TK 79 - Larmsystem
Registrerad den 14 januari 1995

Internationell motsvarighet:  CENELEC TC 79, IEC TC 79, CENELEC BTTF 133-1,

IEC TC 79 ska utarbeta internationella standarder för larmsystem för skydd av person och egendom, samt för komponenter som ingår i dessa system. Arbetsområdet omfattar (men är inte begränsat till) inbrotts- och överfallslarm, trygghetslarm, system för passerkontroll, kombinerade larmsystem och larmöverföringssystem. Standarderna omfattar terminologi och tekniska egenskaper vad gäller tillförlitlig drift, provning och prestandavillkor för system för detektering, larm, övervakning och larmöverföring, inklusive rutiner och överföringsprotokoll.

 

Uppgift och arbetsprogram i IEC här (pdf - engelska)

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK