Farliga ämnen  |  den 24 juni 2019

De europeiska reglerna för begränsning av hälso- och miljöfarliga ämnen gäller snart alla elektriska och elektroniska produkter.

Den 22 juli 2019 utvidgas EU-direktivet för begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS-direktivet. Hittills har direktivet bara gällt för särskilt uppräknade produktslag. Nu kommer det att omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera. Några undantag finns förstås, t ex krigsmateriel, mobila maskiner och solpaneler som installeras av fackmän.

Från samma datum omfattar direktivet också ytterligare fyra ämnen, nämligen ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP som används som mjukgörare i plastdetaljer.

Metoder för bestämning av dessa beskrivs i standarden SS-EN 62321-8 och screening kommer att behandlas i en del -3-3 som är under arbete.

Vägledning till RoHS-direktivet och hur det tillämpas finns i SEK Handbok 451. Läs mer om den här. Handboken innehåller också standarden SS-EN 50581 som EU-Kommissionen listat under RoHS-direktivet. Det betyder att den kan användas för att visa att man uppfyller direktivets krav. I år har det kommit en ny standard,
SS-EN IEC 63000, som ersätter SS-EN 50581, läs mer om den här.

Svenska specialister har deltagit i arbetet med de här standarderna genom den tekniska kommittén SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta gärna SEK Svensk Elstandard för mer information www.elstandard.se.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.