TK 78 - Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Registrerad den 15 januari 1995

Internationell motsvarighet:  CENELEC BTTF 128-2, CENELEC BTTF 62-3, CENELEC TC 78, IEC TC 78,

IEC TC 78 utarbetar internationella standarder för verktyg, utrustning och anordningar för användning med spänning, inklusive prestandafordringar och anvisningar för skötsel och underhåll samt utarbetar tekniska publikationer för användning av verktyg, utrustning och anordningar på och i närheten av spänningsförande delar av elinstallationer och elnät. IEC TC 78 utarbetar inte arbetsmetoder.

 

TK 78 bevakar dock CENELEC BTTF 62-3 som arbetar med regler för drift och underhåll av elanläggningar. BTTF 128-2 reviderar standarden EN 50191 för uppställning och skötsel av elektrisk provningsutrustning.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.