Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i mitten av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SEK Handbok 456, utg 1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 44 Elutrustning för maskiner
SEK Handbok 456 - Maskinhandboken - Maskiners elutrustning
Fastställelsedatum: 2019-05-07
Läs mer
 
SEK Handbok 458, utg 1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
SEK Handbok 458 - Laddning av elfordon
Fastställelsedatum: 2019-05-07
Läs mer
 
SEK TS 481 05 16, utg 1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 69 Elbilsdrift
Kontrollpilotfunktion som tillhandahåller LIN-kommunikation med kontrollpilotkretsen
Electric vehicle conductive charging system - Control pilot function that provides LIN communication using the control pilot circuit
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 50090-3-4, utg 1:2019
EN 50090-3-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 205 Installationsbussar och signalöverföring på elnät
System för hem och fastighetsautomation (HBES) - Säkerhet i applikationsskikt, säker tjänst, säker konfigurering och säkerhetsverktyg
Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 3-4: Secure Application Layer, Secure Service, Secure configuration and security Resources
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 50117-1, utg 3:2019
EN 50117-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 1: Artspecifikation
Coaxial cables - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-10-1, utg 1:2019
EN 50117-10-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 10-1: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Fastighetsnätkablar för utomhusförläggning, 5 MHz - 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 10-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-10-2, utg 1:2019
EN 50117-10-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 10-2: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Fastighetsnätkablar för utomhusförläggning, 5 MHz - 3 000 MHz
Coaxial cables - Part 10-2: Sectional specification for coaxial cables for analoque and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-11-1, utg 1:2019
EN 50117-11-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 11-1 Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Basnätskablar, 5 MHz - 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 11-1: Sectional specification for coaxial cables for analoque and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-11-2, utg 1:2019
EN 50117-11-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 11-2: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Basnätskablar, 5 MHz - 2 000 MHz
Coaxial cables - Part 11-2: Sectional specification for coaxial cables for analoque and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 2 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-9-1, utg 1:2019
EN 50117-9-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 9-1: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz - 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-9-2, utg 1:2019
EN 50117-9-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 9-2: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz - 3 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50117-9-3, utg 1:2019
EN 50117-9-3:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar - Del 9-3: Gruppspecifikation för kablar för analog och digital överföring - Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz - 6 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-3: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 6 000 MHz
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50121-3-1, utg 4:2017/A1:2019
EN 50121-3-1:2017/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-1: Fordon - Tåg och kompletta lok och vagnar
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50121-3-2, utg 4:2017/A1:2019
EN 50121-3-2:2016/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Fordon - Apparater
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50121-4, utg 4:2017/A1:2019
EN 50121-4:2016/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4: Signal- och telekommunikationsapparater
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50121-5, utg 4:2017/A1:2019
EN 50121-5:2017/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 5: Fasta installationer för elförsörjning
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50131-4, utg 2:2019
EN 50131-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 4: Larmdon
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 4: Warning devices
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 50377-18-1, utg 1:2019
EN 50377-18-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Anslutningsdon för fiberoptik - Specifikationer - Del 18-1: Sändar-mottagarmodul typ 4+4x10.3125 Gb/s MPO (QFSP) med kontaktdon av typen MPO försedd med ferruler för 12 fibrer, på 50/125 mikrometer-multimodfiber IEC 60793-2-10 kategori A1a.3b eller A1a.3b b
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 18-1: type 4+4x10.3125 Gb/s MPO (QFSP) transceiver mated with an MPO connector equipped with 12 fibre PPS ferrules terminated on EN 60793-2-10 category A1a.3a or A1a.3b 50/125 micron multimode fibre
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 50491-12-1, utg 1:2019
EN 50491-12-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 205 Installationsbussar och signalöverföring på elnät
System för hem och fastighetsautomation (HBES) och för byggnadsautomation (BACS) - Smart elnät - Specifikation av applikation - Gränssnitt och regler till kund/användare - Del 12-1: Gränssnitt mellan CEM och resursfördelaren för HBES - Allmänna fordringar och arkitektur
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Smart grid - Application specification - Interface and framework for customer - Part 12-1: Interface between the CEM and Home/Building Resource manager - General Requirements and Architecture
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 50549-1, utg 1:2019
EN 50549-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 8 Elenergiförsörjningssystem
Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med elnät - Del 1: Anslutning till lågspänningsnät - Generatoranläggningar upp till och med typ B
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50549-2, utg 1:2019
EN 50549-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 8 Elenergiförsörjningssystem
Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med elnät - Del 2: Anslutning till mellanspänningsnät - Generatoranläggningar upp till och med typ B
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50551-1, utg 2:2019
EN 50551-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Simplex- och duplexkablar för användning i sladdar - Del 1: Förlaga till detaljspecifikation samt minimifordringar
Simplex and duplex cables to be used for cords - Part 1: Blank Detail Specification and minimum requirements
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50620, utg 1:2017/A1:2019
EN 50620:2017/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Kablar för anslutning av elfordon
Electric cables - Charging cables for electric vehicles
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 50632-1, utg 1:2016/A1:2019
EN 50632-1:2015/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Motordrivna elverktyg - Mätning av damm - Del 1: Allmänna fordringar
Electric motor-operated tools - Dust measurement Procedure - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 60061-1, utg 1:1993/A58:2019/AC1:2019
IEC 60061-1:1969/A58:2018/C1:2019 | EN 60061-1:1993/A58:2018/AC:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 1: Lampsocklar
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-54, utg 1:2010/A2:2019
IEC 60601-2-54:2009/A2:2018 | EN 60601-2-54:2009/A2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 62BC Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-54: Särskilda fordringar på röntgenutrustning för bildtagning och genomlysning
Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 60674-2, utg 2:2017/A1:2019
IEC 60674-2:2016/A1:2019 | EN 60674-2:2017/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Fasta isolermaterial - Plastfilmer för elektriska ändamål - Del 2: Provningsmetoder
Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60691, utg 5:2016/A1:2019
IEC 60691:2015/A1:2019 | EN 60691:2016/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Termosäkringar - Fordringar och provningsmetoder
Thermal-links - Requirements and application guide
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60730-1, utg 5:2016/A1:2019
IEC 60730-1:2013/A1:2015 | EN 60730-1:2016/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Automatiska elektriska styr- och reglerdon - Del 1: Allmänna fordringar
Automatic electrical controls - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60730-2-5, utg 4:2015/A1:2019
IEC 60730-2-5:2013/A1:2017 | EN 60730-2-5:2015/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Automatiska elektriska styr- och reglerdon - Del 2-5: Särskilda fordringar på styrsystem för brännare
Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60898-1, utg 2:2019
IEC 60898-1:2015 | EN 60898-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Installationsdvärgbrytare - Dvärgbrytare för överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande - Del 1: Dvärgbrytare för växelström
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 61000-2-2, utg 1:2003/A2:2019
IEC 61000-2-2:2002/A2:2018 | EN 61000-2-2:2002/A2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2-2: Miljöförhållanden - Kompatibilitetsnivåer för lågfrekventa ledningsbundna störningar och signalnivåer på elnät
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 61076-1, utg 2:2006/A1:2019
IEC 61076-1:2006/A1:2019 | EN 61076-1:2006/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 1: Artspecifikation
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 61360-1, utg 4:2018/R1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 3 Dokumentation och grafiska symboler
Dataelementtyper med tillhörande klassificeringsschema - Del 1: Principer och metoder
Standard data elements types with associated classification scheme - Part 1: Definitions - Principles and methods
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 61439-3, utg 1:2012/AC1:2019
IEC 61439-3:2012/C2:2019 | EN 61439-3:2012/AC:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 121B Kopplingsutrustning för lågspänning
Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 3: Elcentraler avsedda att betjänas av lekmän
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 61643-31, utg 1:2019
IEC 61643-31:2018 | EN 61643-31:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 37A Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 31: Överspänningsskydd för solcellsanläggningar - Fordringar och provning
Low-voltage surge protective devices - Part 31: Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN 62717, utg 1:2017/A2:2019
IEC 62717:2014/A2:2019 | EN 62717:2017/A2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdiodmoduler (LED) för allmänna belysningsändamål - Prestandafordringar
LED modules for general lighting - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62747, utg 1:2016/A1:2019
IEC 62747:2014/A1:2019 | EN 62747:2014/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Spänningsstyva strömriktare för HVDC-system - Terminologi
Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for high-voltage direct current (HVDC) systems
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62752, utg 1:2016/AC1:2019
IEC 62752:2016/C1:2019 | EN 62752:2016/AC:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Konduktiv laddning av elfordon - Sladdmonterad övervakningsdosa för laddning i mod 2
In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD)
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60027-2, utg 2:2019
IEC 60027-2:2019 | EN IEC 60027-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 25 Storheter och enheter
Storheter och enheter i elektrotekniken - Del 2: Telekommunikation och elektronik
Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60034-23, utg 1:2019
IEC 60034-23:2019 | EN IEC 60034-23:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 2 Elektriska maskiner
Roterande elektriska maskiner - Del 23: Reparation, översyn och renovering
Rotating electrical machines - Part 23: Repair, overhaul and reclamation
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60079-15, utg 4:2019
IEC 60079-15:2017 | EN IEC 60079-15:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 15: Utrustning i utförande "n"
Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60122-4, utg 1:2019
IEC 60122-4:2019 | EN IEC 60122-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Styrkristaller med fastställd kvalitet - Del 4: Kristallenheter med termistorer
Quartz crystal units of assessed quality - Part 4: Crystal units with thermistors
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60384-21, utg 3:2019
IEC 60384-21:2019 | EN IEC 60384-21:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 21: Gruppspecifikation för fasta keramiska flerskiktskondensatorer för ytmontering, Klass 1
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 21: Sectional specification - Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 1
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60384-22, utg 3:2019
IEC 60384-22:2019 | EN IEC 60384-22:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 22: Gruppspecifikation för fasta keramiska flerskiktskondensatorer för ytmontering, Klass 2
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 22: Sectional specification - Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 2
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60519-12, utg 2:2019
IEC 60519-12:2016 | EN IEC 60519-12:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 27 Industriell elvärme
Industriella elvärmeanläggningar - Säkerhet - Del 12: Särskilda fordringar på installationer med elektrisk IR-värme
Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60534-3-1, utg 2:2019
IEC 60534-3-1:2019 | EN IEC 60534-3-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Del 3-1: Reglerventiler - Bygglängder för flänsade tvåvägs reglerventiler av kägelventiltyp, raka ventiler och vinkelventiler
Industrial-process control valves - Part 3-1: Dimensions - Face-to-face dimensions for flanged, two-way, globe-type, straight pattern and centre-to-face dimensions for flanged, two-way, globe-type, angle pattern control valves
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60601-2-16, utg 3:2019
IEC 60601-2-16:2018 | EN IEC 60601-2-16:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-16: Särskilda fordringar på utrustning för hemodialys, hemodiafiltration och hemofiltration
Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for the basic safety and essential performance of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60601-2-39, utg 3:2019
IEC 60601-2-39:2018 | EN IEC 60601-2-39:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-39: Särskilda fordringar på utrustning för peritoneal dialys
Medical electrical equipment - Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60728-113, utg 1:2019
IEC 60728-113:2018 | EN IEC 60728-113:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 113: Optiska system för rundradio som endast belastas med digitala signaler
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 113: Optical systems for broadcast signal transmissions loaded with digital channels only
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60730-2-12, utg 3:2019
IEC 60730-2-12:2015 | EN IEC 60730-2-12:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Automatiska elektriska styr- och reglerdon - Del 2-12: Särskilda fordringar på elmanövrerade dörrlås
Automatic electrical controls - Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60730-2-14, utg 2:2019
IEC 60730-2-14:2017 | EN IEC 60730-2-14:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk - Del 2-14: Särskilda fordringar på styrdon
Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60730-2-15, utg 3:2019
IEC 60730-2-15:2017 | EN IEC 60730-2-15:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Automatiska elektriska styr- och reglerdon - Del 2-15: Särskilda fordringar på reglerdon och givare för luftflöde, vattenflöde och vattennivå
Automatic electrical controls - Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing controls
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60746-4, utg 1:2019
IEC 60746-4:2018 | EN IEC 60746-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Elektronisk mätutrustning - Angivande av egenskaper för elektrokemiska analysatorer - Del 4: Syre löst i vatten mätt med membrantäckta amperometriska givare
Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 4: Dissolved oxygen in water measured by membrane-covered amperometric sensors
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60793-1-31, utg 3:2019
IEC 60793-1-31:2019 | EN IEC 60793-1-31:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-31: Mätning och provning - Draghållfasthet
Optical fibres - Part 1-31: Measurement methods and test procedures - Tensile strength
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60825-12, utg 2:2019
IEC 60825-12:2019 | EN IEC 60825-12:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 76 Laserutrustningar och optisk strålningssäkerhet
Laser - Säkerhet - Del 12: Särskilda fordringar på system för icke ledningsbunden optisk signalöverföring
Safety of laser products - Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60947-4-1, utg 4:2019
IEC 60947-4-1:2018 | EN IEC 60947-4-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 4-1: Kontaktorer och startkopplare - Elektromekaniska kontaktorer och startkopplare
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60966-1, utg 3:2019
IEC 60966-1:2019 | EN IEC 60966-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar med påmonterade anslutningsdon - Del 1: Artspecifikation - Allmänna fordringar och provningsmetoder
Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60974-1, utg 5:2018/A1:2019
IEC 60974-1:2017/A1:2019 | EN IEC 60974-1:2018/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 26 Elsvetsning
Bågsvetsutrustning - Del 1: Säkerhet hos svetsströmkällor för industriellt och liknande bruk
Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60974-2, utg 4:2019
IEC 60974-2:2019 | EN IEC 60974-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 26 Elsvetsning
Bågsvetsutrustning - Del 2: Utrustning för vätskekylning
Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60974-5, utg 4:2019
IEC 60974-5:2019 | EN IEC 60974-5:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 26 Elsvetsning
Bågsvetsutrustning - Del 5: Trådmatarenheter
Arc welding equipment - Part 5: Wire feeders
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 61020-1, utg 2:2019
IEC 61020-1:2019 | EN IEC 61020-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Elektromekaniska strömställare för elektrisk och elektronisk utrustning - Del 1: Artspecifikation
Electromechanical switches for use in electrical and electronic equipment - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61315, utg 3:2019
IEC 61315:2019 | EN IEC 61315:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofiberteknik - Kalibrering av effektmätare
Calibration of fibre-optic power meters
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 61340-6-1, utg 1:2019
IEC 61340-6-1:2018 | EN IEC 61340-6-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 101 Elektrostatik
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Del 6-1: Kontroll av statisk elektricitet i sjukhusmiljöer - Allmänna fordringar på anläggningar och system
Electrostatics - Part 6-1: Electrostatic control for healthcare - General requirements for facilities
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 61375-2-6, utg 1:2019
IEC 61375-2-6:2018 | EN IEC 61375-2-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) - Del 2-6: Kommunikation mellan ombord- och marksystem
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-6: On-board to ground communication
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61400-1, utg 3:2019
IEC 61400-1:2019 | EN IEC 61400-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Del 1: Säkerhetsfordringar
Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61788-24, utg 1:2019
IEC 61788-24:2018 | EN IEC 61788-24:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Supraledning - Del 24: Mätning av kritiska strömmen - Bibehållen kritisk ström efter dubbel böjning vid rumstemperatur av Ag-mantlad supraledande tråd av Bi-2223
Superconductivity - Part 24: Critical current measurement - Retained critical current after double bending at room temperature of Ag-sheathed Bi-2223 superconducting wires
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61968-4, utg 2:2019
IEC 61968-4:2019 | EN IEC 61968-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Integrering av tillämpningar för elförsörjning - Systemgränssnitt för distributionssystemstyrning - Del 4: Gränssnitt för dokumenthantering och asset management
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 4: Interfaces for records and asset management
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62087-7, utg 1:2019
IEC 62087-7:2018 | EN IEC 62087-7:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Audio- och videoutrustning - Mätning av elförbrukning - Del 7: Bildskärmar för datorer
Audio, video and related equipment - Methods of measurement for power consumption - Part 7: Computer monitors
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62228-3, utg 1:2019
IEC 62228-3:2019 | EN IEC 62228-3:2019
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Integrerade kretsar - EMC-bedömning av sändar-mottagarkretsar - Del 3: CAN-kretsar
Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 3: CAN transceivers
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62239-1, utg 1:2019
IEC 62239-1:2018 | EN IEC 62239-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Processledning för flygelektronik - Ledningsplan (ECMP) - Del 1: Framtagning och underhåll av plan för elektronikkomponenter
Process management for avionics - Management plan - Part 1: Preparation and maintenance of an electronic components management plan
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62271-209, utg 2:2019
IEC 62271-209:2019 | EN IEC 62271-209:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 209: Kabelanslutningar för gasisolerade metallkapslade ställverk med lägst 52 kV märkspänning - Vätskefyllda kablar och kablar med extruderad isolering - Vätskefyllda och torra kabelavslutningar
High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gasinsulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry type cable-terminations
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62325-503, utg 1:2019
IEC 62325-503:2018 | EN IEC 62325-503:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Kommunikation på energimarknaden - Del 503: Vägledning för användning av CIM-profilen enligt IEC 62323-351
Framework for energy market communications - Part 503: Market data exchanges guidelines for the IEC 62325-351 profile
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62343-1, utg 2:2019
IEC 62343-1:2019 | EN IEC 62343-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Dynamiska moduler - Del 1: Prestanda - Allmänt
Dynamic modules - Part 1: Performance standards - General conditions
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62364, utg 2:2019
IEC 62364:2019 | EN IEC 62364:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 4 Vattenturbiner
Vattenturbiner - Vägledning beträffande hydro-abrasiv erosion i kaplan-, francis- och peltonturbiner
Hydraulic machines - Guidelines for dealing with hydro-abrasive erosion in kaplan, francis and pelton turbines
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-221, utg 1:2019
IEC 62386-221:2018 | EN IEC 62386-221:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 221: Särskilda fordringar på drivdon - Behovsanpassad laststyrning (apparater av typ 20)
Digital addressable lighting interface - Part 221: Particular requirements for control gear - Demand response (device type 20)
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62443-2-4, utg 1.1:2019
IEC 62443-2-4:2015 | EN IEC 62443-2-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
IT-säkerhet i industriella automationssystem - Del 2-4: Fordringar på IT-säkerhetsprogram för dem som tillhandahåller tjänster för industriella automationssystem
Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62443-3-3, utg 1:2019
IEC 62443-3-3:2013 | EN IEC 62443-3-3:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
IT-säkerhet i industriella automationssystem - Del 3-3: IT-säkerhet i nät och system - Fordringar på systemets säkerhet och på säkerhetsnivåer
Industrial communication networks - Network and system security - Part 3-3: System security requirements and security levels
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62443-4-2, utg 1:2019
IEC 62443-4-2:2019 | EN IEC 62443-4-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
IT-säkerhet i industriella automationssystem - Del 4-2: Tekniska säkerhetsfordringar på komponenter i industriella automationssystem
Security for industrial automation and control systems - Part 4-2: Technical security requirements for IACS components
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62485-2, utg 1:2019
IEC 62485-2:2010 | EN IEC 62485-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara batterier och batterianläggningar - Säkerhet - Del 2: Stationära batterier
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62485-4, utg 1:2019
IEC 62485-4:2015 | EN IEC 62485-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara batterier och batterianläggningar - Säkerhet - Del 4: Ventilreglerade blybatterier för bärbara apparater
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 4: Valve-regulated lead-acid batteries for use in portable appliances
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62559-3, utg 1:2019
IEC 62559-3:2017 | EN IEC 62559-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 8 Elenergiförsörjningssystem
Användningsfall - Metoder - Del 3: Uppbyggnad av artefaktmallar till seriellt XML-format
Use case methodology - Part 3: Definition of use case template artefacts into an XML serialized format
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62862-3-2, utg 1:2019
IEC 62862-3-2:2018 | EN IEC 62862-3-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 117 Termiska solkraftverk
Termisk solkraft - Del 3-2: System och komponenter - Allmänna fordringar och provningsmetoder för stora kollektorer med paraboltråg
Solar thermal electric plants - Part 3-2: Systems and components - General requirements and test methods for large-size parabolic-trough collectors
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62885-5, utg 1:2019
IEC 62885-5:2018 | EN IEC 62885-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Apparater för rengöring av ytor - Del 5: Högtryckstvättar och ångrengöringsapparater för hushållsbruk och kommersiellt bruk - Funktionsprovning
Surface cleaning appliances - Part 5: High pressure cleaners and steam cleaners for household and commercial use - Methods for measuring performance
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 63093-13, utg 1:2019
IEC 63093-13:2019 | EN IEC 63093-13:2019
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Ferritkärnor - Mått och angivande av ytdefekter - Del 13: PQ-kärnor
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 13: PQ-cores
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 63093-4, utg 1:2019
IEC 63093-4:2019 | EN IEC 63093-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Ferritkärnor - Mått och angivande av ytdefekter - Del 4: RM-kärnor
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 4: RM-cores
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 80601-2-30, utg 2:2019
IEC 80601-2-30:2018 | EN IEC 80601-2-30:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-30: Särskilda fordringar på utrustning för automatisk icke-invasiv blodtrycksövervakning
Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated non-invasive sphygmomanometers
Fastställelsedatum: 2019-06-12
Läs mer
 
SS-EN IEC/IEEE 65700-19-03, utg 1:2018/AC1:2019
EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018/AC:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 36 Isolatorer
Isolatorer - Genomföringar för likström
Bushings for DC application
Fastställelsedatum: 2019-05-16
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

juni 2019

maj 2019

april 2019

mars 2019

februari 2019

januari 2019

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.