TK 59 - Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Registrerad den 15 januari 1995

Internationell motsvarighet:  CENELEC BTWG 101-5, CENELEC TC 59X, IEC TC 59/SC 59A, IEC TC 59/SC 59C, IEC TC 59/SC 59D, IEC TC 59/SC 59F, IEC TC 59/SC 59K, IEC TC 59/SC 59L, IEC TC 59/SC 59M, IEC TC 59,

IEC TC 59 med underkommittéer utarbetar internationell standard för mätning av egenskaper som är av betydelse vid bestämning av prestanda hos elektriska hushållsapparater och är av intresse för konsumenterna. I detta kan ingå aspekter på användningen av apparaterna eller som gäller klassning av apparater.

 

CENELEC TC 59X ska bestämma lämpliga harmoniserade provningsmetoder för mätning av egenskaper hos hushållsapparater avsedd att tillhandahållas konsumenten, t ex beträffande el- och vattenförbrukning och luftburet buller, under standardiserade mätförhållanden och så långt möjligt med användning av standarder från IEC och ISO, samt bestämma harmoniserade metoder för hur resultaten presenteras för konsumenten.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.