Standarder från SEK TK 106

SS-EN 50357, utg 1:2002  |    |  EN 50357:2001
Återgivning  |  Upphävd
Bestämning av exponering för elektromagnetiska fält från utrustning för artikelövervakning (EAS), identifiering (RFID) och liknande
Evaluation of human exposure to electromagnetic fields from devices used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
Läs mer
 

SS-EN 50360, utg 1:2001  |    |  EN 50360:2001
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av mobiltelefoners överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (300 MHz - 3GHz)
Product standard to demonstrate the compliance of mobile telephones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50361, utg 1:2001  |    |  EN 50361:2001
Återgivning  |  Upphävd
Mätning av specifik absorptionshastighet (SAR) avseende exponering för elektro-magnetiska fält från mobiltelefoner (300 MHz - 3 GHz)
Basic standard for the measurement of Specified Absorption Rate related to human exposure to electromagnetic fields from mobile phones (300 MHz - 3 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50364, utg 1:2002  |    |  EN 50364:2001
Återgivning  |  Upphävd
Begränsning av exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz - 10 GHz från utrustning för artikelövervakning (EAS), identifiering (RFID) och liknande
Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 10 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
Läs mer
 

  |    |  EN 59005:1998
  |  
Considerations for evaluation of human exposure to Electromagnetic Fields (EMFs) from Mobile Telecommunication Equipment (MTE) in the frequency range 30MHz - 6GHz
Läs mer
 

SS-EN 50371, utg 1:2002  |    |  EN 50371:2002
Återgivning  |  Upphävd
Generell standard för fastställande av elektroniska och elektriska lågeffektapparaters överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (10 MHz - 300 GHz) - Allmänheten
Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz - 300 GHz) - General public
Läs mer
 

SS-EN 50384, utg 1:2002  |    |  EN 50384:2002
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av radiobasstationers och fasta trådlösa terminalers överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende exponering för elektromagnetiska fält (110 MHz - 40 GHz) - Yrkesmässig exponering
Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic field
Läs mer
 

SS-EN 50383, utg 1:2002  |    |  EN 50383:2002
Återgivning  |  Upphävd
Mätning och beräkning av elektromagnetisk fältstyrka och specifik absorptionshastighet (SAR) avseende exponering för elektromagnetiska fält från radiobasstationer och fasta trådlösa terminaler (110 MHz - 40 GHz)
Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz - 40 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50385, utg 1:2002  |    |  EN 50385:2002
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av radiobasstationers och fasta trådlösa terminalers överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende exponering för elektromagnetiska fält (110 MHz - 40 GHz) - Allmänheten
Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic field
Läs mer
 

SS-EN 50392, utg 1:2004  |    |  EN 50392:2004
Återgivning  |  Upphävd
Generell standard för fastställande av elektroniska och elektriska apparaters överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)
Generic standard to demonstrate the compliance of electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
Läs mer
 

SS 447 06 10, utg 1:2003  |    |  
  |  Upphävd
Standard för fastställande av överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idriftsättande av basstationer för mobiltelefoni (GSM och UMTS)
Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to general public human exposure to radio frequency electr
Läs mer
 

SS-EN 50401, utg 1:2006  |    |  EN 50401:2006
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotransmissionsutrustning (110 MHz - 40 GHz) i
Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
Läs mer
 

SS-EN 50400, utg 1:2006  |    |  EN 50400:2006
Återgivning  |  Publicerad
Metodstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotransmissionsutrustning (110 MHz - 40 GHz) i trådlösa telekommunikationsnätverk
Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
Läs mer
 

SS-EN 62226-2-1, utg 1:2005  |  IEC 62226-2-1:2004  |  EN 62226-2-1:2005
Återgivning  |  Publicerad
Exponering för elektriska eller magnetiska fält inom det låga och intermediära frekvensområdet - Beräkning av strömtäthet och inre elektriska fält inducerade i människokroppen - Del 2-1: Exponering för magnetiska fält - 2D-modeller
Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 2-1: Exposure to magnetic fields - 2D models
Läs mer
 

SS-EN 62226-1, utg 1:2005  |  IEC 62226-1:2004  |  EN 62226-1:2005
Återgivning  |  Publicerad
Exponering för elektriska eller magnetiska fält inom det låga och intermediära frekvensområdet - Beräkning av strömtäthet och inre elektriska fält inducerade i människokroppen - Del 1: Allmänt
Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 1: General
Läs mer
 

SS-EN 62209-1, utg 1:2006  |  IEC 62209-1:2005  |  EN 62209-1:2006
Återgivning  |  Upphävd
Exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från handhållen och kroppsburen trådlös kommunikationsutrustning - Kroppsmodeller, instrumentering, och metoder - Del 1: Bestämning av specifik absorptionshastighet (SAR) för handhållna apparater som används nära örat (frekvensområde 300 MHz till 3 GHz)
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 1: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for hand-held devices used in close proximity to the ear (frequency range of 300 MHz to 3 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50413, utg 1:2009  |    |  EN 50413:2008
Återgivning  |  Publicerad
Standard för mätning och beräkning av exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)
Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50421, utg 1:2006  |    |  EN 50421:2006
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av fristående rundradiosändares överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (30 MHz - 40 GHz)
Product standard to demonstrate the compliance of stand alone broadcast transmitters with the reference levels or the basic restrictions related to public human exposure to radio frequency electromagnetic fields (30 MHz - 40 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50420, utg 1:2006  |    |  EN 50420:2006
Återgivning  |  Publicerad
Bestämning av exponering för elektromagnetiska fält från fristående rundradiosändare (30 MHz - 40 GHz)
Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic fields from a stand alone broadcast transmitter (30 MHz - 40 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 62311, utg 1:2008  |  IEC 62311:2007  |  EN 62311:2008
Återgivning  |  Publicerad
Bestämning av elektroniska och elektriska apparaters överensstämmelse med begränsningar avseende exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)
Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
Läs mer
 

  |    |  CLC/TR 50442:2005
  |  
Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields
Läs mer
 

SS-EN 62233, utg 1:2008  |  IEC 62233:2005  |  EN 62233:2008
Återgivning  |  Publicerad
Hushållsapparater och liknande bruksföremål - Mätning av elektromagnetiska fält med avseende på exponering
Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
Läs mer
 

SS 447 06 10-1, utg 1:2005  |    |  
  |  Upphävd
Standard för mätning av allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från basstationer för mobiltelefoni (GSM och UMTS)
Standard for the measurements of exposure for to radio frequency electromagnetic fields of base stations for mobile telephony (GSM and UMTS)
Läs mer
 

SS-EN 62226-3-1, utg 1:2007  |  IEC 62226-3-1:2007  |  EN 62226-3-1:2007
Återgivning  |  Publicerad
Exponering för elektriska eller magnetiska fält inom det låga och intermediära frekvensområdet - Beräkning av strömtäthet och inre elektriska fält inducerade i människokroppen - Del 3-1: Exponering för elektriska fält - Analytiska modeller och numeriska 2D-modeller
Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 3-1: Exposure to electric fields - Analytical and 2D numerical models
Läs mer
 

  |    |  EN 62311:2008/prAA:200X
  |  
Generic product standard to demonstrate the compliance of electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0Hz - 300GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50476, utg 1:2008  |    |  EN 50476:2008
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av rundradiostationers överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (3 MHz - 30 MHz)
Product standard to demonstrate the compliance of broadcast station transmitters with the reference levels and the basic restrictions related to public exposure to radio frequency electromagnetic fields (3 MHz - 30 MHz)
Läs mer
 

  |    |  EN 50477:200X
  |  
Product standard to demonstrate the compliance of broadcast station transmitters with the reference levels and the basic restrictions related to public and occupational exposure to radio frequency electromagnetic fields (3 MHz - 30 MHz) when put into serv
Läs mer
 

SS-EN 50475, utg 1:2008  |    |  EN 50475:2008
Återgivning  |  Publicerad
Standard för beräkning och mätning av exponering för elektromagnetiska fält från rundradiostationer (3 MHz - 30 MHz)
Basic standard for the calculation and the measurement of human exposure to electromagnetic fields from broadcasting service transmitters in the HF bands (3 MHz - 30 MHz)
Läs mer
 

SS-EN 62369-1, utg 1:2009  |  IEC 62369-1:2008  |  EN 62369-1:2009
Återgivning  |  Publicerad
Bestämning av exponering för elektromagnetiska fält från kortdistansradiosändare (SRD) i frekvensområdet 0 GHz - 300 GHz - Del 1: Fält från utrustning för artikelövervakning (EAS), identifiering (RFID) och liknande system
Evaluation of human exposure to electromagnetic fields from short range devices (SRDs) in various applications over the frequency range 0 GHz to 300 GHz - Part 1: Fields produced by devices used for electronic article surveillance, radio frequency identification and similar systems
Läs mer
 

SS-EN 50492, utg 1:2008  |    |  EN 50492:2008
Återgivning  |  Publicerad
Standard för mätning på plats av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält från basstationer för mobiltelefoni
Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations
Läs mer
 

SS-EN 50499, utg 1:2009  |    |  EN 50499:2008
Återgivning  |  Publicerad
Tillvägagångssätt för bedömning av arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält
Procedure for the assessment of the exposure of workers to electromagnetic fields
Läs mer
 

SS-EN 50360, utg 1:2001/C1:2006  |    |  EN 50360:2001/C1:2006
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av mobiltelefoners överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (300 MHz - 3GHz)
Product standard to demonstrate the compliance of mobile telephones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50496, utg 1:2008  |    |  EN 50496:2008
Återgivning  |  Publicerad
Bestämning av arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält i en rundradiostation, jämte riskbedömning
Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site
Läs mer
 

SS-EN 50519, utg 1:2010  |    |  EN 50519:2010
Återgivning  |  Publicerad
Bedömning av arbetstagares exponering för elektriska och magnetiska fält från utrustning för induktionsvärmning
Assessment of workers' exposure to electric and magnetic fields of industrial induction heating equipment
Läs mer
 

SS-EN 62110, utg 1:2010  |  IEC 62110:2009  |  EN 62110:2009
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska och magnetiska fält från växelströmsnät - Mätning med avseende på allmänhetens exponering
Electric and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure
Läs mer
 

SS-EN 62479, utg 1:2010  |  IEC 62479:2010  |  EN 62479:2010
Återgivning  |  Publicerad
Bedömning av elektrisk och elektronisk lågeffektutrustnings överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (10 MHz till 300 GHz)
Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
Läs mer
 

  |    |  EN 62479:2010/FprAA:201X
  |  
Assessment of the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz - 300 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 62209-2, utg 1:2010  |  IEC 62209-2:2010  |  EN 62209-2:2010
Återgivning  |  Publicerad
Exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från handhållen och kroppsburen trådlös kommunikationsutrustning - Kroppsmodeller, instrumentering, och metoder - Del 2: Bestämning av specifik absorptionshastighet (SAR) för apparater som används nära kroppen (frekvensområde 30 MHz till 6 GHz)
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50527-1, utg 1:2010  |    |  EN 50527-1:2010
Återgivning  |  Upphävd
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 1: Allmänt
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 1: General
Läs mer
 

SS-EN 50364, utg 2:2010  |    |  EN 50364:2010
Återgivning  |  Publicerad
Begränsning av exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz - 300 GHz från utrustning för artikelövervakning (EAS), identifiering (RFID) och liknande
Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
Läs mer
 

  |  IEC/TR 62630:200X  |  
  |  
Guidance for evaluating exposure from multiple EM sources
Läs mer
 

  |  IEC 62577:2009  |  
  |  
Evaluation of human exposure to electromagnetic fields from a stand-alone broadcast transmitter (30 MHz - 40 GHz)
Läs mer
 

  |    |  EN 50519:200X/A:200X
  |  
Bedömning av arbetstagarnas exponering för elektriska och magnetiska fält från industriella induktionsvärmare.
Assessment of workers' exposure to electric and magnetic fields of industrial induction heating equipment
Läs mer
 

SS-EN 50383, utg 2:2010  |    |  EN 50383:2010
Återgivning  |  Publicerad
Mätning och beräkning av elektromagnetisk fältstyrka och specifik absorptionshastighet (SAR) avseende exponering för elektromagnetiska fält från radiobasstationer och fasta trådlösa terminaler (110 MHz - 40 GHz)
Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz - 40 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50554, utg 1:2011  |    |  EN 50554:2010
Återgivning  |  Publicerad
Bedömning på plats av en rundradiostation avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält
Basic standard for the in-situ assessment of a broadcast site related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields
Läs mer
 

  |  IEC/IEEE 62704-2:2017  |  FprEN 62704-2:201X
  |  
Determining the peak spatial-average specific absorption rate (SAR) in the human body from wireless communications devices, 30 MHz to 6 GHz - Part 2: Specific requirements for finite difference time domain (FDTD) modelling of exposure from vehicle mounted antennas
Läs mer
 

  |  IEC/TR 62669:2011  |  
  |  
Case studies supporting IEC 62232 - Determination of RF field strength and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure
Läs mer
 

SS-EN 50527-2-1, utg 1:2011  |    |  EN 50527-2-1:2011
Återgivning  |  Upphävd
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 2-1: Särskild bedömning beträffande arbetstagare med pacemaker
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-1: Specific assessment for workers with cardiac pacemakers
Läs mer
 

  |  IEC/IEEE 62704-1:2017  |  
  |  
Determining the peak spatial-average specific absorption rate (SAR) in the human body from wireless communications devices, 30 MHz - 6 GHz - Part 1: General requirements for using the finite difference time-domain (FDTD) method for SAR calculations
Läs mer
 

  |  IEC/IEEE 62704-3:2017  |  prEN 62704-3:201X
  |  
Determining the peak spatial-average specific absorption rate (SAR) in the human body from wireless communications devices, 30 MHz to 6 GHz - Part 3: Specific requirements for using the finite difference time domain (FDTD) method for SAR calculations of mobile phones
Läs mer
 

  |  IEC 6XXXX:201X  |  
  |  
Guidance for evaluating exposure from multiple electromagnetic sources: Specific Requirements for assessing the Specific Absorption Rate (SAR) from multiple transmitters used in close proximity to the human head
Läs mer
 

SS-EN 50400, utg 1:2006/A1:2013  |    |  EN 50400:2006/A1:2012
Återgivning  |  Publicerad
Metodstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotransmissionsutrustning (110 MHz - 40 GHz) i trådlösa telekommunikationsnätverk
Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
Läs mer
 

SS-EN 50401, utg 1:2006/A1:2012  |    |  EN 50401:2006/A1:2011
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotransmissionsutrustning (110 MHz - 40 GHz) i trådlösa telekommunikationsnätverk
Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
Läs mer
 

  |  IEC 62232:2011  |  
  |  
Determination of RF field strength and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure
Läs mer
 

  |  IEC 60554:201x  |  
  |  
Basic standard for the in-situ assessment of broadcast site related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields
Läs mer
 

  |  IEC 6xxxxx:201x  |  
  |  
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic field of workers bearing active implantable medical devices - Part 1: General
Läs mer
 

  |  IEC 6xxxxx:201x  |  
  |  
Assessment of the emission of electric and magnetic fields of industrial induction heating equipment related to the exposure of workers
Läs mer
 

  |  IEC/IEEE 62704-4:201X  |  
  |  
Recommended practise for determining the Peak Spatial Average Specific Absorption Rate (SAR) in the human body from wireless communications devices, 30 MHz - 6 GHz: General requirements for using the Finite-Element Method (FEM) for SAR calcutaions and specific requirements for modelling vehicle-mounted antennas and personal wireless devices
Läs mer
 

SS-EN 50360, utg 1:2001/A1:2012  |    |  EN 50360:2001/A1:2012
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av mobiltelefoners överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (300 MHz - 3GHz)
Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 62209-1, utg 2:2017  |  IEC 62209-1:2016  |  EN 62209-1:2016
Återgivning  |  Publicerad
Metod för mätning av specifik absorptionshastighet (SAR) avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från handhållen och kroppsburen trådlös kommunikationsutrustning - Del 1: Apparater som används nära örat (frekvensområde 300 MHz till 6 GHz)
Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Part 1: Devices used next to the ear (Frequency range of 300 MHz to 6 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50566, utg 1:2013  |    |  EN 50566:2013
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av handhållna och kroppsburna trådlösa kommunikationsenheters överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (30 MHz - 6 GHz)
Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50400, utg 1:2006/AC1:2012  |    |  EN 50400:2006/AC:2011
Återgivning  |  Publicerad
Metodstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotransmissionsutrustning (110 MHz - 40 GHz) i trådlösa telekommunikationsnätverk
Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
Läs mer
 

SS-EN 61786-1, utg 1:2014  |  IEC 61786-1:2013  |  EN 61786-1:2014
Återgivning  |  Publicerad
Mätning av magnetiska fält (AC och DC) och elektriska fält (AC) i området 1 Hz - 100 kHz med avseende på personers exponering - Del 1: Fordringar på mätinstrument
Measurement of DC magnetic fields, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - Part 1: Requirements for measuring instruments
Läs mer
 

SS-EN 50492, utg 1:2008/A1:2014  |    |  EN 50492:2008/A1:2014
Återgivning  |  Publicerad
Standard för mätning på plats av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält från basstationer för mobiltelefoni
Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations
Läs mer
 

  |  IEC 62764:201X  |  
  |  
Measurement procedures of field levels generated by electronic and electrical equipment in the automotive environment with respect to human exposure - Part 1 : Low frequency magnetic field
Läs mer
 

SS-EN 50413, utg 1:2009/A1:2014  |    |  EN 50413:2008/A1:2013
Återgivning  |  Publicerad
Standard för mätning och beräkning av exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)
Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50383, utg 2:2010/AC1:2013  |    |  EN 50383:2010/AC:2013
Återgivning  |  Publicerad
Mätning och beräkning av elektromagnetisk fältstyrka och specifik absorptionshastighet (SAR) avseende exponering för elektromagnetiska fält från radiobasstationer och fasta trådlösa terminaler (110 MHz - 40 GHz)
Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz - 40 GHz)
Läs mer
 

  |  IEC 62209-3:201X  |  FprEN IEC 62209-3:201X
  |  
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 3: Vector probe systems (Frequency range of 100 MHz to 6 GHz)
Läs mer
 

  |  IEC 61786-2:2014  |  
  |  
Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - Part 2: Basic standard for measurements
Läs mer
 

SS-EN 62110, utg 1:2010/AC1:2016  |  IEC 62110:2009/C1:2015  |  EN 62110:2009/AC:2015
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska och magnetiska fält från växelströmsnät - Mätning med avseende på allmänhetens exponering
Electric and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure
Läs mer
 

SS-EN 50527-1, utg 2:2017  |    |  EN 50527-1:2016
Återgivning  |  Publicerad
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 1: Allmänt
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 1: General
Läs mer
 

SS-EN 50527-2-1, utg 2:2017  |    |  EN 50527-2-1:2016
Återgivning  |  Publicerad
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 2-1: Särskild bedömning beträffande arbetstagare med pacemaker
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-1: Specific assessment for workers with cardiac pacemakers
Läs mer
 

SS-EN 62226-3-1, utg 1:2007/A1:2017  |  IEC 62226-3-1:2007/A1:2016  |  EN 62226-3-1:2007/A1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Exponering för elektriska eller magnetiska fält inom det låga och intermediära frekvensområdet - Beräkning av strömtäthet och inre elektriska fält inducerade i människokroppen - Del 3-1: Exponering för elektriska fält - Analytiska modeller och numeriska 2D-modeller
Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 3-1: Exposure to electric fields - Analytical and 2D numerical models
Läs mer
 

SS-EN 50647, utg 1:2017  |    |  EN 50647:2017
Återgivning  |  Publicerad
Bestämning av arbetstagares exponering för elektriska och magnetiska fält från utrustning och installationer för produktion, transmission och distribution av el
Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity
Läs mer
 

SS-EN 50663, utg 1:2017  |    |  EN 50663:2017
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för bedömning av elektrisk och elektronisk lågeffektutrustnings överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (10 MHz till 300 GHz)
Product standard for assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 62232, utg 1:2018  |  IEC 62232:2017  |  EN 62232:2017
Återgivning  |  Publicerad
Bestämning av radiofrekvent fältstyrka, effekttäthet och SAR i närheten av radiobasstationer i syfte att bedöma exponering för elektromagnetiska fält
Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure
Läs mer
 

  |  IEC/PAS 63083:2017  |  
  |  
Specific absorption rate (SAR) measurement procedure for long term evolution (LTE) devices
Läs mer
 

SS-EN 50665, utg 1:2017  |    |  EN 50665:2017
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för bedömning av elektrisk och elektronisk utrustning avseende begränsningar av exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)
Product standard for assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
Läs mer
 

SS-EN 50664, utg 1:2017  |    |  EN 50664:2017
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av överenstämmelse med gränsvärden för elektromagnetisk exponering (0 Hz - 300 GHz) för utrustning som endast är avsedd att användas av arbetstagare, på plats eller när de när de tas i drift
Product standard to demonstrate the compliance of equipment intended for use only by workers with limits on human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz), when put into service or in situ
Läs mer
 

  |    |  FprEN 50671:201X
  |  
Product standard for electromagnetic fields from household appliances, and similar electrical apparatus used by the public and workers, with regard to human exposure
Läs mer
 

  |  IEC 62226-3-1:2016  |  
  |  
Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 3-1: Exposure to electric fields - Analytical and 2D numerical m
Läs mer
 

SS-EN 50496, utg 2:2018  |    |  EN 50496:2018
Återgivning  |  Publicerad
Bestämning av arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält i en rundradiostation, jämte riskbedömning
Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site
Läs mer
 

SS-EN 50360, utg 2:2017  |    |  EN 50360:2017
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av trådlösa kommunikationsenheters överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och gränsvärdena för exponering avseende elektromagnetiska fält (300 MHz - 6 GHz), apparater som används intill örat
Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear
Läs mer
 

SS-EN 50385, utg 2:2017  |    |  EN 50385:2017
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av radiobasstationers överensstämmelse med gränsvärden avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (110 MHz - 100 GHz), när de släpps ut på marknaden
Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when placed on the market
Läs mer
 

SS-EN 50401, utg 2:2017  |    |  EN 50401:2017
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av radiobasstationers överensstämmelse med gränsvärden avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (110 MHz - 100 GHz), när de tas i drift
Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service
Läs mer
 

SS-EN 50566, utg 2:2017  |    |  EN 50566:2017
Återgivning  |  Publicerad
Produktstandard för fastställande av trådlösa kommunikationsenheters överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och gränsvärdena för exponering avseende elektromagnetiska fält (30 MHz - 6 GHz), handhållna och kroppsburna apparater som används nära kroppen
Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body
Läs mer
 

SS-EN 50364, utg 3:2018  |    |  EN 50364:2018
Återgivning  |  Publicerad
Begränsning av exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz - 300 GHz från utrustning för artikelövervakning (EAS), identifiering (RFID) och liknande
Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
Läs mer
 

SS-EN 50527-2-2, utg 1:2019  |    |  EN 50527-2-2:2018
Återgivning  |  Publicerad
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 2-2: Särskild bedömning för arbetstagare med implanterbar defibrillator (ICD)
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-2: Specific assessment for workers with cardioverter defibrillators (ICDs)
Läs mer
 

SEK Teknisk Rapport 50442, utg 1:201X  |    |  CLC/TR 50442:2018
Återgivning  |  Under bearbetning
Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields
Läs mer
 

  |  IEC/TR 63167:2018  |  
  |  
Assessment of contact current related to human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields
Läs mer
 

  |    |  FprEN 50499:201X
  |  
Tillvägagångssätt för bedömning av arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält
Procedure for the assessment of the exposure of workers to electromagnetic fields
Läs mer
 

  |  IEC/TR 63170:2018  |  
  |  
Measurement procedure for the evaluation of power density related to human exposure to radio frequency fields from wireless communication devices operating between 6 GHz and 100 GHz
Läs mer
 

  |  IEC 63184:201X  |  
  |  
Basic standard for the assessment of the human exposure to electric and magnetic fields from wireless power transfer systems - models, instrumentation, numerical methods and procedures (Frequency range of 1 kHz to 10 MHz)
Läs mer
 

  |    |  FprEN IEC 50413:201X
  |  
Standard för mätning och beräkning av exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)
Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
Läs mer
 

  |  IEC/IEEE 63195:201X  |  
  |  
Measurement procedure for the assessment of power density of human exposure to radio frequency fields from wireless devices operating in close proximity to the head and body - Frequency range of 6 GHz to 300 GHz
Läs mer
 

  |  IEC/IEEE 62704-5:201X  |  
  |  
Determining the power density of the electromagnetic field associated with human exposure to wireless devices operating in close proximity to the head and body using computational techniques and network equipment, 6 GHz to 300 GHz
Läs mer
 

  |  IEC/IEEE 62209-1528:201X  |  
  |  
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures: Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-worn wireless communication devices (Frequency range of 4 MHz to 10 GHz)
Läs mer
 

  |  IEC 62311:2019  |  FprEN IEC 62311:201X
  |  
Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
Läs mer
 

  |  IEC/TS 63204:201X  |  
  |  
Measurement procedure of magnetic field levels generated by electronic and electrical equipment in the automotive environment with respect to human exposure
Läs mer
 

SS-EN 62209-2, utg 1:2010/A1:201X  |  IEC 62209-2:2010/A1:2019  |  EN 62209-2:2010/A1:2019
Återgivning  |  Under bearbetning
Exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från handhållen och kroppsburen trådlös kommunikationsutrustning - Kroppsmodeller, instrumentering, och metoder - Del 2: Bestämning av specifik absorptionshastighet (SAR) för apparater som används nära kroppen (frekvensområde 30 MHz till 6 GHz)
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)
Läs mer
 

  |  IEC/TR 62669:2019  |  
  |  
Case studies supporting IEC 62232 - Determination of RF field strength and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure
Läs mer
 

  |  IEC/TS 62764-1:201X  |  
  |  
Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical equipment in the automotive environment with respect to human exposure
Läs mer
 

  |  IEC 62209-2:2019  |  
  |  
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)
Läs mer
 

  |  IEC 62209-2:2010/C1:2010  |  
  |  
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)
Läs mer
 

  |    |  EN 50401:2017/prA1:201X
  |  
Produktstandard för fastställande av radiobasstationers överensstämmelse med gränsvärden avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (110 MHz - 100 GHz), när de tas i drift
Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service
Läs mer
 

 

Här kan du beställa standarder:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.