TK 76 - Laserutrustningar och optisk strålningssäkerhet
Registrerad den 15 januari 1995

Internationell motsvarighet:  CENELEC TC 76, IEC TC 76,

IEC TC 76 utarbetar standarder för utrustning (inklusive system) som innehåller lasrar eller är avsedda att endast användas tillsammans med lasrar, inklusive de faktorer som införs genom att lasrar används och som behövs för att karakterisera utrustningen och/eller som är av betydelse för säkerheten. Standarderna tillämpar gränser som bestämts av andra organisationer, t ex ICNIRP och CIE, vad gäller exponering för optisk strålning (100 nm till 1 mm) från konstgjorda källor.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.