Omslagsbild

ISBN 978-91-98667-39-6;978-91-89667-65-5

SEK Handbok 434

Fiberoptisk anslutning av slutanvändare - Vägledning för byggande av fiberoptiska anslutningsnät - FTTX-nät

Utgåva 2, 2009. 154 sidor.

 

Denna handbok ska underlätta för operatörer, kommuner, energibolag, installatörer m fl att planera och installera FTTX-nät (FTTX, fiber till slutanvändare) med god kvalitet till låg kostnad, och säkerställa en enhetlig struktur och hög kvalitetsnivå på FTTX-nät i Sverige.

Handboken beskriver enbart FTTX-nät men är också avsedd att ge en förståelse för var dessa nät passar in i en kommuns fiberinfrastruktur. Handboken ger rekommendationer och anger grundkrav som en fiberinstallation ska uppfylla i ett FTTX-nät för att tillmötesgå nuvarande och framtida krav på kapacitet, överföringsavstånd och kvalitet. Minimikravet har satts för en kapacitet på 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) över ett avstånd upp till 10 km. Handboken beskriver ett nät som bör gå att uppgradera och ha en livslängd på mer än 25-30 år.

Den nya utgåvan är betydligt utökad. Bland annat har avsnittet om områdesnät och anslutningsnät utvidgats och ett helt nytt avsnitt ägnas noder och ett åt mikrokanalisation. Den nya utgåvan behandlar också luftinstallation och bilagorna har utökats med fler exempel på hur man bör bygga FTTX-nät i olika miljöer.

Boken vänder sig främst till dem inom privat och offentlig verksamhet som beslutar om genomförande av bredbandsutbyggnad och till dem som ansvarar för planering och installation av bredband i fastigheter och anläggningar. Handboken är rikt illustrerad med över etthundra bilder, de flesta i färg, och lämpar sig också för envar med intresse för området.

Köp handboken här.

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.