin remisstid. Då kan de kostnadsfritt läsas på www.iec.ch/comment efter registrering för Public Commenting alternativt beställas från SEK Svensk Elstandard per mejl, se nedan. Är remisstiden utgången betyder det att förslaget inte längre är publikt tillgängligt, utan endast tillgängliga för dem som är aktiva inom standardiseringen för detta område och registrerade ledamöter i bl a SEKs Tekniska kommittéer och/eller i IECs arbetsgrupper.

Är du intresserad att aktivt delta i standardiseringen, se hur du går tillväga här.

Förslagen kan beställas kostnadsfritt från SEK på remisser@elstandard.se. Antalet kostnadsfria remisser är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre remisser och för utskick av pappersexemplar tas en avgift om 300 kr/remiss ut. Svar på remiss skickas till remisser@elstandard.se.

Ladda ner denna lista som excel-fil.

2019-03-25

56/1831/CDV
prEN IEC 61123:2019
Reliability testing - Compliance test plans for success ratio

2019-03-25

100/3184/CDV
EN 62760:2016/prA1:2019
Audio reproduction method for normalized loudness level

2019-03-25

23E/1091/CDV

Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation

2019-03-25

86A/1906/CDV
prEN IEC 60793-2:2019
Optical fibres - Part 2: Product specifications - General

2019-03-25

38/599/CDV
prEN IEC 61869-13:2019
Instrument Transformers - Part 13: Standalone Merging Unit

2019-03-25

82/1531/CDV
prEN IEC 62941:2019
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Quality system for PV module manufacturing

2019-03-25

116/399/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers

2019-03-25


prEN 62976
Industrial non-destructive testing equipment - Electron linear accelerator

2019-03-25


EN 50636-2-107:2015/prA2
Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers

2019-04-01

45A/1252/CDV

Nuclear power plants - Instrumentation and control systems - Requirements for coordinating safety and cybersecurity

2019-04-01

47E/635/CDV

Semiconductor devices - Discrete devices - Part 7: Bipolar transistors

2019-04-01

55/1735/CDV
EN 60851-5:2008/prA2:2019
Winding wires - Test methods - Part 5: Electrical properties

2019-04-01

47E/637/CDV

Semiconductor devices - Part 5-8: Optoelectronic devices - Light emitting diodes - Test method of optoelectronic efficiencies of light emitting diodes

2019-04-01

110/1067/CDV

Touch and interactive displays - Part 12-20: Measuring methods of touch displays - Multi-touch performance

2019-04-01

100/3189(F)/CDV
prEN IEC 62680-1-2:2019
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification

2019-04-01

111/511/CDV

Material declaration for products of and for the electrotechnical industry

2019-04-01

31/1439/CDV
EN 60079-29-1:2016/prA1:2019
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases

2019-04-01

86B/4165/CDV
prEN IEC 61754-35:2019
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 35: Type LSHE connector series for harsh environments

2019-04-01


prEN IEC 62368-1:2019/prAA:2019
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements

2019-04-01


prEN IEC 62368-1:2019
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements

2019-04-01


EN 60335-2-6:2015/FprAA:2019
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances

2019-04-08

119/248/CDV

Printed electronics - Part 202-6: Materials - Conductive film - Measurement method for resistance changes under high temperature and humidity of a printed metal based conductive layer on a flexible substrate

2019-04-08

20/1859/CDV
EN 60754-1:2014/prA1:2019
Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content

2019-04-08

61/5751/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment

2019-04-08

11/259/CDV
prEN IEC 61854:2019
Overhead lines - Requirements and tests for spacers

2019-04-08

61/5747/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances

2019-04-08

86A/1914/CDV
prEN IEC 60794-1-215:2019
Optical Fibre Cables - Part 1-215: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Cable external freezing test, Method F15

2019-04-08

20/1862/CDV
EN 61034-2:2005/prA2:2019
Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements

2019-04-08

61/5749/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets

2019-04-08

21/992/CDV
prEN IEC 62984-2:2019
High Temperature secondary Batteries – Part 2: Safety requirements and tests of cells and batteries

2019-04-08

56/1832/CDV
prEN IEC 62960:2019
Dependability reviews during the life cycle

2019-04-08

61/5750/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use

2019-04-08

121A/270(F)/CDV
prEN IEC 60947-6-2:2019
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)

2019-04-08

86A/1912/CDV
prEN IEC 60794-1-23:2019
Optical fibre cables - Part 1-23: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Cable elements test methods

2019-04-08

20/1860/CDV
EN 60754-2:2014/prA1:2019
Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity

2019-04-08

90/425/CDV
prEN IEC 61788-7:2019
Superconductivity - Part 7: Electronics characteristic measurements - Surface resistance of superconductors at microwave frequencies

2019-04-08

61/5753/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets

2019-04-08

21/993/CDV
prEN IEC 62984-3:2019
High Temperature secondary Batteries - Part 3: Sodium-based Batteries - Performance requirements and tests

2019-04-08

86A/1917(F)/CDV
EN 60794-1-21:2015/prA1:2019
Optical fibre cables - Part 1-21: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical test methods

2019-04-08

59K/304/CDV
prEN IEC 61591:2019
Cooking fume extractors - Methods for measuring performance

2019-04-08

20/1861/CDV
EN 61034-1:2005/prA2:2019
Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus

2019-04-08

61/5752/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows

2019-04-08

61/5748/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing sinks

2019-04-08

11/260(F)/CDV
prEN IEC 61897:2019
Overhead lines - Requirements and tests for Aeolian vibration dampers

2019-04-08

20/1863/CDV

Submarine power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 60 kV (Um = 72,5 kV) - Test methods and requirements

2019-04-08

110/1068/CDV

Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 5-3: Measuring methods of image sticking and lifetime

2019-04-08

21/991/CDV
prEN 62984-1:2019
High temperature secondary batteries - Part 1: General aspects, definitions and tests

2019-04-08


prEN 50678:2019
General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair

2019-04-08


prEN 50679:2019
Household and similar electrical appliances with a radio communication interface and/or a radio determination interface - Safety

2019-04-08


EN 50186-2:1998/prAA:2019
Live-line washing systems for power installations with rated voltages above 1 kV - Part 2: National annexes

2019-04-08


prEN 50171:2019
Central safety power supply systems

2019-04-08


prEN 62138:2019
Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category B or C functions

2019-04-10


prEN 50699:2019
Recurrent Test of Electrical Equipment

2019-04-15

34/589/CDV
prEN IEC 61547:2019
Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements

2019-04-15

34/590/CDV
prEN IEC 62386-105:2019
Digital addressable lighting interface - Part 105: Particular requirements for control gear - Firmware Transfer

2019-04-15

23B/1280(F)/CDV
prEN IEC 60669-2-1:2019
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches

2019-04-15

55/1746/CDV
prEN IEC 60317-27-3:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 27-3: Paper tape covered rectangular copper wire

2019-04-15

100/3198/CDV

Audio, video and multimedia systems - General channel assignment of multichannel audio

2019-04-15

82/1539/CDV
prEN IEC 60904-9:2019
Photovoltaic devices - Part 9: Classification of solar simulator characteristics

2019-04-15

13/1783(F)/CDV
prEN IEC 62056-8-8:2019
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-8: Communication profile for ISO/IEC 14908 series networks

2019-04-15

80/911/CDV
EN IEC 61162-460:2018/prA1
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 460: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection - Safety and security

2019-04-15

87/708/CDV
prEN IEC 60565-1:2019
Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration of hydrophones - Part 1: Procedures for free-field calibration

2019-04-15

110/1073/CDV

Flexible display devices - Part 6-3: Mechanical test methods - Impact and hardness tests

2019-04-15

35/1415(F)/CDV
prEN IEC 60086-6:2019
Primary batteries - Part 6: Guidance on environmental aspects

2019-04-15

104/820/CDV
prEN IEC 60721-3:2019
Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Introduction

2019-04-15


EN IEC 62474:2019/prA1:2019
Material declaration for products of and for the electrotechnical industry

2019-04-22

79/617(F)/CDV
prEN IEC 60839-11-5:2019
Alarm and electronic security systems - Part 11-5: Electronic access control systems - Open Supervised Device Protocol (OSDP)

2019-04-22


prEN 50676
Electrical equipment used for detection and concentration measurement of refrigerant gases or SF6 Performance requirements and test methods

2019-04-22


CLC/FprTR 62271-307:2019
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance

2019-04-22


EN 60675:1995/FprAA:2019
Household electric thermal storage room heaters - Methods for measuring the performance

2019-04-30

109/179(F)/CDV
prEN IEC 60664-1:2019
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests

2019-04-30


EN 60335-2-5:2015/prAA:2019
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers

2019-04-30


prEN 50155
Järnvägstillämpningar - Elektronisk utrustning för rälsfordon
Railway applications - Rolling stock - Electronic equipment

2019-05-06

77B/798/CDV
prEN IEC 61000-4-3:2019
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

2019-05-06

22F/518/CDV
EN 62823:2015/prA1:2019
Thyristor valves for thyristor controlled series capacitors (TCSC) - Electrical testing

2019-05-06

48B/2720/CDV
prEN IEC 63171-6:2019
Connectors for electrical and electronic components - Product requirements - Part 6: Connectors - Detail specification for 2-way and 4-way (data/power), shielded, free and fixed connectors for transmission capability and power supply capability with frequencies up to 600 MHz

2019-05-06

111/514/CDV
prEN IEC 62321-3-2:2019
Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-2: Screening of fluorine, bromine and chlorine in polymer and electronics by Combustion-Ion Chromatography (C-IC)

2019-05-06

104/823/CDV
prEN IEC 60068-2-70:2019
Environmental Testing - Part 2-70: Tests - Test Xb: Abrasion of markings, letterings, surfaces and materials caused by rubbing of fingertips and hands

2019-05-06

31/1445/CDV
prEN IEC 62990-2:2019
Workplace atmospheres - Part 2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for toxic gases and vapours and oxygen

2019-05-06


prEN 50689
Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer Laser Products

2019-05-13

100/3202/CDV
prEN IEC 60268-16:2019
Sound system equipment - Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index

2019-05-13

89/1462/CDV
prEN IEC 60695-4:2019
Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products

2019-05-13

121A/277/CDV
prEN IEC 60947-5-8:2019
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position enabling switches

2019-05-13

40/2662(F)/CDV

Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification

2019-05-13

121B/80/CDV
prEN IEC 61439-1:2019
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules

2019-05-13


EN 50561-1:2013/FprAA:2019
Power line communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limit and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use

2019-05-13


prEN IEC 61591:2019/prAA
Cooking fume extractors - Methods for measuring performance

2019-05-13


prEN 50212
Connectors for thermoelectric sensors

2019-05-20

100/3208/CDV
prEN IEC 60728-11:2019
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety (TA 5)

2019-05-20

91/1557/CDV
prEN IEC 62878-2-5:2019
Device embedded substrate - Part 2-5: Implementation of a 3D data format for device embedded substrate

2019-05-20

48D/695/CDV
prEN IEC 61969-1:2019
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 1: Design guidelines

2019-05-20

9/2484/CDV

Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-3: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Voltage transformers

2019-05-20

48B/2721/CDV
prEN IEC 63171-1:2019
CONNECTORS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC COMPONENTS - PRODUCT REQUIREMENTS - Part 1: Detail specification for 2-way, shielded or unshielded, free and fixed connectors: mechanical mating information, pin assignment and additional requirements for TYPE 1 / Copper LC Style

2019-05-20

77C/285/CDV
EN 61000-4-25:2002/prA2:2019
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-25: Testing and measurement techniques - HEMP immunity test methods for equipment and systems

2019-05-20

48D/696/CDV
prEN IEC 61969-3:2019
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 3: Environmental requirements, tests and safety aspects

2019-05-20

51/1273/CDV
prEN IEC 62025-2:2019
High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Test methods for non-electrical characteristics

2019-05-20

9/2482/CDV

Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-1: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. tractions systems - Devices

2019-05-20

9/2483/CDV

Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-2: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Single-phase current transformers

2019-05-20


EN 60825-1:2014/prAA
Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements

2019-05-20


prEN IEC 61238-1-3:2019
Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-3: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages above 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) tested on non-insulated conductors

2019-05-20


prENIEC 61238-1-3:2019/prAA:2019
Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-3: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages above 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) tested on non-insulated conductors

 

Kommentera direkt!

Remisser från IEC (CDV-dokument) kan du läsa och kommentera direkt på webben. Du behöver dock registrera dig (eller använda ditt IEC-lösenord).

Kommenteringsverktyget hittar du på
http://www.iec.ch/comment/

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.