Alkolås  |  den 24 maj 2017

Ny standard med vägledning för införande och användning av alkolås

Den nya alkolåsstandarden SS-EN 50436-3 med vägledning för myndigheter, beslutsfattare, inköpare och användare är resultatet av arbetet med att uppdatera den tekniska rapporten CENELEC TR 50436-3 som togs fram 2010. Trots att det är en standard, med beteckningen SS-EN, har dokumentet mer karaktären av en guide eller en handbok med information och råd för aktörer som står i begrepp att installera alkolås i förebyggande syfte, eller som planerar för nationella körkortsprogam. Standarden är ett resultat av ett gemensamt europeiskt arbete och Sverige har delat med sig av erfarenheter utifrån de år vi har arbetat med alkolås, förebyggande i fordon och efter rattfylleri som villkor i körkortsprogam.

Syftet med SS-EN 50436-3 har varit att kortfattat försöka åskådliggöra det mesta beträffande alkolåsteknik och dess användning för att ge en så bred plattform som möjligt för nya framtida användare. Förutom att beskriva olika typer av alkolås och användningsområden, tas ytterligare perspektiv upp som bland annat kvalitet och koppling till ledningssystem, tidiga kontakter med berörda fack, montering och servicebehov.

Se preview här på de inledande avsnitten i SS-EN 50436-3.

Alkolås har flera användningsområden. De kan förutom att användas förebyggande som en kvalitetssäkring av transporter och i nationella körkortsprogam som ett villkor också användas som ett verktyg för beteendeförändring i läkarordinerade program eller för att få tillträde till specifika säkerhetsklassade områden, uppgifter eller maskiner. Dokumentet har därmed en bred målgrupp inom olika områden som myndigheter, departement, politiker eller andra beslutsfattare, upphandlare, företagsledare, fackföreningar med flera.

I serien SS-EN 50436 finns fem delar som gäller idag. Primära delar är SS-EN 50436-1, utgåva 2:2014, Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor, samt SS-EN 50436-2, utgåva 2:2014, Alkolås – Fordringar och provning – Del 2: Instrument som mäter alkohol i utandningsprov med munstycke och används förebyggande i kvalitetssäkringssyfte.

– Framtagandet av standarder inom 50436-serien, inte minst de två första delarna och deras uppdateringar har varit mycket betydelsefullt för att nå kvalitet på de alkolås som nu erbjuds på marknaden och som installeras i fordon, säger Liza Jakobsson, Trafikverket och ordförande i den svenska referensgruppen, som organiseras av SEK Svensk Elstandard.

I den europeiska arbetsgruppen BTTF 116-2 Alcohol interlocks (Alkolås), deltar myndigheter och testlaboratorier, alkolåsexperter, fordons- och it-expertis med flera. För närvarande pågår ett arbete med att säkerställa del 4, prEN 50436-4 Alcohol interlock connectors, som förenklat handlar om kontaktytorna mellan alkolås och fordon vid efterinstallation.

– Eftersom utvecklingen av fordon tenderat att bli alltmer komplex under motorhuven samtidigt som varianter av hybrider och elfordon utvecklas är det viktigt att definiera vad som gäller för kontaktytor mellan alkolås och fordon. Vi kan annars riskera att hamna i ett läge där det blir alltmer problematiskt att eftermontera alkolås i framtiden poängterar Liza Jakobsson.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.