Omslagsbild

ISBN 978-91-89667-48-8

SEK Handbok 455

Dokumentation av teleanläggningar - Ny och gammal standard

Utgåva 1.1, 2012. 226 sidor.

 

SEK Handbok 455 innehåller den nya standarden SS 455 12 01 för dokumentation av teletekniska anläggningar. Den innehåller också de gamla standarder som ersätts av den nya och som upphörde att gälla den
1 april 2006. Därmed finns både de nya och gamla reglerna för identifiering och registrering av anslutningspunkter m m i teletekniska anläggningar samlade i ett band.

Den nya standarden är anpassad till övriga dokumentationsstandarder och en introduktion till dessa ges i en bilaga. Handboken vänder sig till dem som projekterar, installerar, utökar och underhåller tele- och datainstallationer.

Köp handboken här.

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.