Nya Elinstallationsregler  |  den 1 augusti 2005

I samband med att Starkströms-föreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 (Blå boken) nu har kommit ut i ny utgåva ELSÄK-FS 2004:1 har innehållet ändrats till att huvudsakligen omfatta grundläggande elsäkerhetskrav. För detaljerade regler hänvisas till svensk standard. För utförande av lågspänningsinstallationer har en ny svensk standard tagits fram som heter Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

INAKTUELLT!
Se istället SEK Handbok 444.

I samband med att Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 (Blå boken) har kommit ut i ny utgåva ELSÄK-FS 2004:1 har innehållet ändrats till att huvudsakligen omfatta grundläggande elsäkerhetskrav. För detaljerade regler hänvisas till svensk standard.

För utförande av lågspänningsinstallationer har en ny svensk standard tagits fram som heter Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

- Den som hittar bra i de nuvarande starkströmsföreskrifterna (Blå boken) kommer lätt att känna igen sig i de nya Elinstallationsreglerna, säger Joakim Grafström som är projektledare för framtagningen av Elinstallationsreglerna.

Elinstallationsreglerna är inte avsedda att användas tillsammans med Elsäkerhetsverkets Blå bok (ELSÄK-FS 1999:5), utan skall tillämpas tillsammans med de nya starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2004:1 som trädde ikraft den 1 juli 2004. Blå boken kan användas fram till 1 juli 2006, men därefter måste de nya föreskrifterna tillämpas.


Elinstallationsguiden ersätter den gamla Starkströmsguiden som var en vägledning till de gamla Starkströmsföreskrifterna (Blå boken). Elinstallationsguiden är en vägledning för tillämpning av de nya Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 samt Kontroll före idrifttagning SS 436 46 61.

Elinstallationsguiden är upplagd som en uppslagsbok och är avsedd att användas tillsammans med Elinstallationsreglerna. Genom förklaringar, kommentarer och illustrationer klargör den Elinstallationsreglernas uppläggning och innehåll. Guiden ger också svar på många frågor som den som läser Elinstallationsreglerna kan ställa sig.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.