Standarder på remiss

Denna lista innehåller förslag till internationell och europeisk standard som är ute för röstning och kommentering och som med stor sannolikhet senare även kommer att bli svensk standard. Listan innehåller även, i förekommande fall, förslag utan internationell eller europeisk bakgrund. Uppgifterna hämtas från SEKs databas.

Remisser (CDV) finns publikt tillgängliga under sin remisstid. Då kan de kostnadsfritt läsas på www.iec.ch/comment efter registrering för Public Commenting alternativt beställas från SEK Svensk Elstandard per mejl, se nedan. Är remisstiden utgången betyder det att förslaget inte längre är publikt tillgängligt, utan endast tillgängliga för dem som är aktiva inom standardiseringen för detta område och registrerade ledamöter i bl a SEKs Tekniska kommittéer och/eller i IECs arbetsgrupper.

Är du intresserad att aktivt delta i standardiseringen, se hur du går tillväga här.

Förslagen kan beställas kostnadsfritt från SEK på remisser@elstandard.se. Antalet kostnadsfria remisser är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre remisser och för utskick av pappersexemplar tas en avgift om 300 kr/remiss ut. Svar på remiss skickas till remisser@elstandard.se.

Ladda ner denna lista som excel-fil.

2019-07-22

46/726/DTS

Metallic communication cable test methods - Part 4-1: Electromagnetic compatibility (EMC) - Introduction to electromagnetic screening measurements

2019-07-22

65C/960/CDV
EN 61784-3-12:2010/prA1:2019
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-12: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 12

2019-07-22

SyCSmartCities/87/CDV

Smart Cities - City Service Continuity against disasters - the role of the electrical supply

2019-07-22

55/1760/CDV
prEN IEC 60317-18:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 18: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120

2019-07-22

55/1762/CDV
prEN IEC 60317-60-1:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 60-1: Polyester glass-fibre wound fused, unvarnished, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 155

2019-07-22

47E/654/CDV
prEN IEC 60747-17:2019
Semiconductor devices - Part 17: Magnetic and capacitive coupler for basic and reinforced isolation

2019-07-22

55/1764/CDV
prEN IEC 60317-62:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 62: Polyester glass fibre wound, minimum class 200 resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200

2019-07-22

55/1769/CDV
prEN IEC 60317-82:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 82: Polyesterimide enamelled rectangular copper wire, class 200

2019-07-22

55/1765/CDV
prEN IEC 60317-70-1:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 70-1: Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused, bare or enamelled round copper wire, temperature index 155

2019-07-22

55/1758/CDV
prEN IEC 60317-12:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 12: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 120

2019-07-22

55/1761/CDV
prEN IEC 60317-25:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 25: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round aluminium wire, class 200

2019-07-22

55/1763/CDV
prEN IEC 60317-60-2:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 60-2: Polyester glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 155

2019-07-22

65E/654/CDV
prEN IEC 62714-4:2019
Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation Markup Language - Part 4: Logic

2019-07-22

55/1766/CDV
prEN IEC 60317-70-2:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 70-2: Polyester glass-fibre wound resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 155

2019-07-22

47E/652/CDV

Semiconductor devices - Part 5-10: Optoelectronic devices - Light emitting diodes - Test method of the internal quantum efficiency based on the room-temperature reference point

2019-07-22

47E/653/CDV

Semiconductor devices - Part 5-11: Optoelectronic devices - Light emitting diodes - Test method of radiative and nonradiative currents of light emitting diodes

2019-07-22

55/1759/CDV
prEN IEC 60317-17:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 17: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 105

2019-07-22


prEN 50600-4-6:2019
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-6: Energy Reuse Factor

2019-07-22


prEN 50600-4-7:2019
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-7: Cooling Efficiency Ratio (CER)

2019-07-26
SS 447 06 60-7, utg 2:201X


Larmsystem - System och utrustning för larmöverföring - Del 7: Tillämpningsanvisningar
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 7: Application guidelines

2019-07-30

62A/1329/CDV
EN 60601-1-12:2015/prA1:2019
Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services environment

2019-07-30

59F/376/CDV
prEN IEC 62885-7:2019
Surface cleaning appliances - Part 7: Dry-cleaning robots for household use - Methods of measuring performance

2019-07-30

62A/1320/CDV
EN 60601-1:2006/prA2:2019
Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

2019-07-30

62A/1326/CDV
EN 60601-1-9:2008/prA2:2019
Medical electrical equipment - Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design

2019-07-30

62A/1328/CDV
EN 60601-1-11:2015/prA1:2019
Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

2019-07-30

57/2089(F)/CDV
prEN IEC 61970-301:2019
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base

2019-07-30

62A/1324/CDV
EN 60601-1-6:2010/prA2:2019
Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability

2019-07-30

47/2562/CDV
prEN IEC 60749-30:2019
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to reliability testing

2019-07-30

55/1768/CDV
EN 60317-72:2017/prA1:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 72: Polyester glass-fibre wound fused, silicone resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 200

2019-07-30

62A/1321/CDV
EN 60601-1-2:2015/prA1:2019
Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests

2019-07-30

62A/1327/CDV
EN 60601-1-10:2008/prA2:2019
Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers

2019-07-30

47/2563/CDV
prEN IEC 60749-20:2019
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering heat

2019-07-30

55/1767/CDV
EN 60317-71:2017/prA1:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 71: Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused or resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 180

2019-07-30

62D/1690/CDV

Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type

2019-07-30

62A/1325/CDV
EN 60601-1-8:2007/prA2:2019
Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems

2019-07-30


EN 50604-1:2016/prAA:2019
Secondary lithium batteries for light EV (electric vehicle) applications - Part 1: General safety requirements and test method

2019-08-05

47E/655/CDV
prEN IEC 60747-5-5:2019
Semiconductor devices - Discrete devices - Part 5-5: Optoelectronic devices - Photocouplers

2019-08-05

119/267/CDV

Printed electronics - Part 202-7: Printed films - Measurement of peel strength for printed layer on flexible substrate by 90° peel method

2019-08-05

20/1869/CDV

Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 4-1: Cables for DC charging according to mode 4 of IEC 61851-1

2019-08-05

55/1771/CDV
prEN IEC 60317-61:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 61: Polyester glass fibre wound, minimum class 180, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180

2019-08-05

18A/419/CDV

Electrical installations in ships - Part 354: Single- and three-core power cables with extruded solid insulation for rated voltages 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)

2019-08-05

18A/420/CDV

Electrical installations in ships - Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications

2019-08-05

20/1868/CDV

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) - Test methods and requirements

2019-08-05

86C/1587/CDV
prEN IEC 61757-1-1:2019
Fibre optic sensors - Part 1-1: Strain measurement - Strain sensors based on fibre Bragg gratings

2019-08-12

116/409/CDV
prEN IEC 62841-4-4:2019
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-4: Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge trimmers, grass trimmers, brush cutters and brush saws

2019-08-12

62D/1693/DTS

Non-invasive sphygmomanometers - Part 5: Requirements for the repeatability and reproducibility of NIBP simulators for testing

2019-08-12

9/2504/CDV
prEN IEC 62973-2:2019
Railway applications - Batteries for auxiliary power supply systems - Part 2: Nickel Cadmium (NiCd) batteries

2019-08-12

34D/1477/CDV
EN 60598-1:2015/prA2:2019
Luminaires - Part 1: General requirements and tests

2019-08-12

113/476/DTS

Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 4-1: Luminescent nanomaterials - Blank detail specification

2019-08-12

86C/1590/CDV
prEN IEC 62148-6:2019
Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 6: ATM-PON transceivers

2019-08-12


EN 50401:2017/prA1
Produktstandard för fastställande av radiobasstationers överensstämmelse med gränsvärden avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (110 MHz - 100 GHz), när de tas i drift
Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service

2019-08-12


prEN 50377-14-1
Anslutningsdon för fiberoptik - Specifikationer - Del 14-1: Sladdar med singelmodfiber IEC 60793-2-50 kategori B1 och B6 för miljökategori C enligt EN 61753-1
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 14-1: Simplex and duplex cords made from simplex plugs with cylindrical ferrules, using EN 60793-2-50 single-mode B1 or B6 fibre for Category C according to EN 61753-1

2019-08-14


prEN IEC
Radiation protection instrumentation - Alarming personal radiation devices (PRDs) for the detection of illicit trafficking of radioactive material

2019-08-14


prEN IEC 62327
Radiation protection instrumentation - Hand-held instruments for the detection and identification of radionuclides and for the estimation of ambient dose equivalent rate from photon radiation

2019-08-14


prEN IEC 61225
Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Requirements for static uninterruptible DC and AC power supply systems

2019-08-14


EN 50131-1:2006/prA3:2019
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 1: Systemfordringar
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements

2019-08-14


prENIEC 62841-4-4:2019/prAA:2019
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-4: Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge trimmers, grass trimmers, brush cutters and brush saws

2019-08-19

55/1775/CDV
prEN IEC 60317-0-6:2019
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-6: General requirements - Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire

2019-08-19

21/1004/CDV
prEN 62485-6:2019
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 6: Safe operation of lithium-ion batteries in traction applications

2019-08-19

90/435/CDV
prEN 61788-26:2019
Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors

2019-08-19

100/3242/CDV
prEN 63181-2:2019
LCD multi-screen display terminals - Part 2: Measuring methods

2019-08-19

86B/4207/CDV
prEN 61977:2019
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic filters - Generic specification

2019-08-19

110/1097/CDV

Laser display devices - Part 5-6: Measuring methods for optical performance of screens

2019-08-19

113/477/DTS

Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 5-3: Thin-film organic/nano electronic devices - Measurements of charge carrier concentration

2019-08-19

21/1005/CDV
prEN 62485-5:2019
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium-ion batteries

2019-08-19

47/2570/CDV

Semiconductor devices - Bias-temperature stability test for metal-oxide, semiconductor, field-effect transistors (MOSFET) - Part 1: Fast BTI Test for MOSFET

2019-08-19

23B/1281/CDV
prEN 63180:2019
Methodology for determining the functionality of detectors - Part 1: Passive infra-red detectors for presence and motion detection

2019-08-19

86B/4206/CDV
prEN 61753-061-2:2019
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 061-2: Single-mode fibre optic pigtailed style polarization independent isolators for category C – Controlled environments

2019-08-19

77A/1028/CDV
EN IEC 61000-3-2:2019/prA1 frag1
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current = 16 A per phase)

2019-08-19

48D/700/CDV
prEN IEC 62610-6:2019
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Thermal management for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 Series - Part 6: Air recirculation and bypass of indoor cabinets

2019-08-19


EN 50083-2:2012/prA2
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 2: EMC-fordringar på utrustning
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment

2019-08-19


FprEN IEC 60215:201X/prAA
Safety requirements for radio transmitting equipment - General requirements and terminology

2019-08-26

86B/4210/CDV
EN IEC 61300-2-4:2019/prA1:2019
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-4: Tests - Fibre or cable retention

2019-08-26

JTC1-SC41/99/CDV

Information technology - Underwater Acoustic Sensor Network (UWASN) - Network management system overview and requirements

2019-08-26

JTC1-SC41/98/CDV

Internet of Things (IoT) - Interoperability for IoT Systems - Part 2: Transport interoperability

2019-08-26

62D/1696/CDV

Medical electrical equipment - Part 2-69: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment

2019-08-26

JTC1-SC41/100/CDV

Information technology - Underwater Acoustic Sensor Network (UWASN) - Application Profiles

2019-08-26

61C/798/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-118: Particular requirements for professional ice-cream makers

2019-08-26

86C/1596/CDV
prEN IEC 62149-11:2019
Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 11: Multiple channel transmitter/receiver chip scale package with multimode fibre interface

2019-08-26


prEN IEC 60335-2-40
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-40: Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsaggregat och luftavfuktare
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

2019-08-26


EN 60335-2-61:2003/FprAA:2019
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters

2019-09-02

91/1578/CDV

Printed boards design, manufacture and assembly - Vocabulary - Part 1: Common usage in printed board and electronic assembly technologies

2019-09-02

87/717/CDV
prEN IEC 63045:2019
Ultrasonics - Non-focusing and weakly focusing pressure pulse sources - Characteristics of fields

2019-09-02

CIS/F/769/CDV
EN 55014-1:2017/prA1 {frag 5}
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission

2019-09-02

21A/700/CDV
prEN IEC 63115-2:2019
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride rechargeable cells and modules for use in industrial applications - Part 2: Safety

2019-09-02

78/1264/CDV
prEN IEC 61472-2:2019
Live working - Minimum approach distances - Part 2: A method of determination for AC system 1,0 to 72,5 kV

2019-09-02

91/1579/CDV
prEN IEC 61189-5-504:2019
Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies - Part 5-504: General test methods for materials and assemblies - Process ionic contamination testing (PICT)

2019-09-02

78/1263/CDV
prEN IEC 63247-1:2019
Live working - Part 1: Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots

2019-09-02

CIS/F/767/CDV

Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission

2019-09-02

46A/1383/CDV

Coaxial communication cables - Part 1-119: Electrical test methods - RF power rating

2019-09-02

CIS/F/768/CDV
EN 55014-1:2017/prA1{frag4}
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission

2019-09-02

CIS/F/770/CDV
EN 55014-2:2015/prA1 {fragm 3}
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard

2019-09-02


FprEN 60335-2-36:2017/prA11:2019
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements

2019-09-09

86B/4212/CDV
prEN IEC 61300-3-55:2019
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-55:Examinations and measurements - Polarisation extinction ratio and keying accuracy of polarisation maintaining, passive, optical components

2019-09-09

45A/1276/CDV

Nuclear facilities - Equipment important to safety - Seismic qualification

2019-09-09

112/448/CDV
prEN IEC 61857-33:2019
Elektriska isolersystem (EIS) - Procedurer för termisk utvärdering - Del 33: Flerfaktors-utvärdering med ökade faktorer under under förhöjd temperatur
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Multifactor evaluation with increased factors at elevated temperature

2019-09-09

57/2095/CDV
prEN IEC 62488-3:2019
Power line communication systems for power utility applications - Part 3: Digital Power Line Carrier (DPLC) terminals and hybrid ADPLC terminals

2019-09-09

2/1960/CDV
prEN IEC 60034-5:2019
Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification

2019-09-09

46A/1385/CDV

Coaxial communication cables - Part 6-2: Detail specification for 75-4 type CATV drop cables

2019-09-09

47/2575/CDV
prEN IEC 60749-15:2019
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 15: Resistance to soldering temperature for through-hole mounted devices

2019-09-09

46A/1387/CDV

Coaxial communication cables - Part 6-4: Detail specification for 75-7 type CATV drop cables

2019-09-09

49/1305/CDV
prEN IEC 63155:2019
Guidelines for the measurement method of power durability for surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) devices in radio frequency (RF) applications

2019-09-09

46A/1386/CDV

Coaxial communication cables - Part 6-3: Detail specification for type 75-5 CATV drop cables

2019-09-09


prEN 50131-2-4:2019
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-4: Requirements for combined passive infrared and microwave detectors

2019-09-16

113/492/DTS

Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 2-4: Carbon nanotube materials - Test methods for determination of resistance of individual carbon nanotubes

2019-09-16

113/491/DTS

Nanomanufacturing - Key control characteristics – Part 4-8: Nano-enabled electrical energy storage - Determination of water content in electrode nanomaterials, Karl Fischer method

2019-09-16

113/495/DTS

Nanomanufacturing – Key control characteristics – Part 6-14: Graphene powder – Defect level: Raman spectroscopy

2019-09-16

SyCAAL/152/DTS

Active Assisted Living (AAL) use cases

2019-09-16

113/493/DTS

Nanomanufacturing - Key Control Characteristics - Part 8-1: Nano-enabled metal-oxide interfacial devices - Test method for defect states by thermally stimulated current

2019-09-16

86A/1943/CDV
prEN IEC 60793-2-40:2019
Optical fibres - Part 2-40: Product specifications - Sectional specification for category A4 multimode fibres

2019-09-16

113/496/DTS

Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 6-3: Graphene-Characterization of CVD graphene domains

2019-09-16

62C/740/CDV
prEN IEC 63073-1:2019
Dedicated radionuclide imaging devices - Characteristics and test conditions - Part 1: Cardiac SPECT

2019-09-16

119/272/CDV

Printed electronics - Part 202-4: Materials - Conductive ink - Measurement methods for properties of stretchable printed layers(conductive and insulating)

2019-09-16


EN 50310:2016/prA1:2019
Fastighetsnät för informationsöverföring - Potentialutjämning
Telecommunications bonding networks for buildings and other structures

 

Kommentera direkt!

Remisser från IEC (CDV-dokument) kan du läsa och kommentera direkt på webben. Du behöver dock registrera dig (eller använda ditt IEC-lösenord).

Kommenteringsverktyget hittar du på
http://www.iec.ch/comment/

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.