TK 46 - Tele- och datakablar med tillbehör
Registrerad den 16 november 1994

Internationell motsvarighet:  CENELEC TC 46X/SC 46XC, CENELEC TC 46D, CENELEC TC 46X, IEC TC 46/SC 46A, IEC TC 46/SC 46B, IEC TC 46/SC 46C, IEC TC 46/SC 46F, IEC TC 46, CENELEC TC 46X/SC 46XA,

IEC TC 46 utarbetar standarder för tele- och datakablar med ledare av metall, vågledare, anslutningsdon för högfrekvens och tillbehör. Arbetet samordnas med ITU. IEC SC 46A behandlar koaxialkablar för analoga och digitala system. IEC SC 46B behandlar vågledare och vågledarflänsar. IEC SC 46C behandlar kablar, symmetriska parkablar och fyrskruvskablar för analoga och digitala system ur alla aspekter, t ex elektriska och mekaniska egenskaper, transmissionsegenskaper och tillhörande mätmetoder. IEC SC 46D behandlar kontaktdon för högfrekvens.

 

CENELEC TC 46XA har uttalat till mål att utarbeta olika typer av kablar för datanät.

 

Inom området finns ett flertal rent svenska kabelstandarder framtagna inom TK 46.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.