TK 4 - Vattenturbiner
Registrerad den 15 januari 1995

Internationell motsvarighet:  IEC TC 4,

SEK TK 4 är svensk referensgrupp för IEC TC 4 som ansvarar för att utarbeta och revidera standarder och tekniska rapporter som behandlar konstruktion, tillverkning, idrifttagning, provning, drift och underhåll av vattenkraftmaskiner, dvs vattenturbiner, magasineringspumpar och pumpturbiner av alla slag inklusive tillhörande utrustning. Nyare standarder från kommittén är t ex SS-EN 62256 om upprustning och prestandaförbättring och SS-EN 61362 med vägledning för beskrivning och specificering av reglersystem för vattenturbiner.

 

TK 4 har dessutom utarbetat SEK Handbok 440.

 

IEC TC 4 har en egen hemsida här.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.