TK 120 - Elektriska energilagringssystem
Registrerad den 6 februari 2013

Internationell motsvarighet:  IEC TC 120,

IEC TC 120 förbereder internationella standarder för komplexa konstruktioner för lagring av elektrisk energi (EES) i ett smart elnät. EES har redan visat sin stora betydelse för att hantera vissa kritiska faktorer vid användning av elektricitet, såsom variationer i efterfrågan/pris och leveransstörningar. EES kommer därutöver att bli oumbärligt för ett utökat bruk av förnybar energi, för införandet av smarta elnät samt för att minska koldioxidutsläppen.

 

Följande system för lagring av el kommer att beaktas: Mekaniska - Pumpat vatten, Komprimerad luft, Svänghjul. Elektrokemiska - Sekundära batterier (blysyra, NiCd, NiMH, Li, NaS), Flödesbatterier (redox- och hybridflöden). Kemiska - Väte (elektrolys, bränslecell, SNG). Elektriska - Kapacitanser med dubbelt lager (DLC)), Supraledande magnetiska spolar (SMES). Termiska - Värmelagring (smält salt, A-CAES).

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.