Säkra lasrar  |  den 4 april 2019

Särskild standard för lasrar för konsumentbruk på remiss.

Ett förslag till en särskild standard för laserprodukter som vänder sig till vanliga konsumenter är nu ute på remiss.

- Den gör det tydligare och enklare att sälja produkter som innehåller laser till konsumenter över hela Europa, säger Martin Lindgren på Strålsäkerhetsmyndigheten och fortsätter:

- Standarden kan även användas som ett effektivt verktyg för tillsynsmyndigheter, inte bara i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten har bidragit till framtagandet för att kunna etablera en god strålsäkerhet på ett internationellt plan.

Förslaget har beteckningen prEN 50689 och kan fram till 2019-05-06 beställas här från SEK Svensk Elstandard. Den omfattar bland annat laserpekare, men leksaker med laser och kosmetiska lasrar behandlas i andra standarder och omfattas inte av det nya förslaget. Den föreslagna standarden är tänkt att komplettera den allmänna lasersäkerhetsstandarden SS-EN 60825-1.

SEK Svensk Elstandard är den svenska standardiseringsorganisation som verkar inom områdena el och elektronik, se vidare www.elstandard.se.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.