Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i slutet av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SEK TS 50576, utg 2:2017
CLC/TS 50576:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Utvidgad tillämpning av provningsresultat
Electric cables - Extended application of test results for reaction to fire
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50121-1, utg 4:2017
EN 50121-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1: Allmänt
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50121-2, utg 4:2017
EN 50121-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2: Emission från hela järnvägssystemet till omgivningen
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50121-3-1, utg 4:2017
EN 50121-3-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-1: Fordon - Tåg och kompletta lok och vagnar
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50122-1, utg 2:2011/A4:2017
EN 50122-1:2011/A4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Elsäkerhet, jordning och returströmkrets - Del 1: Åtgärder till skydd mot elchock
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50436-3, utg 1:2017
EN 50436-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK BTTF 116-2 Alkolås
Alkolås - Fordringar och provning - Del 3: Vägledning för myndigheter, beslutsfattare, inköpare och användare
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 3: Guidance for authorities, decision makers, purchasers and users
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50436-7, utg 1:2017
EN 50436-7:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK BTTF 116-2 Alkolås
Alkolås - Fordringar och provning - Del 7: Installationsdokument
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 7: Installation document
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60065, utg 4:2015/A11:2017
EN 60065:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60065, utg 4:2015/AC2:2017
IEC 60065:2014/C2:2016 | EN 60065:2014/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60384-14, utg 2:2013/A1:2017
IEC 60384-14:2013/A1:2016 | EN 60384-14:2013/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 14: Gruppspecifikation för fasta kondensatorer för avstörning och nätanslutning
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60384-24, utg 2:2016/AC1:2017
IEC 60384-24:2015/C1:2016 | EN 60384-24:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 24: Gruppspecifikation för tantalelektrolytkondensatorer med fast elektrolyt av ledande polymer, för ytmontering
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specification - Fixed tantalum electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60404-1, utg 1:2017
IEC 60404-1:2016 | EN 60404-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 1: Klassificering
Magnetic materials - Part 1: Classification
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-20, utg 5:2015/AC1:2017
IEC 60598-2-20:2014/C1:2016 | EN 60598-2-20:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2-20: Särskilda fordringar på ljuskedjor
Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-21, utg 1:2015/AC1:2017
IEC 60598-2-21:2014/C1:2016 | EN 60598-2-21:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2-21: Särskilda fordringar på förslutna ljuskedjor (ljusslangar)
Luminaires - Part 2-21: Particular requirements - Rope lights
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-30, utg 3:2015/AC1:2017
IEC 61000-4-30:2015/C1:2016 | EN 61000-4-30:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-30: Mät- och provningsmetoder - Mätning av spänningsgodhet och elkvalitet
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-012, utg 1:2017
IEC 61010-2-012:2016 | EN 61010-2-012:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 66 Säkerhet hos elektronisk mätutrustning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-012: Särskilda fordringar på utrustning för klimat- och miljötålighetsprovning och för temperaturkonditionering
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-012: Particular requirements for climatic and environmental testing and other temperature conditioning equipment
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 61094-3, utg 2:2016/AC1:2017
IEC 61094-3:2016/C1:2016 | EN 61094-3:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Elektroakustik - Mätmikrofoner - Del 3: Primär metod för frifältskalibrering av standardiserade laboratoriemikrofoner med reciprocitetsteknik
Electroacoustics - Measurement microphones - Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62056-4-7, utg 1:2017
IEC 62056-4-7:2015 | EN 62056-4-7:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 4-7: DLMS/COSEM transportskikt för IP-nät
Electricity metering data exchange - The THE DLMS/COSEM suite - Part 4-7: DLMS/COSEM transport layer for IP networks
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62056-5-3, utg 2:2017
IEC 62056-5-3:2016 | EN 62056-5-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 5-3: Tillämpningsskikt DLMS/COSEM
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62056-6-1, utg 2:2017
IEC 62056-6-1:2015 | EN 62056-6-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-1: System för objektidentifiering (OBIS)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62056-6-2, utg 2:2017
IEC 62056-6-2:2016 | EN 62056-6-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-2: Gränssnittsklasser
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62368-1, utg 1:2014/A11:2017
EN 62368-1:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
IT- och multimedia-utrustning - Del 1: Säkerhet
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62702-1-1, utg 1:2017
IEC 62702-1-1:2016 | EN 62702-1-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
System för ljudarkiv - Del 1-1: DVD-skivor och datamigrering för långtidslagring
Audio archive system - Part 1-1: DVD disk and data migration for long term audio data storage
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62760, utg 1:2017
IEC 62760:2016 | EN 62760:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Metod för ljudåtergivning för normaliserad hörnivå
Audio reproduction method for normalized loudness level
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62777, utg 1:2017
IEC 62777:2016 | EN 62777:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Metod för bedömning av ljudfältet från en grupp riktade högtalare
Quality evaluation method for the sound field of directional loudspeaker array systems
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62788-1-2, utg 1:2017
IEC 62788-1-2:2016 | EN 62788-1-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Mätmetoder för material för solcellsmoduler - Del 1-2: Inkapslingslager - Bestämning av volymresistivitet hos inkapslingsmaterial och andra polymera material
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-2: Encapsulants - Measurement of volume resistivity of photovoltaic encapsulants and other polymeric materials
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-4, utg 1:2016/AC1:2017
IEC 62841-3-4:2016/C1:2016 | EN 62841-3-4:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-4: Särskilda fordringar på transportabla bänkslipmaskiner
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62849, utg 1:2017
IEC 62849:2016 | EN 62849:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Robotar för hushållsbruk - Funktionsprovning
Performance evaluation methods of mobile household robots
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50600-99-1, utg 1:2017
CLC/TR 50600-99-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 99-1: Vägledning för energihushållning
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 62541-1, utg 2:2017
IEC/TR 62541-1:2016 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
OPC Unified Architecture - Del 1: Översikt och koncept
OPC unified architecture - Part 1: Overview and concepts
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 62541-2, utg 2:2017
IEC/TR 62541-2:2016 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
OPC Unified Architecture - Del 2: Säkerhetsmodell
OPC unified architecture - Part 2: Security Model
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SEK TS 50574-2, utg 1:2017
CLC/TS 50574-2:2014
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, hantering och behandling av uttjänta hushållsapparater som innehåller flyktiga fluorkarboner eller flyktiga kolväten - Del 2: Sanering
Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons - Part 2: Specification for de-pollution
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SEK TS 50625-3-2, utg 1:2017
CLC/TS 50625-3-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Krav gällande insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 3-2: Sanering av lampor
Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 3-2: Technical specification for de-pollution - Lamps
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SEK TS 60364-8-1, utg 1:2017
IEC 60364-8-1:2014 | HD 60364-8-1:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Elinstallationer för lågspänning - Del 8-1: Energieffektivitet
Low voltage electrical installations - Part 8-1: Energy efficiency
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 140402, utg 1:2015/A1:2017
EN 140402:2015/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Blank Detail Specification: Fixed low power wirewound surface mount (SMD) resistors
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50121-3-2, utg 4:2017
EN 50121-3-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Fordon - Apparater
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50121-4, utg 4:2017
EN 50121-4:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4: Signal- och telekommunikationsapparater
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50290-2-20, utg 2:2017
EN 50290-2-20:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Del 2-20: Konstruktion och utförande - Allmänt
Communication cables - Part 2-20: Common design rules and construction - General
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50290-2-29, utg 2:2017
EN 50290-2-29:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Del 2-29: Konstruktion och utförande - Tvärbunden PE för ledarisolering: styrkablar och kablar för fältbussar
Communication cables - Part 2-29: Common design rules and construction - Crosslinked polyethylene insulation compounds: instrumentation, control and field bus cables
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50290-2-35, utg 1:2017
EN 50290-2-35:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Del 2-35: Konstruktion och utförande - PA-mantelmassa
Communication cables - Part 2-35: Common design rules and construction - Polyamide sheathing compound
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50290-2-36, utg 1:2017
EN 50290-2-36:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Del 2-36: Konstruktion och utförande - Tvärbundet silikongummi för ledarisolering
Communication cables - Part 2-36: Common design rules and construction - Crosslinked Silicone rubber insulation compound
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50341-1, utg 2:2017
EN 50341-1:2012
Ansvarig svensk kommitté: TK 11 Elektriska luftledningar för starkström
Elektriska friledningar över 1 kV (AC) - Del 1: Allmänna fordringar - Gemensamma specifikationer
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 1: General requirements - Common specifications
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50341-2-18, utg 1:2017
EN 50341-2-18:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 11 Elektriska luftledningar för starkström
Elektriska friledningar över 1 kV (AC) - Del 2-18: Svensk normativ bilaga
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-18: National Normative Aspects (NNA) for Sweden (based on EN 50341-1:2012)
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50527-1, utg 2:2017
EN 50527-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 1: Allmänt
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50527-2-1, utg 2:2017
EN 50527-2-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 2-1: Särskild bedömning beträffande arbetstagare med pacemaker
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-1: Specific assessment for workers with cardiac pacemakers
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50592, utg 1:2017
EN 50592:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Provning av rullande materiel avseende elektromagnetisk kompatibilitet med axelräknare
Railway applications - Testing of rolling stock for electromagnetic compatibility with axle counters
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50600-4-1, utg 1:2017
EN 50600-4-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-1: Nyckeltal - Översikt och allmänna fordringar
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-1: Overview of and general requirements for key performance indicators
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50600-4-2, utg 1:2017
EN 50600-4-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-2: Energieffektivitet
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50600-4-3, utg 1:2017
EN 50600-4-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-3: Faktor för förnybar energi
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-3: Renewable Energy Factor
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60086-5, utg 4:2017
IEC 60086-5:2016 | EN 60086-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 35 Torrbatterier
Primärbatterier - Del 5: Säkerhet beträffande batterier med vattenhaltig elektrolyt
Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60153-2, utg 1:2017
IEC 60153-2:2016 | EN 60153-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Metalliska rörvågledare - Del 2: Normala rektangulära vågledare
Hollow metallic waveguides - Part 2: Relevant specifications for ordinary rectangular waveguides
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60154-2, utg 2:2017
IEC 60154-2:2016 | EN 60154-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Flänsar för vågledare - Del 2: Flänsar för normala rektangulära vågledare
Flanges for waveguides - Part 2: Relevant specifications for flanges for ordinary rectangular waveguides
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60269-4, utg 3:2010/A2:2017
IEC 60269-4:2009/A2:2016 | EN 60269-4:2009/A2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 32B Lågspänningssäkringar
Lågspänningssäkringar - Del 4: Tilläggsfordringar på säkringspatroner för skydd av halvledarkomponenter
Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60350-1, utg 2:2017
IEC 60350-1:2016 | EN 60350-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning
Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60384-4, utg 2:2017
IEC 60384-4:2016 | EN 60384-4:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 4: Gruppspecifikation för aluminiumelektrolytkondensatorer med fast elektrolyt av mangandioxid och flytande elektrolyt
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 4: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO2) and non-solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60529, utg 1.2:2014/AC1:2017
IEC 60529:2013/C2:2015 | EN 60529:1991/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 70 Kapslingsklasser
Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-10, utg 2:2015/A1:2017
IEC 60601-2-10:2012/A1:2016 | EN 60601-2-10:2015/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-10: Särskilda fordringar på nerv- och muskelstimulatorer
Medical electrical equipment - Part 2-10 Particular requirements for the basic safety and essential performance of nerve and muscle stimulators
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-19, utg 2:2009/A1:2017
IEC 60601-2-19:2009/A1:2016 | EN 60601-2-19:2009/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-19: Särskilda fordringar på kuvöser
Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-20, utg 2:2010/A1:2017
IEC 60601-2-20:2009/A1:2016 | EN 60601-2-20:2009/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-20: Särskilda fordringar på transportkuvöser
Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant transport incubators
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-21, utg 2:2009/A1:2017
IEC 60601-2-21:2009/A1:2016 | EN 60601-2-21:2009/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-21: Särskilda fordringar på strålningsvärmare för barn
Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant radiant warmers
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-50, utg 2:2009/A1:2017
IEC 60601-2-50:2009/A1:2016 | EN 60601-2-50:2009/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-50: Särskilda fordringar på utrustning för fototerapi för spädbarn
Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60695-10-3, utg 2:2017
IEC 60695-10-3:2016 | EN 60695-10-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 10-3: Onormal värme - Deformation till följd av utjämning av spänningar
Fire hazard testing - Part 10-3: Abnormal heat - Mould stress relief distortion test
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60695-1-21, utg 1:2017
IEC 60695-1-21:2016 | EN 60695-1-21:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 1-21: Vägledning vid bestämning av brandegenskaper hos elektrotekniska produkter - Antändbarhet - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet
Fire hazard testing - Part 1-21: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Ignitability - Summary and relevance of test methods
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60700-2, utg 1:2017
IEC 60700-2:2016 | EN 60700-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Tyristorventiler för högspänd likström - Del 2: Terminologi
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60870-5-104, utg 2:2006/A1:2017
IEC 60870-5-104:2006/A1:2016 | EN 60870-5-104:2006/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Utrustning för fjärrstyrning - Del 5-104: Nätåtkomst för IEC 60870-5-101 med standardiserade transportprofiler
Telecontrol equipment and system - Part 5-104: Transmission protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60974-4, utg 3:2017
IEC 60974-4:2016 | EN 60974-4:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 26 Elsvetsning
Bågsvetsutrustning - Del 4: Återkommande kontroll och provning
Arc welding equipment - Part 4: Periodic inspection and testing
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 61162-1, utg 5:2017
IEC 61162-1:2016 | EN 61162-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - Digitala gränssnitt - Del 1: En sändare och flera mottagare
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 61215-1, utg 1:2017
IEC 61215-1:2016 | EN 61215-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 1: Provning
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 61375-2-3, utg 1:2016/AC1:2017
IEC 61375-2-3:2015/C2:2016 | EN 61375-2-3:2015/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) - Del 2-3: Kommunikationsprofil för TCN
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-3: TCN communication profile
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 61400-12-2, utg 1:2014/AC1:2017
IEC 61400-12-2:2013/C1:2016 | EN 61400-12-2:2013/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Del 12-2: Bestämning av prestanda för anläggningar för elproduktion med hjälp av maskinhusanemometri
Wind turbines - Part 12-2: Power performance of electricity-producing wind turbines based on nacelle anemomentry
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 61703, utg 2:2017
IEC 61703:2016 | EN 61703:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 56 Tillförlitlighet
Tillförlitlighet - Matematiska uttryck för funktionssäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet
Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62209-1, utg 2:2017
IEC 62209-1:2016 | EN 62209-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Metod för mätning av specifik absorptionshastighet (SAR) avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från handhållen och kroppsburen trådlös kommunikationsutrustning - Del 1: Apparater som används nära örat (frekvensområde 300 MHz till 6 GHz)
Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Part 1: Devices used next to the ear (Frequency range of 300 MHz to 6 GHz)
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62305-1, utg 2:2011/AC1:2017
EN 62305-1:2011/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Åskskydd - Del 1: Allmänt
Protection against lightning - Part 1: General principles
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62305-4, utg 2:2011/AC1:2017
EN 62305-4:2011/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Åskskydd - Del 4: Skydd av elektriska och elektroniska system i byggnader
Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62317-12, utg 1:2017
IEC 62317-12:2016 | EN 62317-12:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Ferritkärnor - Mått - Del 12: Ringkärnor
Ferrite cores - Dimensions - Part 12: Ring cores
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62387, utg 1:2017
IEC 62387:2012 | EN 62387:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Passiva integrerande system för persondosmätning och övervakning av arbetsplatser och miljö avseende gamma- och betastrålning
Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry systems for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62391-1, utg 2:2016/AC1:2017
IEC 62391-1:2015/C1:2016 | EN 62391-1:2016/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta dubbelskiktkondensatorer - Del 1: Artspecifikation
Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic equipment - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62424, utg 2:2017
IEC 62424:2016 | EN 62424:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Representation av industriella processer - Krav i P&I-scheman och datautbyte mellan P&ID-verktyg och PCE-CAE-verktyg
Representation of process control engineering - Requests in P&I diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62618, utg 1:2017
IEC 62618:2013 | EN 62618:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Spektroskopibaserade personliga strålningsdetektorer för detektering av olaglig handel med radioaktivt material
Radiation protection instrumentation - Spectroscopy-based alarming Personal Radiation Detectors (SPRD) for the detection of illicit trafficking of radioactive material
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62625-1, utg 1:2015/AC1:2017
IEC 62625-1:2013/C1:2016 | EN 62625-1:2013/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Ombordsystem för registrering av data avseende fordonsframförande - Del 1: Systemspecifikation
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 1: System specification
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62625-2, utg 1:2017
IEC 62625-2:2016 | EN 62625-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Ombordsystem för registrering av data avseende fordonsframförande - Del 2: Provning av överensstämmelse
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 2: Conformity testing
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62694, utg 1:2017
IEC 62694:2014 | EN 62694:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Ryggsäcksburna strålningsdetektorer för detektering av olaglig handel med radioaktivt material
Radiation protection instrumentation - Backpack-type radiation detector (BRD) for the detection of illicit trafficking of radioactive material
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 80601-2-35, utg 1:2010/A1:2017
IEC 80601-2-35:2009/A1:2016 | EN 80601-2-35:2009/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-35: Särskilda fordringar på värmefiltar, värmedynor och värmemadrasser
Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 62264-6, utg 1:2016
IEC/PAS 62264-6:2016 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Enterprise-control system integration - Part 6: Messaging Service Model
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS 421 01 66, utg 4:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 99 Högspänningsställverk
Mekanisk dimensionering av utomhusställverk
Mechanical design of outdoor substations
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS 421 01 67, utg 3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 99 Högspänningsställverk
Dimensionering av utomhusställverk - Vind- och islaster
Design of outdoor substations - Wind and ice loads
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS 424 16 75, utg 6:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Telekablar med ledare av metall - Typbeteckningar
Telecommunication copper cables - Cable type designations
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS 424 18 86, utg 1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptiska kablar - Typbeteckningar
Optical fibre cables - Cable type designations
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 50122-1, utg 2:2011/A3:2016
EN 50122-1:2011/A3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Elsäkerhet, jordning och returströmkrets - Del 1: Åtgärder till skydd mot elchock
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 50310, utg 4:2016
EN 50310:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Potentialutjämning
Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 50405, utg 2:2016/A1:2016
EN 50405:2015/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Strömavtagare - Provning av slitskenor
Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing methods for contact strips
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 50533, utg 1:2012/A1:2016
EN 50533:2011/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Egenskaper hos trefasspänning i fördelningssystem på spårfordon
Railway applications - Three-phase train line voltage characteristics
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 50600-2-5, utg 1:2016
EN 50600-2-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 2-5: Säkerhetssystem (fysisk säkerhet)
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-5: Security systems
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 50600-3-1, utg 1:2016
EN 50600-3-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 3-1: Information för förvaltning och drift
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 3-1: Management and operational information
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 50604-1, utg 1:2016
EN 50604-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara batterier - Litiumbatterier för lätta elfordon - Del 1: Allmänna säkerhetsfordringar och provningsmetoder
Secondary lithium batteries for light EV (electric vehicle) applications - Part 1: General safety requirements and test method
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60061-1, utg 1:1993/A54:2016
IEC 60061-1:1969/A54:2016 | EN 60061-1:1993/A54:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 1: Lampsocklar
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60061-2, utg 1:1993/A51:2016
IEC 60061-2:1969/A51:2016 | EN 60061-2:1993/A51:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 2: Lamphållare
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60061-3, utg 1:1993/A52:2016
IEC 60061-3:1969/A52:2016 | EN 60061-3:1993/A52:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 3: Mätdon
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60062, utg 3:2016
IEC 60062:2016 | EN 60062:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Märkkoder för motstånd och kondensatorer
Marking codes for resistors and capacitors
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60076-10, utg 2:2016
IEC 60076-10:2016 | EN 60076-10:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Krafttransformatorer - Del 10: Bestämning av ljudnivå
Power transformers - Part 10: Determination of sound levels
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60086-3, utg 4:2016
IEC 60086-3:2016 | EN 60086-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 35 Torrbatterier
Primärbatterier - Del 3: Batterier för ur
Primary batteries - Part 3: Watch batteries
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60195, utg 1:2016
IEC 60195:2016 | EN 60195:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Mätning av strömbrus i fasta motstånd
Method of measurement of current noise generated in fixed resistors
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-13, utg 1:2006/A2:2016
IEC 60598-2-13:2006/A2:2016 | EN 60598-2-13:2006/A2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2-13: Särskilda fordringar på armatur för infällning i mark, golv och liknande
Luminaires - Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed luminaires
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60601-1-3, utg 2:2008/A11:2016
EN 60601-1-3:2008/A11:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62BC Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-3: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda - Tilläggsstandard: Strålskydd för diagnostisk röntgenutrustning
Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-33, utg 3:2011/A12:2016
EN 60601-2-33:2010/A12:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62BC Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-33: Särskilda fordringar på magnetisk kärnspinnresonansutrustning (MR) för medicinsk diagnos
Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60669-2-5, utg 1:2016
IEC 60669-2-5:2013 | EN 60669-2-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande - Del 2-5: Särskilda fordringar på strömställare med tillbehör för anslutning till installationsbuss
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-5: Particular requirements - Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES)
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60691, utg 5:2016
IEC 60691:2015 | EN 60691:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Termosäkringar - Fordringar och provningsmetoder
Thermal-links - Requirements and application guide
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60758, utg 3:2016
IEC 60758:2016 | EN 60758:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Styrkristaller - Syntetiska kvartskristaller - Specifikationer och vägledning vid användning
Synthetic quartz crystal - Specifications and guidelines for use
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 60851-4, utg 2:2016
IEC 60851-4:2016 | EN 60851-4:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd - Provningsmetoder - Del 4: Kemiska egenskaper
Winding wires - Test methods - Part 4: Chemical properties
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61003-1, utg 3:2016
IEC 61003-1:2016 | EN 61003-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Instrument med analoga ingångar och flerfunktionsutgångar - Del 1: Utvärdering av egenskaper
Industrial-process control systems - Instruments with analogue inputs and two- or multi-position outputs - Part 1: Methods of evaluating performance
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61003-2, utg 2:2016
IEC 61003-2:2016 | EN 61003-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Instrument med analoga ingångar och flerfunktionsutgångar - Del 2: Vägledning för kontroll och rutinprovning
Industrial-process control systems - Instruments with analogue inputs and two- or multi-position outputs - Part 2: Guidance for inspection and routine testing
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61058-1-1, utg 1:2016
IEC 61058-1-1:2016 | EN 61058-1-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Strömställare för bruksföremål - Del 1-1: Fordringar på mekaniska strömställare
Switches for appliances - Part 1-1: Requirements for mechanical switches
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61058-1-2, utg 1:2016
IEC 61058-1-2:2016 | EN 61058-1-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Strömställare för bruksföremål - Del 1-2: Fordringar på elektroniska strömställare
Switches for appliances - Part 1-2: Requirements for electronic switches
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61058-2-6, utg 1:2016
IEC 61058-2-6:2016 | EN 61058-2-6:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Strömställare för bruksföremål - Del 2-6: Särskilda fordringar på strömställare för handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner
Switches for appliances - Part 2-6: Particular requirements for switches used in electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61069-1, utg 2:2016
IEC 61069-1:2016 | EN 61069-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Utvärdering av systemegenskaper för systembedömning - Del 1: Terminologi och grundläggande begrepp
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 1: Terminology and basic concepts
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61069-2, utg 2:2016
IEC 61069-2:2016 | EN 61069-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Utvärdering av systemegenskaper för systembedömning - Del 2: Metodik för bedömning
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 2: Assessment methodology
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61069-3, utg 2:2016
IEC 61069-3:2016 | EN 61069-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Utvärdering av systemegenskaper för systembedömning - Del 3: Bedömning av systemets funktion
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 3: Assessment of system functionality
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61069-4, utg 2:2016
IEC 61069-4:2016 | EN 61069-4:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Utvärdering av processegenskaper för systembedömning - Del 4: Bedömning av systemets prestanda
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 4: Assessment of system performance
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61069-5, utg 2:2016
IEC 61069-5:2016 | EN 61069-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Utvärdering av systemegenskaper för systembedömning - Del 5: Bedömning av tillförlitlighet
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 5: Assessment of system dependability
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61069-6, utg 2:2016
IEC 61069-6:2016 | EN 61069-6:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Utvärdering av processegenskaper för systembedömning - Del 6: Bedömning av driftsduglighet
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 6: Assessment of system operability
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61069-7, utg 2:2016
IEC 61069-7:2016 | EN 61069-7:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Utvärdering av systemegenskaper - Del 7: Bedömning av säkerhet
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 7: Assessment of system safety
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61069-8, utg 2:2016
IEC 61069-8:2016 | EN 61069-8:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Utvärdering av systemegenskaper - Del 8: Bedömning av icke-uppdragsrelaterade egenskaper
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 8: Assessment of other system properties
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61180, utg 1:2016
IEC 61180:2016 | EN 61180:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 42 Högspänningsprovning
Högspänningsprovning av lågspänningsutrustningar - Definitioner, provning, provningsförhållanden och provningsutrustning
High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Definitions, test and procedure requirements, test equipment
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61189-2-719, utg 1:2016
IEC 61189-2-719:2016 | EN 61189-2-719:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Mönsterkort - Provning av material för mönsterkort, mönsterkort och kretskort - Del 2-719: Provning av material för mönsterkort och liknande - Mätning av relativ permittivitet och förlustfaktor (500 MHz till 10 GHz)
Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 2-719: Test methods for materials for interconnection structures - Relative permittivity and loss tangent (500 MHz to 10 GHz)
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61340-2-3, utg 2:2016
IEC 61340-2-3:2016 | EN 61340-2-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 101 Elektrostatik
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Del 2-3: Bestämning av resistans och resistivitet hos fasta, plana material som används för att undvika ackumulering av elektrostatiska laddningar
Electrostatics - Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid materials used to avoid electrostatic charge accumulation
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61377, utg 1:2016
IEC 61377:2016 | EN 61377:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Rullande materiel - Kombinerad provningsmetod för traktionssystem
Railway applications - Rolling stock - Combined test method for traction systems
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 61803, utg 1:1999/A2:2016
IEC 61803:1999/A2:2016 | EN 61803:1999/A2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Strömriktarstationer för HVDC - Förlustberäkning för strömriktarstationer med nätkommuterade strömriktare
Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations with line-commutated converters
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62146-1, utg 1:2014/A1:2016
IEC 62146-1:2013/A1:2016 | EN 62146-1:2014/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 33 Kondensatorer för kraftteknik
Kondensatorer för spänningsstyrning för effektbrytare för växelström - Del 1: Allmänt
Grading capacitors for high-voltage alternating current circuit-breakers - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62264-5, utg 2:2016
IEC 62264-5:2016 | EN 62264-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Integrering av processtyrning och affärssystem - Del 5: Transaktioner mellan affärssystem och produktionssystem
Enterprise-control system integration - Part 5: Business to manufacturing transactions
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62325-351, utg 2:2016
IEC 62325-351:2016 | EN 62325-351:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Kommunikation på energimarknaden - Del 351: CIM-profil för den europeiska marknaden
Framework for energy market communications - Part 351: CIM European market model exchange profile
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62361-100, utg 1:2016
IEC 62361-100:2016 | EN 62361-100:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Styrning av kraftsystem och tillhörande informationsutbyte - Interoperabilitet på lång sikt - Del 100: Mappning av CIM-profiler till XML-schema
Power systems management and associated information exchange - Interoperability in the long term - Part 100: CIM profiles to XML schema mapping
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62433-4, utg 1:2016
IEC 62433-4:2016 | EN 62433-4:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
EMC-modellering för integrerade kretsar - Del 4: Modeller för simulering av kretsens immunitet mot högfrekventa störningar - Modellering av immunitet mot ledningsbundna störningar (ICIM-CI)
EMC IC modelling - Part 4: Models of integrated circuits for RF immunity behavioural simulation - Conducted immunity modelling (ICIM-CI)
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62580-1, utg 1:2016
IEC 62580-1:2015 | EN 62580-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Fordonsbaserade delsystem för multimedia och telematik - Del 1: Övergripande arkitektur
Electronic railway equipment - On-board multimedia and telematic subsystems for railways - Part 1: General architecture
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62612, utg 1:2013/AC1:2016
IEC 62612:2013/C1:2016 | EN 62612:2013/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning överstigande 50 V - Prestandafordringar
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62621, utg 1:2016/A1:2016
EN 62621:2016/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Fasta installationer - Särskilda fordringar på isolatorer av kompositmaterial för kontaktledningar
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Specific requirements for composite insulators used for overhead contact line systems
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62660-3, utg 1:2016
IEC 62660-3:2016 | EN 62660-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara batterier - Litium-jonceller för elfordon - Del 3: Säkerhetsfordringar
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electrical road vehicles - Part 3: Safety requirements
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62680-1-3, utg 1:2016
IEC 62680-1-3:2016 | EN 62680-1-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-3: Gemensamma komponenter - Specifikation för kabel och anslutningsdon USB Type-C™
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Universal Serial Bus interfaces - Common components - USB Type-C™ cable and connector specification
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62810, utg 1:2016
IEC 62810:2015 | EN 62810:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Mätning av den komplexa permittiviteten hos dielektriska stavar med låga förluster - Metod med cylindrisk kavitet
Cylindrical cavity method to measure the complex permittivity of low-loss dielectric rods
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62822-2, utg 1:2016
IEC 62822-2:2016 | EN 62822-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 26 Elsvetsning
Bedömning av utrustning för elsvetsning med avseende på begränsning av exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz) - Del 2: Bågsvetsutrustning
Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) - Part 2: Arc welding equipment
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-2-9, utg 1:2015/AC1:2016
IEC 62841-2-9:2015/C1:2015 | EN 62841-2-9:2015/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 2-9: Särskilda fordringar på gängmaskiner
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-9: Particular requirements for hand-held tappers and threaders
Fastställelsedatum: 2016-12-14
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

februari 2017

januari 2017

december 2016

november 2016

oktober 2016

september 2016

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.