Standarder på remiss

Denna lista innehåller förslag till internationell och europeisk standard som är ute för röstning och kommentering och som med stor sannolikhet senare även kommer att bli svensk standard. Listan innehåller även, i förekommande fall, förslag utan internationell eller europeisk bakgrund. Uppgifterna hämtas från SEKs databas.

Remisser (CDV) finns publikt tillgängliga under sin remisstid. Då kan de kostnadsfritt läsas på www.iec.ch/comment efter registrering för Public Commenting alternativt beställas från SEK Svensk Elstandard per mejl, se nedan. Är remisstiden utgången betyder det att förslaget inte längre är publikt tillgängligt, utan endast tillgängliga för dem som är aktiva inom standardiseringen för detta område och registrerade ledamöter i bl a SEKs Tekniska kommittéer och/eller i IECs arbetsgrupper.

Är du intresserad att aktivt delta i standardiseringen, se hur du går tillväga här.

Förslagen kan beställas kostnadsfritt från SEK på remisser@elstandard.se. Antalet kostnadsfria remisser är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre remisser och för utskick av pappersexemplar tas en avgift om 300 kr/remiss ut. Svar på remiss skickas till remisser@elstandard.se.

Ladda ner denna lista som excel-fil.

2018-09-24

23H/411/CDV

Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection (HVSC) systems - Part 1: General requirements

2018-09-24

66/676/CDV
prEN IEC 61010-2-011:2018
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-011: Particular requirements for refrigerating equipment

2018-09-24

21A/659/CDV
prEN IEC 63057:2018
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium batteries for use in road vehicles not for the propulsion

2018-09-24

61B/623/CDV
prEN IEC 60335-2-25:2018 {frag9}
IEC 60335-2-25/FRAG9 ED7: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25 (f9): Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens

2018-09-24

61B/620/CDV
EN 60335-2-90:2015/prA1:2018 f7
Household and similar appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens

2018-09-24

56/1779/CDV
prEN IEC 62402:2018
Obsolescence management

2018-09-24

61B/622/CDV
prEN IEC 60335-2-25:2018 {frag8}
IEC 60335-2-25/FRAG8 ED7: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25 (f8): Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens

2018-09-24

62A/1282/CDV

Medical devices - Application of risk management to medical devices

2018-09-24

31/1389/CDV
EN 60079-6:2015/prA1:2018
Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by liquid immersion "o"

2018-09-24

86A/1871/CDV
prEN IEC 60793-2-10:2018
Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres

2018-09-24

86B/4133/CDV
prEN IEC 61300-3-54:2018
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-54: Examinations and measurements - Angular misalignment between ferrule bore and ferrule axes for cylindrical ferrules

2018-09-24

61B/621/CDV
prEN IEC 60335-2-25:2018 {frag7}
IEC 60335-2-25/FRAG7 ED7: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25 (f7): Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens

2018-09-24


EN 50561-1:2013/FprA2
Power line communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limit and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use

2018-10-01

99/199/CDV
prEN IEC 60071-1:2018
Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules (Proposed horizontal standard)

2018-10-01

106/460/CDV
EN 62209-2:2010/prA1:2018
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)

2018-10-01

40/2611/CDV
prEN IEC 60539-2:2018
Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 2: Sectional specification - Surface mount negative temperature coefficient thermistors

2018-10-01


prEN 62552-1
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 1: General requirements

2018-10-08

35/1398/CDV
prEN IEC 60086-4:2018
Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries

2018-10-08

51/1239/CDV
prEN IEC 63093-12:2018
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 12: Ring-cores

2018-10-08

116/374/CDV
prEN IEC 62841-2-3:2018
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-3: Particular requirements for hand-held grinders, disc-type polishers and disc-type sanders

2018-10-08

100/3126/CDV

Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 12-1: Metadata for identification of colour gamut (Gamut ID) (TA 2)

2018-10-08

21A/662/CDV
prEN IEC 63056:2018
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries for use in electrical energy storage systems

2018-10-08

47/2491/CDV
prEN IEC 62435-3:2018
Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 3: Data

2018-10-08

45A/1212/CDV

Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Development of HDL-programmed integrated circuits - Part 2: HDL-programmed integrated circuits for systems performing category B or C functions

2018-10-08


prEN 60436:2018
Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance

2018-10-08


prEN 50041:2018
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5 - 80 - Dimensions and characteristics

2018-10-08


prEN 50047:2018
Low voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 30 x 55 - Dimensions and characteristics

2018-10-08


FprEN 62115:2016/prAA:2018
Electric toys - Safety

2018-10-08


EN 50600-4-3:2016/prAA:2018
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-3: Faktor för förnybar energi
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-3: Renewable Energy Factor

2018-10-08


FprEN 50614
Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment

2018-10-15

104/806/CDV
prEN IEC 60068-3-3:2018
Environmental testing - Part 3-3: Guidance - Seismic test methods for equipments

2018-10-15

45B/909/CDV

Radiation protection instrumentation - Installed ambient dose equivalent rate meters, warning and monitoring assemblies for neutrons with energies from thermal to 20 MeV

2018-10-15

15/852/CDV
prEN IEC 60684-3-216:2018
Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 216: Heat-shrinkable, flame retarded, limited fire hazard sleeving

2018-10-15

77C/284/CDV

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-36: Testing and measurement techniques - IEMI immunity test methods for equipment and systems

2018-10-15

62D/1617/CDV

Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators

2018-10-15


EN 50600-4-2:2016/prAA:2018
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-2: Energieffektivitet
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness

2018-10-22

65E/603/CDV
prEN IEC 62541-5:2018
OPC Unified Architecture - Part 5: Information Model

2018-10-22

65E/609/CDV
prEN IEC 62541-8:2018
OPC Unified Architecture - Part 8: Data Access

2018-10-22

65E/611/CDV
prEN IEC 62541-10:2018
OPC Unified Architecture - Part 10: Programs

2018-10-22

65E/601/CDV
prEN IEC 62541-3:2018
OPC unified architecture - Part 3: Address Space Model

2018-10-22

65E/613/CDV
prEN IEC 62541-13:2018
OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates

2018-10-22

65E/607/CDV
prEN IEC 62541-6:2018
OPC unified architecture - Part 6: Mappings

2018-10-22

65E/610/CDV
prEN IEC 62541-9:2018
OPC Unified Architecture - Part 9: Alarms and conditions

2018-10-22

48D/681/CDV
prEN IEC 60917-1:2018
Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practice - Part 1: Generic standard

2018-10-22

88/690/CDV
prEN IEC 61400-27-2:2018
Wind energy generation systems - Part 27-2: Electrical simulation models - Model validation

2018-10-22

65E/608/CDV
prEN IEC 62541-7:2018
OPC unified architecture - Part 7: Profiles

2018-10-22

21/965/CDV
prEN IEC 60095-6:2018
Lead-Acid Starter Batteries - Part 6: Batteries for Micro-Cycle Applications

2018-10-22

88/689A(F)/CDV
prEN IEC 61400-27-1:2018
Wind turbines - Part 27-1: Electrical simulation models - Wind turbines

2018-10-22

59D/455/CDV
prEN IEC 60704-2-16:2018
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-16: Particular requirements for washer-dryers

2018-10-22

21/966/CDV
prEN IEC 60095-7:2018
Lead-acid starter batteries - Part 7: General requirements and methods of test for motorcycle batteries

2018-10-22

65E/612/CDV
prEN IEC 62541-11:2018
OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access

2018-10-22

65E/602/CDV
prEN IEC 62541-4:2018
OPC Unified Architecture - Part 4: Services

2018-10-22


HD 60364-7-721:201X/FprAA
Low-voltage electrical installations - Part 7-721: Requirements for special installations or locations - Electrical installations in caravans and motor caravans

2018-10-22


prEN 45556
General method for assessing the proportion of re-used components in energy-related products

2018-10-29

65E/615/CDV
prEN IEC 62541-12:2018
Unified Architecture Specification - Part 12 - Discovery

2018-10-29

40/2622/CDV
EN 60062:2016/prA1:2018
Marking codes for resistors and capacitors

2018-10-29

1/2359/CDV

International electrotechnical vocabulary - Part 845: Lighting

2018-10-29

86B/4138/CDV
prEN IEC 61756-1:2018
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Interface standard for fibre management systems - Part 1: General and Guidance

2018-10-29

65E/616/CDV

Enterprise/Control System Integration - Messaging Service Model

2018-10-29

65E/617/CDV
prEN IEC 62541-14:2018
OPC Unified Architecture - Part 14: PubSub

2018-10-29

64/2300/CDV

Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects

2018-10-29

110/1019/DTR
prEN IEC 62541-14:2018
Display devices - Part 41-1: Generic introduction of holographic display

2018-10-29


prEN 45555
General methods for assessing the recyclability and recoverability of energy related products

2018-11-12

34C/1394/CDV
prEN IEC 62384:2018
DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance requirements

2018-11-12

55/1681/CDV
EN 60851-2:2009/prA2:2018
Winding wires - Test methods - Part 2: Determination of dimensions

2018-11-12


prEN 62552-2
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 2: Performance requirements

2018-11-12


prEN 62552-3
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 3: Energy consumption and volume

2018-11-13


EN 50632-1:2015/prAA:2018
Motordrivna elverktyg - Mätning av damm - Del 1: Allmänna fordringar
Electric motor-operated tools - Dust measurement Procedure - Part 1: General requirements

2018-11-13

34A/2106/CDV
EN IEC 60810:2018/prA1:2018
Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements

2018-11-13

23/792/CDV
prEN IEC 61535:2018
Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations

2018-11-13

64/2305(F)/CDV
prHD IEC 60364-7-701:2018
Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower

2018-11-13

69/621/CDV

Road vehicles - Vehicle-to-Grid Communication Interface - Part 2: Technical protocol description and Open Systems Interconnections (OSI) layer requirements

2018-11-13

55/1693/CDV
EN 60317-55:2014/prA1:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 55: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with polyamide, class 180

2018-11-13

3D/317(F)/CDV
prEN IEC 62656-8:2018
Standardized product ontology register and transfer by data parcels - Part 8: Web service interface for data parcels

2018-11-13

106/464/CDV

Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures: Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-worn wireless communication devices (Frequency range of 4 MHz to 10 GHz)

2018-11-13

64/2306(F)/CDV
HD 60364-7-706:2007/prA1:2018
Low-voltage electrical installations - Part 7-706: Requirements for special installations or locations - Conducting locations with restricted movement

2018-11-13

55/1689/CDV
EN 60317-20:2014/prA1:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 20: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155

2018-11-13

55/1694/CDV
EN 60317-68:2017/prA1:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 68: Polyvinyl acetal enamelled rectangular aluminium wire, class 120

2018-11-13

119/232/CDV

Printed Electronics - Part 502-2: Mechanical and environmental combined stress test methods for flexible OLED elements

2018-11-13

55/1691/CDV
EN 60317-35:2014/prA1:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 35: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155, with a bonding layer

2018-11-13

26/664/CDV
prEN IEC 60974-10:2018
Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

2018-11-13

55/1690/CDV
EN 60317-21:2014/prA1:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 21: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with polyamide, class 155

2018-11-13

55/1692/CDV
EN 60317-36:2014/prA1:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 36: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with a bonding layer

2018-11-13

34A/2105/CDV
EN 60809:2015/prA3:2018
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements

2018-11-13

9/2439/CDV

Railway applications - Rolling stock - Electric equipment in trolley buses - Safety requirements and current collection systems

2018-11-19

87/699/CDV
prEN IEC 61828:2018
Ultrasonics - Focusing transducers - Definitions and measurement methods for the transmitted fields

2018-11-19

45A/1219/CDV

Nuclear power plants - Instrumentation and control systems - Cybersecurity requirements

2018-11-19

55/1703/CDV
EN 60317-23:2014/prA1:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 23: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180

2018-11-19

1/2365/CDV

International Electrotechnical Vocabulary - Part 826: Electrical installations

2018-11-19


prEN 50104
Elektriska apparater för detektering och mätning av syrgas - Prestandafordringar och provningsmetoder
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods

2018-11-19


prEN 50194-2:2018
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises - Additional test methods and performance requirements

2018-11-19
SS 428 08 31, utg 4:201X


Lampanslutningsdon för allmänbruk
Lamp connectors for general use

 

Kommentera direkt!

Remisser från IEC (CDV-dokument) kan du läsa och kommentera direkt på webben. Du behöver dock registrera dig (eller använda ditt IEC-lösenord).

Kommenteringsverktyget hittar du på
http://www.iec.ch/comment/

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.