TK EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet
Registrerad den 15 januari 1995

Internationell motsvarighet:  CENELEC TC 210, IEC TC 77/SC 77A, IEC TC 77/SC 77B, IEC CISPR/CIS/A, IEC CISPR/CIS/B, IEC CIS/C, IEC CISPR/CIS/D, IEC CIS/E, IEC CISPR/CIS/F, IEC CIS/G, IEC CISPR/CIS/H, IEC CISPR/CIS/I, IEC TC 77, IEC CISPR, CENELEC CLCETSI_JWGEMC, CEN/CLC CENCLC_BTWG 10,

IEC TC 77 utarbetar standarder och tekniska rapporter inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), med särskild inriktning på allmänna tillämpningar och för användning av produktkommittéer och inom industrin. Arbetet inom TC 77 omfattar immunitet inom hela frekvensspektrat, emission i frekvensområdet under 9 kHz (t ex övertoner) och sådana fenomen i frekvensområdet däröver som inte behandlas inom CISPR. CISPR utarbetar internationella standarder som behandlar EMC i frekvensområdet från 9 kHz till 400 GHz, till skydd för radiotrafiken. Länken nedan går till CISPR.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.