Omslagsbild

ISBN 13:978-91-89667-20-4. ISBN 10:91-89667-20-4

SEK Handbok 445

Överspänningar i lågspänningsnät - Orsaker, förekomst och egenskaper

Utgåva 1, 2006. 139 sidor.

 

SEK Handbok 445 vänder sig till dem som vill veta mera om överspänningar i lågspänningsnät, hur och var de uppstår och vilka egenskaper de har. Boken ger en introduktion till ämnet och presenterar resultat och slutsatser från studier och försök som genomförts i olika länder.

Åsköverspänningar, kopplingsöverspänningar och temporära överspänningar behandlas var för sig. Även överspänningar till följd av ömsesidig påverkan mellan elnät och telenät behandlas. Till varje kapitel hör ett fördjupningsavsnitt. Boken beskriver endast översiktligt hur överspänningarnas verkningar kan begränsas.

SEK Handbok 445 är en översättning av en teknisk rapport med beteckningen IEC TR 62066, som utarbetats inom IEC, International Electrotechnical Commission och överensstämmer med den tyska standarden DIN VDE 0184.

Köp handboken här.

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.