Nyhetsarkiv

Sida 121 av 121
Nya standarder
Vilka standarder har fastställts den senaste tiden? Svar på den frågan kan man enkelt få här. Här listas de nya och reviderade svenska standarder som SEK fastställt de senaste tre månaderna, i förekommande fall med uppgift om internationell och europeisk motsvarighet.
Publicerad den 19 september 2005
Nya Elinstallationsregler
INAKTUELLT!
Se istället SEK Handbok 444.I samband med att Starkströms-föreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 (Blå boken) nu har kommit ut i ny utgåva ELSÄK-FS 2004:1 har innehållet ändrats till att huvud-sakligen omfatta grundläggande elsäkerhetskrav. För detaljerade regler hänvisas till svensk standard.
Läs mer  Publicerad den 1 augusti 2005
Ny handbok från SEK
Miljöhänsyn vid konstruktion och standardisering är ämnet för den nya SEK handbok 441 som utkom i augusti. Den innehåller också avsnitt om materialdeklarationer och standarden för märkning enligt WEEE-direktivet. Handboken vänder sig till dem som konstruerar elektriska och elektroniska produkter och till dem som drar upp riktlinjer för konstruktionsarbete och produktplanering.
Läs mer  Publicerad den 21 juli 2005
Färghantering
Genom standardiserade regler för färgmätning och färghantering skall man kunna lita på att bilder ser likadana ut på papper som på skärm. Läs mer om detta och om IEC 61966 (engelska) på iec.ch
Publicerad den 10 juli 2005
EUs direktiv om avfall
I EUs direktiv om avfall från elektriska och elektroniska apparater (WEEE) föreskrivs att medlemsstaterna skall se till att tillverkare av produkter som släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 är tydligt identifierbara.
Läs mer  Publicerad den 1 april 2005
« 1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.