Omslagsbild

ISBN 978-91-89667-98-3, 978-91-89667-99-0

SEK Handbok 457

Solceller – Råd och regler för elinstallationen

Utgåva 1, 2019. 53 sidor. Format: A5.

 

Den helt nya solcellshandboken från SEK Svensk Elstandard vänder sig till projektörer, installatörer och besiktningsförrättare men kan också läsas av dem som beställer eller innehar solcellsanläggningar. Handboken omfattar i huvudsak eltekniska aspekter och behandlar planering, montage, installation, idrifttagning, dokumentation och underhåll. Särskild vikt läggs vid dimensionering och val av komponenter för säkerhet och tillförlitlighet.

Handboken bygger på elinstallationsreglerna och på andra standarder och behandlar i första hand anläggningar som är placerade på byggnader och är anslutna till elnät. Örjan Borgström har fört pennan, med stöd från standardiseringskommittéerna för elinstallationer och solel inom SEK Svensk Elstandard.

Beställ SEK Handbok 457 Solceller – Råd och regler för elinstallationen som pdf här eller tryckt bok här.

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.