Fastighetsfunktioner  |  den 12 oktober 2018

Europeisk standard ger bättre installationer för olika funktioner i byggnader

Ett sätt att ligga före konkurrenterna kan vara att lära av andra. Och ett sätt att lära av andra är att använda standarder. Därför har både Installatörsföretagen och EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, deltagit i arbetet med de nya standarderna i serien SS-EN 50173.

Standarderna i serien SS-EN 50173 ger råd och information för planering och dimensionering av fastighetsnät för informationsöverföring. En av delarna, SS-EN 50173-6, handlar om nät för fastighetsfunktioner – alltså för larm och övervakning och för värme, ventilation och liknande. Men också för flera andra funktioner, som hälsoövervakning, t ex i äldreboenden, och anslutning av accesspunkter.

Nät för fastighetsfunktioner kan skilja sig från övriga nät i byggnaden, t ex genom att de planeras, installeras och drivs av andra organisationer än till exempel hyresgästernas kontorsnät. De installeras normalt inte heller samtidigt med andra nät i samma fastighet, därför har nät för fastighetsfunktioner fått en särskild del.

Bland nyheterna i den nya och i september fastställda SS-EN 50173-6 finns installationer för den nya klassen OM5 för fiberkabel och för klasserna I och II för överföring upp till 40 Gbit/s över kopparkabel. Bland annat har också bilagan med rekommendationer om antalet anslutningspunkter för olika typer av tjänster reviderats, liksom bilagan som särskilt behandlar installationer med fibrer.

Liksom övriga särskilda delar av SS-EN 50173 (till exempel om nät för kontor eller industrilokaler), ska delen om nät för fastighetsfunktioner användas tillsammans med den allmänna och grundläggande första delen, SS-EN 50173-1.

Läs mer i preview på SS-EN 50173-6, Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 6: Fastighetsfunktioner, som du kan hämta här. Se också preview här på SS-EN 50173-1, Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 1: Allmänna fordringar. Med funktionen preview kan man få en introduktion till standarden, genom att fritt ladda hem förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning.

SS-EN 50173 är inte bara svensk standard. Arbetet har bedrivits i europeiskt samarbete och resultatet har också antagits som europeisk standard. Det bygger dessutom vidare på internationella arbeten som gjorts inom IEC och ISO. Svenska specialister har deltagit i arbetet med EN 50173 genom SEK TK 215 som organiseras av SEK Svensk Elstandard, som också är också utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen. Läs mer om SEK TK 215 här.

För att inte missa tillägg och nyutgåvor kan det vara bra att ha sitt standardbibliotek tillgängligt på nätet. SEK e-standard är särskilt lämpat för små och medelstora företag. Läs mer här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.