Omslagsbild

ISBN 13:978-91-89667-33-4. ISBN 10:91-89667-33-6

SEK Handbok 415

Tillfälliga elanläggningar - Vägledning vid planering, utförande och underhåll

Utgåva 2.1, 2007. 32 sidor.

 

Denna handbok innehåller rekommendationer avseende planering, skyddsåtgärder, materialval, uppbyggnad samt kontroll, skötsel och underhåll av tillfälliga elanläggningar, speciellt sådana som uppförs i samband med byggnads- och anläggningsverksamhet.

Den ger också anvisningar om och exempel på tillämpning av starkströmsföreskrifterna och gällande svensk standard.
Fullständigt omarbetad utgåva.

I utgåva 2.1 har referenser uppdaterats och små justeringar av texten gjorts.

Köp handboken här.

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.