TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Registrerad den 20 juni 1994

Internationell motsvarighet:  CENELEC SC 64A, CENELEC SC 64B, CENELEC TC 64, IEC TC 64, IEC SyC LVDC,

IEC TC 64 utarbetar internationella standarder
 • som behandlar skydd mot elchock, oberoende av spänning
 • för konstruktion, utförande och kontroll av alla typer av elinstallationer för spänning under 1 kV växelström, med undantag av de installationer som behandlas av TC 9, TC 18, TC 44, TC 71 och TC 97.
 •  

  Kommittén samarbetar med TC 99 avseende högspänningsinstallationer i byggnader.

   

  Standarderna ger bl a fordringar på installation och samordning av elmateriel, lägger fast grundläggande säkerhetsfordringar avseende skydd mot elchock och andra risker uppstår vid användning av elektricitet. Standarderna i IEC 60364-serien ligger till grund för nationella elinstallationsregler i flera länder, däribland de gemensamma europeiska reglerna antagna i CENELEC HD 60364-serien. Den svenska versionen återfinns i SS 436 40 00 som också ingår i SEK Handbok 444 som utarbetats av SEK TK 64.

   

  Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

  tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

   

   

    SEK Svensk Elstandard
  Box 1284
  164 29 Kista
  Besöksadress:
  Kistagången 16
  trapphus A, plan 4
  Telefon: 08-444 14 00
  e-post:
  sek@elstandard.se
  ©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.