TK 122 - Transmissionssystem för ultrahöga spänningar
Registrerad den 8 april 2014

Internationell motsvarighet:  IEC TC 122,

Standardisering inom växelströmsöverföringsteknik från 1000 kV och uppåt, som omfattar systemorienterad vägledning för planering, designaspekter, tekniska krav, konstruktion, idrifttagning, tillförlitlighet, tillgänglighet samt drift och underhåll. Processer för att specificera krav och påvisa om ställda prestanda för ultrahöga spänningssystem är uppfyllda.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.