EU-flagga   Direktiv & standarder

EU-direktiv finns tillgängliga på EU-kommissionens hemsida, liksom aktuella listor över harmoniserade standarder.

Länken nedan går till en tabell som leder vidare till de olika direktiven. Tabellen är på engelska men direktiven finns sedan tillgängliga som pdf-filer på EUs officiella språk, däribland svenska. Tabellens första kolumn innehåller länkar till de olika direktiven och eventuella tillägg. Den andra kolumnen innehåller länkar till de konsoliderade utgåvorna av direktiven, dvs med eventuella tillägg inarbetade i texten. Den tredje kolumnen innehåller länkar till informationssidor med ytterligare information om respektive direktiv. Dessa informationssidor är på engelska och innehåller, ett stycke ner på sidan, möjlighet att hämta listor i pdf-format på de officella EU-språken med titlar och beteckningar på harmoniserade standarder som publicerats i De europeiska gemenskapernas officiella tidning OJ.

EU-kommissionens hemsida


Standarder under direktiv

En betydande del av de europeiska standarderna har en koppling till något EG-direktiv. Direktiv enligt den s k nya metoden, the new approach, lägger fast grundläggande säkerhetskrav men innehåller inga detaljerade tekniska krav utan hänvisar vidare till europeisk standard. Vilka standarder som har en koppling till något visst direktiv framgår av de listor som publiceras på EU-kommissionens hemsida.

Den produkt som uppfyller de tekniska fordringarna i passande harmoniserade standarder förmodas också uppfylla de säkerhetskrav som direktivet ställer, och får därmed saluföras i hela EU. Standarden beskriver en säkerhetsnivå som lagstiftarna godtar. Att följa standard är alltså ett sätt att uppfylla säkerhetskraven. Det är tillverkaren eller importören som intygar att produkten är säker.

 

EU-kommissionens hemsida
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.