Standarder hjälper vid upphandling  |  den 24 november 2016

Använd standarder i arbetet med offerter och specifikationer

Standarder bidrar till att utrustning och system passar ihop. De innehåller krav på funktionalitet och säkerhet och beskriver lämpliga provningsmetoder.

Alla som arbetar med projektering av komplicerade system vet hur krävande det är att få med alla de viktiga detaljerna. Om man glömmer dem kan man få problem efteråt, om det skulle uppstå tvister om vad som skulle ha levererats.

De flesta standarder innehåller
– en klargörande begreppsapparat
– tydligt krav på tekniskt utförande och kvalitet
– en beskrivning av erkända metoder
– valmöjligheter (alternativ eller handlingsutrymme)
– krav på provning och toleranser.

Det är meningslöst att använda dyrbara konsulttimmar för att uppfinna hjulet på nytt på sådana områden där det finns heltäckande standarder. I standardiseringsprocessen har specialister på båda sidorna av bordet suttit tillsammans och funnit en balanserad lösning. Den har sedan gått igenom en grundlig process, där den granskats av andra kollegor på elområdet, i de flesta fall i ett internationellt samarbete. Färdiga standarder bör därför alltid vara en utgångspunkt i specifikationsarbetet.

Om du arbetar inom det elektrotekniska området och känner dig osäker på vad standarder skulle kunna bidra med för att underlätta och förbättra ditt arbete, tveka inte att ta kontakt med SEK Svensk Elstandard.

SEK Svensk Elstandard svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering som medlem i IEC och CENELEC. SEK är en ideell organisation med frivilligt deltagande från svenska myndigheter, företag och organisationer som har ett intresse att medverka i och påverka arbetet med tekniska regler inom elektrotekniken. För mer information besök SEKs hemsida, www.elstandard.se

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.