Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i mitten av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SS-EN 50064, utg 2:2019
EN 50064:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Gasfyllda kapslingar av plastiskt bearbetat aluminium
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought aluminium and aluminium alloy enclosures
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50068, utg 2:2019
EN 50068:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Gasfyllda kapslingar av smitt stål
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought steel enclosures
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50069, utg 2:2019
EN 50069:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Gasfyllda svetsade kapslingar sammansatta av gjutet och plastiskt bearbetat aluminium
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50107-3, utg 1:2019
EN 50107-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusskyltar för systemspänning upp till 1000 V med undantag för trafik- och nödljusrelaterade ändamål
Product standard covering luminous signs with discharge lamps and/or LED (light emitting diodes) and/or EL (electroluminescent) lightsources with a nominal voltage not exceeding 1000 V, with the exclusion of general lighting, traffic- or emergency related purpose
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50131-2-10, utg 1:2019
EN 50131-2-10:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 2-10: Lägesindikator för låsregel (magnetisk)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-10: Intrusion detectors - Lock state contacts (magnetic)
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50318, utg 2:2019
EN 50318:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Validering av simulering av det dynamiska samspelet mellan strömavtagare och kontaktledning
Railway applications - Current collection systems - Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50436-4, utg 1:2019
EN 50436-4:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK BTTF 116-2 Alkolås
Alkolås - Fordringar och provning - Del 4: Anslutning och digitalt gränssnitt mellan alkolås och fordon
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 4: Connection and digital interface between the alcohol interlock and the vehicle
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 50527-2-2, utg 1:2019
EN 50527-2-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 2-2: Särskild bedömning för arbetstagare med implanterbar defibrillator (ICD)
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-2: Specific assessment for workers with cardioverter defibrillators (ICDs)
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 60188, utg 4:2002/A11:2019
EN 60188:2001/A11:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Kvicksilverlampor av högtryckstyp - Prestandafordringar
High-pressure mercury vapour lamps - Performance specification
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 60662, utg 6:2012/A11:2019
EN 60662:2012/A11:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Natriumlampor av högtryckstyp - Prestandafordringar
High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 60846-2, utg 1:2019
IEC 60846-2:2015 | EN 60846-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Dosekvivalent- och dosekvivalentratmetrar för beta-, röntgen- och gammastrålning, avsedda för strålskyddsändamål - Del 2: Bärbara strålskyddsinstrument för mätning av dos och dosrat från beta- och gammastrålning i samband med radiologiska olyckor
Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection purposes
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 62707-1, utg 1:2014/A1:2019
IEC 62707-1:2013/A1:2018 | EN 62707-1:2014/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdioder (LED) - Klassificering och sortering (LED-binning) - Del 1: Allmänna fordringar och vit matris för fordonstillämpningar
LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid intended for automotive applications
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN 62852, utg 1:2019
IEC 62852:2014 | EN 62852:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Säkerhetsfordringar på anslutningsdon för likström
Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60297-3-110, utg 1:2019
IEC 60297-3-110:2018 | EN IEC 60297-3-110:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikutrustningar - Mekaniska byggmått i 482,6 mm (19 tum)-serien - Del 3-110: Bostadsplacerade stativ och skåp för smarta hus
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-110: Residential racks and cabinets for smart houses
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60358-4, utg 1:2019
IEC 60358-4:2018 | EN IEC 60358-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 33 Kondensatorer för kraftteknik
Kopplingskondensatorer och kondensatorer för spänningsdelare - Del 4: Kapacitiva spänningsdelare för enfas AC eller DC
Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 4: DC and AC single-phase capacitor dividers
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60376, utg 2:2019
IEC 60376:2018 | EN IEC 60376:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 10 Isolervätskor och isolergaser
Specifikation för svavelhexafluorid (SF6) och kompletterande gaser för användning i elektrisk utrustning
Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60404-16, utg 1:2019
IEC 60404-16:2018 | EN IEC 60404-16:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 16: Metoder för mätning av de magnetiska egenskaperna hos järnbaserade amorfa band med hjälp av arkmätare
Magnetic materials - Part 16: Methods of measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of a single sheet tester
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60404-8-11, utg 1:2019
IEC 60404-8-11:2018 | EN IEC 60404-8-11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 8-11: Specifikationer för enskilda material - Järnbaserade amorfa band levererade i icke slutglödgat tillstånd
Magnetic materials - Part 8-11: Specifications for individual materials - Fe-based amorphous strip delivered in the semi-processed state
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61496-3, utg 2:2019
IEC 61496-3:2018 | EN IEC 61496-3:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 44 Elutrustning för maskiner
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 3: Särskilda fordringar på utrustning med aktiv optoelektronik, känslig för diffus reflexion (AOPDDR)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for active opto-electronic protective devices responsive to diffuse Reflection (AOPDDR)
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61853-3, utg 1:2019
IEC 61853-3:2018 | EN IEC 61853-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsmoduler - Provning av prestanda och angivande av märkvärden - Del 3: Bestämning av energiprestanda
Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 3: Energy rating of PV modules
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61853-4, utg 1:2019
IEC 61853-4:2018 | EN IEC 61853-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsmoduler - Provning av prestanda och angivande av märkvärden - Del 4: Klimatprofiler för referensändamål
Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 4: Standard reference climatic profiles
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61970-302, utg 1:2019
IEC 61970-302:2018 | EN IEC 61970-302:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 302: Dynamiska modeller i CIM
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 302: Common information model (CIM) dynamics
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62435-6, utg 1:2019
IEC 62435-6:2018 | EN IEC 62435-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikkomponenter - Långtidslagring av halvledarkomponenter - Del 6: Kapslade eller färdiga komponenter
Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 6: Packaged or finished devices
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62474, utg 2:2019
IEC 62474:2018 | EN IEC 62474:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Materialdeklaration av elektrotekniska produkter och av produkter för den elektrotekniska industrin
Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62610-2, utg 1:2019
IEC 62610-2:2018 | EN IEC 62610-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikutrustning - Värmehantering för skåp i enlighet med IEC 60297 och IEC 60917 - Del 2: Bestämning av verkan av forcerad kylning
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Thermal management for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series - Part 2: Method for the determination of forced air cooling
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62660-1, utg 2:2019
IEC 62660-1:2018 | EN IEC 62660-1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara batterier - Litium-jonceller för elfordon - Del 1: Provning av prestanda
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 1: Performance testing
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62660-2, utg 2:2019
IEC 62660-2:2018 | EN IEC 62660-2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara batterier - Litium-jonceller för elfordon - Del 2: Provning av funktionssäkerhet och tålighet mot felaktig hantering
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 2: Reliability and abuse testing
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62676-5, utg 1:2019
IEC 62676-5:2018 | EN IEC 62676-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Utrustning och system för CCTV - Del 5: Specifikationer och mätmetoder avseende bildkvalitet för CCTV-kameror
Video surveillance systems for use in security applications - Part 5: Data specifications and image quality performance for camera devices
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62961, utg 1:2019
IEC 62961:2018 | EN IEC 62961:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 10 Isolervätskor och isolergaser
Metoder för bestämning av gränsytspänning för isolervätskor - Bestämning med ringmetoden
Insulating liquids - Test methods for the determination of interfacial tension of insulating liquids - Determination with the ring method
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 63093-8, utg 1:2019
IEC 63093-8:2018 | EN IEC 63093-8:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Ferritkärnor - Mått och angivande av ytdefekter - Del 8: E-kärnor
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 8: E-cores
Fastställelsedatum: 2019-03-13
Läs mer
 
SEK Handbok 426, utg 5:2017/R1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär
Fastställelsedatum: 2019-03-04
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 62476, utg 1:2019
IEC/TR 62476:2010 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Guidance for evaluation of products with respect to substance-use restrictions in electrical and electronic products
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 50470-1, utg 1:2007/A1:2019
EN 50470-1:2006/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 1: Mätare av noggrannhetsklass A, B och C
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 50470-2, utg 1:2007/A1:2019
EN 50470-2:2006/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 2: Fordringar på elektromekaniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass A och B
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 50470-3, utg 1:2007/A1:2019
EN 50470-3:2006/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 3: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass A, B och C
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 50594, utg 1:2019
EN 50594:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Torktumlare för kommersiellt bruk - Prestandaprovning
Household and similar electric appliances - Methods for measuring the performance of tumble dryers intended for commercial use
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 50597, utg 2:2019
EN 50597:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Varuautomater - Mätning av elförbrukning
Energy consumption of vending machines
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 50640, utg 1:2019
EN 50640:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Tvättmaskiner för kommersiellt bruk - Prestandaprovning
Household and similar electric appliances - Methods for measuring the performance of clothes washing machines intended for commercial use
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 60061-1, utg 1:1993/A58:2019
IEC 60061-1:1969/A58:2018 | EN 60061-1:1993/A58:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 1: Lampsocklar
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 60061-2, utg 1:1993/A54:2019
IEC 60061-2:1993/A54:2018 | EN 60061-2:1993/A54:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 2: Lamphållare
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 60061-3, utg 1:1993/A55:2019
IEC 60061-3:1969/A55:2018 | EN 60061-3:1993/A55:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 3: Mätdon
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 60065, utg 4:2015/AC3:2019
IEC 60065:2014/C3:2018 | EN 60065:2014/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 60335-1, utg 5:2012/A13:2017/R1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-11, utg 7:2010/A2:2019
IEC 60335-2-11:2008/A2:2015 | EN 60335-2-11:2010/A2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-11: Särskilda fordringar på torktumlare
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-24, utg 6:2010/A1:2019
IEC 60335-2-24:2010/A1:2012 | EN 60335-2-24:2010/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-24: Särskilda fordringar på kylar och frysar för livsmedel samt på glassmaskiner och ismaskiner
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-24, utg 6:2010/A2:2019
IEC 60335-2-24:2010/A2:2017 | EN 60335-2-24:2010/A2:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-24: Särskilda fordringar på kylar och frysar för livsmedel samt på glassmaskiner och ismaskiner
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-40, utg 2:2019
IEC 60601-2-40:2016 | EN 60601-2-40:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-40: Särskilda fordringar på säkerhet och väsentliga prestanda för EMG-apparater och utrustning för evoked response
Medical electrical equipment - Part 2-40: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electromyographs and evoked response equipment
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 61167, utg 4.1:2019
IEC 61167:2018 | EN 61167:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Metallhalogenlampor - Prestandafordringar
Metal halide lamps - Performance specification
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 61970-453, utg 2:2014/A1:2019
IEC 61970-453:2014/A1:2018 | EN 61970-453:2014/A1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 453: Profil för schemautbyte
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 453: Diagram layout profile
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN 62784, utg 1:2019
IEC 62784:2017 | EN 62784:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Särskilda fordringar på dammsugare och utsug med skyddsnivå Dc för uppsamling av brännbart damm
Vacuum cleaners and dust extractors providing equipment protection level Dc for the collection of combustible dusts - Particular requirements
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 60034-4-1, utg 1:2019
IEC 60034-4-1:2018 | EN IEC 60034-4-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 2 Elektriska maskiner
Roterande elektriska maskiner - Del 4-1: Provning för bestämning av fältmatade synkronmaskiners parametrar
Rotating electrical machines - Part 4-1: Methods for determining electrically excited synchronous machine quantities from tests
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 60127-8, utg 1:2019
IEC 60127-8:2018 | EN IEC 60127-8:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Finsäkringar - Del 8: Säkringsmotstånd med särskilt överströmsskydd
Miniature fuses - Part 8: Fuse resistors with particular overcurrent protection
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 60204-11, utg 2:2019
IEC 60204-11:2018 | EN IEC 60204-11:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 44 Elutrustning för maskiner
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 11: Fordringar på utrustning för spänning över 1 000 V AC eller 1 500 V DC men inte överstigande 36 kV
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 60404-13, utg 2:2019
IEC 60404-13:2018 | EN IEC 60404-13:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 13: Mätning av resistivitet, densitet och fyllfaktor hos elektroplåt
Magnetic materials - Part 13: Methods of measurement of resistivity, density and stacking factor of electrical steel strip and sheet
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 60404-6, utg 2:2018/AC1:2019
IEC 60404-6:2018/C1:2018 | EN IEC 60404-6:2018/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 6: Mätning av de magnetiska egenskaperna hos mjukmagnetiska metalliska material och pulvermaterial vid frekvenser i området 20 Hz till 100 kHz med användande av ringprov
Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 60512-1, utg 3:2019
IEC 60512-1:2018 | EN IEC 60512-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektrisk och elektronisk utrustning - Provning och mätning - Del 1: Artspecifikation
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 60721-3-2, utg 2:2018/AC1:2019
IEC 60721-3-2:2018/C1:2018 | EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljöklassificering - Del 3-2: Grupper av miljöfaktorer och deras strängheter - Transport och hantering
Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and handling
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 60793-1-32, utg 3:2019
IEC 60793-1-32:2018 | EN IEC 60793-1-32:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-32: Mätning och provning - Ytskiktets skalbarhet
Optical fibres - Part 1-32: Measurement methods and test procedures - Coating strippability
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 60869-1, utg 3:2019
IEC 60869-1:2018 | EN IEC 60869-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Anordningar för effektbegränsning - Del 1: Artspecifikation
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic passive power control devices - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 60974-14, utg 1:2019
IEC 60974-14:2018 | EN IEC 60974-14:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 26 Elsvetsning
Bågsvetsutrustning - Del 14: Kalibrering, validering och konsistensprovning
Arc welding equipment - Part 14: Calibration, validation and consistency testing
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61051-1, utg 2:2019
IEC 61051-1:2018 | EN IEC 61051-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Varistorer - Del 1: Artspecifikation
Varistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61058-2-6, utg 2:2019
IEC 61058-2-6:2018 | EN IEC 61058-2-6:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Strömställare för bruksföremål - Del 2-6: Särskilda fordringar på strömställare för handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner
Switches for appliances - Part 2-6: Particular requirements for switches used in electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61189-2-630, utg 1:2019
IEC 61189-2-630:2018 | EN IEC 61189-2-630:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Mönsterkort - Provning av material för mönsterkort, mönsterkort och kretskort - Del 2-630: Provning av material för mönsterkort och liknande - Fuktabsorption efter konditionering i tryckkammare
Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 2-630: Test methods for materials for interconnection structures - Moisture absorption after pressure vessel conditioning
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61265, utg 2:2019
IEC 61265:2018 | EN IEC 61265:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Elektroakustik - Instrument för mätning av buller från flygplan - Prestandafordringar på system för mätning av ljudtryck i samband med certifiering av flygplan
Electroacoustics - Instruments for measurement of aircraft noise - Performance requirements for systems to measure sound pressure levels in noise certification of aircraft
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61784-5-12, utg 2:2019
IEC 61784-5-12:2018 | EN IEC 61784-5-12:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 5-12: Installation av fältbussar - Installationsprofiler för CPF 12 (EtherCAT)
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-12: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 12
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61784-5-18, utg 2:2019
IEC 61784-5-18:2018 | EN IEC 61784-5-18:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 5-18: Installation av fältbussar - Installationsprofiler för CPF 18 (SafetyNET p)
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-18: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 18
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61784-5-2, utg 4:2019
IEC 61784-5-2:2018 | EN IEC 61784-5-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 5-2: Installation av fältbussar - Installationsprofiler för CPF 2 (CIP)
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-2: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 2
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61784-5-20, utg 1:2019
IEC 61784-5-20:2018 | EN IEC 61784-5-20:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 5-20: Installation av fältbussar - Installationsprofiler för CPF 20 (ADS-net)
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-20: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 20
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61784-5-21, utg 1:2019
IEC 61784-5-21:2018 | EN IEC 61784-5-21:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 5-21: Installation av fältbussar - Installationsprofiler för CPF 21 (FL-net)
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-21: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 21
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61784-5-6, utg 4:2019
IEC 61784-5-6:2018 | EN IEC 61784-5-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 5-6: Installation av fältbussar - Installationsprofiler för CPF 6 (Interbus)
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-6: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 6
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61784-5-8, utg 2:2019
IEC 61784-5-8:2018 | EN IEC 61784-5-8:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 5-8: Installation av fältbussar - Installationsprofiler för CPF 8 (CC-Link)
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-8: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 8
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61788-23, utg 1:2019
IEC 61788-23:2018 | EN IEC 61788-23:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Supraledning - Del 23: Mätning av förhållandet mellan resistansen vid rumstemperatur och restresistansen (RRR) - RRR för supraledare av Nb
Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb superconductors
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 61788-25, utg 1:2019
IEC 61788-25:2018 | EN IEC 61788-25:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Supraledare - Del 25: Mätning av mekaniska egenskaper - Mätning av draghållfasthet vid rumstemperatur för REBCO-trådar
Superconductivity - Part 25: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test on REBCO wires
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 62442-2, utg 2:2019
IEC 62442-2:2018 | EN IEC 62442-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 2: Förkopplingsdon för andra urladdningslampor än lysrör - Bestämning av verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of controlgear
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 63000, utg 1:2019
IEC 63000:2016 | EN IEC 63000:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 63093-5, utg 1:2019
IEC 63093-5:2018 | EN IEC 63093-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Ferritkärnor - Mått och angivande av ytdefekter - Del 5: EP-kärnor och tillbehör för induktorer och transformatorer
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 5: EP-cores and associated parts for use in inductors and transformers
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SS-EN IEC 63093-6, utg 1:2019
IEC 63093-6:2018 | EN IEC 63093-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Ferritkärnor - Mått och angivande av ytdefekter - Del 6: ETD-kärnor för användning i strömförsörjningsutrustning
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 6: ETD-cores for use in power supplies
Fastställelsedatum: 2019-02-20
Läs mer
 
SEK Handbok 457, utg 1:2019
Ansvarig svensk kommitté: TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
SEK Handbok 457 - Solceller - Råd och regler för elinstallationen
Fastställelsedatum: 2019-02-01
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50542-1, utg 1:2019
CLC/TR 50542-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Driver's cab train display controller (TDC) - Part 1: General architecture
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50542-2, utg 1:2019
CLC/TR 50542-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Driver's cab Train Display Controller (TDC) - Part 2: Display systems FIS
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50542-3, utg 1:2019
CLC/TR 50542-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Driver's cab train Display Controller (TDC) - Part 3: Other train systems FIS
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50610, utg 1:2019
TR 50610:2014
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Train Modes functional interface specification
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50623, utg 1:2019
TR 50623:2014
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Functional Interface Specification - Door System
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50624, utg 1:2019
TR 50624:2014
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Functional Interface Specification - Pantograph System
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50646, utg 1:2019
CLC/TR 50646:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway Application - Fixed Installations - Specification for reversible d.c. substations
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SEK TS 50206-3, utg 1:2019
CLC/TS 50206-3:2010
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Strömavtagare - Egenskaper och provning - Del 3: Gränssnitt mellan strömavtagare och rälsfordon
Railway applications - Rolling stock Pantographs: Characteristics and tests - Part 3: Interface between pantograph and rolling stock for rail vehicles
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SEK TS 50537-1, utg 1:2019
CLC/TS 50537-1:2010
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Mounted parts of the traction transformer and cooling system - Part 1: HV bushing for traction transformers
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SEK TS 50537-2, utg 1:2019
CLC/TS 50537-2:2010
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Mounted parts of the traction transformer and cooling system - Part 2: Pump for insulating liquid for traction transformers and reactors
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SEK TS 50537-3, utg 1:2019
CLC/TS 50537-3:2010
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Mounted parts of the traction transformer and cooling system - Part 3: Water pump for traction converters
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SEK TS 50537-4, utg 1:2019
CLC/TS 50537-4:2010
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Mounted parts of the traction transformer and cooling system - Part 4: Gas and liquid actuated (Buchholz) relay for liquid immersed transformers and reactors with conservator for rail vehicles
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 50129, utg 2:2019
EN 50129:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Dataöverföring och järnvägsstyrning - Elektroniska signalsystem av betydelse för säkerheten
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 50136-1, utg 1:2012/A1:2019
EN 50136-1:2012/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - System och utrustning för larmöverföring - Del 1: Allmänna fordringar på larmöverföringssystem
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 1: General requirements for alarm transmission systems
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 50342-1, utg 2:2016/A1:2019
EN 50342-1:2015/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Startbatterier av bly-syratyp - Del 1: Allmänna fordringar och provningsmetoder
Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 50342-6, utg 1:2016/A1:2019
EN 50342-6:2015/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Startbatterier av bly-syratyp - Del 6: Batterier för mikrocyklisk användning
Lead-acid starter batteries - Part 6: Batteries for Micro-Cycle Applications
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 50377-14-1, utg 2:2019
EN 50377-14-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Anslutningsdon för fiberoptik - Specifikationer - Del 14-1: Sladdar med singelmodfiber IEC 60793-2-50 kategori B1 och B6 för miljökategori C enligt EN 61753-1
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 14-1: Simplex and duplex cords made from simplex plugs with cylindrical ferrules, using EN 60793-2-50 single-mode B1 or B6 fibre for Category C according to EN 61753-1
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 60675, utg 1:1995/A2:2019
IEC 60675:1994/A2:2018 | EN 60675:1995/A2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater - Direktverkande rumsuppvärmningsapparater - Funktionsprovning
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 60705, utg 4:2015/A2:2019
IEC 60705:2010/A2:2018 | EN 60705:2015/A2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Mikrovågsugnar för hushållsbruk - Funktionsprovning
Household microwave ovens - Methods for measuring performance
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 60728-11, utg 3:2017/A11:2019
EN 60728-11:2017/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 11: Säkerhetsfordringar
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 62386-102, utg 2:2015/A1:2019
IEC 62386-102:2014/A1:2018 | EN 62386-102:2014/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 102: Allmänna fordringar på driftdon
Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 62386-103, utg 1:2015/A1:2019
IEC 62386-103:2014/A1:2018 | EN 62386-103:2014/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 103: Allmänna fordringar på styrdon
Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 62446-1, utg 1:2016/A1:2019
IEC 62446-1:2016/A1:2018 | EN 62446-1:2016/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Fordringar på provning, dokumentation och underhåll - Del 1: Nätanslutna anläggningar - Dokumentation, provning för idrifttagning och besiktning
Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 1: Grid connected systems - Documentation, commissioning tests and inspection
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 62612, utg 1:2013/A2:2019
IEC 62612:2013/A2:2018 | EN 62612:2013/A2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning överstigande 50 V - Prestandafordringar
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN 63024, utg 1:2019
IEC 63024:2017 | EN 63024:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Anordningar för automatisk återinkoppling (ARD) för dvärgbrytare och för jordfelsbrytare med eller utan inbyggt överströmsskydd (RCBO och RCCB) för hushållsbruk och liknande
Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit-breakers, RCBOs and RCCBs for household and similar uses
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 60034-14, utg 3:2019
IEC 60034-14:2018 | EN 60034-14:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 2 Elektriska maskiner
Roterande elektriska maskiner - Del 14: Mekaniska vibrationer hos vissa maskiner med axelhöjd minst 56 mm - Mätmetoder, bedömning och gränsvärden
Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 60076-11, utg 2:2019
IEC 60076-11:2018 | EN IEC 60076-11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Krafttransformatorer - Del 11: Torrisolerade krafttransformatorer
Power transformers - Part 11: Dry-type transformers
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 60268-4, utg 5:2019
IEC 60268-4:2018 | EN IEC 60268-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Ljudanläggningar - Del 4: Mikrofoner
Sound system equipment - Part 4: Microphones
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 60384-26, utg 2:2019
IEC 60384-26:2018 | EN IEC 60384-26:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 26: Gruppspecifikation för aluminiumelektrolytkondensatorer med fast elektrolyt av ledande polymer
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 26: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 60695-6-2, utg 2:2019
IEC 60695-6-2:2018 | EN IEC 60695-6-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 6-2: Förmörkelse förorsakad av rök - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet
Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 60793-1-49, utg 3:2019
IEC 60793-1-49:2018 | EN IEC 60793-1-49:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-49: Mätning och provning - Skillnad i grupplöptid
Optical fibres - Part 1-49: Measurement methods and test procedures - Differential mode delay
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 60794-1-31, utg 1:2019
IEC 60794-1-31:2018 | EN IEC 60794-1-31:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 1-31: Artspecifikation - Kabelelement - Ribbon
Optical fibre cables - Part 1-31: Generic specification - Optical cable elements - Optical fibre ribbon
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 60794-4, utg 2:2019
IEC 60794-4:2018 | EN IEC 60794-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 4: Gruppspecifikation för kablar för förläggning på kraftledning
Optical fibre cables - Part 4: Sectional specification - Aerial optical cables along electrical power lines
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 60794-4-20, utg 2:2019
IEC 60794-4-20:2018 | EN IEC 60794-4-20:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 4-20: Kablar för förläggning på kraftledning - Familjespecifikation för dielektriska självbärande kablar (ADSS)
Optical fibre cables - Part 4-20: Sectional specification - Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for ADSS (all dielectric self-supported) optical cables
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 61191-1, utg 3:2019
IEC 61191-1:2018 | EN IEC 61191-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Kretskort - Del 1: Artspecifikation - Lödda kretskort där ytmontering eller besläktad monteringsteknik använts
Printed board assemblies - Part 1: Generic specification - Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 61290-4-4, utg 1:2019
IEC 61290-4-4:2018 | EN IEC 61290-4-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptiska förstärkare - Provningsmetoder - Del 4-4: Förstärkningsövergångsparametrar - Enkanalsförstärkare med förstärkningsreglering
Optical amplifiers - Test methods - Part 4-4: Gain transient parameters - Single channel optical amplifiers with gain control
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 61326-3-2, utg 2:2019
IEC 61326-3-2:2017 | EN IEC 61326-3-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål - EMC-fordringar - Del 3-2: Immunitetsfordringar på system av betydelse för säkerheten (säkerhetskritiska system) och på utrustning med säkerhetsfunktion - Tillämpningar i industrin i specificerad elektromagnetisk miljö
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - Industrial applications with specified electromagnetic environment
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 61753-1, utg 2:2019
IEC 61753-1:2018 | EN IEC 61753-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Funktionsfordringar på anslutningsdon och passiva komponenter - Del 1: Allmänt och vägledning
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1: General and guidance
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 61755-6-2, utg 1:2019
IEC 61755-6-2:2018 | EN IEC 61755-6-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Optiska gränssnitt för kontaktdon - Del 6-2: Anslutning av multimodfiber med 50 µm kärndiameter med fysisk kontakt mellan kontakterade fibrer - Icke-vinklade för referenskontaktapplikationer, vid 850 nm våglängd med utvald A1a-fiber
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 6-2: Connection of 50 µm core diameter multimode physically contacting fibres - Non-angled for reference connector application, at wavelength of 850 nm using selected A1a fibre only
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 61757, utg 1:2019
IEC 61757:2018 | EN IEC 61757:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptiska sensorer - Artspecifikation
Fibre optic sensors - Generic specification
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 61784-5-3, utg 4:2019
IEC 61784-5-3:2018 | EN IEC 61784-5-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 5-3: Installation av fältbussar - Installationsprofiler för CPF 3 (Profibus & Profinet)
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-3: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 3
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 61837-2, utg 3:2019
IEC 61837-2:2018 | EN IEC 61837-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Styrkristaller - Ytmonterade komponenter - Mått och anslutningar - Del 2: Keramikkapslar
Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection - Standard outlines and terminal lead connections - Part 2: Ceramic enclosures
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 61993-2, utg 3:2019
IEC 61993-2:2018 | EN IEC 61993-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Del 2: Utrustning i klass A för fartyg - Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification systems (AIS) - Part 2: Class A shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Operational and performance requirements, methods of test and required test results
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 62005-9-4, utg 1:2019
IEC 62005-9-4:2018 | EN IEC 62005-9-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Funktionssäkerhet - Del 9-4: Kvalificering för höga effekter av passiva optiska komponenter för kategori C - Kontrollerad miljö
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Reliability - Part 9-4: High power qualification of passive optical components for environmental category C
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 62149-10, utg 1:2019
IEC 62149-10:2018 | EN IEC 62149-10:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Aktiva komponenter - Prestanda - Del 10: Sändar-mottagarmoduler för radio över fiber (RoF) för mobil fronthaul
Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 10: Radio-over-fibre (RoF) transceivers for mobile fronthaul
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 62343-3-4, utg 1:2019
IEC 62343-3-4:2018 | EN IEC 62343-3-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Dynamiska moduler - Del 3-4: Mallar för angivande av prestanda - Optiska omkopplare med flera portar
Dynamic modules - Part 3-4: Performance specification templates - Multicast optical switches
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-216, utg 1:2019
IEC 62386-216:2018 | EN IEC 62386-216:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adressbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 216: Särskilda fordringar på drivdon - Referensmätning av last (apparater av typ 15)
Digital addressable lighting interface - Part 216: Particular requirements for control gear - Load referencing (device type 15)
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 62680-1-3, utg 3:2019
IEC 62680-1-3:2018 | EN IEC 62680-1-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-3: Gemensamma komponenter - Specifikation för kabel och anslutningsdon USB Type-C™
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C™ Cable and Connector Specification
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 62680-1-4, utg 1:2019
IEC 62680-1-4:2018 | EN IEC 62680-1-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-4: Gemensamma komponenter - Specifikation för autentisering, USB Type-C™
Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 1-4: Common components - USB Type-C™ Authentication Specification
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 63032, utg 1:2019
IEC 63032:2018 | EN IEC 63032:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Avstämbara bandpassfilter - Artspecifikation
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic tuneable bandpass filters - Generic specification
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SS-EN IEC 63093-11, utg 1:2019
IEC 63093-11:2018 | EN IEC 63093-11:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Ferritkärnor - Mått och angivande av ytdefekter - Del 11: EC-kärnor för användning i strömförsörjningsutrustning
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 11: EC-cores for use in power supply applications
Fastställelsedatum: 2019-01-23
Läs mer
 
SEK Handbok 444, utg 2:2017/R1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
SEK Handbok 444 - Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00, utg 3, med kommentarer
Fastställelsedatum: 2018-12-21
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

mars 2019

februari 2019

januari 2019

december 2018

november 2018

oktober 2018

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.