Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i slutet av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SEK Teknisk Rapport 50674, utg 1:2018
CLC/TR 50674:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Guidelines for the verification of household appliances under energy labelling and eco design
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50321-1, utg 1:2018
EN 50321-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 78 Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Arbete med spänning - Elektriskt isolerande fotbeklädnad
Live working - Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50364, utg 3:2018
EN 50364:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Begränsning av exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz - 300 GHz från utrustning för artikelövervakning (EAS), identifiering (RFID) och liknande
Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50380, utg 2:2018
EN 50380:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsmoduler - Märkning och dokumentation
Marking and documentation requirements for Photovoltaic Modules
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50496, utg 2:2018
EN 50496:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Bestämning av arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält i en rundradiostation, jämte riskbedömning
Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50588-2, utg 1:2018
EN 50588-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 2: Transformatorer med kabelboxar - Allmänna fordringar för transformatorer med högst 3150 kVA märkeffekt
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - General requirements for transformers with rated power less than or equal to 3 150 kVA
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50588-3, utg 1:2018
EN 50588-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 3: Transformatorer med kabelboxar - Kabelboxar typ 1 för transformatorer enligt EN 50588-2
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 3: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 1 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50588-4, utg 1:2018
EN 50588-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 4: Transformatorer med kabelboxar - Kabelboxar typ 2 för transformatorer enligt EN 50588-2
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 4: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 2 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60061-1, utg 1:1993/A57:2018
IEC 60061-1:1969/A57:2017 | EN 60061:1993/A57:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 1: Lampsocklar
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60061-2, utg 1:1993/A53:2018
IEC 60061-2:1993/A53:2017 | EN 60061-2:1993/A53:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 2: Lamphållare
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60061-3, utg 1:1993/A54:2018
IEC 60061-3:1969/A54:2017 | EN 60061-3:1993/A54:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 3: Mätdon
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-58, utg 3:2015/A1:2018
IEC 60068-2-58:2015/A1:2017 | EN 60068-2-58:2015/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Miljötålighetsprovning - Del 2-58: Provningsmetoder - Td: Lödbarhet, beständighet mot upplösning av metallisering och mot lödvärme hos ytmonteringskomponenter
Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-69, utg 3:2017/AC1:2018
IEC 60068-2-69:2017/C1:2018 | EN 60068-2-69:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Miljötålighetsprovning - Del 2-69: Provningsmetoder - Te/Tc: Lödbarhetsprovning med vätningsvåg (kraftmätning) av komponenter för ytmontering
Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60445, utg 6:2018
IEC 60445:2017 | EN 60445:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 3 Dokumentation och grafiska symboler
Gränssnitt människa-maskin (MMI) - Grundläggande regler för märkning av uttag och ledare
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conducturs
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-4, utg 4:2018
IEC 60598-2-4:2017 | EN 60598-2-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2-4: Särskilda fordringar på flyttbar armatur för allmän användning
Luminaires - Part 2-4: Particular requirements - Portable general purpose luminaires
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60904-1-1, utg 1:2018
IEC 60904-1-1:2017 | EN 60904-1-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solceller - Del 1-1: Bestämning av förhållandet mellan ström och spänning för solceller med flera PN-övergångar
Photovoltaic devices - Part 1-1: Measurement of current-voltage characteristics of multi-junction photovoltaic (PV) devices
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60904-8-1, utg 1:2018
IEC 60904-8-1:2017 | EN 60904-8-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solceller - Del 8-1: Mätning av spektral respons för solceller med flera PN-övergångar
Photovoltaic devices - Part 8-1: Measurement of spectral responsivity of multi-junction photovoltaic (PV) devices
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 61215-2, utg 1:2017/AC2:2018
IEC 61215-2:2016/C1:2018 | EN 61215-2:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 2: Provningsmetoder
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 61745, utg 1:2018
IEC 61745:2017 | EN 61745:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Procedur för ändytebildanalys vid kalibrering av mätplatser för fiberoptisk geometri
End-face image analysis procedure for the calibration of optical fibre geometry test sets
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 61757-2-2, utg 1:2018
IEC 61757-2-2:2016 | EN 61757-2-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptiska givare - Del 2-2: Temperaturmätning - Distribuerad mätning
Fibre optic sensors - Part 2-2: Temperature measurement - Distributed sensing
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 61810-1, utg 4:2015/AC2:2018
IEC 61810-1:2015/C2:2018 | EN 61810-1:2015/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95 Reläer och reläskydd
Elektromekaniska elementarreläer - Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar
Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62232, utg 1:2018
IEC 62232:2017 | EN 62232:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Bestämning av radiofrekvent fältstyrka, effekttäthet och SAR i närheten av radiobasstationer i syfte att bedöma exponering för elektromagnetiska fält
Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62271-1, utg 2:2018
IEC 62271-1:2017 | EN 62271-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 1: Gemensamma specifikationer för kopplingsapparater för växelström
High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62271-101, utg 2:2013/A1:2018
IEC 62271-101:2012/A1:2017 | EN 62271-101:2013/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 101: Syntetisk provning
High-voltage switchgear and controlgear - Part 101: Synthetic testing
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62805-1, utg 1:2018
IEC 62805-1:2017 | EN 62805-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Mätning av glas för solceller - Del 1: Mätning av ljusdiffusion och dess spektralfördelning
Method for measuring photovoltaic (PV) glass - Part 1: Measurement of total haze and spectral distribution of haze
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62805-2, utg 1:2018
IEC 62805-2:2017 | EN 62805-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Mätning av glas för solceller - Del 2: Mätning av transmittans och reflektans
Method for measuring photovoltaic (PV) glass - Part 2: Measurement of transmittance and reflectance
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62979, utg 1:2018
IEC 62979:2017 | EN 62979:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsmoduler - Shuntdiod - Provning för termisk rusning
Photovoltaic modules - Bypass diode - Thermal runaway test
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60051-5, utg 2:2018
IEC 60051-5:2017 | EN IEC 60051-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 5: Särskilda fordringar på fasmetrar, effektfaktormetrar och synkronoskop
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 5: Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60051-6, utg 2:2018
IEC 60051-6:2017 | EN IEC 60051-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 6: Särskilda fordringar på ohmmetrar (impedansmetrar) och konduktansmetrar
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 6: Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60051-7, utg 2:2018
IEC 60051-7:2017 | EN IEC 60051-7:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 7: Särskilda fordringar på flerfunktionsinstrument
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 7: Special requirements for multi-function instruments
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60051-8, utg 2:2018
IEC 60051-8:2017 | EN IEC 60051-8:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 8: Särskilda fordringar på tillbehör
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 8: Special requirements for accessories
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60230, utg 2:2018
IEC 60230:2018 | EN IEC 60230:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Stötspänningsprovning av kablar och tillbehör
Impulse tests on cables and their accessories
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60749-12, utg 2:2018
IEC 60749-12:2017 | EN IEC 60749-12:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 12: Vibration, varierande frekvens
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 12: Vibration, variable frequency
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60749-26, utg 3:2018
IEC 60749-26:2018 | EN IEC 60749-26:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 26: Känslighet för elektrostatiska urladdningar (ESD) - ”Human body model” (HBM)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Human body model (HBM)
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60809, utg 2:2015/A2:2018
IEC 60809:2014/A2:2017 | EN IEC 60809:2015/A2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampor för vägfordon - Måttfordringar, elektriska och ljustekniska fordringar
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60942, utg 3:2018
IEC 60942:2017 | EN IEC 60942:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Elektroakustik - Ljudkalibratorer
Electroacoustics - Sound calibrators
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61076-2-111, utg 1:2018
IEC 61076-2-111:2017 | EN IEC 61076-2-111:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Fordringar - Del 2-111: Runda anslutningsdon - Detaljspecifikation för anslutningsdon för kraft M12 med skruvfattning
Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 2-111: Circular connectors - Detail specification for power connectors with M12 screw-locking
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61076-3-119, utg 1:2018
IEC 61076-3-119:2017 | EN IEC 61076-3-119:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Fordringar - Del 3-119: Rektangulära anslutningsdon - Detaljspecifikation för oskärmat 10-poligt anslutningsdon för industribruk med fast don och kabeldon med push-pullåsning för dataöverföring med frekvenser upp till 100 MHz
Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-119: Rectangular connectors - Detail specification for shielded and unshielded, free and fixed 10-way connectors with push-pull coupling for industrial environments for data transmission with frequencies up to 100 MHz
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61190-1-3, utg 3:2018
IEC 61190-1-3:2017 | EN IEC 61190-1-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Material för elektronikmontering - Del 1-3: Fordringar på lodlegeringar och lod med eller utan flussmedel
Attachment materials for electronic assembly - Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solder for electronic soldering applications
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61204-7, utg 2:2018
IEC 61204-7:2016 | EN IEC 61204-7:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 96 Småtransformatorer
Switchade strömförsörjningsdon för lågspänning - Del 7: Säkerhetsfordringar
Low-voltage switch mode power supplies - Part 7: Safety requirements
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61340-4-3, utg 2:2018
IEC 61340-4-3:2017 | EN IEC 61340-4-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 101 Elektrostatik
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-3: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Fotbeklädnad
Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61340-4-4, utg 3:2018
IEC 61340-4-4:2018 | EN IEC 61340-4-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 101 Elektrostatik
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-4: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Klassning av storsäckar (FIBC-behållare) med avseende på elektrostatiska egenskaper
Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61340-4-5, utg 2:2018
IEC 61340-4-5:2018 | EN IEC 61340-4-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 101 Elektrostatik
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-5: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Bestämning av elektrostatiska egenskaper hos fotbeklädnad och golv tillsammans med person
Electrostatics - Part 4-5: Standard test methods for specific applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61754-7-2, utg 1:2018
IEC 61754-7-2:2017 | EN IEC 61754-7-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Gränssnitt för kontaktdon - Del 7-2: Kontaktdonsfamilj typ MPO - Två fiberrader
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-2: Type MPO connector family - Two fibre rows
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62024-1, utg 3:2018
IEC 62024-1:2017 | EN IEC 62024-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Induktiva komponenter för högfrekvens - Elektriska egenskaper och mätmetoder - Del 1: Chipinduktorer i storleksordningen nanohenry
High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62271-110, utg 4:2018
IEC 62271-110:2017 | EN IEC 62271-110:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 110: Koppling av induktiva laster
High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62343-5-2, utg 1:2018
IEC 62343-5-2:2018 | EN IEC 62343-5-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Dynamiska moduler - Del 5-2: Provning - Våglängdsberoende omkopplare med fast galler 1 x N- Mätning av dynamisk överhörning
Dynamic modules - Part 5-2: Test methods - 1 x N fixed-grid WSS - Dynamic crosstalk measurement
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62561-2, utg 2:2018
IEC 62561-2:2018 | EN IEC 62561-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 2: Ledare och jordelektroder
Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62561-7, utg 2:2018
IEC 62561-7:2018 | EN IEC 62561-7:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 7: Fordringar på jordningsförbättrande medel
Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62604-2, utg 2:2018
IEC 62604-2:2017 | EN IEC 62604-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
SAW- och BAW-duplexrar med fastställd kvalitet - Del 2: Vägledning vid användning
Surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) duplexers of assessed quality - Part 2: Guidelines for the use
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62822-3, utg 1:2018
IEC 62822-3:2017 | EN IEC 62822-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 26 Elsvetsning
Bedömning av utrustning för elsvetsning med avseende på begränsning av exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz) - Del 3: Utrustning för motståndssvetsning
Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC/IEEE 65700, utg 1:2018
IEC/IEEE 65700-19-03:2014 | EN IEC/IEEE 65700:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 36 Isolatorer
Isolatorer - Genomföringar för likström
Bushings for DC application
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50131-2-2, utg 2:2018
EN 50131-2-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 2-2: Fordringar på passiva IR-detektorer
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared detectors
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 50131-6, utg 3:2018
EN 50131-6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 6: Strömförsörjning
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 50134-2, utg 2:2018
EN 50134-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Trygghetslarm - Del 2: Larmknappar och andra givare
Alarm systems - Social alarm systems - Part 2: Trigger devices
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 50569, utg 1:2014/A1:2018
EN 50569:2013/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Särskilda fordringar på centrifuger för kommersiellt bruk
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric spin extractors
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 50570, utg 1:2014/A1:2018
EN 50570:2013/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Särskilda fordringar på torktumlare för kommersiellt bruk
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric tumble dryers
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 50571, utg 1:2014/A1:2018
EN 50571:2013/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Särskilda fordringar på tvättmaskiner för kommersiellt bruk
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric washing machines
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 50637, utg 1:2018
EN 50637:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Särskilda fordringar på sjukvårdssängar för barn
Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 50655-1, utg 1:2018
EN 50655-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Tillbehör - Bestämning av materialegenskaper - Del 1: Produktverifiering av gjuthartsmassor
Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 1: Fingerprinting for resinous compounds
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 50655-2, utg 1:2018
EN 50655-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Tillbehör - Bestämning av materialegenskaper - Del 2: Produktverifiering av värmekrympbara komponenter för låg- och mellanspänningstillämpningar upp till 20,8/36 (42) kV
Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 2: Fingerprinting for heat shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 50655-3, utg 1:2018
EN 50655-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Tillbehör - Bestämning av materialegenskaper - Del 3: Produktverifiering och typprovning av kallkrympbara komponenter för låg- och mellanspänningstillämpningar upp till 20,8/36 (42) kV
Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 3: Fingerprinting for cold shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 50849, utg 1:2018
EN 50849:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Ljudsystem för larm- och varningsändamål
Sound systems for emergency purposes
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 60350-2, utg 2:2018
IEC 60350-2:2017 | EN 60350-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning
Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 60570, utg 3:2003/A1:2018
IEC 60570:2003/A1:2017 | EN 60570:2003/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Elektriska kontaktskenesystem för ljusarmatur
Electrical supply track systems for luminaires
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 60669-1, utg 3:2018
IEC 60669-1:2017 | EN 60669-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande - Del 1: Allmänna fordringar
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 61643-11, utg 2:2013/A11:2018
EN 61643-11:2012/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 37A Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 11: Överspänningsskydd anslutna till lågspänningsnät - Prestanda och provningsmetoder
Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 62047-25, utg 1:2018
IEC 62047-25:2016 | EN 62047-25:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mikromekaniska komponenter - Del 25: Kiselbaserad tillverkning av MEMS - Mätning av drag-tryck- och skjuvningshållfasthet hos mikrobondade ytor
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 25: Silicon based MEMS fabrication technology - Measurement method of pull-press and shearing strength of micro bonding area
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 62047-26, utg 1:2018
IEC 62047-26:2016 | EN 62047-26:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mikromekaniska komponenter - Del 26: Beskrivning och mätning av mikrometerstora fåror och spetsar
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 26: Description and measurement methods for micro trench and needle structures
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 62351-7, utg 1:2018
IEC 62351-7:2017 | EN 62351-7:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Styrning av kraftsystem och tillhörande informationsutbyte - IT-säkerhet - Del 7: Dataobjektmodeller för styrning av nät och system (NSM)
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and system management (NSM) data object models
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 62489-1, utg 1:2011/A2:2018
IEC 62489-1:2010/A2:2017 | EN 62489-1:2010/A2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Elektroakustik - Teleslingor för hörapparatbrukare - Del 1: Metoder för att mäta och specificera systemkomponenters funktion
Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 1: Methods of measuring and specifying the performance of system components
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 62496-2, utg 1:2018
IEC 62496-2:2017 | EN 62496-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optiska mönsterkort - Mätning och provning - Del 2: Allmän vägledning för bestämning av förhållanden vid mätning av optiska egenskaper hos optiska mönsterkort
Optical circuit boards - Basic test and measurement procedures - Part 2: General guidance for definition of measurement conditions for optical characteristics of optical circuit boards
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 62657-1, utg 1:2018
IEC 62657-1:2017 | EN 62657-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriella nätverk för datatrafik - Trådlös kommunikation - Del 1: Fordringar och spektrumaspekter
Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 62680-1-3, utg 2:2018
IEC 62680-1-3:2017 | EN 62680-1-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-3: Gemensamma komponenter - Specifikation för kabel och anslutningsdon USB Type-CTM
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-CTM Cable and Connector Specification
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 62820-1-2, utg 1:2018
IEC 62820-1-2:2017 | EN 62820-1-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Kommunikationsanläggningar i byggnader - Del 1-2: Systemfordringar - System som använder internetprotokoll (IP)
Building intercom systems - Part 1-2: System requirements - Building intercom systems using the internet protocol (IP)
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 62927, utg 1:2018
IEC 62927:2017 | EN 62927:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Spänningsstyva strömriktare (VSC) för statisk synkronkompensator (STATCOM) - Elektrisk provning
Voltage sourced converter (VSC) valves for static synchronous compensator (STATCOM) - Electrical testing
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 62943, utg 1:2018
IEC 62943:2017 | EN 62943:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Multimedia - System för signalering med synligt ljus
Visible light beacon system for multimedia applications
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 62948, utg 1:2018
IEC 62948:2017 | EN 62948:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriella nätverk för datatrafik - Nät och profiler för trådlös kommunikation - WIA-FA
Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 63028, utg 1:2018
IEC 63028:2017 | EN 63028:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Trådlös energiöverföring med magnetisk resonans - Airfuel alliance grundläggande systemspecifikation (BSS) för interoperabilitet
Wireless power transfer - Airfuel alliance resonant baseline system specification (BSS)
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 63035, utg 1:2018
IEC 63035:2017 | EN 63035:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
MIDI (musical instrument digital interface) specifikation 1.0 (förkortad utgåva, 2015)
MIDI (musical instrument digital interface) specification 1.0 (Abridged Edition, 2015)
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN 63080, utg 1:2018
IEC 63080:2017 | EN 63080:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Tillgänglighet - Termer och definitioner
Accessibility terms and definitions
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 60068-2-52, utg 2:2018
IEC 60068-2-52:2017 | EN IEC 60068-2-52:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljötålighetsprovning - Del 2-52: Provningsmetoder - Kb: Saltdimma, cyklisk
Environmental testing - Part 2-52: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution)
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 60079-7, utg 3:2016/A1:2018
IEC 60079-7:2015/A1:2017 | EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 7: Utrustning i utförande med höjd säkerhet "e"
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety ''e''
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 60099-5, utg 3:2018
IEC 60099-5:2018 | EN IEC 60099-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 37 Ventilavledare
Avledare - Del 5: Vägledning vid val och användning
Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 60099-8, utg 2:2018
IEC 60099-8:2017 | EN IEC 60099-8:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 37 Ventilavledare
Avledare - Del 8: Ventilavledare med metalloxidvaristorer samt ett yttre gnistgap i serie (EGLA) för kraftledningar över 1 kV
Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kV
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 60118-4, utg 3:2015/A1:2018
IEC 60118-4:2014/A1:2017 | EN IEC 60118-4:2015/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Akustik - Hörapparater - Del 4: Teleslingor avsedda för hörapparater - Systemegenskaper
Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 60238, utg 6:2018
IEC 60238:2016 | EN IEC 60238:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Lamphållare med edisongänga - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Edison screw lampholders
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 60598-2-17, utg 3:2018
IEC 60598-2-17:2017 | EN IEC 60598-2-17:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2-17: Särskilda fordringar på armatur för scenbelysning och för TV-, film och fotografiska studior (utomhus och inomhus)
Luminaires - Part 2-17: Particular requirements - Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor)
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 60793-1-45, utg 2:2018
IEC 60793-1-45:2017 | EN IEC 60793-1-45:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-45: Mätning och provning - Modfältsdiameter
Optical fibres - Part 1-45: Measurement methods and test procedures - Mode field diameter
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 60793-1-47, utg 4:2018
IEC 60793-1-47:2017 | EN IEC 60793-1-47:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-47: Mätning och provning - Makroböjningsförluster
Optical Fibres - Part 1-47: Measurement methods and test procedures - Macrobending loss
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 60794-1-22, utg 2:2018
IEC 60794-1-22:2017 | EN IEC 60794-1-22:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 1-22: Artspecifikation - Grundläggande provningsmetoder - Miljötålighetsprovning
Optical fibre cables - Part 1-22: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 60893-3-6, utg 2:2004/A2:2018
IEC 60893-3-6:2003/A2:2017 | EN IEC 60893-3-6:2004/A2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Fasta isolermaterial - Specifikationer för styva industrilaminat av härdplaster för elektriska ändamål - Del 3-6: Specifikationer för enskilda material - Fordringar på styva laminat baserade på silikonhartser
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 3-6: Specifications for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based on silicone resins
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 61281-1, utg 2:2018
IEC 61281-1:2017 | EN IEC 61281-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Delsystem för fiberoptisk kommunikation - Del 1: Artspecifikation
Fibre optic communication subsystems - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 62056-6-2, utg 3:2018
IEC 62056-6-2:2017 | EN IEC 62056-6-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-2: Gränssnittsklasser
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 62148-1, utg 2:2018
IEC 62148-1:2017 | EN IEC 62148-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Aktiva komponenter - Kapslingar och gränssnitt - Del 1: Allmänt och vägledning
Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 1: General and guidance
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 62439-3, utg 3:2018
IEC 62439-3:2016 | EN IEC 62439-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Nät med hög driftsäkerhet - Del 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) och High-availability Seamless Redundancy (HSR)
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR)
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 62439-5, utg 2:2018
IEC 62439-5:2016 | EN IEC 62439-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Nät med hög driftsäkerhet - Del 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP)
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP)
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 62453-303-1, utg 1:2010/A1:2018
IEC 62453-303-1:2009/A1:2016 | EN IEC 62453-303-1:2009/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 303-1: Integrering av kommunikationsprofiler - IEC 61784 CP 3/1 och CP 3/2 (Profibus)
Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-1: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/2
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 62554, utg 1:2012/A1:2018
IEC 62554:2011/A1:2017 | EN IEC 62554:2011/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Preparering av prov för mätning av kvicksilverhalt i lysrör
Sample preparation for measurement of mercury level in fluorescent lamps
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 62677-1, utg 1:2018
IEC 62677-1:2017 | EN IEC 62677-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Värmekrympande gjutna former för låg- och mellanspänningstillämpningar - Del 1: Allmänna fordringar
Heat shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 62677-2, utg 1:2018
IEC 62677-2:2017 | EN IEC 62677-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Värmekrympande gjutna former för låg- och mellanspänningstillämpningar - Del 2: Provningsmetoder
Heat shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 2: Methods of test
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 62820-2, utg 1:2018
IEC 62820-2:2017 | EN IEC 62820-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Kommunikationsanläggningar i byggnader - Del 2: Fordringar på system med höjd säkerhet (ASBIS)
Building intercom systems - Part 2: Requirements for advanced security building intercom systems (ASBIS)
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SS-EN IEC 63044-3, utg 1:2018
IEC 63044-3:2017 | EN IEC 63044-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Installationsbussar (HBES) samt styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader (BACS) - Allmänna fordringar - Del 3: Elsäkerhet
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical safety requirements
Fastställelsedatum: 2018-04-11
Läs mer
 
SEK TS 50549-1, utg 1:2018
CLC/TS 50549-1:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 8 Elenergiförsörjningssystem
Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med elnät - Del 1: Anslutning över 16 A till lågspänningsnät
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network above 16 A
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SEK TS 50549-2, utg 1:2018
CLC/TS 50549-2:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 8 Elenergiförsörjningssystem
Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med elnät - Del 2: Anslutning till mellanspänningsnät
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 50288-12-1, utg 1:2018
EN 50288-12-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Kommunikationskablar - Flerelementskablar med ledare av metall - Del 12-1: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning från 1 MHz upp till 2 000 MHz - Kablar för spridningsnät och fast installation
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communications and control - Part 12-1: Sectional specification for screened cables characterised from 1 MHz up to 2 000 MHz - Horizontal and building backbone cables
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 50588-1, utg 2:2018
EN 50588-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 1: Allmänna fordringar
Medium voltage transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 50629, utg 1:2015/A2:2018
EN 50629:2015/A2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Transformatorer - Energiprestanda för stora krafttransformatorer (Um > 36 kV eller Sr = 40 MVA)
Energy performance of large power transformers (Um > 36 kV or Sr = 40 MVA)
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 50636-2-107, utg 1:2015/A1:2018
EN 50636-2-107:2015/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-107: Särskilda fordringar på batteridrivna robotgräsklippare
Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 55016-1-2, utg 2:2014/A1:2018
CISPR 16-1-2:2014/A1:2017 | EN 55016-1-2:2014/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 1-2: Kopplingsnätverk för mätning av ledningsbundna störningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60079-18, utg 3:2015/A1:2018
IEC 60079-18:2014/A1:2017 | EN 60079-18:2015/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 18: Utrustning i utförande med ingjutning "m"
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60079-30-2, utg 2:2018
IEC/IEEE 60079-30-2:2015 | EN 60079-30-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 30-2: Värmekablar - Vägledning vid projektering, installation och underhåll
Explosive atmospheres - Part 30-2: Electrical resistance trace heating - Application guide for design, installation and maintenance
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60081, utg 5:1998/A6:2018
IEC 60081:1997/A6:2017 | EN 60081:1998/A6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysrör för allmänna belysningsändamål
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60153-4, utg 1:2018
IEC 60153-4:2017 | EN 60153-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Metalliska rörvågledare - Del 4: Cirkulära vågledare
Hollow metallic waveguides - Part 4: Relevant specifications for circular waveguides
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60286-1, utg 2:2018
IEC 60286-1:2017 | EN 60286-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Förpackning av elektronikkomponenter för automatisk hantering - Del 1: Bandning av komponenter med axiella uttag
Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-89, utg 2:2010/A2:2018
IEC 60335-2-89:2010/A2:2015 | EN 60335-2-89:2010/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-89: Särskilda fordringar på kyl- och frysaggregat för kommersiellt bruk, med inbyggd eller separat kondensor eller kompressor
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant unit or compressor
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60598-1, utg 8:2015/A1:2018
IEC 60598-1:2014/A1:2017 | EN 60598-1:2015/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Luminaires - Part 1: General requirements and tests
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60679-1, utg 3:2018
IEC 60679-1:2017 | EN 60679-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Piezoelektriska, dielektriska och elektrostatiska oscillatorer med fastställd kvalitet - Del 1: Artspecifikation
Piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators of assessed quality - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60747-16-3, utg 1:2002/A2:2018
IEC 60747-16-3:2002/A2:2017 | EN 60747-16-3:2002/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Del 16-3: Integrerade mikrovågskretsar - Frekvensomvandlare
Semiconductor devices - Part 16-3: Microwave integrated circuits - Frequency converters
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60747-16-4, utg 1:2005/A2:2018
IEC 60747-16-4:2004/A2:2017 | EN 60747-16-4:2004/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Del 16-4: Integrerade mikrovågskretsar - Omkopplare
Semiconductor devices - Part 16-4: Microwave integrated circuits - Switches
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60749-43, utg 1:2018
IEC 60749-43:2017 | EN 60749-43:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 43: Riktlinjer för planering av tillförlitlighetskvalificering av integrerade kretsar
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 43: Guidelines for IC reliability qualification plans
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-33, utg 2:2018
IEC 60793-1-33:2017 | EN 60793-1-33:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-33: Mätning och provning - Spänningskorrosion (mekanisk påkänning)
Optical fibres - Part 1-33: Measurement methods and test procedures - Stress corrosion susceptibility
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-48, utg 3:2018
IEC 60793-1-48:2017 | EN 60793-1-48:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-48: Mätning och provning - Polarisationsmodsdispersion
Optical fibres - Part 1-48: Measurement methods and test procedures - Polarization mode dispersion
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60793-2-10, utg 6:2018
IEC 60793-2-10:2017 | EN 60793-2-10:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 2-10: Produktspecifikationer - Gruppspecifikation för multimodfibrer kategori A1
Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60901, utg 3:1996/A6:2018
IEC 60901:1996/A6:2014 | EN 60901:1996/A6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Ensocklade lysrör - Prestandafordringar
Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61169-59, utg 1:2018
IEC 61169-59:2017 | EN 61169-59:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 59: Gruppspecifikation för don av typ L32-4 och L32-5 med flera stift och skruvfattning
Radio-frequency connectors - Part 59: Sectional specification for type L32-4 and L32-5 threaded multi-pin radio-frequency connectors
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61391-1, utg 1:2008/A1:2018
IEC 61391-1:2006/A1:2017 | EN 61391-1:2006/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Ultraljud - Pulsekoskannrar - Del 1: Metoder för kalibrering av spatiala mätsystem och uppmätning av point-spread function (PSF)
Ultrasonics - Pulse-echo scanners - Part 1: Techniques for calibrating spatial measurement systems and measurement of system point-spread function response
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61400-25-1, utg 2:2018
IEC 61400-25-1:2017 | EN 61400-25-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk - Del 25-1: Principer och modeller
Wind energy generation systems - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61400-25-5, utg 2:2018
IEC 61400-25-5:2017 | EN 61400-25-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk - Del 25-5: Provning av konformitet
Wind energy generation systems - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Compliance testing
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61577-2, utg 1:2018
IEC 61577-2:2014 | EN 61577-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Instrument för mätning av radon och radonets sönderfallsprodukter - Del 2: Särskilda fordringar på instrument för mätning av 222Rn och 220Rn
Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay product measuring instruments - Part 2: Specific requirements for 222Rn and 220Rn measuring instruments
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-13, utg 2:2018
IEC 61784-3-13:2016 | EN 61784-3-13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-13: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 13 (Ethernet Powerlink)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 13
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-17, utg 1:2018
IEC 61784-3-17:2016 | EN 61784-3-17:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-17: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 17 (RAPIEnet)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-17: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 17
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-8, utg 2:2018
IEC 61784-3-8:2016 | EN 61784-3-8:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-8: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 8 (CC-Link)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 8
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62359, utg 2:2011/A1:2018
IEC 62359:2010/A1:2017 | EN 62359:2011/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Ultraljud - Fältkaraktärisering - Provning för bestämning av termiska och mekaniska index i diagnostiska ultraljudsfält
Ultrasonics - Field characterization - Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62453-301, utg 1:2010/A1:2018
IEC 62453-301:2009/A1:2016 | EN 62453-301:2009/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 301: Integrering av kommunikationsprofiler - IEC 61784 CPF 1 (FF)
Field device tool (FDT) interface specification - Part 301: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 1
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62453-302, utg 2:2018
IEC 62453-302:2016 | EN 62453-302:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 302: Integrering av kommunikationsprofiler - IEC 61784 CPF 2 (CIP)
Field device tool interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 2
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62453-309, utg 2:2018
IEC 62453-309:2016 | EN 62453-309:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 309: Integrering av kommunikationsprofiler - IEC 61784 CPF 9 (HART)
Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 9
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62501, utg 1:2010/A2:2018
IEC 62501:2009/A2:2017 | EN 62501:2009/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Spänningsstyva strömriktare (VSC) för elöverföring med högspänd likström (HVDC) - Elektrisk provning
Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62754, utg 1:2018
IEC 62754:2017 | EN 62754:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Beräkning av osäkerhet hos vågformsparametrar
Computation of waveform parameter uncertainties
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-2-1, utg 1:2018
IEC 62841-2-1:2017 | EN 62841-2-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 2-1: Särskilda fordringar på handhållna borrmaskiner och slagborrmaskiner
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-1: Particular requirements for hand-held drills and impact drills
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-2-17, utg 1:2018
IEC 62841-2-17:2017 | EN 62841-2-17:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 2-17: Särskilda fordringar på handöverfräsar
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-17: Particular requirements for hand-held routers
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-1, utg 1:2015/A11:2018
EN 62841-3-1:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-1: Särskilda fordringar på transportabla bordssågar
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws (IEC 62841-3-1, modified)
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-10, utg 1:2016/A11:2018
EN 62841-3-10:2015/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-10: Särskilda fordringar på transportabla kapmaskiner
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-10: Particular requirements for transportable cut-off machines
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-14, utg 1:2018
IEC 62841-3-14:2017 | EN 62841-3-14:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-14: Särskilda fordringar på transportabla avloppsrensare
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-14: Particular requirements for transportable drain cleaners
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-4, utg 1:2016/A11:2018
EN 62841-3-4:2016/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-4: Särskilda fordringar på transportabla bänkslipmaskiner
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-6, utg 1:2015/A11:2018
EN 62841-3-6:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-6: Särskilda fordringar på transportabla diamantborrmaskiner med vattenanslutning
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-9, utg 1:2016/A11:2018
EN 62841-3-9:2015/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-9: Särskilda fordringar på transportabla kap- och geringssågar
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62884-1, utg 1:2018
IEC 62884-1:2017 | EN 62884-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Piezoelektriska, dielektriska och elektrostatiska oscillatorer - Mätning - Del 1: Grundläggande mätmetoder
Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators - Part 1: Basic methods for the measurement
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62884-2, utg 1:2018
IEC 62884-2:2017 | EN 62884-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Piezoelektriska, dielektriska och elektrostatiska oscillatorer - Mätning - Del 2: Mätning av fasjitter
Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators - Part 2: Phase jitter measurement method
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62974-1, utg 1:2018
IEC 62974-1:2017 | EN 62974-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Övervakande och mätande system för insamling och analys av data - Del 1: Fordringar på utrustning
Monitoring and measuring systems used for data collection, gathering and analysis - Part 1: Device requirements
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

maj 2018

april 2018

mars 2018

februari 2018

januari 2018

december 2017

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.