TK 57 - Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Registrerad den 14 november 1994

Internationell motsvarighet:  IEC TC 57, CENELEC TC 57,

IEC TC 57 utarbetar internationella standarder för utrustning och system för styrning av kraftsystem, inklusive EMS, SCADA, distansskydd och rundstyrning, för planering, drift och underhåll av kraftsystem. I det ingår system för styrning inom kontrollrum, ställverk och enskilda kraftstationer liksom utrustning, gränssnitt och system för fjärrstyrning och automation. De särskilda förhållanden som råder i högspänningsanläggningar beaktas särskilt. Mest kända standarder från kommittén är kanske serierna SS-EN 60870 (IEC 60870) om fjärrstyrning (där ”104:an” ingår) och SS-EN 61850 (IEC 61850) om system för kraftföretagsautomation, som är central i utvecklingen av framtidens ”smarta” elnät.

 

IEC TC 57 har en egen hemsida här.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.