TK 44 - Elutrustning för maskiner
Registrerad den 14 november 1994

Internationell motsvarighet:  CENELEC TC 44X, IEC TC 44, CENELEC BTTF 132-2, CENELEC BTTF 160-1, CENELEC BTTF 160-1,

IEC TC 44 utarbetar internationella standarder som behandlar elektrisk utrustning och elektriska system för maskiner (inklusive en grupp av maskiner som arbetar tillsammans på ett samordnat sätt, men inte inkluderande aspekter på det överordnade systemet) som inte är handhållna i drift. Den behandlade utrustningen börjar i matningspunkten. TC 44 utarbetar även internationella standarder som behandlar elektrisk utrustning och elektriska system för skydd mot risker särskilt förknippade med maskiner och ska därutöver med ISO koordinera frågor som rör maskinsäkerhet.

CENELEC TC 44X har samma uppgift men i anknytning till europeisk lagstiftning (t ex SS-EN 60204-1).

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.