Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i mitten av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SS-EN IEC 60297-3-110, utg 1:2019
IEC 60297-3-110:2018 | EN IEC 60297-3-110:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikutrustningar - Mekaniska byggmått i 482,6 mm (19 tum)-serien - Del 3-110: Bostadsplacerade stativ och skåp för smarta hus
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-110: Residential racks and cabinets for smart houses
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62610-2, utg 1:2019
IEC 62610-2:2018 | EN IEC 62610-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikutrustning - Värmehantering för skåp i enlighet med IEC 60297 och IEC 60917 - Del 2: Bestämning av verkan av forcerad kylning
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Thermal management for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series - Part 2: Method for the determination of forced air cooling
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62435-6, utg 1:2019
IEC 62435-6:2018 | EN IEC 62435-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikkomponenter - Långtidslagring av halvledarkomponenter - Del 6: Kapslade eller färdiga komponenter
Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 6: Packaged or finished devices
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 63093-8, utg 1:2019
IEC 63093-8:2018 | EN IEC 63093-8:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Ferritkärnor - Mått och angivande av ytdefekter - Del 8: E-kärnor
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 8: E-cores
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61967-1, utg 2:2019
IEC 61967-1:2018 | EN IEC 61967-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Integrerade kretsar - Mätning av elektromagnetisk emission - Del 1: Allmänt
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions - Part 1: General conditions and definitions
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 60691, utg 5:2016/A1:2019
IEC 60691:2015/A1:2019 | EN 60691:2016/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Termosäkringar - Fordringar och provningsmetoder
Thermal-links - Requirements and application guide
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61788-24, utg 1:2019
IEC 61788-24:2018 | EN IEC 61788-24:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Supraledning - Del 24: Mätning av kritiska strömmen - Bibehållen kritisk ström efter dubbel böjning vid rumstemperatur av Ag-mantlad supraledande tråd av Bi-2223
Superconductivity - Part 24: Critical current measurement - Retained critical current after double bending at room temperature of Ag-sheathed Bi-2223 superconducting wires
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62239-1, utg 1:2019
IEC 62239-1:2018 | EN IEC 62239-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Processledning för flygelektronik - Ledningsplan (ECMP) - Del 1: Framtagning och underhåll av plan för elektronikkomponenter
Process management for avionics - Management plan - Part 1: Preparation and maintenance of an electronic components management plan
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62961, utg 1:2019
IEC 62961:2018 | EN IEC 62961:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 10 Isolervätskor och isolergaser
Metoder för bestämning av gränsytspänning för isolervätskor - Bestämning med ringmetoden
Insulating liquids - Test methods for the determination of interfacial tension of insulating liquids - Determination with the ring method
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60376, utg 2:2019
IEC 60376:2018 | EN IEC 60376:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 10 Isolervätskor och isolergaser
Specifikation för svavelhexafluorid (SF6) och kompletterande gaser för användning i elektrisk utrustning
Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50527-2-2, utg 1:2019
EN 50527-2-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 2-2: Särskild bedömning för arbetstagare med implanterbar defibrillator (ICD)
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-2: Specific assessment for workers with cardioverter defibrillators (ICDs)
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62474, utg 2:2019
IEC 62474:2018 | EN IEC 62474:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Materialdeklaration av elektrotekniska produkter och av produkter för den elektrotekniska industrin
Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 45558, utg 1:2019
EN 45558:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Allmän metod för deklaration av användning av kritiska råvaror i energirelaterade produkter
General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 45559, utg 1:2019
EN 45559:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Metoder för tillhandahållande av information rörande energirelaterade produkters materialeffektivitet
Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 62862-3-2, utg 1:2019
IEC 62862-3-2:2018 | EN IEC 62862-3-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 117 Termiska solkraftverk
Termisk solkraft - Del 3-2: System och komponenter - Allmänna fordringar och provningsmetoder för stora kollektorer med paraboltråg
Solar thermal electric plants - Part 3-2: Systems and components - General requirements and test methods for large-size parabolic-trough collectors
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62933-2-1, utg 1:2018/AC1:2019
IEC 62933-2-1:2017/C1:2019 | EN IEC 629332-1:2018/AC:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 120 Elektriska energilagringssystem
Elektriska energilagringssystem (EES) - Del 2-1: Egenskaper och provningsmetoder - Allmänt
Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General specification
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 60947-7-4, utg 2:2019
IEC 60947-7-4:2019 | EN IEC 60947-7-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 7-4: Övrigt hithörande materiel - Kopplingsplintar för kopparledare för montering på mönsterkort
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-4: Ancillary equipment - PCB terminal blocks for copper conductors
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 62752, utg 1:2016/AC1:2019
IEC 62752:2016/C1:2019 | EN 62752:2016/AC:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Konduktiv laddning av elfordon - Sladdmonterad övervakningsdosa för laddning i mod 2
In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD)
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60898-1, utg 2:2019
IEC 60898-1:2015 | EN 60898-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Installationsdvärgbrytare - Dvärgbrytare för överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande - Del 1: Dvärgbrytare för växelström
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60947-4-1, utg 4:2019
IEC 60947-4-1:2018 | EN IEC 60947-4-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 4-1: Kontaktorer och startkopplare - Elektromekaniska kontaktorer och startkopplare
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62056-8-4, utg 1:2019
IEC 62056-8-4:2018 | EN IEC 62056-8-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 8-4: Kommunikationsprofiler för smalbandiga OFDM G3-PLC grannskapsnätverk
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-4: Communication profiles for narrow-band OFDM PLC PRIME neighbourhood networks
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 60674-2, utg 2:2017/A1:2019
IEC 60674-2:2016/A1:2019 | EN 60674-2:2017/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Fasta isolermaterial - Plastfilmer för elektriska ändamål - Del 2: Provningsmetoder
Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50064, utg 2:2019
EN 50064:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Gasfyllda kapslingar av plastiskt bearbetat aluminium
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought aluminium and aluminium alloy enclosures
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50068, utg 2:2019
EN 50068:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Gasfyllda kapslingar av smitt stål
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought steel enclosures
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50069, utg 2:2019
EN 50069:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Gasfyllda svetsade kapslingar sammansatta av gjutet och plastiskt bearbetat aluminium
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62660-1, utg 2:2019
IEC 62660-1:2018 | EN IEC 62660-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara batterier - Litium-jonceller för elfordon - Del 1: Provning av prestanda
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 1: Performance testing
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62660-2, utg 2:2019
IEC 62660-2:2018 | EN IEC 62660-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara batterier - Litium-jonceller för elfordon - Del 2: Provning av funktionssäkerhet och tålighet mot felaktig hantering
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 2: Reliability and abuse testing
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50600-4-3, utg 1:2017/A1:2019
EN 50600-4-3:2016/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-3: Faktor för förnybar energi
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-3: Renewable Energy Factor
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 50600-4-2, utg 1:2017/A1:2019
EN 50600-4-2:2016/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-2: Energieffektivitet
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 62747, utg 1:2016/A1:2019
IEC 62747:2014/A1:2019 | EN 62747:2014/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Spänningsstyva strömriktare för HVDC-system - Terminologi
Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for high-voltage direct current (HVDC) systems
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 61058-1-1, utg 1:2016/AC1:2019
EN 61058-1-1:2016/AC:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Strömställare för bruksföremål - Del 1-1: Fordringar på mekaniska strömställare
Switches for appliances - Part 1-1: Requirements for mechanical switches
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 61058-1-2, utg 1:2016/AC1:2019
EN 61058-1-2:2016/AC:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Strömställare för bruksföremål - Del 1-2: Fordringar på elektroniska strömställare
Switches for appliances - Part 1-2: Requirements for electronic switches
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 60730-2-9, utg 4.1:2010
IEC 60730-2-9:2015 | EN IEC 60730-2-9:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk - Del 2-9: Särskilda fordringar på temperaturkännande reglerdon
Automatic electrical controls - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 60730-2-12, utg 3:2019
IEC 60730-2-12:2015 | EN IEC 60730-2-12:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Automatiska elektriska styr- och reglerdon - Del 2-12: Särskilda fordringar på elmanövrerade dörrlås
Automatic electrical controls - Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60730-1, utg 5:2016/A1:2019
IEC 60730-1:2013/A1:2015 | EN 60730-1:2016/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Automatiska elektriska styr- och reglerdon - Del 1: Allmänna fordringar
Automatic electrical controls - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60730-2-14, utg 2:2019
IEC 60730-2-14:2017 | EN IEC 60730-2-14:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk - Del 2-14: Särskilda fordringar på styrdon
Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60730-2-5, utg 4:2015/A1:2019
IEC 60730-2-5:2013/A1:2017 | EN 60730-2-5:2015/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Automatiska elektriska styr- och reglerdon - Del 2-5: Särskilda fordringar på styrsystem för brännare
Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60730-2-15, utg 3:2019
IEC 60730-2-15:2017 | EN IEC 60730-2-15:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Automatiska elektriska styr- och reglerdon - Del 2-15: Särskilda fordringar på reglerdon och givare för luftflöde, vattenflöde och vattennivå
Automatic electrical controls - Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing controls
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61020-1, utg 2:2019
IEC 61020-1:2019 | EN IEC 61020-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Elektromekaniska strömställare för elektrisk och elektronisk utrustning - Del 1: Artspecifikation
Electromechanical switches for use in electrical and electronic equipment - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SEK Handbok 426, utg 5:2017/R1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär
Fastställelsedatum: 2019-03-04
Läs mer
 
SS-EN IEC 60358-4, utg 1:2019
IEC 60358-4:2018 | EN IEC 60358-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 33 Kondensatorer för kraftteknik
Kopplingskondensatorer och kondensatorer för spänningsdelare - Del 4: Kapacitiva spänningsdelare för enfas AC eller DC
Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 4: DC and AC single-phase capacitor dividers
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 62707-1, utg 1:2014/A1:2019
IEC 62707-1:2013/A1:2018 | EN 62707-1:2014/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdioder (LED) - Klassificering och sortering (LED-binning) - Del 1: Allmänna fordringar och vit matris för fordonstillämpningar
LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid intended for automotive applications
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 60188, utg 4:2002/A11:2019
EN 60188:2001/A11:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Kvicksilverlampor av högtryckstyp - Prestandafordringar
High-pressure mercury vapour lamps - Performance specification
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 60662, utg 6:2012/A11:2019
EN 60662:2012/A11:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Natriumlampor av högtryckstyp - Prestandafordringar
High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50107-3, utg 1:2019
EN 50107-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusskyltar för systemspänning upp till 1000 V med undantag för trafik- och nödljusrelaterade ändamål
Product standard covering luminous signs with discharge lamps and/or LED (light emitting diodes) and/or EL (electroluminescent) lightsources with a nominal voltage not exceeding 1000 V, with the exclusion of general lighting, traffic- or emergency related purpose
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 62560, utg 1:2013/A11:2019
EN 62560:2012/A11:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning överstigande 50 V - Säkerhet
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 62717, utg 1:2017/A2:2019
IEC 62717:2014/A2:2019 | EN 62717:2017/A2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdiodmoduler (LED) för allmänna belysningsändamål - Prestandafordringar
LED modules for general lighting - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC/IEEE 65700-19-03, utg 1:2018/AC1:2019
EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018/AC:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 36 Isolatorer
Isolatorer - Genomföringar för likström
Bushings for DC application
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62364, utg 2:2019
IEC 62364:2019 | EN IEC 62364:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 4 Vattenturbiner
Vattenturbiner - Vägledning beträffande hydro-abrasiv erosion i kaplan-, francis- och peltonturbiner
Hydraulic machines - Guidelines for dealing with hydro-abrasive erosion in kaplan, francis and pelton turbines
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60286-3, utg 4:2019
IEC 60286-3:2019 | EN IEC 60286-3:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Förpackning av elektronikkomponenter för automatisk hantering - Del 3: Bandning av uttagslösa komponenter - Blisterband
Packaging of components for automatic handling - Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 60384-21, utg 3:2019
IEC 60384-21:2019 | EN IEC 60384-21:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 21: Gruppspecifikation för fasta keramiska flerskiktskondensatorer för ytmontering, Klass 1
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 21: Sectional specification - Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 1
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60384-22, utg 3:2019
IEC 60384-22:2019 | EN IEC 60384-22:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 22: Gruppspecifikation för fasta keramiska flerskiktskondensatorer för ytmontering, Klass 2
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 22: Sectional specification - Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 2
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61496-3, utg 2:2019
IEC 61496-3:2018 | EN IEC 61496-3:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 44 Elutrustning för maskiner
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 3: Särskilda fordringar på utrustning med aktiv optoelektronik, känslig för diffus reflexion (AOPDDR)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for active opto-electronic protective devices responsive to diffuse Reflection (AOPDDR)
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SEK Handbok 456, utg 1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 44 Elutrustning för maskiner
SEK Handbok 456 - Maskinhandboken - Maskiners elutrustning
Fastställelsedatum: 2019-05-07
Läs mer
 
SS-EN 60846-2, utg 1:2019
IEC 60846-2:2015 | EN 60846-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Dosekvivalent- och dosekvivalentratmetrar för beta-, röntgen- och gammastrålning, avsedda för strålskyddsändamål - Del 2: Bärbara strålskyddsinstrument för mätning av dos och dosrat från beta- och gammastrålning i samband med radiologiska olyckor
Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection purposes
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50117-9-1, utg 1:2019
EN 50117-9-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 9-1: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz - 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-9-2, utg 1:2019
EN 50117-9-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 9-2: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz - 3 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-9-3, utg 1:2019
EN 50117-9-3:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 9-3: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz - 6 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-3: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 6 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-10-1, utg 1:2019
EN 50117-10-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 10-1: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Fastighetsnätkablar för utomhusförläggning, 5 MHz - 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 10-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-10-2, utg 1:2019
EN 50117-10-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 10-2: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Fastighetsnätkablar för utomhusförläggning, 5 MHz - 3 000 MHz
Coaxial cables - Part 10-2: Sectional specification for coaxial cables for analoque and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-11-1, utg 1:2019
EN 50117-11-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 11-1 Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Basnätskablar, 5 MHz - 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 11-1: Sectional specification for coaxial cables for analoque and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-11-2, utg 1:2019
EN 50117-11-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 11-2: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Basnätskablar, 5 MHz - 2 000 MHz
Coaxial cables - Part 11-2: Sectional specification for coaxial cables for analoque and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 2 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60966-1, utg 3:2019
IEC 60966-1:2019 | EN IEC 60966-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar med påmonterade anslutningsdon - Del 1: Artspecifikation - Allmänna fordringar och provningsmetoder
Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-1, utg 3:2019
EN 50117-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 1: Artspecifikation
Coaxial cables - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60603-7, utg 3:2010/A2:2019
IEC 60603-7:2008/A2:2019 | EN 60603-7:2009/A2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 7: Detaljspecifikation för 8-poligt anslutningsdon med fast don och kabeldon
Connectors for electronic equipment - Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 61970-302, utg 1:2019
IEC 61970-302:2018 | EN IEC 61970-302:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 302: Dynamiska modeller i CIM
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 302: Common information model (CIM) dynamics
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61968-4, utg 2:2019
IEC 61968-4:2019 | EN IEC 61968-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Integrering av tillämpningar för elförsörjning - Systemgränssnitt för distributionssystemstyrning - Del 4: Gränssnitt för dokumenthantering och asset management
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 4: Interfaces for records and asset management
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62885-5, utg 1:2019
IEC 62885-5:2018 | EN IEC 62885-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Apparater för rengöring av ytor - Del 5: Högtryckstvättar och ångrengöringsapparater för hushållsbruk och kommersiellt bruk - Funktionsprovning
Surface cleaning appliances - Part 5: High pressure cleaners and steam cleaners for household and commercial use - Methods for measuring performance
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60335-2-76, utg 3:2019
IEC 60335-2-76:2018 | EN IEC 60335-2-76:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 62464-1, utg 2:2019
IEC 62464-1:2018 | EN IEC 62464-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 62BC Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning
Magnetisk resonansutrustning för medicinsk bildframställning - Del 1: Bestämning av väsentliga bildkvalitetsparametrar
Magnetic resonance equipment for medical imaging - Part 1: Determination of essential image quality parameters
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SEK Handbok 458, utg 1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
SEK Handbok 458 - Laddning av elfordon
Fastställelsedatum: 2019-05-07
Läs mer
 
SS-EN IEC 61918, utg 3:2018/AC1:2019
EN IEC 61918:2018/AC:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Installation av nät för informationsöverföring
Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 61010-1, utg 3:2010/A1:2019
IEC 61010-1:2010/A1:2016 | EN 61010-1:2010/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 66 Säkerhet hos elektronisk mätutrustning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 60404-8-11, utg 1:2019
IEC 60404-8-11:2018 | EN IEC 60404-8-11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 8-11: Specifikationer för enskilda material - Järnbaserade amorfa band levererade i icke slutglödgat tillstånd
Magnetic materials - Part 8-11: Specifications for individual materials - Fe-based amorphous strip delivered in the semi-processed state
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60404-16, utg 1:2019
IEC 60404-16:2018 | EN IEC 60404-16:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 16: Metoder för mätning av de magnetiska egenskaperna hos järnbaserade amorfa band med hjälp av arkmätare
Magnetic materials - Part 16: Methods of measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of a single sheet tester
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62840-2, utg 1:2019
IEC 62840-2:2016 | EN IEC 62840-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 69 Elbilsdrift
Elbilar - System för batteribyte - Del 2: Säkerhet
Electric vehicle battery swap system - Part 2: Safety requirements
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SEK TS 62840-1, utg 1:2019
IEC/TS 62840-1:2016 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 69 Elbilsdrift
Elbilar - System för batteribyte - Del 1: Allmänt och vägledning
Electric vehicle battery swap system - Part 1: General and guidance
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 60529, utg 1.2:2014/AC2:2019
IEC 60529:1989/A2:2013/C1:2019 | EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 70 Kapslingsklasser
Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 62676-5, utg 1:2019
IEC 62676-5:2018 | EN IEC 62676-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Utrustning och system för CCTV - Del 5: Specifikationer och mätmetoder avseende bildkvalitet för CCTV-kameror
Video surveillance systems for use in security applications - Part 5: Data specifications and image quality performance for camera devices
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50131-2-10, utg 1:2019
EN 50131-2-10:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 2-10: Lägesindikator för låsregel (magnetisk)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-10: Intrusion detectors - Lock state contacts (magnetic)
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50549-1, utg 1:2019
EN 50549-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 8 Elenergiförsörjningssystem
Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med elnät - Del 1: Anslutning till lågspänningsnät - Generatoranläggningar upp till och med typ B
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50549-2, utg 1:2019
EN 50549-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 8 Elenergiförsörjningssystem
Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med elnät - Del 2: Anslutning till mellanspänningsnät - Generatoranläggningar upp till och med typ B
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62923-1, utg 1:2019
IEC 62923-1:2018 | EN IEC 62923-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för hantering av brygglarm - Del 1: Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Bridge alert management - Part 1: Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 63135, utg 1:2019
IEC 63135:2018 | EN IEC 63135:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Flygburen SAR-utrustning - Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat
Maritime navigation and radio communication equipment and systems - Automatic identification systems (AIS) - SAR airborne equipment - Operational and performance requirements, methods of test and required test results
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 62923-2, utg 1:2019
IEC 62923-2:2018 | EN IEC 62923-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för hantering av brygglarm - Del 2: Larm- och klusteridentifierare samt övriga tilläggsfunktioner
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Bridge alert management - Part 2: Alert and cluster identifiers and other additional features
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 62852, utg 1:2019
IEC 62852:2014 | EN 62852:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Säkerhetsfordringar på anslutningsdon för likström
Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61853-4, utg 1:2019
IEC 61853-4:2018 | EN IEC 61853-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsmoduler - Provning av prestanda och angivande av märkvärden - Del 4: Klimatprofiler för referensändamål
Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 4: Standard reference climatic profiles
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61853-3, utg 1:2019
IEC 61853-3:2018 | EN IEC 61853-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsmoduler - Provning av prestanda och angivande av märkvärden - Del 3: Bestämning av energiprestanda
Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 3: Energy rating of PV modules
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61300-2-4, utg 2:2019
IEC 61300-2-4:2019 | EN IEC 61300-2-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 2-4: Provning - Avlastning av fiber eller kabel
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-4: Tests - Fibre or cable retention
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 60793-2-50, utg 6:2019
IEC 60793-2-50:2018 | EN IEC 60793-2-50:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 2-50: Produktspecifikationer - Gruppspecifikation för singelmodfibrer klass B
Optical fibres - Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class B single-mode fibres
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 50551-1, utg 2:2019
EN 50551-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Simplex- och duplexkablar för användning i sladdar - Del 1: Förlaga till detaljspecifikation samt minimifordringar
Simplex and duplex cables to be used for cords - Part 1: Blank Detail Specification and minimum requirements
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61400-1, utg 3:2019
IEC 61400-1:2019 | EN IEC 61400-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Del 1: Säkerhetsfordringar
Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50318, utg 2:2019
EN 50318:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Validering av simulering av det dynamiska samspelet mellan strömavtagare och kontaktledning
Railway applications - Current collection systems - Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61375-2-6, utg 1:2019
IEC 61375-2-6:2018 | EN IEC 61375-2-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) - Del 2-6: Kommunikation mellan ombord- och marksystem
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-6: On-board to ground communication
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50121-3-1, utg 4:2017/A1:2019
EN 50121-3-1:2017/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-1: Fordon - Tåg och kompletta lok och vagnar
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50121-3-2, utg 4:2017/A1:2019
EN 50121-3-2:2016/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Fordon - Apparater
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50121-4, utg 4:2017/A1:2019
EN 50121-4:2016/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4: Signal- och telekommunikationsapparater
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50121-5, utg 4:2017/A1:2019
EN 50121-5:2017/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 5: Fasta installationer för elförsörjning
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50436-4, utg 1:2019
EN 50436-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK BTTF 116-2 Alkolås
Alkolås - Fordringar och provning - Del 4: Anslutning och digitalt gränssnitt mellan alkolås och fordon
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 4: Connection and digital interface between the alcohol interlock and the vehicle
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 55016-1-4, utg 4:2019
CISPR 16-1-4:2019 | EN IEC 55016-1-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 1-4: Utstrålade störningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 61000-6-2, utg 4:2019
IEC 61000-6-2:2016 | EN IEC 61000-6-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generella fordringar - Immunitet hos utrustning i industrimiljö
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 61000-6-1, utg 3:2019
IEC 61000-6-1:2016 | EN IEC 61000-6-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1: Generella fordringar - Immunitet hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN IEC 61000-3-2, utg 6:2019
IEC 61000-3-2:2018 | EN IEC 61000-3-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Gränsvärden - Gränser för övertoner förorsakade av apparater med matningsström högst 16 A per fas
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current =16 A per phase)
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 
SS-EN 55016-4-2, utg 2:2011/A2:2018/AC1:2019
CISPR 16-4-2:2011/A2:2018/C1:2019 | EN 55016-4-2:2011/A2:2018/AC:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 4-2: Onoggrannhet vid EMC-mätningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty
Fastställelsedatum: 2019-04-10
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

maj 2019

april 2019

mars 2019

februari 2019

januari 2019

december 2018

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.