Serverrum  |  den 29 oktober 2018

Ny rapport ger vägledning till den europeiska standarden för datahallsutrymmen och tillhörande system.

Den som ska beställa, rita eller projektera en datahall, en serveranläggning eller liknande kan i det arbetet dra nytta av en uppsättning europeiska standarder, i serien SS-EN 50600 för datahallsutrymmen och tillhörande system. Den innehåller samlade erfarenheter som kan användas i nya projekt. Den nya tekniska rapporten SEK TR 50600-99-3 ger en sammanfattande vägledning till användningen av serien SS-EN 50600. Se preview här
SEK Teknisk Rapport 50600-99-3, som också innehåller en lista över de olika delarna.

Riskanalys, fysisk säkerhet, elförsörjning och inomhusklimat finns med bland det som behandlas i standardserien SS-EN 50600. Den har de tre huvuddelarna konstruktion (byggnad, elförsörjning osv), drift samt resursutnyttjande (med nyckeltal, KPI). Särskilda delar behandlar energieffektivitet och liknande och förutom den nya, vägledande tekniska rapporten finns två rapporter med rekommendationer för energiledning respektive för miljömässig hållbarhet. Se preview på de olika delarna här.

Förutom serien SS-EN 50600 finns naturligtvis andra standarder man kan använda, t ex för larmsystem eller SS-EN 50173-5 för kabelnät för informationsöverföring i datahallar och liknande, se preview på den delen här.

Standarder är levande dokument och arbetet fortsätter, bland annat med nya utgåvor av delarna om byggnad, elförsörjning och energieffektivitet. Intresserade företag, myndigheter, organisationer och högskolor kan delta och bidra genom den tekniska kommittén
SEK TK 215 som organiseras av SEK Svensk Elstandard, den nationella standardiseringsorganisationen för el och elektronik. Läs mer om
SEK TK 215 här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.