Standarder på remiss

Denna lista innehåller förslag till internationell och europeisk standard som är ute för röstning och kommentering och som med stor sannolikhet senare även kommer att bli svensk standard. Listan innehåller även, i förekommande fall, förslag utan internationell eller europeisk bakgrund. Uppgifterna hämtas från SEKs databas.

Remisser (CDV) finns publikt tillgängliga under sin remisstid. Då kan de kostnadsfritt läsas på www.iec.ch/comment efter registrering för Public Commenting alternativt beställas från SEK Svensk Elstandard per mejl, se nedan. Är remisstiden utgången betyder det att förslaget inte längre är publikt tillgängligt, utan endast tillgängliga för dem som är aktiva inom standardiseringen för detta område och registrerade ledamöter i bl a SEKs Tekniska kommittéer och/eller i IECs arbetsgrupper.

Är du intresserad att aktivt delta i standardiseringen, se hur du går tillväga här.

Förslagen kan beställas kostnadsfritt från SEK på remisser@elstandard.se. Antalet kostnadsfria remisser är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre remisser och för utskick av pappersexemplar tas en avgift om 300 kr/remiss ut. Svar på remiss skickas till remisser@elstandard.se.

Ladda ner denna lista som excel-fil.

2018-07-23

29/986/CDV
prEN 60601-2-66:2018
Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing instruments and hearing instrument systems

2018-07-23

65E/594/CDV
prEN 62769-7:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 7: FDI Communication Devices

2018-07-23

49/1281/CDV
prEN 60122-4:2018
Quartz crystal units of assessed quality - Part 4: Crystal units with thermistors

2018-07-23

65E/589/CDV
prEN 62769-2:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 2: FDI Client

2018-07-23

65E/592/CDV
prEN 62769-5:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 5: FDI Information Model

2018-07-23

65E/590/CDV
prEN 62769-3:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 3: FDI Server

2018-07-23

65E/593/CDV
prEN 62769-6:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 6: FDI Technology Mapping

2018-07-23

65E/588/CDV
prEN 62769-1:2018
Field device integration (FDI) - Part 1: Overview

2018-07-23

65E/591/CDV
prEN 62769-4:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 4: FDI Packages

2018-07-23


prEN 50693
Method for quantitative eco design via life cycle assessment and environmental declarations through product category rules for EEE

2018-07-23


prEN 50600-1:2018
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 1: Allmänt
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 1: General concepts

2018-07-23


prEN 50600-2-2:2018
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 2-2: Elförsörjning
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power distribution

2018-07-23


prEN 50600-2-3:2018
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 2-3: Inomhusklimat
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control

2018-07-27
SS 428 08 34, utg 3:2013/T1:201X


Stickproppar och uttag för allmänbruk - Särskilda fordringar på stickproppar och uttag använda i Sverige
Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Particular requirements for plugs and socket-outlets used in Sweden

2018-07-30

47/2475/CDV

Semiconductor devices - Non-destructive recognition criteria of defects in silicon carbide homoepitaxial wafer for power devices - Part 2: Test method for defects using optical inspection

2018-07-30

55/1650/CDV
EN 60317-0-1:2014/prA1:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire

2018-07-30

86C/1515/CDV
prEN 62148-19:2018
Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 19: Photonic chip scale package

2018-07-30

JTC1-SC25/2801/CDV

Information technology - Telecommunications bonding networks for buildings and other structures

2018-07-30

46F/414/CDV
prEN 61169-1-2:2018
Radio-frequency connectors - Part 1-2: Electrical test methods - insertion loss

2018-07-30

CIS/A/1256/CDV
EN 55016-1-4:2010/prA1:2018
Fragment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements

2018-07-30

55/1651/CDV
EN 60317-0-3:2008/prA2:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-3: General requirements - Enamelled round aluminium wire

2018-07-30

55/1649/CDV
prEN 60317-80:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 80: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120, with a bonding layer

2018-07-30


EN 50620:2017/prAA:2018
Kablar - Kablar för anslutning av elfordon
Electric cables - Charging cables for electric vehicles

2018-08-06

17A/1181/CDV
62271-108
High-voltage switchgear and controlgear - Part 108: High-voltage alternating current disconnecting circuit-breakers for rated voltages of 72,5 kV and above

2018-08-06

105/683/CDV
prEN 62282-2-100:2018
Fuel cell technologies - Part 2-100: Fuel cell modules - Safety

2018-08-06

88/675/CDV
prEN 61400-5:2018
Wind energy generation systems - Part 5: Wind turbine rotor blades

2018-08-06

29/989/CDV
prEN 60118-9:2018
Electroacoustics - Hearing aids - Part 9: Methods of measurement of the performance characteristics of bone conduction hearing aids

2018-08-06

51/1228/CDV
prEN 63093-4:2018
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 4: RM-cores

2018-08-06

51/1229/CDV
prEN 63093-14:2018
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 14: EFD-cores

2018-08-06

77B/792/CDV
prEN 61000-4-3:2018
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

2018-08-06

86C/1518/CDV
prEN 62343-1:2018
Dynamic modules - Part 1: Performance standards - General conditions

2018-08-06


prEN 50411-3-4
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-4: Fibre management systems, wall box for splice to patchcord connections, for category C and A

2018-08-13

121A/222/CDV
EN 60947-5-4:2003/prA1:2018
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-4: Control circuit devices and switching elements - Method of assessing the performance of low-energy contacts - Special tests

2018-08-13

29/991/CDV
prEN 60118-13:2018
Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Requirements and methods of measurement for electromagnetic immunity to mobile digital wireless devices

2018-08-13

121A/221/CDV
prEN 62026-1:2018
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 1: General rules

2018-08-13

110/978/CDV

3D display devices - Part 12-2: Measuring methods for stereoscopic displays using glasses - Motion blur

2018-08-13

100/3101/CDV

Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 5: Non-linear PCM bitstreams according to the DTS (Digital Theater System) format(s)

2018-08-21

59/683/CDV
prEN 63008:2018
Household and similar electrical appliances - Accessibility of control elements, doors, lids, drawers and handles

2018-08-21

45B/906(F)/CDV

Radiation protection instrumentation - Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation

2018-08-21

57/1989A/CDV
prEN 61968-5:2018
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 5: Distributed energy optimization

2018-08-21

64/2275(F)/CDV

Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects

2018-08-21

20/1807/CDV

Superconducting AC power cables and their accessories for rated voltages from 6 kV to 500 kV - Test methods and requirements

2018-08-21

10/1059/CDV
FprEN 63012:2018
Insulating liquids - Unused modified or blended esters and mixtures with esters for electrotechnical applications

2018-08-21

34/519/CDV
prEN 62386-104:2018
Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components

2018-08-27

CIS/F/737/CDV
EN 55014-1:2017/prA1:2018
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission

2018-08-27

69/597/CDV
prEN 63119-1:2018
Information exchange for Electric Vehicle charging roaming service - Part 1:General

2018-08-27

121A/223/CDV
prEN 60947-1:2018
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules

2018-08-27

55/1653/CDV
EN 60851-3:2009/prA2:2018
Winding wires - Test methods - Part 3: Mechanical properties

2018-08-27

35/1395/CDV
prEN 62281:2018
Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport

2018-08-27

CIS/F/738/CDV
EN 55014-2:2015/prA1:2018
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard

2018-08-27

9/2410/CDV

Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters for substation

2018-08-27

46F/417/CDV
prEN 61169-24:2018
Radio-frequency connectors - Part 24: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 Ohms cable networks (type F)

2018-08-27

45B/907/CDV

Radiation protection instrumentation - Bottle / can liquid X-ray computed tomography (CT) inspection systems

2018-08-27


prEN 50673:2018
Plug-in type bushings for 72,5 kV with 630 A and 1 250 A for electrical equipment

2018-08-27


EN 62368-1:2014/prAD:2018
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014, modified)

2018-09-03

107/335/CDV
prEN 62668-1:2018
Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components

2018-09-03

61B/611/CDV
prEN 60335-2-25:2018
IEC 60335-2-25/FRAG5 ED7: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25 (f5): Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens

2018-09-03

86/534/CDV
prEN 62129-3:2018
Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments - Part 3: Optical frequency meters using optical frequency comb

2018-09-03

66/674/CDV
prEN 61010-2-120:2018
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-120: Particular safety requirements for machinery aspects of equipment

2018-09-03

66/672/CDV
prEN 61010-2-033:2018
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters, for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage

2018-09-03

2/1913/CDV
prEN 60034-3:2018
Rotating electrical machines - Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines and for synchronous compensators

2018-09-03

46F/420/CDV
prEN 61169-64:2018
Radio Frequency Connectors - Part 64: Sectional specification for RF coaxial connectors with 0.8 mm inner diameter of outer conductor - characteristic impedance 50 ? (type-0.8)

2018-09-03

95/386/CDV
prEN 60255-26:2018
Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements

2018-09-03

CIS/F/739/CDV
EN 55014-1:2017/prA1:2018
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission

2018-09-03

86C/1528/CDV
prEN 61280-4-1:2018
Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cable plant - Multimode attenuation measurement

2018-09-03

91/1513/CDV
EN 60068-2-69:2017/prA1:2018
Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method

2018-09-03

47A/1050/CDV
prEN 62228-3:2018
Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 3: CAN transceivers

2018-09-03

CIS/F/740/CDV
EN 55014-2:2015/prA1:2018
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard

2018-09-03

61B/612/CDV
EN 60335-2-90:2015/prA1:2018
Household and similar appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens

2018-09-03

65B/1117/CDV
prEN 63144:2018
Industrial Process Control Devices -Thermographic Imagers - Metrological Characterization and Calibration of Thermographic Imagers Metrological Characterization and Calibration of Thermographic Imagers

2018-09-03

105/688/CDV
prEN 62282-8-101:2018
Fuel cell technologies - Part 8-101: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for solid oxide single cell and stack performance including reversible operation IEC 62282-8-201: Fuel cell technologies - Part 8-201: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Power-to-p

2018-09-03

66/673/CDV
prEN 61010-2-032:2018
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement

2018-09-03


HD 60364-7-708:2017/FprAA
Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan parks, camping parks and similar locations

2018-09-10

CIS/I/584/CDV
EN 55032:2015/prA1:2018
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements - Fragment 1

2018-09-10

61B/615/CDV
prEN IEC 60335-2-25:2018
IEC 60335-2-25/FRAG5 ED7: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25 (f6): Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens

2018-09-10

15/839/CDV
EN 60674-2:2017/prA1:2018
Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test

2018-09-10

121A/226/CDV
EN 62026-2:2013/prA1:2018
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)

2018-09-10

62C/724/CDV
prEN IEC 60580:2018
Medical electrical equipment - Dose area product meters

2018-09-10

47/2488/CDV
prEN IEC 60749-20-1:2018
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20-1: Handling, packing, labelling and shipping of surface-mount devices sensitive to the combined effect of moisture and soldering heat

2018-09-10

61B/616/CDV
EN 60335-2-90:2015/prA1:201X
IEC 60335-2-90/AMD1/FRAG5 ED4: Amendment 1 (f5) - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens

2018-09-10

61B/614/CDV

IEC 60335-2-110/AMD1/FRAG2 ED1: Amendment 1 (f2): Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-110: Particular requirements for commercial microwave appliances with insertion or contacting applicators

2018-09-10

61B/618/CDV
EN 60335-2-90:2015/prA1:2018
IEC 60335-2-90/AMD1/FRAG1 ED4: Amendment 1 (f1) - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens

2018-09-10

111/484/CDV
prEN IEC 62959:2018
Environmental Conscious Design (ECD) - Principles, requirements and guidance

2018-09-10

15/840/CDV
prEN IEC 60674-3-2:2018
Specification for plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 2: Requirements for balanced biaxially oriented polyethylene terephthalate (PET) films used for electrical insulation

2018-09-10

119/224/CDV

Printed electronics - Part 204: Materials - Insulator ink

2018-09-10

CIS/I/585/CDV
EN 55032:2015/prA1:2018
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements - Fragment 2

2018-09-10

61B/617/CDV
EN 60335-2-90:2015/prA1:2018
IEC 60335-2-90/AMD1/FRAG4 ED4: Amendment 1 (f4) - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens

2018-09-10

61B/613/CDV

IEC 60335-2-110/AMD1/FRAG1 ED1: Amendment 1 (f1): Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-110: Particular requirements for commercial microwave appliances with insertion or contacting applicators

2018-09-10

CIS/I/586/CDV
EN 55032:2015/prA1:2018
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements - Fragment 3

2018-09-10

100/3107/CDV
prEN IEC 63034:2018
Microspeakers

2018-09-10

61B/619/CDV
EN 60335-2-90:2015/prA1:2018
IEC 60335-2-90/AMD1/FRAG3 ED4: Amendment 1 (f3) - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens

2018-09-10

82/1434/CDV
EN 62790:2015/prA1:2018
Junction boxes for photovoltaic modules - Safety requirements and tests

2018-09-10

97/192/CDV
prEN IEC 61820-1:2018
Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles

2018-09-11


EN 62841-2-1:2018/prAB
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-1: Particular requirements for hand-held drills and impact drills

2018-09-17

26/653/CDV
FprEN 60974-1:2016/prA1:2018
Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources

2018-09-18

27/1067/CDV
prEN IEC 63078:2018
Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for induction through-heating installations

2018-09-18

59C/227/CDV
prEN IEC 60675-2:2018
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 2: Additional provisions for the measurement of the radiation factor

2018-09-18

72/1137/CDV
prEN IEC 60730-2-11:2018
Automatic electrical controls - Part 2-11: Particular requirements for energy regulators

2018-09-18

72/1139/CDV
EN 60730-1:2016/prA2:2018
Automatic electrical controls - Part 1: General requirements

2018-09-18

48B/2659/CDV
prEN IEC 61076-8-100:2018
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 8-100: Power connectors – Detail specification for 2P or 3P power plus 2P signal shielded and sealed connectors with plastic housing for rated current of 20 A

2018-09-18

48B/2657/CDV
prEN IEC 63078-8-102:2018
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 8-102: Power connectors – Detail specification for 2P or 3P power plus 2P signal shielded and sealed connectors with plastic housing for rated current of 150 A

2018-09-18

48B/2658/CDV
prEN IEC 61076-8-101:2018
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 8-101: Power connectors – Detail specification for 2P or 3P power plus 2P signal shielded and sealed connectors with plastic housing for rated current of 40 A

2018-09-18

106/457/CDV
prEN IEC 62209-3:2018
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 3: Vector probe systems (Frequency range of 100 MHz to 6 GHz)

2018-09-18

59C/228/CDV
prEN IEC 60675-3:2018
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 3: Additional provisions for the measurement of the radiation efficiency

2018-09-18

69/609/CDV
prEN IEC 61851-23-2:2018
Electric vehicle conductive charging system - Part 23-2: DC EV supply equipment where protection relies on electrical separation

2018-09-18

64/2281/CDV
prHD 60364-7-710:2018
Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations

2018-09-18

72/1138/CDV
EN 60730-2-6:2016/prA1:2018
Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements

 

Kommentera direkt!

Remisser från IEC (CDV-dokument) kan du läsa och kommentera direkt på webben. Du behöver dock registrera dig (eller använda ditt IEC-lösenord).

Kommenteringsverktyget hittar du på
http://www.iec.ch/comment/

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.