TK 85 - Elektrisk mätutrustning
Registrerad den 14 november 1994

Internationell motsvarighet:  IEC TC 85, CENELEC TC 85X,

IEC TC 85 utarbetar internationella standarder inom området utrustning och system för mätning, provning, övervakning, generering och analys av enkla och sammansatta elektriska och elektromagnetiska storheter. Sådan utrustning inkluderar instrument, normalelement, signalgeneratorer, apparater för övervakning och registrering samt mätomvandlare, jämte tillbehör.

 

En serie standarder är IEC 61557 (SS-EN 61557) om utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder i elinstallationer, en annan SS-EN 62586 om instrument för mätning av elkvalitet. En annan ny standard är SS-EN 62754 om beräkning av osäkerhet hos vågformsparametrar.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.