TK 119 - Tryckt elektronik
Registrerad den 18 november 2011

Internationell motsvarighet:  IEC TC 119,

IEC TC 119 förbereder internationella standarder inom tryckt elektronik.

 

Till följd av trenden mot ett alltmer globaliserat och uppkopplat samhälle ökar kraven på utvecklingen av nya teknologier för flexibla och miljövänliga produkter till låg kostnad. Då traditionell kiselbaserad mikroelektronik pga höga tillverkningskostnader och miljöproblem har nått sin gräns framstår tryckt elektronik som ett lovande alternativ.

 

Tanken är att standardisera terminologi, materialval, processer, utrustning, produkter och hälso-, säkerhets och miljöaspekter vid tillverkning av elektronisk och elektrisk utrustning med tryckteknik.

 

Till de vanligaste tillämpningarna för tryckt elektronik hör idag solceller, RFID och digital skyltning.

 

Teknologin är klar för industrialisering. Standardisering ses som ett sätt att minska kostnaderna för denna industrialisering och därutöver, med råd och anvisningar, underlätta marknadens tillväxt.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.