Nyhetsarkiv

Sida 121 av 123
Tävling
IEC bjuder in till uppsats-tävling om internationella standarder och deras inverkan på ekonomi, handel och samhällsliv. Läs mer här.
Publicerad den 7 november 2005
Explosivt damm
Dammoln kan vara mycket explosiva. Också material som i vanliga fall inte brinner så bra kan i finfördelad form lätt fatta eld och brinna explosionsartat. Mjöl, sågspån och metallpulver är sådana dammliknande ämnen som förekommer på många platser, t ex i sågverk och kvarnar. Elinstallationer i områden där damm kan ansamlas eller dammoln bildas måste därför uppfylla krav som liknar dem som gäller i områden med explosiv gas.
Läs mer  Publicerad den 6 november 2005
Skydd mot läckströmmar
Spårvägar och andra likströmsanläggningar kan, om inte särskilda åtgärder vidtas, ge upphov till läckströmmar, ”vagabonderande strömmar”. Dessa kan genom läckströmskorrosion orsaka allvarliga materialskador på konstruktioner av metall i jord eller vatten. Långsträckta föremål i mark, t ex rörledningar och metallmantlade kablar, är särskilt utsatta och det är viktigt att de skyddas på ett effektivt sätt.
Läs mer  Publicerad den 6 november 2005
Ombyggnad av vattenturbiner
SEK TK 4 har tagit fram ett förslag till en standard som skall komplettera den befintliga standarden som finns för provning av vattenturbiner. Detta för att möjliggöra mätning av verkningsgrad före och efter ombyggnad av befintliga kraftstationer.
Läs mer  Publicerad den 5 november 2005
Tele- och datanät
Anvisningarna för hur tele- och datanät märks och dokument-eras har i den nya utgåvan av SS 455 12 01 anpassats till de allmänna dokumentations-reglerna som tagits fram inom IEC och ISO. Läs mer i SEK-Aktuellt nr 4 (pdf) om den nya standarden som ersätter tjugoen gamla.
Publicerad den 21 oktober 2005
« 1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 »

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.