Omslagsbild

ISBN 10:91-89667-37-9. ISBN 13:978-91-89667-37-2

SEK Handbok 430

Elsäkerhet vid service av elektronikutrustning - Vägledning till innehavare av serviceverkstäder

Utgåva 1.1, 2008. 16 sidor.

 

Avsedd att ge vägledning så att en tillfredställande elsäkerhetsnivå kan uppnås vid arbete på nätansluten elektronikutrustning. Bland annat beskrivs olika sätt att anordna elförsörjningen på.

Handboken vänder sig till dem som innehar, beställer eller inreder arbetsplatser för service och reparation av elektronikutrustning, både rena elektronikverkstäder och sådana som ingår i större mekaniska eller kemiska industrier eller andra verksamheter, som t ex sjukhus eller militära förband, men handboken kan ge vägledning även för elektronikarbetsplatser i den tillverkande industrin och i vissa typer av skolor.

Läs här vad Elsäkerhetsverket säger om SEK Handbok 430.

Köp handboken här.

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.