TK 9 - Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Registrerad den 11 november 1994

Internationell motsvarighet:  CENELEC JPC Rail, CEN/CLC CENCLC_JWGCBU, CENELEC TC 9X/SC 9XA, CENELEC SC 9XB, CENELEC TC 9X/SC 9XC, CENELEC TC 9X, IEC TC 9,

SEK TK 9 är svensk spegelkommitté för IEC TC 9 som utarbetar internationella standarder inom järnvägsområdet och CENELEC 9X som inom samma område tar fram rent europeiska standarder. Arbetsområdet omfattar rullande materiel, fasta installationer och system för styrning och övervakning av järnvägsdriften. Även t ex spårvägar, tunnelbanor och trådbussar ingår. Standarderna behandlar system, komponenter och mjukvara och avser elektroniska, elektriska och, i viss mån, mekaniska aspekter. Medan vissa standarder är uttalade produkt- eller installationsstandarder (t ex för isolatorer eller avledare) behandlar andra mera övergripande frågor, som EMC, energimätning eller tillförlitlighet.

 

Uppgift och arbetsprogram i CENELEC här.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.